28-06-11

Galileo mag toch meer satellieten inzetten

De kostenbeproblemen van het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo zijn nagenoeg opgelost. Dat betekent dat het systeem nagenoeg volgens de oorspronkelijke plannen zal kunnen worden gerealiseerd. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Door de kostenproblemen was voorzien dat het netwerk van Galileo slechts achttien satellieten zou omvatten, maar uiteindelijk zouden er toch vierentwintig exemplaren, noodzakelijk voor een wereldwijde dekking, worden ingezet.

"De Europese Unie heeft een budget van 4,8 miljard dollar voorzien voor Galileo," merkt het magazine The Register op. "Door vertragingen en budgetoverschrijdingen werd daarbij overwogen om uiteindelijk slechts achttien in plaats van vierentwintig satellieten te lanceren. Voor een optimaal resultaat zouden dertig satellieten operationeel moeten zijn, met inbegrip van drie reserve-exemplaren in de ruimte. Omdat een aantal budgetproblemen kon worden opgelost, zou Galileo nu toch een netwerk van vierentwintig satellieten krijgen zonder bijkomende investeringen."

Voor extra budgetten zou de nodige politieke steun moeten zijn verkregen, wat een bijzonder heikele opdracht zou kunnen blijken, aangezien een aantal Europese lidstaten zich tegen een uitbreiding van de financiële ondersteuning van Galileo heeft verzet. Het Amerikaanse global positioningsysteem werkt met éénendertig satellieten. Rusland werkt aan de uitbouw van zijn Glonass-navigatiesysteem, terwijl ook China ambities in die richting heeft laten uitschijnen.