24-05-13

Geowetenschappers kritisch over toekomst schaliegas

De huidige schaliegas-hype kan bijzonder snel uiteenspatten. Dat heeft geowetenschapper David Hughes gezegd. Hij voert aan dat de hoge verwachtingen in de Verenigde Staten op het gebied van schaliegas grotendeels op los zand zijn gebouwd. Verwacht moet volgens Hughes worden dat de zeepbel van goedkoop schaliegas op de Amerikaanse markt binnen twee tot vier jaar tot het verleden zal behoren. Indien hogere prijzen gehanteerd kunnen worden, kan die periode volgens de geowetenschapper tot tien of vijftien jaar worden verlengd.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schaliegas |  Facebook |

09-04-13

Spaanse regio Cantabria verbiedt winning van schaliegas

Het parlement van de Spaanse regio Cantabria heeft unaniem een verbod uitgevaardigd op de winning van schaliegas. De regio vreest dat de activiteit tot belangrijke milieuschade zou kunnen leiden. Cantabria brengt daarmee een slag toe aan de hoop van de Spaanse regering, die had gehoopt dat schaliegas tot een belangrijke economische ontwikkeling zou kunnen leiden en voor een grote tewerkstelling zou kunnen zorgen. Aangenomen wordt dat Cantabria grote voorraden schaliegas herbergt.

Spanje, dat met een diepe recessie en een zware werkloosheid wordt geconfronteerd, import ongeveer 76 procent van zijn energiebehoeften. De winning van schaliegas zou de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen gevoelig kunnen afbouwen. Eerste schattingen hebben aangegeven dat Spanje grote reserves aan schaliegas herbergt, maar milieugroepen maken zich zorgen over de veiligheid van de technologie die gebruikt wordt bij de winning van het gas, dat gebeurt door het injecteren van water en chemische producten onder grote druk in de ondergrond.

De Partido Popular, die in het regionaal parlement van Cantabria een absolute meerderheid heeft, had een voorstel gelanceerd om de winning van schaliegas te verbieden. Een woordvoerder van de Partido Popular merkte daarbij op dat Cantabria een kleine regio met een grote bevolkingsdichtheid is en daardoor niet geschikt is voor het winnen van schaliegas. Op nationaal vlak is de Partito Popular wel voorstander van de winning van het schaliegas. Er zou kunnen overwogen worden om op nationaal vlak beroep aan te tekenen tegen het regionaal verbod.

Lees Verder

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schaliegas, cantabria |  Facebook |

03-04-13

Gazprom heeft weinig vertrouwen in ontwikkeling schaliegas

De ontginning van schaliegas in de Verenigde Staten is een onrendabel proces en is niet meer dan een zeepbel die snel zal barsten. Dat heeft Aleksey Miller, chief executive van het Russische gasbedrijf Gazprom, gezegd. Tot op dit ogenblik kon er volgens Miller nog geen enkel winstgevend schaliegas-project worden geïdentificeerd. De schaliegas-operaties in de Verenigde Staten vormen volgens Miller dan ook geen enkele concurrentie voor Gazprom. Over twintig jaar zou ongeveer 40 procent van de wereldwijde gasproductie uit onconventionele bronnen komen.

"Gazprom hoeft niet te vrezen voor de ontginning van schaliegas in de Verenigde Staten," merkt Aleksey Miller op. "De Verenigde Staten blijven een land met een groot tekort aan gas en blijven de grootste gasconsument van de wereld. Bovendien blijkt dat de toenemende schaliegas-productie in de Verenigde Staten gepaard gaat met een terugval in de winning van natuurlijk gas op Amerikaans grondgebied. Eerder had ook al de topman van het Russische energiebedrijf Luxoil aangegeven sceptisch te zijn over het enthousiasme rond schaliegas.

"De interesse van de Verenigde Staten in schaliegas moet vooral worden gezocht bij een streven naar grotere energie-onafhankelijkheid," benadrukte de topman van Gazprom nog. Aleksey Millen benadrukte bovendien dat Rusland over dezelfde technologieën beschikt en in het Kuznetsk-bekken in het zuidwesten van Siberië al gas uit steenkool onttrekt. Schaliegas vertegenwoordigde op het einde van het voorbije decennium ongeveer meer dan 20 procent van de totale Amerikaanse gasproductie.

Lees Verder

18:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gazprom, schaliegas |  Facebook |

28-01-13

Affakkelen schaliegas vanuit de ruimte zichtbaar

De bijval van de schaliegas-ontginning in Noord-Amerika is zo groot dat het fenomeen inmiddels zichtbaar is vanuit de ruimte. Volgens de krant Financial Times zou het affakkelen van overtollige gassen zo snel toenemen dat de velden tijdens de nacht inmiddels zichtbaar zijn om satelliet-beelden. Die vaststellingen voeden de onrust over verspilling en milieuvervuiling. Volgens cijfers van de Wereldbank is het wereldwijd affakkelen van gas twee jaar geleden met ongeveer 2 miljard kubieke meter is toegenomen tot 140 miljard kubieke meter.

Die toename zou in belangrijke mate te wijten zijn aan de schaliegas-exploitatie in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat het affakkelen van ongewenst gas in de Verenigde Staten op vijf jaar tijd is verdrievoudigd. Daarmee zouden de Verenigde Staten zich nu op het niveau van beruchte vervuilers zoals Rusland, Nigeria en Irak bevinden. Volgens de Wereldbank creëert het affakkelen van gas ongeveer 360 miljoen ton koolstofdioxide per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 70 miljoen wagens.

Door de lage gasprijzen in Noord-Amerika is het vaak onrendabel om pijpleidingen en tanks te bouwen voor het overtollige gas, zodat het affakkelen vaak de handigste methode om de overtollige voorraden kwijt te raken. Investeerders met een totale portefeuille van 500 miljard dollar zouden aan oliebedrijven zoals ExxonMobil, Chevron en Statoil echter al hebben gevraagd de nodige inspanningen te doen om het affakkelen te beperken. Milieuvereniging Greenpeace merkt op dat het affakkelen niet alleen ecologisch, maar ook economisch problematisch is.

In vele landen wordt immers gas afgefakkeld terwijl de bevolking vaak met energietekorten wordt geconfronteerd.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schaliegas, affakkeling |  Facebook |

26-01-13

China schroeft inspanningen op gebied van schaliegas op

China schroeft zijn inspanningen voor de winning van schaliegas gevoelig op. Dat heeft het Chinese ministerie van grondstoffen bekend gemaakt. In totaal heeft de Chinese regering negentien licenties toegekend aan zestien bedrijven. De ondernemingen hebben beloofd om een bedrag van 12,8 miljard yuan te investeren in de exploratie en ontwikkeling van schaliegasvelden. Dat komt overeen met een bedrag van 2 miljard dollar. China hoopt dat schaliegas het land kan helpen tegemoet te komen aan de groeiende binnenlandse vraag naar energie.

Door de groei van de Chinese economie, is ook de vraag naar energie de voorbije jaren gevoelig toegenomen. China is op dit ogenblik de grootste energieconsument van de wereld, maar het land is in belangrijke afhankelijk van energie-import, waardoor China bijzonder gevoelig is voor marktfluctuaties en prijsevoluties en ook kwetsbaar is op het gebied van bevoorrading. Het land wil daarom zoveel mogelijk eigen energiebronnen aanspreken. Volgens ramingen van de Chinese overheid heeft het land ongeveer 25 biljoen kubieke meter reserves aan schaliegas.

Vele landen zijn op zoek naar alternatieven voor steenkool en andere fossiele brandstoffen. Schaliegas kan volgens waarnemers een leefbaar en economisch alternatief zijn, maar er worden wel vraagtekens geplaatst bij het fracken, de techniek om het gas uit de ondergrond te halen. Daarbij wordt gewag gemaakt van risico's op kleine aardbevingen en een negatieve impact op het leefmilieu. De Chinese overheid heeft echter gezegd de invloed van de exploraties op de omgeving van kortbij te zullen opvolgen.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, schaliegas |  Facebook |

28-12-12

Europa dreigt naast schaliegas-ontwikkeling te grijpen

Europa dreigt naast grote energie-opportuniteiten en petrochemische investeringen te grijpen door zijn weigerachtige houding tegenover de ontwikkeling van schaliegas-projecten. Dat heeft Mohamed al-Mady, topman van de petrochemische groep Sabic, tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gezegd. Volgens Al-Mady heeft de twijfelende houding van de Europese beleidsmakers potentiële investeerders heeft doen afhaken en doen uitwijken naar China en het Midden-Oosten. Dat zijn volgens Al-Mady regio's die het succes van de Verenigde Staten op het gebied van schaliegas willen dupliceren. Ook Sabic, de grootste petrochemische groep van de wereld, kijkt volgens Al-Mady naar potentiële investeringen in de Verenigde Staten om te kunnen profiteren van de het goedkope schaliegas. Hij voegt er aan toe dat in de Verenigde Staten dit jaar vijftig nieuwe petrochemische projecten zijn aangekondigd. De Europese Commissie zegt echter eerst de mogelijke risico's rond de ontwikkeling van schaliegas verder te willen onderzoeken.

Lees Verder

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schaliegas |  Facebook |

15-10-12

Polen investeert 15 miljard euro in ontginning schaliegas

Polen gaat tegen het einde van het decennium een bedrag van 50 miljard zlotys investeren in de exploratie van schaliegas. Dat heeft Mikolaj Budzanowski, Pools minister van financiën, bekend gemaakt. De investering komt overeen met een bedrag van 15,5 miljard euro. De volgende twee jaar zal al in totaal 1,2 miljard euro worden geïnvesteerd, met inbegrip van een schaliegas-project ter waarde van 409 miljoen euro dat in juli van dit jaar door vijf Poolse energiebedrijven en mijngroepen werd ondertekend.

“Het gasakkoord tussen Rusland en Polen loopt over tien jaar af,” motiveerde Budzanowski de investeringen. “Polen moet dan ook voorbereid zijn om drie jaar voordien de exploitatie van zijn eigen gasvelden op te drijven.” Hij voegde er aan toe dat zowel de overheid als de privésector bij de investeringen zouden worden betrokken. Polen heeft volgens officiële ramingen een voorraad schaliegas van 1.920 miljard kubiele meter. Polen zou daarmee de grootste voorraden schaliegas in Europa hebben, na Noorwegen en Nederland.

Het aanboren van het schaliegas zou Polen onafhankelijk maken van de Russische invoer. Polen, dat een bevolking van 38 miljoen inwoners telt, verbruikt 14 miljard kubieke meter gas. Daarvan komt op dit ogenblik twee derde uit Rusland. De Poolse overheid verwacht dat over twee jaar met de extractie van het schaliegas zal kunnen worden gestart. Tegenstanders voeren aan dat de ontginning tot een vervuiling van het grondwater leidt, maar energiegroepen stellen dat het schaliegas toegang biedt tot grote reserves en de prijs zal doen dalen.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: polen, schaliegas |  Facebook |