20-04-18

Elektrische veerboten dragen bij tot uitbouw duurzame scheepvaart

Elektrische veerboten en digitale communicatie tussen schepen kunnen een belangrijke hulp bieden om de emissies van de scheepvaart te verminderen. De sector heeft immers nog veel ruimte om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. De mondiale scheepvaartindustrie stoot momenteel jaarlijks ongeveer 1.000 miljoen ton kooldioxide in de atmosfeer, maar volgens een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) zou dat volume op twintig jaar tijd nagenoeg volledig kunnen worden geëlimineerd door een een combinatie van technische, operationele en beleidsmaatregelen. In Denemarken start deze zomer een experiment met een elektrische veerboot.

Lees Verder

19:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart |  Facebook |

22-03-18

Europese scheepvaartnaties tonen weinig interesse in klimaat

Griekenland, Cyprus, Italië, Portugal en Kroatië zijn de slechtst presterende landen in Europa als het gaat om klimaatactie bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Dat zegt een onderzoek door duurzaamheidgroep Transport en Milieu (T & E). De onderzoekers zeggen dat de grootste scheepsregisters van de Europese Unie - Malta, Griekenland en Cyprus - bijna uitsluitend negatieve punten kregen, gezien hun bijna volledige gebrek aan ambitie bij de klimaatonderhandelingen. Duitsland, België en Frankrijk daarentegen werden geprezen om het hardst te duwen in het voordeel van ambitieuze klimaatactie in de internationale maritieme wereld.

"Toen het Europees Parlement afgelopen jaar maatregelen op scheepvaartemissies eiste, riepen de grote Europese maritieme naties dat de Europese Unie de scheepvaart niet zou moeten reguleren, omdat iedereen zijn best deed om zaken gedaan te krijgen bij de Internationale Maritieme Organisatie," zei Faig Abbasov , shipping officer bij Transport and Environment. "Maar diezelfde staten werken er nu aan om vooruitgang bij een klimaatdeal voor verzending bij dezelfde organisatie te laten ontsporen. Begin april zou de Internationale Maritieme Organisatie overeenstemming moeten bereiken over een eerste plan om de uitstoot van broeikasgassen door schepen te verminderen. De zuidelijke en oostelijke lidstaten waren over het algemeen veel minder ambitieus dan hun noordelijke tegenhangers. "

Scheepvaart stoot 3 procent van de mondiale koolstof uit, maar het blijft een van de weinige sectoren van de wereldeconomie zonder specifieke emissiereductiedoelstellingen. Vorig jaar steunde het Europees Parlement een amendement op de Europese wetgeving die scheepvaart zou reguleren in het kader van de Emission Trading Scheme (ETS), 's werelds grootste koolstofmarkt en een van de vlaggenschipinitiatieven van het blok om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens de clausule moet de scheepvaart het emissiehandelssysteem volgen als de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in drie jaar tijd heeft nagelaten niet in te stemmen met wereldwijde maatregelen ter bestrijding van de uitstoot van de opwarming van de aarde.

De maritieme organisatie zal in april van dit jaar bijeenkomen om haar Initiële strategie ter vermindering van de uitstoot in de sector goed te keuren, meer dan twintig jaar nadat dit voor het eerst was opgedragen door het Kyoto-protocol. Sleutelonderwerp is een overeenkomst over een langetermijndoelstelling voor emissiereductie, een verbintenis tot onmiddellijke actie en de selectie van reductiemaatregelen voor de korte, middellange en lange termijn.

Lees Verder

19:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart |  Facebook |

02-03-14

Emissiebeperking scheepvaart levert ook belangrijke kostenbesparing

Het beperken van de uitstoot van koolstofdioxide door de scheepvaart zou niet alleen ecologische voordelen opleveren, maar zou de operationele kosten van de rederijen met ongeveer 9 miljoen euro per jaar kunnen doen dalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Transport and Environment (T&E). De scheepvaart is op dit ogenblik de enige transportsector die in de Europese Unie geen verplichtingen op het gebied van emissie-beperkingen heeft opgelegd gekregen. Nochtans is de scheepvaart verantwoordelijk voor 3 procent van de wereldwijde koolstofdioxide-productie. Bovendien zou die uitstoot in de scheepvaart tegen het einde van het decennium nog een toename met 40 procent of 50 procent kunnen kennen.

Lees Verder

07:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, scheepvaart |  Facebook |

07-05-13

Belangengroep vraagt strengere Europese regels recyclage schepen

Europa moet dringend strengere maatregelen te nemen tegen de sloop van schepen in ontwikkelingslanden. Dat zegt het Shipbreaking Platform, dat aandacht vraagt voor de problemen die deze activiteit veroorzaakt. Aangevoerd wordt dat de verschroting gebeurt onder onaanvaardbare arbeidsomstandigheden en een gevaar oplevert voor het leefmilieu. Het voorbije jaar werden wereldwijd 1.300 zeeschepen voor recyclage uit dienst genomen. India, Bangladesh en Pakistan verwerkten 838 van de afgeschreven schepen.

"De recyclage van zeeschepen is in Bangladesh een gigantische industrie geworden," merkt het Shipbreaking Platform op. "De sector wordt gevoed door een overschot aan zeeschepen en de binnenlandse vraag naar grondstoffen." Er wordt aan toegevoegd dat door explosies en ongevallen vorig jaar op de scheepswerven in Chittagong in Bangladesh, één van de grote verschroting-centra van Zuid-Azië, vorig jaar twintig werknemers om het leven zijn gekomen. Daarbij wordt volgens het Shipbreaking Platform geen rekening gehouden met de impact van aanslepende ziektes.

In april dit jaar heeft het Europese Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een nieuwe regelgeving die Europa in lijn zou brengen met een wereldwijd akkoord over de ontmanteling van schepen, waardoor het onder meer verboden is om schepen aan de grond te zetten en te ontmantelen in plaats van gebruik te maken van droogdokken. Bovendien zou de Europese Unie verplicht worden om de ontmanteling van Europese schepen bij buitenlandse verschroters te controleren.

Het Europese Parlement weigerde echter om een taks te heffen op alle schepen die in een Europese haven aanlopen ter financiering van recyclage-infrastructuur in ontwikkelingslanden. Het Shipbreaking Platform stuurt aan op een herinvoering van de heffing. De scheepvaartindustrie wil daarentegen de wetgeving verder afbouwen en de controle bij buitenlandse verschroters laten schrappen.

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, scheepvaart |  Facebook |

29-10-12

Buitenlandse schepen niet meer welkom op Chinees waterwegennet

China heeft een plan voorgelegd om buitenlandse schepen de toegang tot de binnenlandse waterwegen te ontzeggen. Ook zouden buitenlandse scheepvaartbedrijven niet langer in China operationeel mogen zijn. Daarmee hoopt de Chinese overheid zijn scheepvaartindustrie te kunnen beschermen tegen een vertragende wereldwijde markt. Het verbod geldt niet voor schepen die geregistreerd zijn in Hongkong, Macau en Taiwan. De nieuwe regeling zou begin volgend jaar ingevoerd worden.

Door de moeilijke wereldmarkt hebben Chinese scheepvaartbedrijven het moeilijk om winsten te realiseren. Door buitenlandse schepen en operatoren te weren, hoopt de Chinese overheid de eigen sector de nodige bescherming te kunnen bieden. In de nieuwe regelgeving is ook voorzien dat Chinese rederijen niet langer gebruik meer mogen maken van buitenlandse schepen, tenzij de Chinese vloot met een tekort wordt geconfronteerd en er van de overheid een uitzondering op het verbod wordt bekomen.

Op overtredingen staan boetes tot 1 miljoen yuan. Dat komt overeen met een bedrag van 160.000 dollar. Het verbod geldt ook voor de Yangtze, met een lengte van 6.300 kilometer de drukste waterweg voor vrachtvervoer ter wereld. Twee jaar geleden werd over de rivier ongeveer 1,5 miljard ton cargo vervoerd. De Chinese regering had recent nog fiscale en financiële steun beloofd aan de scheepvaartsector, nadat de rederijen China Cosco Holdings en China Shipping Container Lines verliezen hadden laten optekenen over de eerste helft van dit jaar.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, scheepvaart |  Facebook |

26-10-12

Snelheidsbeperking voor schepen verlaagt uitstoot met 70 procent

Een snelheidsbeperking voor schepen die de kusten of havens naderen zou de emissie van schadelijke stoffen met 70 procent kunnen doen afnemen. Daarmee zou de negatieve impact van de scheepvaart op het klimaat en de gezondheid gevoelig kunnen worden gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center for Environmental Research & Technology van de University of California. De reductie van een snelheid tot veertien mijl per uur zou de uitstoot van koolstofdioxide met 60 procent doen dalen, terwijl de emissies van stikstofoxide met 55 procent zou afnemen tegenover een gewone snelheid van vijfentwintig tot negenentwintig mijl per uur.

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, uitstoot |  Facebook |

08-07-12

Baltische Zee even kwetsbaar als het noordpoolgebied

De Baltische Zee is even bedreigd en kwetsbaar dan het noordpoolgebied. Dat zeggen Russische wetenschappers. Het gebied heeft volgens hen immers een bijzondere maritiem ecosysteem dat door incidenten snel uit zijn evenwicht kan worden gebracht. Bovendien vormt de Baltische Zee een uitzonderlijk drukke vaarroute die meer dan de helft van het Russische containervervoer en één derde van alle Russische olie-export moet verwerken. Opgemerkt wordt dat de Baltische Zee een ramp zoals het ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico niet zou overleven.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baltische zee, natuur, scheepvaart |  Facebook |

24-06-12

Britten willen duurzame revolutie in maritieme sector

Aan de University of Southampton is gestart met de ontwikkeling van een schip dat voor een duurzame revolutie in de maritieme sector zou moeten zorgen. De ontwikkeling richt zich op de bouw van vrachtschepen die geen enkel gebruik meer zouden maken van fossiele brandstoffen. Daarbij zal onder meer gebruik gemaakt worden van innovatieve zeiltechnologie en een klassieke scheepsmotor van fabrikant Rolls-Royce, aangedreven door biomethaan. De ontwikkeling van de schepen werd aan het consortium B9 Shipping toegewezen. Bedoeling is om efficiënte en betaalbare scheepvaart te realiseren op een milieuvriendelijke basis. De onderzoekers zeggen bij hun ontwerp onder meer gebruik te zullen maken uit zeilwedstrijden en de commerciële maritieme architectuur.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, duurzaamheid |  Facebook |

07-06-12

Maatregelen maritieme wereld tegen piraterij leveren slechts beperkt resultaat op

De maatregelen die door de maritieme wereld tot nu toe zijn genomen tegen de toenemende dreiging van piraterij, leveren slechts beperkte resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hong Kong Polytechnic University. De onderzoekers stelden immers vast dat de maatregelen van individuele schepen alleen het aantal aanvallen van amateuristisch georganiseerde piraten hebben kunnen doen afnemen. Er is volgens de onderzoekers dan ook een internationaal georganiseerde aanpak nodig.

"In het algemeen zijn koopvaardijschepen niet ontworpen of uitgerust om de aanvallen van piraten af te weren en zijn dan ook bijzonder gevoelig voor deze criminele praktijken," merken de onderzoekers Mei Chi Wong en Tsz Leung Yip op. Er wordt aan toegevoegd dat de piraten meestal uit zijn op waardevolle cargo zoals gas, olie, rijst en visproducten, maar ook soms het hele schip kapen om losgeld te kunnen bemachtigen. Ook het kidnappen door maritieme piraten vertegenwoordigt volgens de onderzoekers een stijgende trend.

"Er kunnen drie types van aanvallen worden onderscheiden," benadrukken de onderzoekers. Een aantal aanvallen vertonen geen of nauwelijks geweld, waarbij meestal ongetrainde piraten met primitieve wapens zijn betrokken, die aangemeerde schepen aanvallen en goederen of voorraden stelen. Daarnaast zijn er ook aanvallen met middelmatig geweld, waarbij de bemanning wordt bedreigd, aangevallen en soms wordt gegijzeld. Tenslotte is er echter ook zware piraterij, waarbij de bemanning wordt aangevallen of gekidnapt. Die aanvallen gebeuren meestal op zee en gaat niet zelden gepaard met dodelijke slachtoffers. Deze piraten zijn gewapend en goed georganiseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat transport van bulk en algemene cargo, containerschepen, chemische tankers en olietankers het vaakst geviseerd worden. Deze categorieën vertegenwoordigen meer dan 75 procent van alle schepen die tijdens het voorbije decennium werden aangevallen.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, piraterij |  Facebook |

11-05-12

India weigert Exxon Valdez toegang tot havens

Het Hooggerechtshof in New Delhi heeft de vroegere olietanker Exxon Valdez de toegang tot Indiase havens ontzegd. Voorzien was dat het beruchte schip in India zou worden ontmanteld, maar de lokale overheid heeft er vragen over mogelijke vervuiling. Het Hooggerechtshof van New Delhi eiste dat er de nodige garanties zouden worden verstrekt, waarop de Gujarat Maritime Board uiteindelijk besliste om het schip te weigeren. Milieuverenigingen noemen de uitspraak van het Hooggerechtshof een belangrijk precedent.

De Exxon Valdez veroorzaakte op het einde van de jaren tachtig een gigantische olieramp in Alaska. Daarbij werd 40 miljoen liter olie in de Prince William Sound gelekt, waardoor 1.300 kilometer kust werd vervuild. Volgens de University of Alaska overleefde slechts een kwart van het wildbestand de ramp. Uiteindelijk betaalde Exxon Mobil in totaal 4,3 miljard dollar schadevergoeding. De Exxon Valdez veranderde na de olieramp vier keer van eigenaar en van naam. Als Oriental Nicety werd het schip uiteindelijk ingezet door het Chinese Cosco voor het vervoer van grondstoffen zoals ijzererts.

De Oriental Nicety werd tenslotte overgenomen door GMS, de grootste recyclagegroep van schepen, om op de scheepswerf van Alang in Guajarat ontmanteld te worden. Milieuvereniging vroegen aan het Hooggerechtshof echter garanties dat het schip van alle toxische materiaal was ontdaan, zoals de Basel-conventie van de Verenigde Naties heeft voorzien. Gevreesd werd dat zich aan boord van het schip nog altijd asbest en zware metalen zouden bevinden. Op de scheepswerf van Alang werken 25.000 mensen.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, scheepvaart, exxon valdez |  Facebook |

08-04-12

Ook scheepvaart ontdekt voordelen van hybride motoren

Hybride motoren vinden stilaan ook hun weg naar de scheepvaart. Dat zegt Sally Reuther, mede-eigenaar van het bedrijf Annapolis Hybrid Marine, verkoper van hybride motoren voor de scheepvaart. Reuther voegt er aan toe dat de combinatie van diesel en elektriciteit schepen toelaat om langer op zee te blijven en minder vaak naar de haven moeten terugkeren om de batterijen weer op te laden, terwijl ook het brandstofverbruik lager ligt en de uitstoot wordt beperkt. Opgemerkt wordt dat de hybride motoren vooral efficiënter omspringen met de diesel-brandstof.

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, duurzaamheid |  Facebook |

05-03-12

Lagere maritieme snelheden goed voor milieu en industrie

Indien schepen zouden worden verplicht om hun snelheid onmiddellijk terug te schroeven, zouden ze hun emissies met 15 procent kunnen inperken en miljarden dollars besparen op brandstoffen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent CE Delft. De onderzoekers merken op dat een herleiding van de wereldwijde maritieme snelheden met een gemiddelde van 10 procent zou leiden tot een besparing van 19 procent zou leiden, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de bouw en activiteit van nieuwe schepen die zouden moeten worden ingezet om de verloren capaciteit op te vangen.

"Een gereguleerde verlaging van de maritieme snelheden zouden tegen het einde van het volgende decennium en het midden van de eeuw emissiebeperkingen kunnen realiseren die kunnen rivaliseren met elke doelstelling die door de International Maritime Organisation (IMO) van de Verenigde Naties of de Europese Unie naar voor wordt geschoven," merkt John Maggs, woordvoerder van de organisatie Seas At Risk, op. "Bovendien kan daarbij een belangrijke economische winst worden gerealiseerd."

De internationale scheepvaart vertegenwoordigt op dit ogenblik ongeveer 4,5 procent van de wereldwijde uitstoot aan koolstofdioxide, maar indien er geen maatregelen worden genomen zou dat cijfer volgens de Verenigde Naties tegen het midden van de eeuw kunnen oplopen tot een aandeel tussen 10 procent en 32 procent. Er wordt aan toegevoegd dat Maersk, één van de grootste rederijen van de wereld, al uitgebreide tests heeft uitgevoerd met vertraagde maritieme snelheden en daarbij gewag maakt van een win-win situatie voor de industrie en het milieu.

20:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, emissies |  Facebook |

26-01-12

Uitbreiding Panama-kanaal biedt grote milieukansen voor scheepvaart

De uitbreiding van het Panama-kanaal, één van de meest belangrijke scheepvaartroutes ter wereld, biedt een unieke gelegenheid om de ecologische voetafdruk van de maritieme industrie gevoelig te reduceren. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Newscastle University. Door de verbreding van het kanaal kunnen volgens de Britse wetenschappers immers grotere schepen door het kanaal varen, wat tot belangrijke voordelen op het gebied van schaalgrootte zal kunnen zorgen. De scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,7 procent van de wereldwijde emissies.

Door de verbreding van het kanaal is de vaarroute niet meer beperkt tot schepen van het Panamax-type, waarbij een maximale breedte van 32,2 meter diende te worden gerespecteerd. De verbreding laat dan ook de passage van grotere containerschepen toe. Dat moet bijkomende inkomsten zorgen voor de economie van Panama, die in het belangrijke mate door de activiteiten van de vaarroute wordt gesteund. De onderzoekers merken echter op dat die economische doelstellingen onbedoeld ook een aantal ecologische voordelen bieden.

Onderzoekers Paul Stott en Peter Wright, docenten maritieme engineering aan de Newcastle University, voeren aan dat de sector met het Panama-kanaal over een aantal eenvoudige middelen beschikt om zijn ecologisch imago gevoelig te verbeteren. De verbreding van het kanaal laat volgens hen een efficiënter scheepsdesign toe en biedt ook de mogelijkheden om met één lading grotere hoeveelheden goederen te vervoeren. Dat leidt tot belangrijke besparingen op het gebied van brandstofverbruik en emissies.

De onderzoekers maken gewag van een besparing tot 16 procent per tonmijl. Er wordt op gewezen dat verwacht moet worden dat de maritieme sector tegen het midden van de eeuw verantwoordelijk zal zijn voor 12 procent tot 18 procent van de wereldwijde uitstoot, tenzij er belangrijke maatregelen worden genomen om de emissies terug te schroeven.

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, panama-kanaal, scheepvaart |  Facebook |

23-01-12

Britten willen driehonderd jaar oud oorlogsschip bergen

De Britse Maritime Heritage Foundation heeft plannen om het driehonderd jaar oude oorlogschip HMS Victory te bergen. Het schip ging in het midden van de achttiende eeuw bij een storm in de buurt van de Kanaaleilanden verloren. Daarbij verloren meer dan duizend zeelui het leven. De locatie van het schip werd vier jaar geleden ontdekt. Geraamd wordt dat het wrak ongeveer 500 miljoen pond aan gouden munten aan boord zou kunnen hebben.

De Maritime Heritage Foundation zou beroep doen op het Amerikaanse bedrijf Odyssey Marine Exploration om het schip te bergen. Odyssey ontdekte vier jaar geleden het wrak, dat aan een bronzen kanon werd geïdentificeerd. De bewapening en andere voorwerpen aan boord zouden worden toegewezen aan Britse musea, maar het bedrijf kan volgens de wetgeving het grootste gedeelte van de schat opeisen die aan boord zou gevonden worden.

Robert Balchin, voorzitter van de Maritime Heritage Foundation, is een verwant van admiraal John Balchin, die aan boord van de HMS Victory was toen het schip verging. Greg Stemm, chief executive van Odyssey, merkt op dat de HMS Victory het krachtigste oorlogsschip van de achttiende eeuw was en bijzonder veel duidelijkheid kan creëren over de bewapening die destijds aan boord van oorlogsbodems werd gebruikt. De geldschat zou afkomstig zijn uit Lissabon en bedoeld zijn voor Britse handelaars. Het schip werd gevonden op 100 kilometer van de verwachte locatie.

30-08-11

Poolkap dit jaar mogelijk kleiner dan ooit voordien

Ook dit jaar zal de omvang van de poolkap kleiner zijn dan gemiddeld. Door het smelten van het poolijs tijdens de zomermaanden zijn er in de Arctische Oceaan bovendien twee belangrijke scheepvaartroutes geopend. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden van het European Space Agency (ESA). Drie jaar was gebleken dat voor het eerst sinds het begin van de observaties in de jaren zeventig de NorthWest-passage en de NorthernSea-route simultaan open waren. Dat is volgens de Europese ruimtevaartorganisatie dit jaar opnieuw het geval.

"De NorthernSea-route boven Rusland was al sinds midden augustus toegankelijk voor de scheepvaart, maar uit recentere gegevens is gebleken dat de meest directe route van de NorthWest-passage eveneens doorvaarbaar blijkt," merkt de Europese ruimtevaartorganisatie op. "De NorthWest-passage, gelegen in het Canadese Arctic Archepelago, kan een korte verbinding creëren voor de scheepvaart tussen Europa en Azië, maar de opening van de zeeroutes kunnen aanleiding geven tot soevereiniteitsproblemen en de migratie van zeedieren."

"De noordelijke poolkap kende vier jaar geleden een absolute minimum-oppervlakte sinds het begin van de metingen," wordt er aan toegevoegd. "Datzelfde jaar werd de historisch ontoegankelijke Northwest-passage voor het eerst bevaarbaar. Dat fenomeen werd echter veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandigheden met een open hemel boven de Arctische Oceaan en wintpatronen die warme lucht naar de regio stuwden. Dit jaar worden andere weerpatronen opgetekend, maar de vroege opening van de routes laten een nieuwe minimum-oppervlakte van de poolkap veronderstellen."

"De vaststellingen bevestigen dat er een nieuw klimaatregime is ingetreden met substantieel minder ijs dan normaal," voert Leif Toudal Pedersen, wetenschapper aan het Danish Meteorological Institute, op. "De vijf voorbij zomers vertegenwoordigden ook de kleinste ijsoppervlaktes uit de geschiedenis." In de jaren tachtig telde de poolkap op het einde van de zomer een oppervlakte van 8 miljoen vierkante kilometer. Vier jaar geleden was dat ingekrompen tot een laagterecord van 4,24 miljoen vierkante kilometer.

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: poolkap, scheepvaart, klimaatverandering |  Facebook |

28-04-11

Nieuw kanaal moet druk op Bosporus doen afnemen

Turkije gaat een nieuwe waterweg bouwen om de flessenhals van de Bosporus te omzeilen. Dat heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan aangekondigd. Het Canal Istanbul zou de Zwarte Zee verbinden met de Zee van Marmara, die via de Dardanellen toegang biedt tot de Ageïsche Zee. Het kanaal krijgt een breedte van honderdvijftig meter en wordt vijfenveertig kilometer lang. De aanleg van het kanaal wordt volgens Erdogan het grootste infrastructuurproject van de eeuw.

Een exact traject van het kanaal werd niet bekend gemaakt. Het Canal Istanbul wordt volgens Erdogan een groter infrastructuurproject dan het Suez-Kanaal of het Panama-kanaal. Het kanaal zou een diepgang krijgen van ongeveer vijfentwintig meter en dagelijks ongeveer honderdzestig schepen kunnen opvangen. Het Canal Istanbul zou over twaalf jaar operationeel moeten zijn. De kosten van het project werden niet bekend gemaakt.

Erdogan voegde er aan toe dat het kanaal ervoor zal zorgen dat een bevolking van ruim twee miljoen mensen aan de oevers van de Bosporus beschermd zullen worden voor miljoenen tonnen gevaarlijke producten die jaarlijks door de dertig kilometer lange zeestraat worden vervoerd. "De grootste prioriteiten van het project zijn het beperken van de trafiek door de Bosporus en de bedreiging die daarmee voor de omgeving gepaard gaat," stipte Erdogan nog aan. De Bosporus is de nauwste zeestraat die door het internationale scheepvaartverkeer wordt gebruikt.

07-01-11

Amerikaans marineschip wordt kunstmatig rif Kaaiman Eilanden

Bij de Kaaiman Eilanden is het oude Amerikaanse marineschip Kittiwake tot zinken gebracht. Het schip moet de basis vormen van een rif, dat zowel vissen als toeristen moet aantrekken. Het schip ligt voor het Seven Mile Beach op de Kaaiman Eilanden op een diepte van negentien meter. De top van het schip bevindt zich amper vijf meter onder de oppervlakte van de Caraïbische Zee, zodat het gemakkelijk toegankelijk is voor snorkelaars en duikers. Het zinken van het schip werd bijgewoond door Jon Glatstein, een informatica-manager uit Miami die in de jaren tachtig nog aan boord van de Kittiwake had gediend.

De Kittiwake kwam op het einde van de tweede wereldoorlog in de vaart en heeft over de hele wereld Amerikaanse onderzee-missies ondersteund. De voorbije jaren vormde het schip een onderdeel van de James River Reserve Fleet in Fort Eustis in de Amerikaanse staat Virginia. Die vloot, die in het Amerikaanse leger bekend staat als de Ghost Fleet, bestaat uit schepen die uit dienst zijn genomen. De voorbije maand werd de Kittiwake naar de Kaaiman Eilanden gesleept. McKeeva Bush, premier van de Kaaiman Eilanden, noemde de operatie voor de de duikersindustrie van de eilandengroep de belangrijkste gebeurtenis van het voorbije decennium.

De Kittiwake moet niet alleen een aantrekkingspunt worden voor toeristen, maar moet ook een kunstmatig rif worden voor vissen en andere zeedieren. De Caraïbische Zee staat er bekend voor zijn grote zichtbaarheid en bloeiend maritiem leven. Ongeveer vijftien jaar geleden werd voor de kust van Cayman Brac ook al het Russische fregat Captain Keith Tibbetts tot zinken gebracht. Dat schip is inmiddels overwoekerd door sponzen en koralen. Gewezen bemanningslid Glatstein stelde dat de Kittiwake na het zinken nog een belangrijke bijdrage levert aan de gemeenschap. Een dergelijke bestemming is volgens hem veel positiever dan verwerkt te worden tot scheermesjes.

07-12-10

Schepen moeten betalen voor uitstoot broeikasgassen

In de toekomst zullen de havenkosten van schepen mogelijk worden bepaald door hun uitstoot van koolstofdioxide. De regering van Papoea Nieuw Guinea zou overwegen om een dergelijke tarief uit te werken en hoopt dat ook andere landen dat voorbeeld zouden volgen. The Carbon War Room, een project dat onder meer onder impuls van Richard Branson werd opgericht, heeft een online tool gelanceerd om zestigduizend commerciële schepen te klasseren volgens hun uitstoot van koolstofdioxide. De wereldwijde vloot stoot jaarlijks één gigaton koolstofdioxide uit. Dat is meer dan de totale uitstoot van een land zoals Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat een verbetering van de efficiëntie in de scheepvaart tot een verlaging van de emissies met 30 procent zou kunnen leiden.

Op dit ogenblik zijn scheepsbrandstoffen niet opgenomen in de nationale uitstootniveaus, wat geleid heeft tot grote discussies over de verrekening van hun ecologische voetafdruk. "De nieuwe benadering moet bedrijven een noodzakelijk instrument bieden om te kiezen voor milieuvriendelijker vaartuigen," merkt BBC News op. "Richard Branson merkt daarbij op dat de Carbon War Room ervoor gekozen heeft om het bedrijfsleven een leidende rol te laten spelen in het reduceren van de emissies. Hij voegt er aan toe dat het project marktleiders in de sector en hun klanten zal aanzetten om betere beslissingen te maken voor hun resultaten en uiteindelijk ook voor de planeet."

De initiatiefnemers hopen dat de grote bedrijven selectief gebruik zullen maken van milieuvriendelijker maritiem transport. "We hopen dat bedrijven zoals Nike en Walmart die strategie zullen volgen," merkt Peter Boyd van de Carbon War Room op. "In de eerste plaats kunnen zij hierdoor hun milieuvriendelijk imago ondersteunen, maar ook hun bevoorradingketens beschermen." Boyd voegde er echter aan toe zich ook bijzonder aangesproken te voelen door het idee om nationale regering de aanmeerkosten van schepen te laten afhangen van hun emissies. Daarbij wordt verwezen naar de normen voor consumptiegoederen, zoals koelkasten, in de Europese Unie. Die normen zouden een positieve impact hebben gehad op de milieuprestaties van de sector.

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: broeikasgas, scheepvaart |  Facebook |

13-10-10

Oude logboeken bijzonder nuttig voor klimaatstudie

In Groot-Brittannië zijn er plannen om oude logboeken van de marine te gebruiken om een accurater beeld te vormen van de klimaatverandering tijdens de voorbije eeuw. Bedoeling is dat een aantal vrijwilligers de routes natrekken die bijna driehonderd schepen van de Royal Navy hebben genomen en daarbij uit de logboeken informatie filteren uit over het weer en andere gebeurtenissen. Dat moet volgens de initiatiefnemers bijzonder waardevolle informatie verstrekken over het voorbije klimaat. Het project, dat de naam OldWeather.org meekreeg, zou volgens de onderzoekers ook een aantal leemtes in de Britse geschiedenis moeten invullen.

"Deze maritieme logboeken bevatten een enorme schat aan informatie, maar omdat de bijdragen handgeschreven zijn, is het voor een computer bijzonder moeilijk om de teksten te lezen," verduidelijkt Chris Lintott, onderzoeker aan de Oxford University en één van de leiders van het project, tegenover BBC News. "Door het inschakelen van vrijwilligers om deze trajecten na te trekken en de informatie van de Britse zeelui over te zetten, kunnen we een groter inzicht krijgen in zowel het klimaat van het verleden als in sleutelmomenten van de maritieme geschiedenis." Het Britse Met Office voegt er aan toe dat historische weerkundige gegevens cruciaal zijn omdat het de mogelijkheid biedt om de modellen over het klimaat van de aarde te testen.

"Indien we een beter beeld kunnen vormen over het klimaat in het verleden, kunnen we ook met groter vertrouwen voorspellingen voor de toekomst doen," merkt Peter Scott, hoofd klimaatopvolging bij het Met Office, op. "Helaas zitten in die historische gegevens veel lacunes. Dat geldt vooral voor gegevens over de situatie op zee. OldWeather.org is dan ook een bijzonder waardevol project." De meeste historische klimaatgegevens zijn afkomstig van weerstations op het vasteland, waar al meer dan anderhalve eeuw systematisch weerinformatie wordt opgeslagen. Met de logboeken van de oorlogsschepen komt men echter aan een netwerk van bijna driehonderd maritieme weerstations."

26-08-10

Amerikanen laten massaal hun boten verloederen

Een aantal Amerikaanse staten probeert maatregelen te nemen om een oplossing te vinden voor een grote vloot boten die omwille van de economische crisis door hun eigenaars zijn opgegeven. Door de economische recessie kunnen veel Amerikanen het onderhoud van een boot niet langer dragen. Deze verlaten boten benemen echter kostbare plaatsen in Amerikaanse havens. In de Verenigde Staten worden boetes uitgeschreven voor verlaten boten, maar die variëren echter sterk per individuele staat. In Massachusetts moet een boete van 10.000 dollar worden betaald, maar in South-Carolina blijft dat beperkt tot 475 dollar.

In Massachusetts heeft gouverneur Deval Patrick een wet ondertekend die regionale overheden de macht geven om verlaten boten in beslag te nemen. "Het probleem groeide sneller dan de staat kon beheren," benadrukt Michael Nichols, juridisch raadgever van de democratische politicus Antonio Cabral, die het wetsvoorstel indiende." In de staat Washington werden in de eerste helft van dit jaar al zeventien boten in beslag genomen. Dat is één meer dan in het hele vorige jaar. Washington probeert de booteigenaars wel te laten betalen voor het wegslepen, maar bij één op vijf gevallen blijken alle identificatie-tekenen verwijderd te zijn, zodat het opsporen van de bezitter bijzonder moeilijk wordt.

In Florida, dat meer dan één miljoen geregistreerde boten telt, worden steeds meer clusters van achtergelaten boten opgemerkt. Dat is legaal, zolang de boten zijn beveiligd en voorzien van de vereiste registraties en verlichting. De Florida Fish and Wildlife Commission zal in de herfst een programma lanceren om eigenaars te contacteren vooraleer hun boten verder aftakelen en zinken. Een woordvoerder van de organisatie voert echter aan dat het probleem nog dreigt te verergeren, tenzij de economie zich sterk zou herstellen. De milieugroep San Francisco Baykeeper stelt dat de verlaten en aftakelende schepen niet alleen een esthetische vervuiling vormen, maar vaak ook chemicaliën en brandstof lekken.

12-05-10

Indiase haven wil meer containertrafiek aantrekken

Havenuitbater DP World zegt van plan te zijn om mogelijk 1 miljard dollar te zullen investeren in de haven van Vallarpadam in Kochi in het zuiden van India, de eerste Indiase haven die de grootste containerschepen ter wereld kan ontvangen. Daarmee wil DP World de greep van Colombo in Sri Lanka op de maritieme handel van India met Europa en China te doorbreken. Anil Singh, topman van DP World India, stelt dat de investering het logistieke patroon van het land zal veranderen. De nieuwe terminal in Vallarpadam, die in augustus in gebruik genomen wordt, is in staat om schepen met 13.000 containers - die normaal gebruikt worden op de routes tussen Azië en Europa - te ontvangen. Tot op dit ogenblik is India niet in staat om deze schepen te ontvangen, waardoor de Indiase importeurs en exporteurs elk jaar 150 miljoen dollar moeten investeren in logistieke verbindingen met Colombo, Singapore of Dubai.

DP World, een dochter van Dubai World, heeft tot nu toe 288 miljoen dollar geïnvesteerd in de eerste fase van zijn terminal in Vallarpadam, die in eerste instantie een capaciteit van één miljoen standaard-containers per jaar zal hebben. Het saldo zal worden geïnvesteerd in een volgende fase, die binnen een periode van vijf jaar de capaciteit met drie miljoen extra containers moet uitbreiden. Eén van de andere drie andere partners in de terminal is Container Corporation of India. Anil Singh voegde er aan toe dat DP World zijn gedeelte van de investeringen met zijn eigen reserves zal financieren. De financiële moeilijkheden van moederconcern Dubai World zal volgens Singh geen impact hebben op de uitbreidingsplannen van de terminal-operator. DP World heeft plannen om op de beurs van Londen aandelen te verhandelen.

Anil Singh voegt er aan toe dat de Indiase regering op dit ogenblik de haven van Kochi aan het uitbaggeren is en spoorverbindingen aflegt om de trafiek te stimuleren. "Bovendien zou de Indiase regering zich akkoord hebben verklaard om de haventarieven in Kochi te verlagen," merkt de financiële nieuwsdienst Bloomberg op. "Op dit ogenblik liggen de tarieven in Kochi meer dan acht keer hoger dan in Colombo." Kochi hoopt grote containerschepen uit Colombo te kunnen weghalen. Colombo verwerkt op dit ogenblik ongeveer 40 procent van de Indiase doorvoer-trafiek. Indiase reders gebruiken de haven in Sri Lanka omwille van de lagere kosten, de diepwater-mogelijkheden en soepeler regelgeving. Ook de haven van Colombo werkt aan een uitbreiding van zijn mogelijkheden. DP World behandeld nu al bijna de helft van het Indiase containervolume, verdeeld over vijf havens.

16:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, dp world, india, kochi |  Facebook |

22-06-09

Exxon Valdez moet 480 miljoen dollar intresten betalen

valdez_grounded650Het olieconcern ExxonMobil moet de slachtoffers van de ramp met de tanker Exxon Valdez in Alaska 480 miljoen dollar aan achterstallige intresten betalen. Dat heeft het Amerikaanse Hof van Beroep bepaald. Het olieconcern moet ook 70 miljoen gerechtskosten betalen. Door die uitspraak moet ExxonMobil uiteindelijk dubbel zoveel betalen voor de schade die de olieramp heeft veroorzaakt. Eerder al werd bepaald dat 507,5 miljoen dollar schadevergoeding moest betaald worden aan lokale vissers, visverwerkers, maritieme diensten en de sector van het eco-toerisme, die hun inkomsten door de olieramp gereduceerd zagen. De Exxon Valdez e Exxon liep op 24 maart 1989 aan de grond liep bij Bligh Reef in Alaska. Het zou de grootste olieramp uit de geschiedenis van de Verenigde Staten worden.

In 1996 kende een jury in Alaska aan de slachtoffers een schadevergoeding van 5 miljard dollar toe voor de olieramp in de Prince William Sound, waarbij ruim 41 miljoen liter ruwe olie in zee terecht kwam en waarbij 1.900 kilometer kustlijn van Alaska verontreinigd raakte. De ramp kostte het leven aan 580.000 zeevogels en talloze otters, robben en zeeleeuwen. Ook de lokale visserij liep door de ramp enorme schade op. Nadien raakte bekend dat de kapitein van de Exxon Valdez dronken was en zich niet op de brug bevond toen het schip aan de grond liep. Exxon ging echter tegen het vonnis in beroep, waarna de schadevergoeding drie jaar geleden herleid werd tot 2,5 miljard dollar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof herleidde dat bedrag vorig jaar tot 507,5 miljoen dollar.

Exxon begon in december vorig jaar de slachtoffers te vergoeden. Het Hof van Beroep heeft nu echter gesteld dat daarbij intresten moeten betaald worden die teruggaan tot de allereerste uitspraak in 1996, waardoor de vergoeding van de slachtoffers nagenoeg verdubbeld wordt. ExxonMobil heeft nog niet beslist of er nieuwe stappen zullen ondernomen worden tegen de uitspraak. De Exxon Valdez werd na de ramp naar San Diego gesleept, waar herstellingswerkzaamheden werden uitgevoerd. Die vergden in totaal een investering van 30 miljoen dollar. Begin vorig jaar werd het enkelwandige schip verkocht aan de rederij Hong Kong Bloom Shipping. Daarna werd het schip onder de naam Dong Fang Ocean omgevormd tot een ertsschip.

18:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, milieu, alaska, exxon valdez, olieramp |  Facebook |

14-06-09

Ook Amsterdamse haven moet zelfstandig worden

cruisebootDe Amsterdamse haven moet geleid worden door een zelfstandig bedrijf. Dat blijkt uit een rapport dat Camiel Eurlings, de Nederlandse minister van verkeer en waterstaat heeft laten opstellen. Volgens het rapport moet de Amsterdamse haven zelfstandig worden indien ze de concurrentiestrijd met andere havens niet wil verliezen. Al meer dan twee jaar vraagt de minister aan Amsterdam om een verzelfstandiging te onderzoeken als één van de mogelijkheden om de aanleg van de sluis in IJmuiden dichterbij te brengen. In Rotterdam leverde verzelfstandiging de haven de Tweede Maasvlakte op. Tot nu toe heeft het stadsbestuur van Amsterdam de verzelfstandiging van het havenbedrijf altijd tegengehouden.

"In vrijwel alle havensteden is het beheer van zeehavens in handen van zelfstandige bedrijven, die al dan niet in overheidshanden zijn," stipt de Nederlandse krant Het Parool aan. "Alle partijen uit de scheepvaart - eeders, verladers, transporteurs, opslagbedrijven - zijn gewend met zelfstandige havenondernemingen zaken te doen." Dat is echter niet het geval in Amsterdam en daar lopen klanten volgens de krant onderdeel te worden van gemeentebeleid en politieke afwezingen. Het Amsterdamse gemeentebestuur is volgens het rapport bovendien steeds minder in staat de belangen van het havenbedrijf te vertegenwoordigen, omdat de maritieme markt geglobaliseerd is.

Daarbij wordt opgemerkt dat het Havenbedrijf Amsterdam moet blijven voldoen aan het gemeentelijke regime en wordt ze daardoor niet blootgesteld aan de eisen die de markt aan het functioneren stelt. Daarnaast wordt gesteld dat de invloed van de gemeente de samenwerking met andere havens bemoeilijkt. Verzelfstandigde havenbedrijven zijn volgens het rapport niet happig om in zee te gaan met een gemeentedienst. Het rapport stipt ook aan dat een verzelfstandiging gunstig is voor de nieuwe sluis in IJmuiden. Die kost 475 miljoen tot 750 miljoen euro en zou de grootste zeesluis ter wereld worden. Het zelfstandige havenbedrijf zou de gemeente Amsterdam en de Nederlandse staat als eigenaar krijgen.

18:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, haven, amsterdam |  Facebook |

04-06-09

Britse yachtenbouwer moet 300 banen schrappen

princessyachtsDe Britse yachtenbouwer Princess Yachts schrapt meer dan 300 banen. Daarbij worden bijna 260 mensen ontslagen, terwijl ruim 50 mensen vrijwillig opstappen. Eerder dit jaar maakte Princess Yachts bekend dat er 450 banen werden bedreigd. De directie van de yachtenbouwer had toen gemeld te moeten afslanken om het bedrijf in de economische recessie te versterken en de ideale basis te kunnen leggen voor toekomstige groei. Bij Princess Yachts, dat gevestigd is in Plymouth, werken op dit ogenblik 2.125 mensen. In januari dit jaar werd al een werktijdverkorting met 10 procent doorgevoerd. Vorig jaar werd Princess Yachts nog overgenomen door de Franse miljardair Bernard Arnault. Die wou van de Britse constructeur een wereldleider maken.

Chris Gates, managing director van Princess Yachts, benadrukte tegenover BBC News, dat het bedrijf voldoende sterk was om een arbeidspopulatie van ongeveer 1.700 mensen aan te houden. Dat is het niveau van ongeveer twintig maanden geleden. Princess Yachts heeft een portfolio van tachtig modellen, geleid door een luxeschip van 28 meter, dat ongeveer 4,1 miljoen Britse pond moest kosten. De vakbonden stelden bij de eerste aankondiging van de sanering weliswaar ontgoocheld te zijn, maar voegden er aan toe te hopen dat Princess Yachts in de toekomst opnieuw verder zou kunnen groeien. De yachtenbouwer koesterde onder meer plannen om schepen tot 40 meter te kunnen bouwen. Daarvoor werd gezocht naar een nieuwe site.

Het bedrijf was sinds 1981 in handen van de Zuid-Afrikaanse ondernemer Graham Beck, maar werd vorig jaar overgenomen door het luxebedrijf LVMH van de Franse miljardair Bernard Arnault. De vakbonden noemden dat toen een gigantische mogelijkheid om de yachtenbouwer tot een wereldleider te laten uitgroeien. Daarbij werd erop gewezen dat de dokken van Plymouth vele groeimogelijkheden boden voor de yachtenbouwer. De scheepswerven van Plymouth werden immers steeds minder gebruikt en moesten zich diversifiëren naar de privésector om niet grotendeels afhankelijk te blijven van overheidsopdrachten. Gehoopt werd dat de luxe-gerichtheid van de Franse groep een vruchtbaar kader zouden vormen voor Princess Yachts.

14:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, luxe, princess yachts |  Facebook |

26-05-09

Moller-Maersk schaart zich achter milieutaks op brandstof

De Deense containerrederij AP Moller-Maersk schaart zich achter een plan om de scheepsbrandstof te belasten. Dat heeft Nils Smedegaard Anderson, chief executive van Maersk, gezegd tijdens de World Business Summit on Climate Change in Kopenhagen. De maatregel zou internationale transportwereld tot 12 miljard dollar per jaar kosten. De Deense regering wil een belasting van 45 dollar invoeren voor elke ton brandstof die schepen verbruiken. De wereldwijd scheepsvloot vertegenwoordigt volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change of Geneva ongeveer 4 procent van de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide. Moller-Maersk is eigenaar van de grootste containerrederij ter wereld.

"Wij staan achter een wereldwijde belasting op scheepsbrandstof," benadrukt Nils Smedegaard Andersen. "De inspanningen om brandstof te besparen en het leefmilieu te redden, gaan hand in hand." De voorgestelde Deense belasting zou tussen 2 miljard dollar en 12 miljard dollar kunnen opleveren. Dat bedrag zou kunnen gebruikt worden om de uitstoot van koolstofdioxide in de ontwikkelingslanden te reduceren en nieuwe technologieën te ontwikkelen voor de scheepvaart. De verzamelde financiële middelen zouden door een fonds worden beheerd. Het Deense voorstel zal tijdens een vergadering van de International Maritime Organization in de zomer van dit jaar worden besproken.

"Het feit dat de Deense scheepseigenaars het voorstel steunen, betekent volgens Connie Hedegaard, Deens minister van klimaat en energie, een sterk signaal," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. Nochtans wordt de scheepsmarkt geconfronteerd met dalende inkomsten. Dat is het gevolg van de achteruitgaande wereldhandel. In het eerste kwartaal van dit jaar hanteerde Maersk tarieven die 24 procent lager lagen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Maersk bezit een vloot van ongeveer 450 schepen. De scheepvaargroep heeft het voorbije jaar voor het eerst in minstens een halve eeuw verlies geleden. Maersk heeft tijdens het voorbije jaar zijn uitstoot van broeikasgassen met 9 procent teruggeschroefd, dankzij het lager brandstofgebruik van zijn schepen en het reduceren van het affakkelen op olieplatformen.

17:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, milieu, brandstof, uitstoot |  Facebook |

04-03-09

Containerhavens proberen ecologische voetafdruk te verlagen

Containerhavens zijn wereldwijd één van de grootste luchtvervuilers en producenten van broeikasgassen, maar zoeken duidelijk naar alternatieven om hun ecologische voetafdruk te verlagen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse bureau Energy Futures. De onderzoekers stellen dat containerhavens door hun afhankelijkheid van diesel om goederen te verplaatsen bijzonder milieubelastend zijn. Maar ze voegen er aan toe dat Amerikaanse havens diesel volop aan het vervangen zijn door gas voor het verplaatsen van goederen, terwijl in Azië steeds meer beroep zou worden gedaan op hybride elektrische voertuigen. Energy Futures stelt dat containerhavens een goede omgeving zijn om alternatieve energiebronnen in te zetten.

"Alternatieve brandstoffen hebben grote toepassingsmogelijkheden bij de goederenbewegingen in containerhavens," aldus Energy Futures. "Uit het onderzoek is gebleken dat ze bijzonder goed gedijen in het transport van goederen in de havens. Bovendien biedt dit ook mogelijkheden voor een breder gebruik van alternatieve brandstoffen in de goederenstroom van de scheepvaartsector." De onderzoekers stellen dat het voorbije jaar een piekperiode was voor innovatieve milieuprojecten in het scheepvaartverkeer om de luchtvervuiling in de havens aan te pakken. Zo werden er in drie Californische havens regionale truckprogramma's gelanceerd om de volgende jaren duizenden vrachtwagens op gas in te zetten voor het transport van goederen.

Verder wordt erop gewezen dat in Rotterdam onder meer een onderzoek is opgestart om de honderden binnenschepen die containers vanuit de zeehaven naar het hinterland vervoeren, te laten varen op gas. In de havens van Singapore, Hong Kong en Shanghai wordt volgens Energy Futures volop geëxperimenteerd met elektrische aangedreven kadetransport. De International Maritime Organization (IMO) streeft naar een gevoelige verlaging van de zwaveluitstoot van het scheepvaartverkeer van 45.000 deeltjes per miljoen tot 5.000 deeltjes per miljoen. Energy Futures wijst er daarbij op dat aangemeerde containerschepen in de havens nog altijd bunkerolie verbranden om hun elektriciteit op gang te houden. Dat zorgt voor een enorme uitstoot en een vervanging van bunkerolie door gas zou de ecologische voetafdruk van de scheepvaart volgens het bureau gevoelig verlagen.

10:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, milieu, transport, container |  Facebook |

03-02-09

Mobiele telefoon ook op zee bruikbaar

Bemanningen van zeeschepen kunnen in de toekomst hun gewone mobiele telefoon gebruik om contact te onderhouden met het vasteland. Tot nu toe moest daarbij gebruik gemaakt worden van dure satelliettelefoons. Het Ierse maritieme communicatiebedrijf Blue Ocean Wireless heeft nu echter samen met het bedrijf Ip.access een nieuw systeem ontwikkeld dat het gebruik van een mobiele telefoon aan boord van een zeeschip mogelijk maakt. Daarbij zal aan boord van de schepen een picocell - een klein basisstation dat de mobiele bereikbaarheid uitbreidt - worden geïnstalleerd. Dat basisstation staat in contact met een communicatiesatelliet. De nieuwe toepassing zal volgens de onderzoekers het leven aan boord van zeeschepen grondig veranderen. Picocells zijn ook in andere afgelegen locaties inzetbaar.

20:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, mobiele telefonie |  Facebook |

26-01-09

Terminaluitbater DP World zet rem op geplande groei

dpworld2Dubai Ports World (DP World), de vierde grootste operator van containerterminals ter wereld, gaat al zijn geplande projecten herbekijken. Dat heeft Mohammad Sharaf, chief executive van DP World, bekend gemaakt. Reden voor de maatregel is de verwachte verdere daling van de wereldwijde economie in de loop van dit jaar. Dat verplicht het bedrijf er volgens Narayan toe om al zijn uitbreidingsprojecten te herbekijken, zijn kosten te beperken en de groei van het personeelsbestand te bevriezen. DP World baat wereldwijd 48 maritieme terminals uit. Op dit ogenblik lopen er dertien nieuwe havenontwikkelingen. DP World is actief in 31 landen. De overheid van Dubai is de hoofdaandeelhouder van de terminal-operator. DP World heeft op dit ogenblik een capaciteit van meer dan 54 miljoen containers.

DP World stelt dat de situatie er op het einde van vorig jaar helemaal anders uitzag dan twaalf maanden voordien. De omzet van de computerterminals steeg nog met 15 procent tot 27,7 miljoen containers, maar vooral tijdens de tweede helft van het voorbije jaar werd een duidelijke daling opgetekend. Tijdens het vierder kwartaal werd er slechts in enkele havens nog een verdere groei opgetekend. Zonder rekening te houden met nieuwe terminals, bleef de groei trouwens beperkt tot 6 procent. Het jaar voordien werd er nog een stijging met 18 procent opgetekend. Voor dit jaar wordt een daling in het containervervoer met 2,8 procent verwacht. In het Midden-Oosten en Australië wordt nog wel een groei verwacht, maar in Europa en Azië wordt met een verdere daling rekening gehouden.

DP World begon zijn activiteiten 35 jaar geleden met één haven. Twee jaar geleden kocht het concern Peninsular & Oriental Steam Navigation voor een bedrag van 6,8 miljard dollar. Daardoor breidde DP World zijn activiteiten uit naar 22 landen. Tegen 2017 wil DP World een capaciteit realiseren van 95 miljoen containers, dankzij de ontwikkeling van projecten in India, China en het Midden-Oosten. In november vorig jaar maakte het concern bekend 108 miljoen dollar te zullen investeren in twee havens in Algerije. DP World zegt over anderhalve maand meer details te zullen geven over zijn toekomstplannen. Er werd wel gesteld dat er wellicht geen ontslagen zullen vallen, maar het concern zal zich wel terughoudend opstellen bij beslissingen rond nieuwe aanwervingen.

11:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, dp world, container |  Facebook |

18-01-09

Noord-Duitse havens raken volgeparkeerd

De Noord-Duitse havens beginnen stilaan met ruimtegebrek te kampen. Dat is te wijten aan een groot aantal werkloze feeder vessels - schepen die containers aan- en afvoeren van grote containerschepen - dat in de havens gemeerd ligt. Dat zegt de Hamburg Port Authority. Daarbij werd gezegd dat in de haven van Hamburg nagenoeg alle voorziene wachtplaatsen voor werkloze schepen zijn volzet. Daarom moet worden uitgeweken naar kaaien waar schepen worden afgemeerd die snel weer moeten worden ingezet. Oorzaak is de daling van het internationale containervervoer, dat gevoelige klappen heeft gekregen van de wereldwijde economische crisis. Volgens het Verband Deutscher Reeder moet er de eerstvolgende maanden ook geen verbeteringen worden verwacht. De voorbije periode heeft het havenverkeer ook last ondervonden van het koude winterweer.

18:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, scheepvaart, haven, hamburg, container |  Facebook |

19-12-08

Vooral Amerikaanse cruisepassagiers haken af

CarnivalRederij Carnival, de grootste cruise-operator van de wereld, heeft tijdens het vierde kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 371 miljoen dollar. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een winst van 358 miljoen dollar gerealiseerd. In de winstcijfers zitten wel een meerwaarde van 31 miljoen op de verkoop van de Queen Elizabeth 2 van Cunard Line. De hogere ticketprijzen en een kostenbeheersing compenseerden volgens Carnival de hogere brandstofprijzen, die de rederij 84 miljard dollar extra hadden gekost. De kwartaalomzet steeg met 6 procent tot 3,3 miljard dollar. De rederij vreest echter dat de situatie volgend jaar minder positief zal evolueren, nadat consumenten vakantieboekingen beginnen te herroepen.

Micky Arison, chief executive van Carnival, wees er bij de voorstelling van de kwartaalcijfers op dat potentiële klanten hun boekingen steeds later uitstellen en pas korte tijd voor de afvaart een beslissing nemen. Ook worden steeds meer boekingen herroepen. "De boekingen voor cruises in de onmiddellijke toekomst blijven nog altijd zeer bevredigend," merkte hij op. "Maar de boekingen voor de lente en de zomer blijven achter op de voorgaande jaren. Prijsverlagingen hebben boekingen op korte termijn wel gestimuleerd, maar een effect op cruises later op het seizoen is nog niet gevoeld." Ook voor de cruisesector wordt 2009 volgens Carnival wellicht een moeilijk jaar. Vooral op de Noord-Amerikaanse markt is een duidelijke vertraging merkbaar. De Europese cruiselijnen blijven beter presteren dan de Amerikaanse operaties.

Carnival besliste eerder deze maand om geen brandstoftoelagen meer aan te rekenen. Dat zal volgens de rederij uiteraard een impact hebben op de winstmarges. De rederij versoepelde ook de procedures om boekingen op te zeggen. Volgens een aantal analisten zal de moeilijke situatie in de cruisesector wellicht tot in 2010 blijven duren. De winst over het hele jaar daalde met 3 procent tot 2,33 miljard dollar. De jaaromzet steeg met 12 procent tot 14,65 miljard dollar. Ook concurrent Royal Caribbean Cruises maakte eerder al gewag van een dalend aantal boekingen. "De consumenten zijn prijsgevoeliger geworden en er zijn grote kortingcampagnes nodig om de bezetting van de cruiseschepen op peil te houden," voeren de analisten aan.

13:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, carnival, rederij |  Facebook |