02-03-14

Emissiebeperking scheepvaart levert ook belangrijke kostenbesparing

Het beperken van de uitstoot van koolstofdioxide door de scheepvaart zou niet alleen ecologische voordelen opleveren, maar zou de operationele kosten van de rederijen met ongeveer 9 miljoen euro per jaar kunnen doen dalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Transport and Environment (T&E). De scheepvaart is op dit ogenblik de enige transportsector die in de Europese Unie geen verplichtingen op het gebied van emissie-beperkingen heeft opgelegd gekregen. Nochtans is de scheepvaart verantwoordelijk voor 3 procent van de wereldwijde koolstofdioxide-productie. Bovendien zou die uitstoot in de scheepvaart tegen het einde van het decennium nog een toename met 40 procent of 50 procent kunnen kennen.

Lees Verder

07:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, scheepvaart |  Facebook |

07-05-13

Belangengroep vraagt strengere Europese regels recyclage schepen

Europa moet dringend strengere maatregelen te nemen tegen de sloop van schepen in ontwikkelingslanden. Dat zegt het Shipbreaking Platform, dat aandacht vraagt voor de problemen die deze activiteit veroorzaakt. Aangevoerd wordt dat de verschroting gebeurt onder onaanvaardbare arbeidsomstandigheden en een gevaar oplevert voor het leefmilieu. Het voorbije jaar werden wereldwijd 1.300 zeeschepen voor recyclage uit dienst genomen. India, Bangladesh en Pakistan verwerkten 838 van de afgeschreven schepen.

"De recyclage van zeeschepen is in Bangladesh een gigantische industrie geworden," merkt het Shipbreaking Platform op. "De sector wordt gevoed door een overschot aan zeeschepen en de binnenlandse vraag naar grondstoffen." Er wordt aan toegevoegd dat door explosies en ongevallen vorig jaar op de scheepswerven in Chittagong in Bangladesh, één van de grote verschroting-centra van Zuid-Azië, vorig jaar twintig werknemers om het leven zijn gekomen. Daarbij wordt volgens het Shipbreaking Platform geen rekening gehouden met de impact van aanslepende ziektes.

In april dit jaar heeft het Europese Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een nieuwe regelgeving die Europa in lijn zou brengen met een wereldwijd akkoord over de ontmanteling van schepen, waardoor het onder meer verboden is om schepen aan de grond te zetten en te ontmantelen in plaats van gebruik te maken van droogdokken. Bovendien zou de Europese Unie verplicht worden om de ontmanteling van Europese schepen bij buitenlandse verschroters te controleren.

Het Europese Parlement weigerde echter om een taks te heffen op alle schepen die in een Europese haven aanlopen ter financiering van recyclage-infrastructuur in ontwikkelingslanden. Het Shipbreaking Platform stuurt aan op een herinvoering van de heffing. De scheepvaartindustrie wil daarentegen de wetgeving verder afbouwen en de controle bij buitenlandse verschroters laten schrappen.

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, scheepvaart |  Facebook |

29-10-12

Buitenlandse schepen niet meer welkom op Chinees waterwegennet

China heeft een plan voorgelegd om buitenlandse schepen de toegang tot de binnenlandse waterwegen te ontzeggen. Ook zouden buitenlandse scheepvaartbedrijven niet langer in China operationeel mogen zijn. Daarmee hoopt de Chinese overheid zijn scheepvaartindustrie te kunnen beschermen tegen een vertragende wereldwijde markt. Het verbod geldt niet voor schepen die geregistreerd zijn in Hongkong, Macau en Taiwan. De nieuwe regeling zou begin volgend jaar ingevoerd worden.

Door de moeilijke wereldmarkt hebben Chinese scheepvaartbedrijven het moeilijk om winsten te realiseren. Door buitenlandse schepen en operatoren te weren, hoopt de Chinese overheid de eigen sector de nodige bescherming te kunnen bieden. In de nieuwe regelgeving is ook voorzien dat Chinese rederijen niet langer gebruik meer mogen maken van buitenlandse schepen, tenzij de Chinese vloot met een tekort wordt geconfronteerd en er van de overheid een uitzondering op het verbod wordt bekomen.

Op overtredingen staan boetes tot 1 miljoen yuan. Dat komt overeen met een bedrag van 160.000 dollar. Het verbod geldt ook voor de Yangtze, met een lengte van 6.300 kilometer de drukste waterweg voor vrachtvervoer ter wereld. Twee jaar geleden werd over de rivier ongeveer 1,5 miljard ton cargo vervoerd. De Chinese regering had recent nog fiscale en financiële steun beloofd aan de scheepvaartsector, nadat de rederijen China Cosco Holdings en China Shipping Container Lines verliezen hadden laten optekenen over de eerste helft van dit jaar.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, scheepvaart |  Facebook |

26-10-12

Snelheidsbeperking voor schepen verlaagt uitstoot met 70 procent

Een snelheidsbeperking voor schepen die de kusten of havens naderen zou de emissie van schadelijke stoffen met 70 procent kunnen doen afnemen. Daarmee zou de negatieve impact van de scheepvaart op het klimaat en de gezondheid gevoelig kunnen worden gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center for Environmental Research & Technology van de University of California. De reductie van een snelheid tot veertien mijl per uur zou de uitstoot van koolstofdioxide met 60 procent doen dalen, terwijl de emissies van stikstofoxide met 55 procent zou afnemen tegenover een gewone snelheid van vijfentwintig tot negenentwintig mijl per uur.

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, uitstoot |  Facebook |

08-07-12

Baltische Zee even kwetsbaar als het noordpoolgebied

De Baltische Zee is even bedreigd en kwetsbaar dan het noordpoolgebied. Dat zeggen Russische wetenschappers. Het gebied heeft volgens hen immers een bijzondere maritiem ecosysteem dat door incidenten snel uit zijn evenwicht kan worden gebracht. Bovendien vormt de Baltische Zee een uitzonderlijk drukke vaarroute die meer dan de helft van het Russische containervervoer en één derde van alle Russische olie-export moet verwerken. Opgemerkt wordt dat de Baltische Zee een ramp zoals het ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico niet zou overleven.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baltische zee, natuur, scheepvaart |  Facebook |

24-06-12

Britten willen duurzame revolutie in maritieme sector

Aan de University of Southampton is gestart met de ontwikkeling van een schip dat voor een duurzame revolutie in de maritieme sector zou moeten zorgen. De ontwikkeling richt zich op de bouw van vrachtschepen die geen enkel gebruik meer zouden maken van fossiele brandstoffen. Daarbij zal onder meer gebruik gemaakt worden van innovatieve zeiltechnologie en een klassieke scheepsmotor van fabrikant Rolls-Royce, aangedreven door biomethaan. De ontwikkeling van de schepen werd aan het consortium B9 Shipping toegewezen. Bedoeling is om efficiënte en betaalbare scheepvaart te realiseren op een milieuvriendelijke basis. De onderzoekers zeggen bij hun ontwerp onder meer gebruik te zullen maken uit zeilwedstrijden en de commerciële maritieme architectuur.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, duurzaamheid |  Facebook |

07-06-12

Maatregelen maritieme wereld tegen piraterij leveren slechts beperkt resultaat op

De maatregelen die door de maritieme wereld tot nu toe zijn genomen tegen de toenemende dreiging van piraterij, leveren slechts beperkte resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hong Kong Polytechnic University. De onderzoekers stelden immers vast dat de maatregelen van individuele schepen alleen het aantal aanvallen van amateuristisch georganiseerde piraten hebben kunnen doen afnemen. Er is volgens de onderzoekers dan ook een internationaal georganiseerde aanpak nodig.

"In het algemeen zijn koopvaardijschepen niet ontworpen of uitgerust om de aanvallen van piraten af te weren en zijn dan ook bijzonder gevoelig voor deze criminele praktijken," merken de onderzoekers Mei Chi Wong en Tsz Leung Yip op. Er wordt aan toegevoegd dat de piraten meestal uit zijn op waardevolle cargo zoals gas, olie, rijst en visproducten, maar ook soms het hele schip kapen om losgeld te kunnen bemachtigen. Ook het kidnappen door maritieme piraten vertegenwoordigt volgens de onderzoekers een stijgende trend.

"Er kunnen drie types van aanvallen worden onderscheiden," benadrukken de onderzoekers. Een aantal aanvallen vertonen geen of nauwelijks geweld, waarbij meestal ongetrainde piraten met primitieve wapens zijn betrokken, die aangemeerde schepen aanvallen en goederen of voorraden stelen. Daarnaast zijn er ook aanvallen met middelmatig geweld, waarbij de bemanning wordt bedreigd, aangevallen en soms wordt gegijzeld. Tenslotte is er echter ook zware piraterij, waarbij de bemanning wordt aangevallen of gekidnapt. Die aanvallen gebeuren meestal op zee en gaat niet zelden gepaard met dodelijke slachtoffers. Deze piraten zijn gewapend en goed georganiseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat transport van bulk en algemene cargo, containerschepen, chemische tankers en olietankers het vaakst geviseerd worden. Deze categorieën vertegenwoordigen meer dan 75 procent van alle schepen die tijdens het voorbije decennium werden aangevallen.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, piraterij |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende