20-01-17

Schuldenlast kan zwaar op gezondheid wegen

Er kan een rechtstreeks verband worden opgetekend tussen de financiële stress en een hogere mortaliteit. Dat is de conclusie van een studie van economen aan de University of Colorado. De onderzoekers benadrukken dat de resultaten van de studie mogelijk belangrijke implicaties kunnen hebben voor zowel het economisch beleid als de openbare gezondheid. Daarbij moet volgens hen worden vastgesteld dat het overheidsbeleid met een invloed op het individuele financiële welzijn ook een impact heeft op de individuele gezondheid. Opgemerkt wordt dat financiële problemen niet zelden leiden tot een meer ongezonde levensstijl, maar ook tot confrontaties met schuldeisers en deurwaarders.

“Slechte kredieten en belangrijke achterstallen doen het risico op een vroegtijdig overlijden gevoelig toenemen,” zeggen de onderzoekers Laura Argys en Andrew Friedson. De studie toonde dat individu met betere kredieten en kleinere achterstallen een significant lagere kans lopen vroegtijdig te overlijden dan collega’s die met een zware financiële druk werden geconfronteerd. Wanneer de kredietscore van een individu met honderd punten stijgt, blijkt het mortaliteits-niveau met 4 procent te dalen. Er kon worden vastgesteld dat achterstallen op korte termijn de grootste impact hebben op het overlijdensrisico. Het vooruitzicht op een actie van de schuldeiser of de gerechtelijke diensten kan immers een zware schok teweegbrengen.

“Het onderzoek toont aan dat macro-economische schokken, zoals de economische recessie, een negatieve impact kunnen hebben op de volksgezondheid,” benadrukken de onderzoekers. “Schulden die door de financiële crisis werden opgelopen, dreigen een langdurige invloed te hebben op de gezondheid en wegen zwaar genoeg door om de levensverwachting te laten dalen. Het beleid dat tijdens een economische dalperiode wordt gevoerd, kan dan ook bijzonder belangrijk zijn om het welzijn op korte termijn te verhogen en de volksgezondheid op langere termijn te beschermen. Daaruit kan alleen maar worden afgeleid dat het economisch beleid uiteindelijk ook een gezondheidsbeleid is.”

De onderzoekers wijzen erop dat eerder al is uitgewezen dat financiële druk leidt tot hogere stressniveaus, die vaak worden gelinkt aan een ongezond eetgedrag en drugmisbruik. Bovendien kan financiële druk negatieve invloed hebben op de uitgaven aan gezondheid, waardoor mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid moeten worden gevreesd. De onderzoekers merken nog op dat het beleid maatregelen zou moeten nemen om de bevolking te beschermen tegen de effecten van economische crisissen.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schulden, krediet |  Facebook |

19-08-13

Grote schuldenlast vormt bedreiging voor gezondheid

Grote financiële schulden vormen een bedreiging voor de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University bij meer dan achtduizend Amerikaanse respondenten tussen vierentwintig en tweeëndertig jaar. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat jongeren met zware schulden een hogere bloeddruk laten optekenen en in het algemeen ook zelf gewag maken van een minder goede fysieke en mentale gezondheid. Onder meer wordt gewezen op een hoger risico op stress en depressies. De gemiddelde schuldenlast van de Amerikaanse gezinnen is op dertig jaar verdrievoudigd.

“Wanneer blijkt dat gezinnen een steeds grotere schuldenlast dragen, is het belangrijk om een inzicht te verwerven in de consequenties die het fenomeen kan hebben op de gezondheid,” merkt onderzoeksleider Elizabeth Sweet, professor sociaal-medische wetenschappen aan de Northwestern University, op. De onderzoekers stelden vast dat 20 procent van de respondenten ook na de verkoop van al hun bezittingen nog altijd met een schuldenlast geconfronteerd zouden blijven. Naarmate de omvang van de schulden tegenover de eigen activa toeneemt, bleek ook het risico op stress en depressie, algemene gezondheidsklachten en een hogere bloeddruk groter te worden.

Een grotere schuldenlast bleek de bloeddruk met 1,2 procent te doen stijgen. Professor Sweet merkt daarbij op dat een stijging van de bloeddruk met 2 procent het risico op hypertensie met 17 procent doet toenemen, terwijl het gevaar op een beroerte 15 procent groter wordt. Ook bleken grote schulden de stress met 11,7 procent te doen toenemen, terwijl bij depressies gewag werd gemaakt van een stijging met 13,2 procent. De Amerikaanse wetenschappers stellen dat de studie duidelijk aangeeft dat er nog meer diepgaand onderzoek moet worden verricht naar de relaties tussen financiële bekommernissen en gezondheid. (MH)

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schulden, gezondheid |  Facebook |

03-11-12

Financieel consulent helpt prioriteiten schulden te leggen

Consumenten met financiële stress halen voordelen uit de samenwerking met een financieel consulent. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Swinburne University of Technology en het Salvation Army bij ruim tweehonderd Australische consumenten die met financiële problemen werden geconfronteerd. De onderzoekers stelden vast dat na een begeleiding door een financieel consulent 68 procent van de respondenten van mening waren dat hun financiële situatie is verbeterd, terwijl 75 procent zegt beter prioriteiten te kunnen leggen in zijn schulden en 74 procent toegaf ook beter een budgettering te kunnen maken.

"Sociale factoren en welzijn hebben een belangrijke band met financiële vaardigheid," merkt onderzoeker Nicola Brackertz op. "De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat financieel advies een belangrijke ondersteuning kan betekenen om de schuldenproblematiek van achtergestelde groepen op te lossen en daarmee een positieve impact te hebben op de gezondheid en het welzijn van de betrokkenen." De onderzoeker voert ook aan dat het onderzoek eveneens heeft aangetoond dat een vroegere interventie een meer uitgesproken impact heeft op de problematiek

Uit het onderzoek blijkt ook dat 68 procent van de respondenten toegeeft door het opstarten van het financieel advies minder gestresseerd te zijn over de toekomst. Bovendien zegt 63 procent zich mentaal en emotioneel door het financieel advies beter te voelen. "Het onderzoek toont aan dat financieel advies een positieve impact heeft op de cliënten, maar kan helaas geen oplossing bieden voor de schulden en financiële problemen die door vele gezinnen en individuen worden ervaren door hun beperkte inkomen door sociale en economische achterstand," zegt Brackertz nog.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schulden, financieel consulent |  Facebook |

22-10-12

Vooral hoger opgeleiden bouwen onbeheerbare schulden op

Vooral hoger opgeleiden bouwen vaak nagenoeg onbeheerbare schuldenniveaus op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. De onderzoekers stelden dat vier jaar geleden, bij het uitbreken van de financiële crisis, 27 procent van de Amerikaanse gezinnen met een schuld werden geconfronteerd die meer dan 40 procent bedroeg van hun inkomen, wat als een potentieel onhoudbaar niveau wordt bestempeld. Twintig jaar geleden werd slechts 17 procent van de gezinnen met een dergelijke schuldenlast geconfronteerd. Bij gezinnen met een hoger opleidingsniveau bleek een schuldniveau van meer dan 40 procent echter hoger te liggen dan bij de gemiddelde populatie.

“Het verband tussen het hogere inkomen en het hogere schuldniveau bleef zelfs gelden nadat in rekening werd gebracht dat gezinnen met een hogere opleiding ook een hoger inkomen hebben en zich dus een groter schuldniveau kunnen veroorloven,” stipt onderzoeksleider Sherman Hanna, professor consumentenwetenschappen aan de Ohio State University, aan. De onderzoekers voerden ook aan dat mensen met een optimische visie over de toekomst van de economie vaker een groter schuldniveau bleken opgebouwd te hebben. De onderzoekers stellen dat de consumenten mogelijk te optimistisch zijn geweest over de economische toestand, maar dat kan volgens hen niet worden toegeschreven aan een gebrek aan opleiding.

“Mensen met een universitaire opleiding zijn er misschien vanuit gegaan dat ze immuun waren voor economische problemen,” zegt professor Hanna nog. “Wanneer men er echter vanuit gaat dat er niets fout kan lopen, dreigen problemen achter de hoek.” De onderzoekers voegen er aan toe dat niet alleen hypotheken tot problemen kunnen leiden. Slechts 21 procent van de huiseigenaars bleek met een onhoudbare schuldenlast geconfronteerd te zijn, terwijl dat bij huurders opliep tot 35 procent. Het waren volgens de wetenschappers dan ook niet alleen de minder opgeleide burgers en eigenaars die door hun hoge schuldenlast hebben bijgedragen tot de financiële crisis.

Lees Verder

20:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument, schulden |  Facebook |

23-08-11

Moskou verbiedt 12.000 schuldenaars buitenlandse reis

Het stadsbestuur van Moskou heeft aan 12.000 inwoners een verbod opgelegd om naar het buitenland te reizen. Dat heeft de Russische Federal Court Marshals Service bekend gemaakt. Reden voor het uitreisverbod zijn de schulden die de betrokkenen nog moeten afbetalen. Daarvan moesten 3.700 anderen betrokkenen volgens het rapport hun zomervakantie vroegtijdig afbreken. Door het ingrijpen van de overheid kon 368 miljoen roebel recupereren. Dat komt overeen met een bedrag van 12 miljoen dollar.

"In Rusland wordt het aan burgers met een schuld van 5.000 roebel of 170 dollar verboden om naar het buitenland te reizen," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "Ambtenaren brachten onder meer een bezoek aan een luchtshow in Zhukovsky, waar de nummerplaten van wagens werden gecontroleerd om te bekijken of schuldenaars op het evenement aanwezig waren. Een gelijkaardige actie twee jaar geleden leverde op drie dagen tijd een bedrag van 12 miljoen roebel op. Toen werden ook een aantal wagens onmiddellijk in beslag genomen."

"De ambtenaren zijn heel creatief in het opsporen van schuldenaars, waarvan er velen een valse inkomensverklaring opgegeven hebben of gewoon onderduiken," merkt de Russische krant nog op. "Een aantal ambtenaren zouden zelfs in sociale netwerken onder een valse identiteit contact hebben gezocht met de schuldenaars om hen op een date uit te nodigen, waarop hun eigendommen tijdens de afspraak in beslag werden genomen. Ook worden gratis filmtickets aangeboden aan schuldenaars die vrijwillig betalen."

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, moskou, schulden |  Facebook |

12-08-09

Schuldenlast verhoogt het risico op gewichtsproblemen

Mensen met persoonlijke schulden hebben vaak de neiging om aan obesitas te lijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universtät Mainz. De Duitse onderzoekers stellen daarbij dat gezonde voeding meer kost dan producten van lagere gezondheidskwaliteit. Door de economische crisis worden vooral gezinnen uit lagere inkomensklassen getroffen, zodat die zich verplicht zien om leningen aan te gaan om de eindjes financieel aan elkaar te kunnen blijven kopen. Onderzoeksleidster Eva Münster benadrukt dat de band tussen socio-economische status, gezondheid en overgewicht al eerder werd aangetoond, maar volgens haar is het de eerste keer dat er daarbij tot nu toe nooit gekeken werd naar de schuldenlast. In Duitsland zouden 7,6 procent van de gezinnen een overmatige schuldenlast moeten dragen.

"Uit het onderzoek van de Universität Mainz blijkt dat vooral jongere mensen met een lagere opleiding en een beperkt inkomen een zwaardere schuldenlast dragen," merkt het magazine Food & Drink Europe op. "Die groep had ook een grotere neiging om aan overgewicht of obesitas te lijden, depressies door te maken en tabak te gebruiken. Een reden voor het hogere risico op overgewicht kan volgens de onderzoekers wellicht geweten worden aan de omgekeerde relatie tussen de energiedensiteit en de kostprijs van voeding, gecombineerd met budgetbeperkingen." De onderzoekers voegen daar aan toe dat ook een aantal psychologische factoren een rol kunnen spelen. Ze wijzen er daarbij op dat een depressie tot vraatzucht kan leiden en eten kan zorgen voor compensatie en voldoening.

Daarnaast stellen de onderzoekers dat een gebrek aan geld ook de mogelijkheden tot sport en lichaamsactiviteiten kan beperken, wat betekent dat er minder calorieën worden verbrand. De Duitse wetenschappers wijzen echter ook op een mogelijke omgekeerde associatie. Overgewicht heeft immers een impact op de tewerkstellingskansen, wat zou kunnen leiden tot het opbouwen van een schuldenlast. "De voedingskeuze is vooral gebaseerd op persoonlijke smaak, keuze en gebruiksgemak en veel minder op gezondheidsoverwegingen of het streven naar een evenwichtig diëet," stellen de onderzoekers nog. "Het verhogen van de beschikbaarheid van gezonde voeding door het verlagen van de prijs kan dan ook een efficiënte maatregel zijn om de maatschappelijke gezondheid te stimuleren."

12:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, obesitas, schulden |  Facebook |