22-10-13

Segregatie Amerikaanse maatschappij gaat steeds verder

Middenstandsbuurten worden in de Verenigde Staten steeds zeldzamer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de Stanford University. Opgemerkt wordt dat in het begin van de jaren zeventig nog 65 procent van de Amerikaanse gezinnen in middenstandswijken woonde, maar op het einde van het voorbije decennium was dat afgenomen tot 42 procent. Meer dan één derde van alle Amerikaanse gezinnen wonen nu in rijke ofwel arme wijken. Dat betekent een verdubbeling tegenover het begin van de jaren zeventig. De grote reden voor deze toenemende segregate in de Amerikaanse gemeenschap moet volgens de onderzoekers worden gezocht in de groeiende inkomenskloof.

“De inkomenskloof krijgt ook steeds meer een geografische weerspiegeling,” benadrukken de onderzoekers Kendra Bischoff en Sean Reardon. “Die trend kon al enkele decennia worden vastgesteld, maar sinds het begin van deze eeuw is er een duidelijke versnelling merkbaar. De grootste segratie dient te worden vastgesteld bij de populatie die de 10 procent rijkste gezinnen van de Verenigde Staten omvat. Dat betekent dat de kapitaalkrachtige bevolking zich steeds meer isoleert van de middenklasse en de lagere inkomens. Dat houdt echter ook in dat een belangrijk deel van de economische middelen van het land in steeds kleinere buurten wordt geconcentreerd.”

De groeiende inkomenskloof zou volgens Bischoff en Reardon 70 procent van de toenemende segregatie van de Amerikaanse maatschappij verklaren. Ook wordt opgemerkt dat een duidelijke segregatie kan worden opgemerkt in gemeenschappen met een groeiend percentage kinderen. “Wanneer ouders zich meer bezorgd beginnen te maken over opportuniteiten voor de kinderen, zal er bij rijkere families sneller een neiging ontstaan om zich in afzonderlijke wijken te verzamelen”, aldus de wetenschappers. Ook blijkt er een toenemende segregatie in aftakelende industriële gebieden. Bischoff en Reardon menen dat wegkwijnende industrie ook de aanwezigheid van de middenklasse in de steden heeft doen afnemen.

De wetenschappers waarschuwen wel dat de toenemende isolatie van de kapitaalkrachtige populatie belangrijke gevolgen kan hebben voor het behoud van het openbare domein en nutsvoorzieningen die ten goede kunnen komen aan een brede laag van de bevolking, zoals scholen, parken en openbare diensten. “Indien kapitaalkrachtige gezinnen niet langer sociale omgevingen en publieke instellingen delen met families uit lagere inkomensklassen, kan de steun voor investeringen in deze gedeelde bronnen gevoelig worden uitgehold,” menen Bischoff en Reardon. “Dat kan verregaangde consequenties hebben voor de sociale ongelijkheid.”

Lees Verder

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: segregatie, verenigde staten |  Facebook |

07-07-12

Amerikaanse multiculturele buurten trekken weinig blanken of zwarten aan

Hoewel het aantal multiculturele wijken in de Amerikaanse steden gevoelig is toegenomen, blijken deze buurten relatief weinig blanken of Afro-Amerikanen aan te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington over de mobiliteit van meer dan honderdduizend gezinnen in stedelijke gebieden gedurende bijna drie decennia. De onderzoekers stelden vast dat de meerderheid van blanken en Afro-Amerikanen zich blijven vestigen in buurten die door concentraties van hun eigen ras worden gedomineerd. Slechts een kleine minderheid kiest bij een verhuis voor een buurt met een multicultureel karakter. Die multiculturele wijken worden vooral gekozen door Latijns-Amerikaanse en Aziatisch-Amerikaanse gezinnen. De onderzoekers stellen dan ook dat de residentiële segregatie in de Verenigde Staten nog altijd een belangrijk probleem vormt.

Lees Verder

08:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: segregatie |  Facebook |

25-06-12

Segregatie blijft gehandhaafd in gediversifieerde Amerikaanse steden

Hoewel de etnische diversiteit in de Verenigde Staten toeneemt, blijft de segregatie aanhouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College. De onderzoekers benadrukken dat de etnische diversiteit in de Amerikaanse steden een duidelijke groei kent, maar desondanks blijven stadswijken met een grote diversiteitsgraad volgens hen nog altijd bijzonder zeldzaam. Er wordt aan toegevoegd dat vele Afro-Amerikanen nog altijd geconcentreerd wonen in duidelijk afgelijnde buurten. Er wordt wel toegegeven dat uitsluitend blanke of zwarte wijken nagenoeg zijn verdwenen, maar er moet volgens de wetenschappers wel de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen wanneer beweerd wordt dat de eenentwintigste eeuw gekenmerkt zal worden door het einde van de segregatie en een definitieve doorbraak van de diversiteit.

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: segregatie, diversiteit |  Facebook |