23-06-17

Seksueel getinte reclame draagt weinig bij tot verkoop

Seksueel of erotisch getinte reclame draagt weinig bij tot de verkoop van merken en producten. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Illinois, de Ball State University en de University of California die bijna tachtig onderzoeken over een periode van meer dan drie decennia analyseerden. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de consumenten de seksueel getinte reclame weliswaar beter onthouden, maar dat effect strekt zich volgens de wetenschappers niet verder uit naar de genoemde merken of producten. Bovendien diende gevreesd te worden voor de vorming van een negatieve perceptie over het product.

“Uit het overzicht van de studies - waarbij in totaal meer dan zeventienduizend consumenten in de Verenigde Staten, Europa, Australië en Azië waren betrokken - bleek dat de respondenten geneigd zijn reclame met een seksuele ondertoon gemakkelijker te onthouden,” betoogt onderzoeksleider John Wirtz, professor reclameleer aan de University of Illinois. “Tegelijkertijd moest echter worden opgemerkt dat de merken en producten uit deze reclame niet gemakkelijker konden worden onthouden. Evenmin kon een grotere intentie worden opgetekend om de goederen uit de reclames te kopen of in grotere aantallen aan te schaffen. Er moest zelfs een negatievere houding worden geregistreerd.”

“Inspanningen om aan reclame een seksuele ondertoon mee te geven, blijkt letterlijk nul procent impact te hebben op de aankoopintentie van de consument,” voert professor Wirtz aan. “Uit onze studie kan alvast niet worden afgeleid dat seks voor een betere verkoop zorgt. Er kan zelfs worden aangegeven dat seks niet tot een sterkere verkoop leidt. Er kon geen enkele indicatie van een positieve impact worden gevonden.” De wetenschapper voegt eraan toe dat steeds meer adverteerders tot dezelfde conclusie blijken te komen. Hij wijst daarbij onder meer naar de Amerikaanse restaurantketen Carl’s Jr, die in zijn hamburger-commercials voor de Super Bowl niet langer op voluptueuze modellen beroep doet.

Lees Verder

19:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, reclame |  Facebook |

24-12-16

Seks blijft meest efficiënte reproductiemethode

Seks zorgt ervoor dat de volgende generaties beter tegen infecties worden beschermd. Dat is de reden waarom de natuur bij de reproductie een voorkeur toont voor seks boven klonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stirling bij een populatie van zesduizend watervlooien, een soort die beide types van voortplanting hanteert. De onderzoekers merken op dat seks op het eerste gezicht geen efficiënt type van voortplanting vertegenwoordigt en dan ook door de natuur al lange tijd zou moeten zijn afgeschaft en uitgestorven.

Om te kunnen overleven, moet seks dan ook belangrijke voordelen bieden die de nadelen ruimschoots compenseren.
“Het lijkt moeilijk verklaarbaar dat seks bestaat, terwijl men weet dat kloonen minder tijd en energie vergt en ook geen nood heeft een partner om nakomelingen te produceren,” benadrukt onderzoeksleider Stuart Auld, professor natuurwetenschappen aan de University of Stirling. “Populaties die zichzelf kloonen zijn volledig vrouwelijk en hebben geen behoefte aan seks om te kunnen reproduceren. Voor seks daarentegen is er nood aan mannen, die zelf geen nakomelingen produceren. Populaties zullen door klonen dan ook altijd een sneller reproductieritme hebben dan met seks. Toch blijkt seks in de natuur nog altijd de dominante vorm van reproductie.”

“Seks moet een belangrijk voordeel bieden om het favoriete voorplantingssysteem te blijven,” zegt professor Aud. “Seks zorgt er echter voor dat genen kunnen worden gemengd. Dat laat populaties toe snel te evolueren en zich aan een veranderende omgeving aan te passen. Dat geldt ook voor de omgang met parasieten. Bij de watervlooi kon dan ook worden vastgesteld dat nakomelingen uit een seksuele activiteit tegenover infectieziektes dubbel zoveel resistentie vertoonden dan gekloonde soortgenoten. De voortdurende strijd om ziektes te vermijden lijkt dan ook de reden waarom seks, ondanks de kosten, in de natuur is blijven bestaan.”

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks |  Facebook |

26-01-14

Kwaliteit seksleven evolueert met socio-economische status

Vrouwen met een hogere economische status hebben ook uitzicht op een beter seksleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) bij nagenoeg tienduizend Spaanse mannen en vrouwen. De resultaten van de studie tonen volgens de Spaanse wetenschappers aan dat socio-economische factoren een belangrijke impact hebben op de seksuele tevredenheid. De onderzoekers stelden verder vast dat 90 procent van de ondervraagden aangeeft tevreden te zijn met zijn seksueel leven, terwijl 95 procent een positieve visie had op de seksuele relaties gedurende het voorbije jaar.

“Hoewel de seksuele gezondheid van de bevolking een relatief hoog niveau laat optekenen, blijken er in praktijk volgens het geslacht en de socio-economische belangrijke verschillen genoteerd te worden,” merkt onderzoeksleider Dolores Ruiz, sociologe bij het Agència de Salut Pública de Barcelona, op. “Mensen met een lagere socio-economische status blijken een minder bevredigend seksueel leven te leiden en blijken ook minder veilige seksuele relaties te onderhouden, terwijl ze ook een groter risico lopen om het slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Ook blijkt dat vrouwen in het algemeen vaker het slachtoffer worden van seksueel misbruik dan mannen en minder tevreden zijn over hun eerste seksuele ervaring.”

De onderzoekers merken verder op dat mensen met een hogere socio-economische status zich beter bewust zijn van hun eigen behoeften en beter in staat zijn om hun seksualiteit te ontwikkelen op een manier die tot een grotere tevredenheid leidt. Bovendien heeft deze groep een grotere controle over het gebruik van contraceptie. “Bij het beleid moet dan ook een strategie worden ontwikkeld om de verschillen rond seksualiteit door geslacht en socio-economische status, het gebruik van contraceptiva en het gevaar op misbruik in seksuele relaties weg te werken,” zegt Dolores Ruiz nog. “Vooral vrouwen met een lagere socio-economische status blijken op het gebied van seksualiteit met de grootste problemen geconfronteerd te worden. Deze groep heeft echter tegelijkertijd ook de grootste problemen om toegang te vinden tot hulporganisaties.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, status |  Facebook |

24-12-13

Seks leidt niet altijd tot een hogere verkoop

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, leidt seks niet altijd tot een betere verkoop. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De onderzoekers merken op dat seksueel getinte reclamecampagnes in een aantal omstandigheden contraproductief kunnen werken, vooral bij ethische activiteiten zoals liefdadigheidsinitiatieven en gemeenschaps-organisaties. De wetenschappers stelden daarbij vast dat het gebruik van seksueel getinte campagnes het publiek aanzette om zijn bijdragen aan ethische initiatieven terug te schroeven. Het lijkt volgens de onderzoekers dan ook onmogelijk om ethische projecten met onethische campagne-methodes te promoten.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, marketing |  Facebook |

28-07-13

Slaaptekort doet man seksuele intenties vrouw overschatten

Mannen die met een slaaptekort worden geconfronteerd, overschatten de seksuele interesse en bedoelingen van vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Hendrix College. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat zowel mannen als vrouwen in normale omstandigeden aangeven dat de seksuele intenties bij vrouwen lager liggen dan bij mannen. Wanneer mannen echter met een slaaptekort werden geconfronteerd, blijkt hun inschatting over de seksuele intenties bij vrouwen gevoelig te stijgen. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers te maken met de negatieve impact van het slaaptekort op een aantal elementen van het beslissingsproces.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap, seks, inschattingsvermogen |  Facebook |

27-04-13

Ook in seks maakt mens vooral vergelijking met anderen

Net zoals in de economie, toont de mens zich ook bij seks tevreden wanneer hij niet voor de anderen hoeft onder te doen en voelt hij zich nog meer gelukkig wanneer hij een klein beetje extra kan hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado naar de relatie tussen de frequentie van seksuele activiteit en het geluksgevoel. De Amerikaanse onderzoekers stelden daarbij vast dat vooral de vergelijking met anderen van doorslaggevend belang is in het tevredenheidsgevoel.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, gezondheid |  Facebook |

05-09-12

Seks stimuleert vrouwelijk brein tot ovulatie

Het sperma van veel mannelijke dieren bevat een eiwit dat een rechtstreekse invloed heeft op het vrouwelijke brein om de ovulatie te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Saskatchewan in Canada. Er was al langer geweten dat mannelijke zoogdieren over klieren beschikken die een bepaalde vloeistof aan het sperma toevoegen, maar pas nu is vastgesteld dat die stof een impact zou hebben op de ovulatie. Onderzoeksleider Gregg Adams heeft het over een handige truck van de natuur. Er kan immers alleen voor nakomelingen worden gezocht wanneer eicel en sperma bij elkaar worden gebracht. Een eicel sterft echter al tussen acht en twaalf uur na de eisprong af, zodat een bevruchting snel na de ovulatie plaats moet vinden. Indien de man met zijn sperma invloed kan uitoefenen op het ogenblik van de ovulatie, wordt de kans op bevruchting volgens de onderzoekers echter veel groter.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, vruchtbaarheid |  Facebook |

06-06-12

Nog altijd steeds meer seks in magazinereclame

Adverteerders maken in magazine-reclame steeds meer gebruik van seks. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia naar reclames in de populaire magazines Cosmopolitan, Redbook, Esquire, Playboy, Newsweek en Time. De onderzoekers stelden vast dat negen jaar geleden in 27 procent van de reclames gebruik gemaakt werd van seks. Twintig jaar voordien was dat slechts 15 procent. Vooral in reclame voor alcohol, entertainment en mode wordt volgens de onderzoekers steeds vaker gebruik gemaakt van seksueel getinte advertenties.

"Seks is uiteraard bijzonder efficiënt als verkoopplatform," merkte onderzoeksleider Tom Reichert, professor reclame en public relations aan het Grady College of Journalism and Mass Communication van de University of Georgia. "Seks trekt immers de aandacht. De mens is geprogrammeerd om seksueel relevante informatie op te slaan, zodat reclame met een seksuele content gemakkelijk wordt opgepikt. Bovendien laten de reclames uitschijnen dat de aangeboden producten meteen ook toegang tot seks bieden of vergemakkelijken. Sommigen mannen denken echt dat bepaalde geuren vrouwen aantrekken."

Reclame voor gezondheid en hygiëne maakt volgens het onderzoek het meest gebruik van seksuele content. In 38 procent van de reclames uit die sector werd volgens de onderzoekers seksueel getinte elementen opgemerkt. Op de tweede plaats staat lichaamsverzorging (36 procent), gevolgd door geneeskunde en farmaceutica (29 procent), gevolgd door kleding (27 procent), toerisme (23 procent) en entertainment (21 procent). Vooral computerbedrijven en liefdadigheidsinstellingen blijven ver verwijderd van seksueel getinte content.

Reichert merkt echter op dat vooral bij tabak en alcohol steeds vaker van seksuele content wordt gebruik gemaakt. "Dit is een moreel vraagstuk," voert de wetenschapper aan.

Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: magazine, reclame, seks |  Facebook |

28-04-12

Muziekvideo bevestigt teveel het beeld van vrouw als seksobject

In muziekvideo's wordt het beeld van de vrouw als seksobject nog versterkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De Amerikaanse onderzoekers hebben het over een zorgwekkende evolutie, aangezien er moet gevreesd worden voor de negatieve boodschap die door deze media naar een jong publiek wordt uitgestraald. Er wordt aan toegevoegd dat deze muziekvideo's door hun plaats binnen de jongerencultuur bijzonder krachtig en invloedrijk zijn.

"Er wordt al langer aangevoerd dat populaire muziekvideo's vaak vrouwonvriendelijke boodschappen en beelden brengen," merken de onderzoekers op. "Vrouwelijke muzikanten hebben aan visibiliteit gewonnen en hebben de voorbije jaren succesvolle merknamen gecreëerd, maar volgens critici duwen veel van die artiesten de grenzen van de aanvaardbare normen op het gebied van ras, geslacht en seksualiteit in de populaire cultuur verder terug. Er kunnen in de muziekvideo's met vrouwelijke artiesten een overvloed aan elementen worden teruggevonden waar de vrouw voor een seksobject staat."

"Het jonge publiek zou die boodschappen kunnen interpreteren als een belangrijke leidraad om in de maatschappij aantrekkelijk en waardevol beschouwd te worden," waarschuwt Cynthia Frisby, professor communicatiewetenschappen aan de School of Journalism van de University of Missouri. De onderzoekers stelden vast dat het fenomeen onafhankelijk is van het ras van de vrouwelijke muzikant. Alleen bleek dat Afro-Amerikaanse vrouwen meer seksueel getinte kleding dragen.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziekvideo, seks |  Facebook |

10-09-11

Seksuele content in muziek gevoelig toegenomen

De seksuele content in de populaire muziek is de voorbije vijftig jaar gevoelig toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Brigham Young University. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat vooral mannelijke en niet-blanke muzikanten tijdens de voorbij twee decennia geneigd bleken muziek te maken met seksuele boodschappen. Dat kan volgens de onderzoekers zware gevolgen hebben, waarbij jonge mannen aangeleerd wordt om zich seksueel agressief te gedragen en aan jonge vrouwen wordt aangeleerd om seksueel plezier te voorzien voor anderen.

"Jongeren consumeren de jongste jaren 45 procent meer muziek dan vroeger," merken de onderzoekers op. "Dat is in belangrijke mate te wijten aan de groeiende populariteit van muziekdragers zoals de iPod. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat er een sterke band kan worden vastgesteld tussen de blootstelling aan seksuele media en seksuele activiteit. Tieners blijken de seksuele activiteit van hun generatie te overschatten. Entertainment-media vormen één van de belangrijke pijlers van die verkeerde percepties."

"De hedendaagse muziek omvat veel meer seksuele referenties dan vijftig jaar geleden," voeren de onderzoekers nog aan. "Hoewel niet alle seksuele referenties dezelfde impact hebben, heeft degraderende en geseksualiseerde muziek een negatieve impact op tieners. Vooral tienermeisjes kunnen daardoor aangezet worden om zichzelf alleen vanuit een seksueel perspectief te bekijken, wat kan leiden tot negatieve percepties over het eigen lichaam, depressies, eetstoornissen en druggebruik."

19:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, seks |  Facebook |

11-07-11

Geen seksadvertenties meer in Argentijnse kranten

De Argentijnse kranten mogen niet langer advertenties van sekswerkers opnemen. Dat heeft de Argentijnse president Cristina Fernández de Kirchner beslist. De presidente noemde de maatregel een belangrijke overwinning in de strijd voor de emancipatie van vrouwen. Julio Alak, Argentijns minister van justitie, wees er op dat de overheid ook plannen heeft om de promotie van seksuele diensten op het internet te blokkeren.

"De aankondiging van de maatregel is een complete verrassing," aldus de Britse krant The Guardian. "In Argentinië is prostitutie immers wettelijk toegelaten. In het stadspark Rosedal van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aeres werven ook travestieten openlijk klanten. De aanwezigheid van de travestieten stoot de bevolking van het nabijgelegen luxueuze district Palermo voor het hoofd. Volgens een aantal politieke waarnemers is het verbod echter vooral een nieuwe aanval van Kirchner op de massakrant Clarin, die elke dag ongeveer tweehonderd seksadvertenties publiceert."

Kirchner merkte op dat het verbod een einde zou maken aan de grote winsten die sommige kranten halen uit seksadvertenties. Kirchner en Clarin leven echter al drie jaar in vijandschap, nadat de krant tijdens een langdurige staking de kant van de Argentijnse landbouwers had gekozen. De staking verplichtte Kirchner om terug te komen op een aangekondigde belastingverhoging op de landbouw. Sindsdien heeft Clarin zich vooral toegelegd op het ontmaskeren van corruptie rond de Argentijnse regering.

Volgens tegenstanders is het verbod op de reclames een aanval op het recht op vrije meningsuiting. Ook de Argentijnse Association of Prostitutes heeft zich verzet tegen de invoering van het verbod.

19:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: argentinië, media, prostitutie, seks |  Facebook |

10-01-11

Liefde voor muziek heeft zelfde achtergrond dan voeding en seks

De liefde voor muziek heeft dezelfde achtergrond als het streven naar voeding of seks. Dat is de conclusie van een onderzoek van de McGill University in Montreal. Muziek doet volgens onderzoekers Robert Zattorre en Valerie Salimpoor in hersenen dopamine vrijkomen, een chemische stof die een goed gevoel creëert. De link met dopamine is volgens de onderzoekers ook de reden waarom muziek zo breed over verschillende culturen heen populair is. In het onderzoek werkt alleen met instrumentele muziek, waardoor volgens Salimpoor aangetoond wordt dat stemmen niet noodzakelijk zijn om dopamine aan te maken. Zattorre en Salimpoor voegen er echter aan toe dat ze in een verder onderzoek de impact van stemmen willen achterhalen.

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine, muziek, seks, voeding |  Facebook |

18-07-10

Bezoekers wereldkampioenschap moeten zich bezinnen over veilige seks

Supporters die naar het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika zijn geweest en daar onveilige seks hebben gehad, moeten zich zo snel mogelijk laten testen. Daarover is in Groot-Brittannië een grote reclamecampagne gelanceerd. De campagne, opgezet op initiatief van het Heartlands Hospital Birmingham, merkt op dat in Zuid-Afrika ongeveer zes miljoen mensen aids-patiënt is. Er wordt aan toegevoegd dat besmettingen bij meer dan twee op drie heteroseksuele mannen en een kwart van de vrouwen gebeuren tijdens vakanties. Steve Taylor, aids-consulent bij het Heartlands Hospital, stelt dat de bevolking weliswaar goed op de hoogte is van de gevaren van onveilige seks, maar die kennis in de praktijk helaas niet altijd gebruiken. De ontspannen en vaak minder gecontroleerde omstandigheden van de zomervakanties doet volgens Taylor de voorzichtigheid afzwakken.

05:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, seks, aids, gezondheid |  Facebook |

03-12-08

Seks als therapie voor budgetbeslommeringen

Seks kan een middel zijn om budgetbeperkingen uit de weg te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Terrence Higgins Trust, een organisatie die de verspreiding van het AIDS-virus wil helpen tegengaan. Seks is volgens de onderzoekers één van de middelen die de Britten gebruiken als een goedkoop alternatief om hun vrije tijd door te brengen. Seks blijkt immers de meest populaire vrije tijdsbestemmingen voor de Britten te zijn geworden, voor window-shopping en roddelen met vrienden.

"De Schotten blijken volgens de onderzoekers het meest amoureus te zijn van alle Britten," aldus BBC News. "In Schotland verkiest 43 procent van alle ondervraagden seks boven andere vormen van vrije tijdsbesteding. In Zuid-Engeland is dat 35 procent." Voor 10 procent van de Britten is window-shopping de meest populaire vrije tijdsbestemming, terwijl 6 procent een bezoek aan een museum verkiest. Vooral bij mannen staat seks op de eerste plaats, terwijl vrouwen de voorkeur blijken te geven aan het roddelen met vrienden.

De Terrence Higgins Trust zegt blij te zijn dat mensen manieren vinden om gedeeltelijk te ontsnappen aan de gevolgen van hun budgetbeperkingen, maar stelt dat ze daarbij altijd aan hun gezondheid moeten blijven denken. "Een pakje condooms kost slechts een fractie van de rekening van een nachtje stappen," voert de organisatie aan. "Het aantal gevallen van seksueel overdraagbare ziektes blijft stijgen. Wie met een partner tussen de lakens duikt, moet er dan ook voor zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt."

13:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, groot-brittannie, kredietcrisis |  Facebook |

21-10-08

Drie op vier kinderen getuige van ongeschikte online content

photokidscomputersDrie op vier kinderen wordt op het internet geconfronteerd met beelden die hen in verwarring brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). De organisatie stelt bijzonder geschokt te zijn door beschikbaar van online beeldmateriaal dat kinderen uit hun evenwicht kan brengen. De NSPCC roept de producenten en verkopers van computermateriaal dan ook nogmaals op om ervoor te zorgen dat kinderen niet langer geconfronteerd zouden worden met gewelddadige of seksuele inhoud.

"De NSPCC zegt dat kinderen slechts enkele kliks verwijderd zijn om onverwacht op schadelijke en zelfs gevaarlijke beelden en films te stuiten," aldus BBC News. NSPCC-adviseur Zoe Hilton zegt dan ook dat kinderen computers zouden moeten gebruiken met beschermende software. Dat moet hen volgens de NSPCC kunnen vrijwaren van de schadelijke invloed. De NSPCC spoort sociale netwerksites en videosites aan om aanstootgevend materiaal onmiddellijk te verdwijnen nadat het is aangetroffen.

De organisatie stelt dat producenten en verkopers van computers het aan de ouders overlaten om software te installeren die materiaal filtert dat niet geschikt is voor kinderen. "Voor de klant kan dat echter een gecompliceerd proces zijn," wordt er aan toegevoegd. "Beschermende software zou moeten geïnstalleerd worden vooraleer de computer wordt verkocht. Bovendien zouden de fabrikanten dergelijke controlemogelijkheden in hun producten moeten inbouwen. Websites zouden ook moeten aangeven waar slachtoffers terecht kunnen voor hulp of advies."

13:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, geweld, seks, gevaar |  Facebook |

17-10-08

Jonge mannen vinden seks nog altijd belangrijker dan internet

Meer dan twee op drie mannen uit de leeftijdscategorie van achttien tot vierendertig jaar zegt niet te kunnen leven zonder internet. Televisie is voor één op drie onmisbaar. Toch is de virtuele wereld niet enigzaligmakend, want 74 procent van de ondervraagden zegt lieven seks te hebben dan op het internet te surfen. Dat blijkt uit een onderzoek van Break Media. Gemiddeld is deze leeftijdscategorie 22 uur per week online en ziet het internet vooral als een vorm van ontspanning, terwijl 54 procent van de ondervraagden ook op het werk online gaat.

Uit het onderzoek blijkt dat één op vier respondenten zijn mobiele telefoon gebruikt om online te gaan, terwijl voor 36 procent het internet cruciaal is voor zijn sociale contacten en 33 procent het medium onontbeerlijk vindt voor zijn ontspanning. "Nochtans blijkt dat reële relaties nog altijd belangrijker zijn dan het internet," aldus de onderzoekers. "Twee op drie ondervraagden heeft een relatie en 79 procent zou liever een vrouw in levende lijve ontmoeten dan op het internet. Ook zegt 71 procent liever een leuke vrouw te ontmoeten dan een online game te spelen met vrienden. Drie op vier heeft liever seks dan op het internet te surfen."

De ondervraagden bezoeken in eerste instantie sociale netwerksites (63 procent), gevolgd door videogames (60 procent), computergames (51 procent), online video's (31 procent), weblogs (31 procent), shopping (30 procent), commentaren op online content (28 procent) en het uploaden van foto's op het internet (23 procent). Ook zegt de helft van de respondenten ooit een product gekocht te hebben nadat ze een online reclame hadden gezien. "Deze groep is heel ontvankelijk voor sommige vorming van online reclame," aldus Break Media. "Meer dan één op drie respondenten genieten van reclame in een online game of wedstrijd."

11:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, seks |  Facebook |

09-08-08

Hoger opgeleide vrouw heeft vaker seks op het werk

Meer dan de helft van de hoger opgeleide vrouwen heeft op het werk wel eens seksueel contact gehad met een collega. Dat blijkt uit een Nederlandse enquête van het magazine Marie Claire. Sandera Krol, hoofdredacteur van Marie Claire, voert aan dat men in hogere beroepsgroepen vaak te maken krijgt met recepties, presentaties en zakenreizen. Een dergelijke omgeving, waar ook al eens alcohol vloeit, geeft volgens haar gemakkelijker aanleiding tot seksuele avonturen. Carrièreseks komt volgens de enquête relatief zelden voor.

Sandera Krol noemt het resultaat van de enquête tegelijkertijd verrassend, maar toch wel voorspelbaar. "Achter de kassa van een supermarkt ligt het misschien wat lastiger," stelt ze in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. "Onze lezeressen zijn echter hoogopgeleid. In een setting van zakenreizen en recepties valt daar al meer bij voor te stellen." Eén van de deelnemers aan de enquête verklaarde zelfs iedere ochtend met haar college het toilet of de douche op te zoeken. Maar niet iedereen gaat zo ver, want onder seksueel contact wordt ook een incidentele zoenpartij verstaan.

Uit de enquête blijkt dat zeventig procent van de daders in ieder geval plezier beleefde aan het contact. Spijt komt mogelijk omdat er sprake was van een slippertje. Volgens Marie Claire ging 35 procent van de geënquêteerden vreemd op het werk. Carrièreseks komt daarentegen zelden voor. Dertien procent zou dat doen, op voorwaarde dat de chef aantrekkelijk is. In het andere geval zegt slechts vier procent daar eventueel aan te zullen denken. Bij twee procent van de ondervraagden leidde seks op het werk daadwerkelijk tot een loonsverhoging.

12:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, seks |  Facebook |

24-12-07

Seks slaat niet meer aan

Seks is een veel gebruikt middel om consumenten te verleiden, maar wordt steeds minder populair. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse bureau MediaAnalyzer Software & Research naar erotisch geladen printuitingen. Uit de resultaten bleek dat bijna 50 procent van de mannen een voorkeur heeft voor dergelijke advertenties. Verder stelden de onderzoekers vast dat 58 procent van de vrouwen dat er teveel seks zit in reclame.

Slechts 9,8 procent van de mannelijke ondervraagden wist een product of merknaam te herinneren. Bij niet-seksuele reclame was dat ongeveer 20 procent. Slechts 10,8 procent onthoudt de boodschap van seksueel getinte reclames. Bij niet-seksuele reclames is dat 22,3 procent. De onderzoekers stellen dat de informatie die volgt op erotische of gewelddadige beelden, niet wordt opgeslagen.

Omdat seks wel de aandacht trekt, is het voor reclamemakers volgens de onderzoekers belangrijk de dosis erotiek beperkt te houden, zodat niet alle aandacht wordt de sensuele beelden. “Merken moeten bedenken wat zij willen bereiken met een product en seks moet passen in de strategie,” wordt er aangevoerd. “Reclamemakers moeten ook rekening houden met een nieuwe feministische golf die in opkomst is.”

13:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, reclame |  Facebook |

17-09-07

Condoom is niet voor prime time

De Amerikaanse televisie brengt meer seks op het scherm, zelfs in prime time, maar dat weerspiegelt zich niet in extra reclame van fabrikanten van anticonceptiva. Tot groot ongenoegen van de condoomproducenten werd zelfs een reclamecampagne voor het Trojan-condoom geweigerd. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een dubbele moraal, want reclame voor de potentiepil Viagra kan wel ongebreideld op het telvisiescherm komen.

“Seksuele content nam vorig jaar 22 procent van de prime time-programmering van de Amerikaanse televisiesector in beslag,” aldus het magazine Advertising Age. “Uit onderzoek is gebleken dat het aantal scènes met een seksuele inhoud sinds 1998 nagenoeg is verdubbeld. Dat alles zou goed moeten zijn voor de producenten van anticonceptiva. Maar in werkelijkheid valt daar weinig van te merken.”

In juli weigerden CBS en Fox nog een reclamecampagne voor Trojan-condooms. “Ze hadden teveel twijfels over de inhoud van de campagne,” aldus Advertising Age. “Volgens een schrijven aan Trojan stelde Fox dat de reclame tezeer gericht was op het anticonceptiva-element in plaats van op een gezondheidseffect. Er werd Trojan gevraagd de inhoud van de reclamespot te veranderen, maar daar ging de condoomfabrikant niet op in.

“Wij proberen met verantwoordelijkheidsbesef te werken,” reageerde Pam Piligian, woordvoerder van Durex-advertentiebureau Fitzgerald, tegenover het magazine. “Maar dat woord heeft blijkbaar voor programmamakers een andere inhoud dan voor adverteerders. Er wordt hier met een dubbele norm gewerkt.” Trojan heeft zijn campagne inmiddels met gratis exemplaren gericht op de Amerikaanse studentenbevolking.

“In de Verenigde Staten lijden 56 miljoen mensen aan een ongeneeslijke seksueel overdraagbare ziekte en er zijn jaarlijks 3 miljoen ongewenste zwangerschappen, waarvan er de helft eindigen in een abortus,” stipt Trojan-marketingman Jim Daniels aan. “Toch kan men wel adverteren voor het potentiemiddel Viagra en voor het herpesmiddel Valtrex, maar niet voor condooms.”

15:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, gezondheid, condoom, seks |  Facebook |

22-06-07

Liever gsm-apparaat dan seks

De leeftijdscategorie van zestien tot vierentwintig jaar prefereert een maand seksuele onthouding boven een maand zonder gsm-toestel. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van Carphone Warehouses. Vooral vrouwen geven de voorkeur aan het gsm-apparaat boven seks. Bovendien zegt één op drie ondervraagden één miljoen Britse ponden te willen in ruil voor het afstaan van hun gsm-toestel.

Carphone Warehouses vroeg aan vierentwintig mensen om één maand lang hun gsm-toestel uit te schakelen. “De meerderheid van de betrokkenen vond het leven zonder een gsm-toestel veel ontspannender,” aldus het magazine The Register. “Ze bleken ook meer gedaan te krijgen, maar moesten zich daarbij wel beter organiseren.” Maar toch vond de meerderheid van de ondervraagden dat het hebben van een gsm-toestel een sociale vereiste is.

Vooral vrouwen bleken erg gehecht te zijn aan hun gsm-toestel, want 81 procent onder hen vindt het apparaat onontbeerlijk. Bij mannen is bedraagt dit 71 procent. Sommige betrokkenen bleken echter verrast te zijn hoe weinig verschil het al dan niet hebben van een gsm-toestel uitmaakt. Bovendien vond een aantal testpersonen het goed dat anderen gedwongen werden om zich beter te organiseren.

Het niet hebben van een gsm-toestel had alvast een aantal voordelen. “Het dwingt mensen om hun afspraken na te komen,” aldus de onderzoekers. “Met een gsm-toestel wordt al vlug gebeld dat men te laat zal zijn.” Het gsm-toestel heeft bij velen trouwens niet alleen voorrang op seks, maar ook op alcohol, chocolade, thee en koffie. Vrouwen bleken seks gemakkelijker te laten vallen dan mannen.

16:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, mobiele telefoon |  Facebook |

22-11-06

Sekssites therapie tegen stress

Sekssites zijn een therapie tegen stress. Dat blijkt alvast de stelling van voormalig IBM-medewerker James Pacenza, die door zijn werkgever aan de deur werd gezet omdat hij tijdens de werkuren eindeloze uren in online chatrooms doorbracht. De man heeft IBM nu voor de rechter gedaagd en stelt dat het bedrijf hem had moeten begeleiden in plaats van te ontslaan.

"James Pacenza werkte in het IBM-onderzoekscentrum in East Fishkill (New York)," schrijft het magazine InformationWeek. "Hij werd echter betrapt terwijl hij langs online chatrooms surfte. Pacenza vecht nu dat ontslag aan en zegt dat het bedrijf hem professionele hulp had moeten aanbieden. Hij beweert immers verslaafd te zijn aan het chatten."

Pacenza geeft de feiten toe, maar zegt dat werknemers met veel zwaarde psychologische problemen, zoals drugs of alcohol, bij IBM wel een behandeling mogen volgen. Zijn chatroom-bezoek is volgens hem bovendien een hulp om zijn post-traumatische stress, als gevolg van zijn diensttijd in de oorlog in Vietnam, te helpen verlichten. De man eist een schadevergoeding van meer dan vijf miljoen dollar.

IBM stelt echter dat Pacenza niet werd ontslagen omwille van het bezoek aan een chatroom, maar omdat hij zich had aangemeld op een sekssite en daar seksueel getinte berichten verstuurde en ontving. Het bedrijf geeft toe dat het inderdaad behandelingsprogramma's heeft voor patienten met bepaalde ziektesyndromen, maar zegt geen weet te hebben dat Pacenza één of ander probleem had. IBM noemt het ontslag terecht.

Recent onderzoek van de School of Medicine van de Stanford University voert aan dat één op acht Amerikanen duidelijke tekenen vertoont van een internetverslaving.

13:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, stress, therapie |  Facebook |

10-09-06

Erotische speelgoed is giftig

Erotisch speelgoed is niet veilig. Volgens Greenpeace bevatten ze immers ftalaten, giftige weekmakers die ook in sommig kinderspeelgoed werden aangetroffen en die daarom vorig jaar door de Europese Unie werden verboden voor die sector. Uit het onderzoek van Greenpeace zouden zeven op acht geteste producten - zoals dildo’s en vibrators - ftalaten hebben bevat.

Greenpeace wijst erop dat deze stoffen moeilijk afbreekbaar zijn en al in kleine hoeveelheden schadelijk kunnen zijn. De speelgoedindustrie heeft na de ingreep van de Europese Unie alternatieve stoffen gebruikt. Greenpeace zegt niet te kunnen begrijpen dat die giftige stof nog wel gebruikt mag worden in speelgoed voor volwassenen. De organisatie stelt nog nooit eerder zulke hoge concentraties in geteste producten te hebben aangetroffen.

Onderzoek bij mens en dier heeft volgens Greenpeace aangetoond dat blootstelling aan de stoffen de hormoonhuishouding kan verstoren, afwijkingen aan lever en nieren kan veroorzaken en schadelijk is voor de voortplanting. De organisatie pleit voor een verbod op dergelijke schadelijke stoffen.

15:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, erotiek, seks, ftalaten |  Facebook |

08-09-06

Seks is voorbijgestreefd

Seks is op het internet niet langer meer het meest gebruikte zoekonderwerp. Dat blijkt uit onderzoek van de Australische Queensland University en de Amerikaanse Pennsylvania State University. Volgens de studie wordt er nu vooral gezocht naar zakengerelateerde onderwerpen.

Volgens de onderzoekers heeft dertig procent van de zoekopdrachten vandaag met zaken te maken. Andere populaire zoektermen hebben te maken met mensen, reizen, locaties, computers, gezondheid, onderwijs en entertainment. Slechts 3,8 procent van alle zoektermen heeft te maken met seks. In de beginperiode van het internet bedroeg het aandeel van erotisch getinte onderwerpen nog 17 procent van alle zoektermen.

De terugval van seks als populaire zoekopdracht is volgens de onderzoekers onder meer te wijten aan het stijgende percentage vrouwelijke internetters. Ze stellen dat vroeger vooral jonge mannen het grootste gedeelte van de internetbevolking uitmaakten. "Maar vandaag surfen ook kinderen, moeders en oma's," aldus onderzoekster Amanda Spinks van de Queensland University tegenover het persbureau Australian Associated Press.

Daarnaast wordt er opgemerkt dat er nu ook een veel bredere waaier aan informatie is terug te vinden op het internet. "Vroeger waren er niet bijzonder veel zakengerelateerde websites terug te vinden op het internet," aldus de onderzoekers. "Maar vandaag is er een overvloed aan dergelijke websites."

13:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, internet |  Facebook |

28-08-06

Liever shoppen dan seks

Een groot gedeelte van de Zuidafrikaanse vrouwen besteden hun tijd liever aan shoppen dan aan seks. Dat blijkt uit een onderzoek van een drankbedrijf. Bovendien beweerde bijna de helft dat hun man niet echt verstand had van hun noden en wensen. Veertig procent meende wel dat hun partner tenminste probeerde om hen te begrijpen, maar daar niet in lukte.

Van de ondervraagde vrouwen zei 45 procent dat ze hun tijd liever besteden aan shoppen dan aan seks. Amper 26 procent beweerde het omgekeerde. Driekwart van de vrouwen gaf toe een schoenen-fetish te hebben, terwijl 70 procent van mening was niet genoeg kledij te hebben.

De Zuidafrikaanse vrouwen gaven wel toe ideale dromen te koesteren. Zo hoopt 78 procent ooit eens een Oscar-nominatie te krijgen, terwijl 72 procent droomde van een rol in één van de Zuidafrikaanse soaps. Daarnaast vindt 63 procent dat de wereld er vrediger zou uitzien indien vrouwen het voor het zeggen hadden. Maar de helft van de ondervraagden gaf ook toe dat hun dromen nooit zouden uitkomen.

20:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shoppen, seks, zuid-afrika |  Facebook |