23-06-17

Seksueel getinte reclame draagt weinig bij tot verkoop

Seksueel of erotisch getinte reclame draagt weinig bij tot de verkoop van merken en producten. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Illinois, de Ball State University en de University of California die bijna tachtig onderzoeken over een periode van meer dan drie decennia analyseerden. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de consumenten de seksueel getinte reclame weliswaar beter onthouden, maar dat effect strekt zich volgens de wetenschappers niet verder uit naar de genoemde merken of producten. Bovendien diende gevreesd te worden voor de vorming van een negatieve perceptie over het product.

“Uit het overzicht van de studies - waarbij in totaal meer dan zeventienduizend consumenten in de Verenigde Staten, Europa, Australië en Azië waren betrokken - bleek dat de respondenten geneigd zijn reclame met een seksuele ondertoon gemakkelijker te onthouden,” betoogt onderzoeksleider John Wirtz, professor reclameleer aan de University of Illinois. “Tegelijkertijd moest echter worden opgemerkt dat de merken en producten uit deze reclame niet gemakkelijker konden worden onthouden. Evenmin kon een grotere intentie worden opgetekend om de goederen uit de reclames te kopen of in grotere aantallen aan te schaffen. Er moest zelfs een negatievere houding worden geregistreerd.”

“Inspanningen om aan reclame een seksuele ondertoon mee te geven, blijkt letterlijk nul procent impact te hebben op de aankoopintentie van de consument,” voert professor Wirtz aan. “Uit onze studie kan alvast niet worden afgeleid dat seks voor een betere verkoop zorgt. Er kan zelfs worden aangegeven dat seks niet tot een sterkere verkoop leidt. Er kon geen enkele indicatie van een positieve impact worden gevonden.” De wetenschapper voegt eraan toe dat steeds meer adverteerders tot dezelfde conclusie blijken te komen. Hij wijst daarbij onder meer naar de Amerikaanse restaurantketen Carl’s Jr, die in zijn hamburger-commercials voor de Super Bowl niet langer op voluptueuze modellen beroep doet.

Lees Verder

19:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, reclame |  Facebook |

24-12-16

Seks blijft meest efficiënte reproductiemethode

Seks zorgt ervoor dat de volgende generaties beter tegen infecties worden beschermd. Dat is de reden waarom de natuur bij de reproductie een voorkeur toont voor seks boven klonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stirling bij een populatie van zesduizend watervlooien, een soort die beide types van voortplanting hanteert. De onderzoekers merken op dat seks op het eerste gezicht geen efficiënt type van voortplanting vertegenwoordigt en dan ook door de natuur al lange tijd zou moeten zijn afgeschaft en uitgestorven.

Om te kunnen overleven, moet seks dan ook belangrijke voordelen bieden die de nadelen ruimschoots compenseren.
“Het lijkt moeilijk verklaarbaar dat seks bestaat, terwijl men weet dat kloonen minder tijd en energie vergt en ook geen nood heeft een partner om nakomelingen te produceren,” benadrukt onderzoeksleider Stuart Auld, professor natuurwetenschappen aan de University of Stirling. “Populaties die zichzelf kloonen zijn volledig vrouwelijk en hebben geen behoefte aan seks om te kunnen reproduceren. Voor seks daarentegen is er nood aan mannen, die zelf geen nakomelingen produceren. Populaties zullen door klonen dan ook altijd een sneller reproductieritme hebben dan met seks. Toch blijkt seks in de natuur nog altijd de dominante vorm van reproductie.”

“Seks moet een belangrijk voordeel bieden om het favoriete voorplantingssysteem te blijven,” zegt professor Aud. “Seks zorgt er echter voor dat genen kunnen worden gemengd. Dat laat populaties toe snel te evolueren en zich aan een veranderende omgeving aan te passen. Dat geldt ook voor de omgang met parasieten. Bij de watervlooi kon dan ook worden vastgesteld dat nakomelingen uit een seksuele activiteit tegenover infectieziektes dubbel zoveel resistentie vertoonden dan gekloonde soortgenoten. De voortdurende strijd om ziektes te vermijden lijkt dan ook de reden waarom seks, ondanks de kosten, in de natuur is blijven bestaan.”

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks |  Facebook |

26-01-14

Kwaliteit seksleven evolueert met socio-economische status

Vrouwen met een hogere economische status hebben ook uitzicht op een beter seksleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) bij nagenoeg tienduizend Spaanse mannen en vrouwen. De resultaten van de studie tonen volgens de Spaanse wetenschappers aan dat socio-economische factoren een belangrijke impact hebben op de seksuele tevredenheid. De onderzoekers stelden verder vast dat 90 procent van de ondervraagden aangeeft tevreden te zijn met zijn seksueel leven, terwijl 95 procent een positieve visie had op de seksuele relaties gedurende het voorbije jaar.

“Hoewel de seksuele gezondheid van de bevolking een relatief hoog niveau laat optekenen, blijken er in praktijk volgens het geslacht en de socio-economische belangrijke verschillen genoteerd te worden,” merkt onderzoeksleider Dolores Ruiz, sociologe bij het Agència de Salut Pública de Barcelona, op. “Mensen met een lagere socio-economische status blijken een minder bevredigend seksueel leven te leiden en blijken ook minder veilige seksuele relaties te onderhouden, terwijl ze ook een groter risico lopen om het slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Ook blijkt dat vrouwen in het algemeen vaker het slachtoffer worden van seksueel misbruik dan mannen en minder tevreden zijn over hun eerste seksuele ervaring.”

De onderzoekers merken verder op dat mensen met een hogere socio-economische status zich beter bewust zijn van hun eigen behoeften en beter in staat zijn om hun seksualiteit te ontwikkelen op een manier die tot een grotere tevredenheid leidt. Bovendien heeft deze groep een grotere controle over het gebruik van contraceptie. “Bij het beleid moet dan ook een strategie worden ontwikkeld om de verschillen rond seksualiteit door geslacht en socio-economische status, het gebruik van contraceptiva en het gevaar op misbruik in seksuele relaties weg te werken,” zegt Dolores Ruiz nog. “Vooral vrouwen met een lagere socio-economische status blijken op het gebied van seksualiteit met de grootste problemen geconfronteerd te worden. Deze groep heeft echter tegelijkertijd ook de grootste problemen om toegang te vinden tot hulporganisaties.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, status |  Facebook |

24-12-13

Seks leidt niet altijd tot een hogere verkoop

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, leidt seks niet altijd tot een betere verkoop. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De onderzoekers merken op dat seksueel getinte reclamecampagnes in een aantal omstandigheden contraproductief kunnen werken, vooral bij ethische activiteiten zoals liefdadigheidsinitiatieven en gemeenschaps-organisaties. De wetenschappers stelden daarbij vast dat het gebruik van seksueel getinte campagnes het publiek aanzette om zijn bijdragen aan ethische initiatieven terug te schroeven. Het lijkt volgens de onderzoekers dan ook onmogelijk om ethische projecten met onethische campagne-methodes te promoten.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, marketing |  Facebook |

28-07-13

Slaaptekort doet man seksuele intenties vrouw overschatten

Mannen die met een slaaptekort worden geconfronteerd, overschatten de seksuele interesse en bedoelingen van vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Hendrix College. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat zowel mannen als vrouwen in normale omstandigeden aangeven dat de seksuele intenties bij vrouwen lager liggen dan bij mannen. Wanneer mannen echter met een slaaptekort werden geconfronteerd, blijkt hun inschatting over de seksuele intenties bij vrouwen gevoelig te stijgen. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers te maken met de negatieve impact van het slaaptekort op een aantal elementen van het beslissingsproces.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap, seks, inschattingsvermogen |  Facebook |

27-04-13

Ook in seks maakt mens vooral vergelijking met anderen

Net zoals in de economie, toont de mens zich ook bij seks tevreden wanneer hij niet voor de anderen hoeft onder te doen en voelt hij zich nog meer gelukkig wanneer hij een klein beetje extra kan hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado naar de relatie tussen de frequentie van seksuele activiteit en het geluksgevoel. De Amerikaanse onderzoekers stelden daarbij vast dat vooral de vergelijking met anderen van doorslaggevend belang is in het tevredenheidsgevoel.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, gezondheid |  Facebook |

05-09-12

Seks stimuleert vrouwelijk brein tot ovulatie

Het sperma van veel mannelijke dieren bevat een eiwit dat een rechtstreekse invloed heeft op het vrouwelijke brein om de ovulatie te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Saskatchewan in Canada. Er was al langer geweten dat mannelijke zoogdieren over klieren beschikken die een bepaalde vloeistof aan het sperma toevoegen, maar pas nu is vastgesteld dat die stof een impact zou hebben op de ovulatie. Onderzoeksleider Gregg Adams heeft het over een handige truck van de natuur. Er kan immers alleen voor nakomelingen worden gezocht wanneer eicel en sperma bij elkaar worden gebracht. Een eicel sterft echter al tussen acht en twaalf uur na de eisprong af, zodat een bevruchting snel na de ovulatie plaats moet vinden. Indien de man met zijn sperma invloed kan uitoefenen op het ogenblik van de ovulatie, wordt de kans op bevruchting volgens de onderzoekers echter veel groter.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, vruchtbaarheid |  Facebook |