12-03-16

Vrouwen in voetbal nog altijd door seksisme geremd

In de voetbalindustrie worden vrouwen vaak nog altijd het slachtoffer van seksisme, dat meestal een barrière blijkt voor de uitbouw van een succesvolle carrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool in opdracht van de organisatie Women in Football. Uit het onderzoek bleek onder meer dat 60 procent van de ondervraagde vrouwen weliswaar van mening was dat vrouwen in de voetbalwereld meer opportuniteiten krijgen dan in het verleden, maar wel werpt 70 procent het gevoel te hebben beter te moeten presteren dan mannen om carrière te kunnen maken.

Het rapport toont volgens Sue Bridgewater, professor sportmanagement aan de University of Liverpool, dat 15 procent van de vrouwen in het voetbal hun beklag maken het slachtoffer te zijn geweest van seksisme. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover twee jaar geleden, toen 7 procent gewag maakt van seksueel wangedrag. Tegelijkertijd bleek 19 procent van de vrouwen op basis van hun gender de toegang onzegd te voelen tot bepaalde sectoren van het voetbalgebeuren, tegenover slechts 7 procent twee jaar geleden. Volgens professor Bridgewater durven vele slachtoffers ook geen aangifte te doen uit vrees hun baan te verliezen.

Professor Bridgewater noemt het verontrustend dat 46 procent van de respondenten getuigt persoonlijk het slachtoffer van seksisme te zijn geworden, al betekent dat wel een lichte verbetering tegenover twee jaar geleden, toen een score van 57 procent werd opgetekend. Anderzijds bleek ook 24 procent gewag te maken van seksueel gemotiveerde pesterijen. Bovendien bleek 15 procent van de vrouwen zich te beklagen over seksuele intimidatie. “De cijfers tonen aan dat er nog een lange weg dient te worden afgelegd, vooraleer in het voetbal geen seksisme meer zou kunnen worden vastgesteld,” aldus de onderzoekster.

Wel kan volgens Sue Bridgewater worden vastgesteld dat 47 procent van een ondervraagden van mening is dat de werkvloer vrouwelijk talent waardeert, terwijl een even grote groep getuigt dat de werkomgeving een inclusief karakter heeft.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, vrouw, seksisme |  Facebook |

27-04-14

Groot-Brittannië kent hardnekkige sekstische cultuur

De seksistische cultuur is in Groot-Brittannië hardnekkiger en openlijker aanwezig dan in de meeste andere landen. Dat heeft Rashida Manjoo, expert bij de Humans Rights Council van de Verenigde Naties, gezegd. Het fenomeen heeft volgens Manjoo vooral te maken met de mannenclub-cultuur die nog altijd in de Britse maatschappij aanwezig is. De experte waarschuwde dat seksuele intimidatie en pesterijen in de Britse scholen routine dreigen te worden. Er moet in het Britse onderwijs dan ook structureel worden opgetreden tegen het seksisme. Manjoo geeft toe dat ook in andere landen seksisme aanwezig is, maar alleen in Groot-Brittannië duidelijk aan de oppervlakte kan worden opgemerkt.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, seksisme |  Facebook |

19-03-14

Sportwereld blijft een seksistische omgeving

In de sportwereld blijft seksisme hoogtij vieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse organisatie Women in Football bij meer dan zeshonderd vrouwen die in de Britse sportwereld actief zijn. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 66,4 procent van de respondenten aangeven geconfronteerd te zijn met seksisme. Daarbij wordt opgemerkt dat 26,4 procent aangeeft omwille van hun geslacht bij promoties over het hoofd gezien te worden, terwijl 67 procent zegt ook geen mentoring te ontvangen. Bovendien bleek 94,7 procent geen toegang te hebben tot een leiderschapsprogramma.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, seksisme |  Facebook |

26-11-12

Britse vrouwenorganisaties willen actie tegen seksisme in media

Een coalitie van Britse vrouwenorganisaties heeft de Britse premier David Cameron opgeroepen om maatregelen te nemen tegen het seksisme in de media. De organisaties stellen dat de Britse media vrouwen vooral in een glamour-context naar voor brengen, maar in een aantal gevallen geweld tegen vrouwen en meisjes ook erotiseren en verkrachting normaliseren. Er wordt aan toegevoegd dat met die praktijken ook het rechtssysteem wordt ondermijnd door het creëren van juryleden die vooringenomen zijn tegenover vrouwelijke slachtoffers. Volgens de vrouwenorganisaties worden geregeld artikels opgemerkt waarin de schuld van de dader wordt afgezwakt en de verantwoordelijk meer bij het slachtoffer wordt gelegd.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, seksisme |  Facebook |

15-10-12

Frontpagina Britse kranten vol met seksistische stereotypes

Seksistische stereotypes en vernederende foto’s van vrouwen blijven de frontpagina’s van de Britse kranten domineren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Women in Journalism naar de frontpagina’s van negen Britse kranten gedurende een periode van vier weken. In het rapport wordt opgemerkt dat 78 procent van de verhalen op de frontpagina werden geschreven door mannelijke journalisten. Bovendien vertegenwoordigden mannen ook 84 procent van de personen die in de artikels aan bod kwamen. De enige vrouwen die geregeld op de frontpagina’s werden afgebeeld waren Kate Middleton, haar zus Pippa Middleton en de verdwenen Madeleine McCann.

Uit het onderzoek bleek dat The Independent het meest door mannen wordt gedomineerd, waarbij werd vastgesteld dat 91 procent van de artikels op de frontpagina door mannelijke journalisten werden geschreven. Daarentegen bleek 50 procent van de artikels in Express geschreven te zijn door vrouwelijke redacteurs. Bij de zogenaamde kwaliteitskranten vertoonde de Financial Times de grootste aanwezigheid van vrouwelijke journalisten (34 procent). Daarentegen bleken 89 procent van de artikelen in The Telegraph geschreven te zijn door mannen, gevolgd door The Sun (86 procent) en The Times (82 procent).

Mannen bleken in de artikelen vooral naar voor te komen vanuit hun professionele hoedanigheid, terwijl vrouwen vooral aan bod kwamen als slachtoffers van misdrijven of als celebrities. Op het gebied van foto’s werd weliswaar een groter evenwicht opgetekend, maar toch bleek in de top tien van politici geen enkele vrouw vertegenwoordigd te zijn. “Wanneer machtige vrouwen aan bod kwamen, bleken de foto’s bovendien vaak weinig flatterend te zijn,” merken de onderzoekers op. “Er waren weinig foto’s waarin vrouwen echt machtig en ernstig leken.” Eerder al had zangeres Charlotte Church gezegd dat de beelden in de media alles eroderen waar vrouwen jaren voor gevochten hebben.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, seksisme |  Facebook |