15-07-14

Rode kledij maakt vrouw bedreigend voor seksegenotes

Vrouwen met rode kledij worden door hun seksegenotes als een bedreiging ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Rochester, de Trnava University en de Slovak Academy of Sciences. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen met rode kledij sneller als een seksueel en promiscue wezen werden bestempeld en volgens de respondenten ook sneller geneigd zouden zijn hun partner te bedriegen.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kledij, vrouw, seksualiteit |  Facebook |

16-06-14

Achtergestelde omgeving maakt jongeren sneller seksueel actief

De leeftijd waarop adolescenten seksueel actief worden, is genetisch beïnvloed, maar dat geldt niet wanneer de betrokkene opgegroeid is in een omgeving die door een stresserende armoede wordt getypeerd. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers van de Cornell University. Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat het gebrek aan maatschappelijke en economische middelen de plaats innemen van de natuurlijke ontwikkeling die in een minder stressvolle omgeving kunnen worden verwacht. De resultaten van de studie bevestigen volgens de onderzoekers eerdere research, waaruit bleek dat verhoogde risicofactoren de genetische invloed kan afzwakken.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seksualiteit, armoede |  Facebook |

17-03-14

Motieven bepalen impact oppervlakkige seksuele relaties

Oppervlakkige seksuele relaties hebben vaak een negatieve impact op het welzijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij een groep studenten. Bepalend voor de impact is volgens de Amerikaanse onderzoekers de motieven die voor de oppervlakkige contacten worden gehanteerd. Onder meer het opkrikken van het zelfbeeld of omgevingsdruk zullen volgens de wetenschappers uiteindelijk een negatieve impact hebben op de gezondheid. Het nastreven van genot, intimiteit of opwinding zullen daarentegen volgens de onderzoekers een positieve impact hebben.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seksualiteit |  Facebook |

31-12-13

Mannen en vrouwen verwerken gevoelens rond seksuele activiteit op andere manier

Negatieve gevoelens rond seksuele activiteit worden door mannen en vrouwen heel verschillend verwerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. De onderzoekers stellen dat de resultaten van hun studie kunnen bijdragen tot een dieper inzicht in de evolutionaire geschiedenis van de menselijke natuur. De wetenschappers merken daarbij op dat emoties zoals wroeging of spijt een belangrijke rol kunnen vervullen in de overlevingskansen en reproductie. De onderzoekers stelden vast dat mannen vooral spijt hebben om niet ingegaan te zijn op een potentiële relatie, terwijl bij vrouwen vaker wroeging zou worden opgemerkt over een eenmalig seksueel contact.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seksualiteit |  Facebook |

23-12-13

Vrouwen willen hoge waardering voor hun seksualiteit

Vrouwen nemen aanstoot aan seksueel getinte beelden in reclame, tenzij daar tegenover een hoge prijs staat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Minnesota. De Amerikaanse onderzoekers zeggen echter dat voor het fenomeen een bijzonder logische verklaring kan worden gegeven. Vrouwen beschouwen hun seksualiteit immers als een intiem en zeldzaam goed. Die eigenschappen staan in de economie gelijk met een hogere prijs. Vrouwen zouden zich dan ook beledigd voelen wanneer seksueel getinte beelden worden gekoppeld aan goedkope producten. Dat bezwaar wordt echter afgezwakt wanneer hun seksualiteit gelinkt wordt aan een waardevol of exclusief goed.

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen op een reclame voor een uurwerk, dat aangeboden werd aan een prijs van 10 dollar en met seksueel getinte beelden werd gepromoot, negatieve reacties lieten optekenen. “Deze afwijzende houding blijkt verband te houden met een gevoel van afschuw of boosheid over de koppeling van de vrouwelijke seksualiteit aan een goedkoop product,” zegt onderzoeksleider Kathleen Vohs, docente psychologie aan de Carlson School of Management van de University of Minnesota. “Wanneer het uurwerk, met dezelfde seksueel getinte promotie, daarentegen aan een prijs van 1.250 dollar werd aangeboden, konden bij de vrouwen veel positievere reacties worden opgetekend.”

“Wanneer de seksueel getinte beelden bij de promotie werden vervangen door een berglandschap, bleek echter geen verschil meer te kunnen worden opgetekend in de reacties op de twee aanbiedingen,” voert Vohs aan. “Bij mannelijke respondenten bleek daarentegen, ongeacht het prijsverschil, bij de seksueel geladen promoties eenzelfde reactie te worden geregistreerd op de aanbieding van het goedkope en het duurdere exemplaar.” De onderzoekster zegt dat de resultaten van de studie de theorie van de economische beginselen rond seksualiteit bevestigen, maar merkt toch op verrast te zijn geweest door de automatische reacties. Dat geeft volgens haar aan dat het fenomeen zich op een diep en intuïtief niveau situeert.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seksualiteit |  Facebook |

07-12-13

Seksuele context leidt niet automatisch tot ontmenselijking

Wanneer vanuit een seksuele context naar een individu wordt gekeken, krijgt het object van de observatie ook meer emotionele waarden toegewezen. Anderzijds wordt aan het individu ook minder macht en strerkte toegekend. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Yale University. De resultaten moeten volgens de Amerikaanse wetenschappers een nuance aanreiken op de sexistische benadering, waarbij vooral de vrouw als een lustobject wordt bekeken. De onderzoekers stellen dat de seksuele context niet automatisch tot een ontmenselijking leidt, maar wel gewag maakt van een verlies aan controle en een grotere gevoeligheid aan emoties en pijn.

Lees Verder

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seksualiteit |  Facebook |

13-11-13

Geslacht niet langer alleen door biologische factoren bepaald

Het geslacht is niet langer alleen door biologische factoren bepaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Grand Valley State University. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat het geslacht altijd is benaderd vanuit genitalieën en chromosomen, maar merken op dat in deze trend een aantal veranderingen kunnen worden opgemerkt. Daarbij verwijzen de wetenschappers met het ongemak waarvan de bevolking getuigt bij een confrontatie met de transgender-problematiek. De weerstand van het publiek moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een gender-paniek die ontstaat door de botsing tussen verschillende culturele ideeën over geslachts-identiteit.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seksualiteit |  Facebook |

08-04-12

Vrouwelijke bonobo's gebruiken lesbische contacten om status te winnen

Vrouwelijke bonobo's vormen vaak sterke banden met seksegenotes en die connecties hebben een positieve impact op hun positie binnen de sociale hiërarchie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de St Andrews University naar de rol van seksuele interacties in de vorming van deze sociale banden, aangezien vrouwelijke bonobo's vaak seksuele contacten onderhouden met seksegenotes. Het onderzoek gebeurde in het Lola Ya Bonobo Sanctuary in Kinshasa in de Democratische Republiek Congo.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonobo, seksualiteit |  Facebook |

14-05-11

Kledij voor jonge meisjes vaak te seksueel getint

In de Verenigde Staten promoten een aantal textielbedrijven sexy kledij aan preteen-meisjes, waarmee een destructief stereotype van vrouwelijke aantrekkingskracht wordt versterkt. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Kenyon College in de Amerikaanse staat Ohio. Opgemerkt wordt dat zelfs zesjarige meisjes benaderd worden met kledij die hun borsten, dijen en slankheid benadrukken of een boodschap van sensualiteit uitsturen.

Uit het onderzoek bleek dat 69 procent van de kledij voor preteen-meisjes alleen kinderlijke karakteristieken vertegenwoordigde, terwijl 4 procent uitsluitend seksueel getint was. Er wordt echter opgemerkt dat 25 procent van de kledij beide karakteristieken vertoonde, terwijl 1 procent geen enkele van de beide types omvatte. "De onderzoekers merken op dat de meest seksueel getinte kledij werd aangeboden in specifieke tween-winkels, zoals Abercrombrie Kids, die negen jaar geleden al onder vuur kwam liggen voor zijn seksueel geladen aanbod," merkt het persbureau AFP op.

De onderzoekers merken op dat meisjes steeds meer uitgedaagd worden om te beantwoorden aan het westerse stereotype van slankheid en seksualiteit. "Dat dreigt te leiden tot onvrede met het eigen lichaam, depressies, gebrek aan zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld," voert onderzoeksleider Sarah Murnen, professor psychologie aan het Kenyon College, aan. "De combinatie van beide karakteristieken kan ook ouders in verwarring brengen en hen ertoe brengen."

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, preteen, seksualiteit |  Facebook |