21-10-11

Vrouwelijke militairen getraumatiseerd door seksuele intimidatie

Bij vrouwelijke Amerikaanse militairen die na een missie in Irak of Afghanistan geconfronteerd werden met posttraumatische stress, maakt 31 procent gewag van een militair seksueel trauma. Bij mannelijke soldaten is dat slechts 1 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het San Francisco VA Medical Center. De seksuele klachten gingen bij vrouwen vaak gepaard met depressies, angstaanvallen en eetstoornissen. Bij mannen werd het daarentegen gelinkt aan druggebruik.

"Militairen die met een seksueel trauma worden geconfronteerd, blijken ook vaak andere mentale problemen te kennen," voeren de onderzoekers aan. "Vrouwelijke militairen die met een seksueel trauma kampen, lopen vier keer meer risico op een depressie dan gemiddeld." Er wordt wel opgemerkt dat het specifieke karakter van het verband in het onderzoek niet kon worden achterhaald. De onderzoekers stellen wel dat het probleem ernstig is en de nodige aandacht moet krijgen van de legerleiding.

De onderzoekers merken op dat seksueel trauma niet noodzakelijk tijdens de actieve inzet in een gevechtssituatie is gebeurd, maar op elk ogenblik tijdens de militaire dienst kon zijn opgelopen. Er wordt aan toegevoegd dat de daders zelf niet noodzakelijk andere Amerikaanse militairen hoeven te zijn. Hoewel vrouwen in een oorlogssituatie technisch beperkt moeten blijven tot ondersteunende rollen, worden ze volgens de onderzoekers veel meer aan oorlogstrauma blootgesteld dan vrouwen in vroegere conflicten.

Op dit ogenblik vormen vrouwen 15 procent van het actieve militaire personeel en 12 procent van de militaire krachten in Irak en Afghanistan.