18-08-17

Privacy in sociale media is voor ouderen problematisch

Oudere volwassenen worden naar Facebook getrokken omdat ze er beelden en berichten van familie en vrienden kunnen vrienden, maar maken zich anderzijds bezorgd over de personen die hun eigen content zouden kunnen bekijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en de National University of Singapore bij nagenoeg vijftig computergebruikers tussen vijfenzestig en vijfennegentig jaar. Om ook bij oudere bevolkingsgroepen bijval te kunnen genieten, zouden de ontwikkelaars van Facebook volgens de onderzoekers dan ook inspanningen moeten doen om aan potentiële gebruikers geschikte privacy-voorwaarden aan te bieden.

“Oudere gebruikers zeggen Facebook vooral te gebruiken om met anderen in contact te blijven, berichten van familie en vrienden te lezen en foto’s delen,” benadrukt onderzoeksleider Shyam Sundar, professor communicatie aan de Pennsylvania State University. “Andere ondervraagden wezen echter naar privacy en de banaliteit van een aantal boodschappen als een reden om het sociale netwerk links te laten liggen. Vooral privacy wordt als een probleem ervaren. Daarbij wordt er niet gevreesd teveel informatie vrij te geven, maar wel wordt opgemerkt dat er op de sociale netwerken teveel individuen rondzwerven die uit zijn om de geplaatste informatie. Men heeft het gevoel geen controle over zijn informatie meer te hebben.”

“Om oudere gebruikers te kunnen aantrekken, moet een duidelijk mogelijkheid op privacy-controle worden aangereikt,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij moet ook voor een sterke zichtbaarheid worden gezorgd. Anderzijds moet ook worden vastgesteld dat de trivialiteit van de content voor de oudere gebruikers vaak een probleem vormt. Een groot gedeelte van deze groep is van mening dat een groot deel van de inhoud van de boodschappen op Facebook eigenlijk geen verdere communicatie of aandacht waard is.” Wel merken de onderzoekers op dat Facebook vaak als een brug tussen verschillende generaties fungeert.

“Oudere gebruikers worden vaak door jongere familieleden aangezet een account aan te maken, zodat een onderlinge communicatie mogelijk zouden worden,” wordt er opgemerkt. “Op die manier kunnen sociale netwerken daadwerkelijke een platform worden voor intergenerationele communicatie.” Er wordt nog aan toegevoegd dat vijfenvijftigplussers weliswaar sociale media slechts langzaam hebben geadopteerd, maar inmiddels één van de snelstgroeiende gebruikersgroepen in de sector zijn geworden. Senioren vormen volgens het rapport dan ook een interessante groeimarkt voor de sociale netwerkbedrijven.

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, senioren |  Facebook |

29-09-16

Senioren wantrouwen afhankelijkheid van autotechnologieën

Senioren hebben dubbele houding tegenover innoverende autotechnologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McMaster University bij vijfendertig oudere eigenaars van auto’s die met een aantal technologische innovaties, zoals camera’s of navigatie, waren uitgerust. De onderzoekers zeggen te kunnen bevestigen dat senioren weliswaar interesse tonen in toepassingen zoals camera’s als alternatief voor achteruitkijkspiegels of het probleem van de dode hoek aan te pakken, maar anderzijds moet worden vastgesteld dat de technologieën slechts selectief worden gebruikt.

“Toen de huidige generatie senioren voor de eerste keer achter het stuur van de auto plaats nam, was van veiligheidstechnologie nauwelijks sprake,” benadrukt onderzoeksleider Jessica Gish, docent gezondheidszorg aan de McMaster University. “Vaak was er zelfs geen wettelijke verplichting om een veiligheidsgordel te dragen. Sindsdien is er echter bijzonder veel veranderd. Ook de senioren zeggen deze nieuwe oplossingen, die de verkeersveiligheid ten goede komen, te verwelkomen en erkennen de meerwaarde van de introductie van deze innoverende technologieën, maar blijken zich met het nieuwe arsneaal toch niet helemaal comfortabel te voelen.”

“Ook senioren hebben het gebruik van deze nieuwe technologieën snel onder de knie,” zegt Jessica Gish. “Ook blijkt dat ze graag van een aantal technologische hulpmiddelen, onder meer bij het parkeren, gebruik maken. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat ook een aantal programma’s worden uitgeschakeld. Onder meer bleek dat vele senioren weinig gebruik maakten op de adaptieve cruisecontrole, waarbij automatisch de afstand tot de voorligger wordt geregeld. Men liet daarbij verstaan zich niet comfortabel te voelen met een technologie die het controle over het voertuig uit handen van de bestuurder neemt.”

“Senioren ontwikkelen een kritische relatie met deze moderne technologieën,” voert Jessica Gish nog aan. “Jongere bestuurders zijn tot een grote afhankelijkheid van de technologie bereid, maar blijken ook snel te panikeren wanneer onder meer het navigatiesysteem uitvalt. Senioren zien meer een gedeelte verantwoordelijkheid tussen de bestuurder en de technologie en erkennen dat de chauffeur steeds de controle over het voertuig moet kunnen behouden.” Er moet volgens Gish echter verder worden afgewacht of de gewenning aan het nieuwe aanbod ook bij de senioren uiteindelijk tot een grotere afhankelijkheid zal leiden.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto, senioren |  Facebook |

31-12-13

Mobiliteit een cruciale voorwaarde voor behoud gezondheid senioren

Mobiliteit kan een belangrijke impact hebben op de verhouding tussen sociale activiteit en mortaliteit bij oudere mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Jyväskylä in Finland. Andere potentiële factoren, zoals depressieve symptomen en betere cognitieve functies, kunnen volgens de onderzoekers aan sociale activiteit worden gelinkt. Het is volgens de onderzoekers dan ook noodzakelijk dat een bijzondere aandacht wordt besteed aan ouderen die met geheugenproblemen worstelen en melancholisch gedrag vertonen, zodat de nodige extra ondersteuning kan worden geboden om de sociale activiteit te stimuleren.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit, senioren |  Facebook |

21-12-13

Vrijwilligerwerk heeft positieve impact op welzijn senioren

Vrijwilligerwerk heeft een positieve impact op het welzijn van senioren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Edinburgh. Volgens de Schotse onderzoekers kon worden vastgesteld dat onder meer de verzorging van een hulpbehoevende - met inbegrip van familieleden - bij oudere werknemers of gepensioneerden die met psychische moeilijkheden worstelen, de depressieve symptomen nog kunnen verzwaren, maar een betrokkenheid bij politieke en maatschappelijke groepen zou daarentegen een omgekeerd effect hebben. De onderzoekers merken op dat oudere werknemers dan ook onder meer zouden moeten worden aangezet om mogelijkheden voor vrijwilligerswerk uit te proberen.

“Vrijwilligerswerk betekent voor senioren vaak een cruciale verandering in het leven,” merkt onderzoeker Kristina Potocnic, professor psychologie aan de Univeristy of Edinburgh, op. “De projecten bieden niet alleen de mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken, maar leiden ook tot opportuniteiten om deel te nemen aan activiteiten waaraan ze voordien nooit aan hadden gedacht. Bovendien getuigen vele oudere vrijwilligers van verbeterde eetgewoontes en algemeen welzijn. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat ze door die positieve ervaringen ook beter in staat zijn om de zorg voor hulpbehoefden in hun rechtstreekse omgeving te dragen. De meesten krijgen een gevoel een positieve bijdrage te leveren door het leven van anderen te verbeteren.”

Ouderen worden volgens Potocnic door het vrijwilligerswerk gedwongen om zich buiten de eigen comfortzone te begeven. Bovendien bieden de activiteiten aan senioren vaak de gelegenheid om een einde te maken aan een isolement waarmee ze vaak zelf werden geconfronteerd. De stellingen van de Schotse wetenschappers worden bevestigd door een onderzoek aan de Purdue University in de Verenigde Staten, waar aangegeven wordt dat zeventigplussers die aan vrijwilligerswerk participeren ook van een betere fysieke gezondheid hebben dan gepensioneerden die enkele jaren jonger zijn. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat vrijwilligerswerk bij senioren aanleiding blijkt te geven tot een jonger biologisch profiel.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: senioren, gezondheid |  Facebook |

05-12-13

Senioren voelen zich onvoldoende naar waarde geschat door retailers

Vele senioren geven aan zich geen leven zonder het internet meer te kunnen voorstellen, maar desondanks door retailers niet als een volwaardige online consument te worden beschouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Shoppercentric bij een groep Britse senioren. De onderzoekers stelden vast dat 33 procent van de zestigplussers getuigt zich geen leven zonder internet meer te kunnen voorstellen. Daarbij wordt opgemerkt dat 39 procent ook in het bezit is van een smartphone. Bovendien blijkt 62 procent van de Britse vijftigplussers thuis toegang te hebben tot het internet, maar toch zegt de helft te ervaren dat retailers hen niet als een belangrijke klantengroep bestempelen.

“Oudere shoppers voelen zich online vaak compleet genegeerd,” zegt Danielle Pinnington, managing director van Shoppercentric. “Nochtans heeft deze leeftijdsgroep een grote interesse in de aankoop van producten en beschikt ook over voldoende tijd en geld om te consumeren. Senioren vertonen een sluimerende frustratie dat ze niet worden aangemoedigd om hun geld te besteden. De retailers mogen ook niet de fout begaan dat de digitale evolutie van de senioren is gestopt bij de traditionele desktop. Deze oudere shoppers beschikken massaal over smartphones en tablets en meer dan 25 procent de respondenten tussen zestig en zeventig jaar zegt interesse te hebben om in de toekomst mobiel te shoppen.”

Slechts 20 procent van van de vijftigplussers is van mening dat retailers de oudere klantengroep als een volwaardige consument beschouwt. “Senioren hebben vaak een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in het aankoopproces, waarbij vooral gevreesd wordt voor fraude met kredietkaarten,” geeft Danielle Pinnington toe. “Bovendien voelen velen zich onwennig bij een aantal technische processen die moeten worden verwerkt. Retailers moeten echter inspanningen doen op die problemen op te lossen. De retailer mag niet voorbij gaan aan de opportuniteiten die door oudere shoppers worden geboden, maar mag deze consumenten ook niet dwingen tot een gedrag waarin ze zich niet comfortabel voelen.”

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: senioren, retail |  Facebook |

08-04-13

Expertise ouderen ligt te wachten om gebruikt te worden

Oudere mensen worden te vaak vooral met problemen in verband gebracht. Dat zegt gerontoloog Karl Pillemer, directeur van het Amerikaanse Cornell Institute for Translational Research on Aging. Dat zegt de wetenschapper in zijn eigen beroep vastgesteld te hebben, terwijl research anderzijds aantoont dat ouderen zich vaak veel gelukkiger tonen dan jongere generaties. De maatschappij moet volgens Pillemer veel meer gebruik maken van de expertise die de oudere burgers hebben opgebouwd en belangrijke lessen voor de volgende generaties kunnen inhouden.

Karl Pillemer zegt vastgesteld te hebben dat zijn werk vooral gericht is op problemen zoals chronische pijn, oudermisbruik, alzheimer, dementie en ouderenopvang. Toch blijken senioren volgens de gerontoloog in de praktijk vaan een levendige, geëngageerde, welgestelde en actieve groep mensen te vormen. "Bovendien heeft deze leeftijdsgroep heel wat crisissen ervaren en senioren hebben zich dan ook vaak opgewerkt tot experts in veerkracht," voert hij aan. "Daarin kan deze leeftijdsgroep een belangrijke bron van inspiratie vormen voor de huidige generatie."

Pillemer, die met het Legacy Project een instelling heeft opgericht die de ervaring van bijna vijftienhonderd zeventigplussers deelt, stelt in zijn onderzoek tot verrassende resultaten gekomen te zijn. "In plaats van de nadruk te leggen op het verzekeren van een goede baan, werd er constant op gewezen dat de mens vooral moet proberen te genieten," voert Pillemer aan. "Gezien de vluchtigheid van het leven, moet er volgens de ouderen vooral worden gestreefd naar een baan waarin men zich goed voelt. Bovendien geven ze toe zichzelf teveel zorgen te hebben gemaakt."

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: senioren |  Facebook |

20-11-12

Lokale winkels cruciaal voor senior-vriendelijke gemeenschappen

Lokale winkels zijn cruciaal voor de uitbouw van gemeenschappen die aandacht willen besteden aan senioren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. De onderzoekers wijzen erop dat lokale winkels een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven van de oudere bevolkingsklasse en een integraal onderdeel vormen van het leven van de senioren. De overheid moet er volgens de wetenschappers dan ook voor zorgen dat lokale winkels worden ondersteund. Oudere consumenten voelen zich volgens onderzoeksleider Joan Stewart onwennig in grote winkelcentra, die bovendien niet tegemoetkomen aan het consumptiebedrag van de senioren.

Lees Verder

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, senioren |  Facebook |