11-03-12

European Spance Agency eist financiële garanties voor Sentinel

Het European Space Agency (ESA) gaat zijn lidstaten vragen of er voor de nieuwe radar-satelliet Sentinel-1a nog een toekomst is weggelegd of zal worden geschrapt. De radar-satelliet moet één van de speerpunten worden voor aard-observaties om nieuwe inzichten over de planeet te kunnen creëren. Het project is echter in gedrang gekomen door discussies over het beschikbare budget voor de tweede helft van het decennium. Het Europese ruimtevaartbureau wil het Sentinel-project niet opstarten zonder dat de financiering volledig is gegarandeerd.

"Het heeft geen zin om Sentinel-1a te lanceren indien er geen operationeel budget beschikbaar is," merkt Volker Liebig, hoofd aardobservaties bij het Europees ruimtevaartbureau, tegenover BBC News op. De deadline voor een beslissing over het project ligt in juni, wanneer het Europees ruimtevaartbureau een raket moet reserveren om de satelliet eventueel in de zomer van volgend jaar te lanceren. Wanneer er geen financiële zekerheid komt voor de operationele activiteiten in de ruimte, lijkt men van plan om de lancering over te slaan en de satelliet na zijn constructie op te bergen.

Radar-satellieten zouden onder meer kunnen helpen om illegale olielozingen op zee te controleren, het gebruik van landbouw-subsidies op te volgen of de hulpverlening bij overstromingen te ondersteunen. Het Europese ruimtevaartbureau is daarbij aangesteld als technisch adviseur voor het initiatief Global Monitoring for Environment and Security (GMES) van de Europese Commissie, die op dit ogenblik met de lidstaten onderhandelt over de financiering van het hele project.

De bouw van de vloot satellieten zou 2,3 miljard euro kosten. Het operationele project zou een investering van 5,8 miljard euro vestigen.