21-02-14

Restrictieve aanpak sexting geen efficiënte oplossing

Ouders moeten het probleem van sexting met verbondenheid in plaats van restricties proberen te benaderen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Michigan. Een strikte supervisie op het gebruik van de mobiele telefoon levert volgens de onderzoekers geen efficiënte resultaten op. Daarentegen moeten ouders of begeleiders volgens de wetenschappers proberen om deel uit te maken van de conversaties van de jongeren. Bovendien is het volgens de onderzoekers beter dat ouders de kosten voor het mobiele verkeer betalen dan dat ze de financiële verantwoordelijkheid aan de jongeren overlaten.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sexting |  Facebook |

17-12-13

Druk van leeftijdsgenoten heeft belangrijkste impact op sexting

Druk van leeftijdsgenoten kan tieners tot sexting aanzetten, ondanks een mogelijke persoonlijke terughoudendheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Antwerpen bij nagenoeg vijfhonderd tieners tussen vijftien en achttien jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat vrienden en romantische partners bij sexting een grotere impact hebben dan de eigen houding tegenover het fenomeen. De wetenschappers merken op dat tieners met sexting vooral een positief resultaat bij hun partner of rechtstreekse vriendenkring willen bereiken. Wanneer er een gebrek aan vertrouwen is, wordt sexting volgens de onderzoekers heel onwaarschijnlijk.

De onderzoekers stelden vast dat 25 procent van de jongeren toegaf gedurende de twee maand voordien aan sexting gedaan te hebben. De praktijk gebeurt volgens de wetenschappers vooral in een omgeving waarin de bestemmeling volledig wordt vertrouwd. Er wordt aan toegevoegd dat het fenomeen verschillende pijlers kan hebben. Sexting wordt vooral opgemerkt in een intieme relatie, maar daarnaast versturen jongeren volgens de onderzoekers ook erotisch getinte beelden om elkaar te prikkelen. Anderzijds worden seksueel geladen beelden af en toe ook ongemerkt genomen, zodat ze nadien in de klas zouden kunnen worden getoond of op sociale netwerksites zouden kunnen worden gedeeld.

Deze verdoken opnames kunnen volgens de onderzoekers een aanleiding vormen tot cyberpesten, maar dat gebeurt volgens hen ook soms nadat een intieme relatie is beëindigd. “Preventieve inspanningen om het probleem van sexting bij adolescenten aan te pakken, moeten zich vooral richten op de directe omgeving van de tieners,” waarschuwt onderzoeksleider Michel Walrave, docent communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. De onderzoekers stelden ook vast dat het gevaar een slechte reputatie te zullen verwerven of het risico op afpersing geen impact lijken te hebben op de motieven voor sexting, evenmin als de mogelijkheid dat ouders de mobiele telefoon zouden kunnen controleren.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sexting |  Facebook |

12-11-11

Druk van sexting op jongeren wordt steeds groter

Naarmate sexting meer wijdverspreid raakt, worden tieners onder een grotere druk geplaatst om naaktfoto's van zichzelf of andere seksueel getinte beelden met hun mobiele telefoons te versturen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Melbourne University. Onderzoeker Shelley Walker benadrukt dat jongeren zich genoodzaakt voelen om tot dergelijke praktijken over te gaan, in een streven om zich aan te passen aan de groep. Volgens Walker wordt sexting steeds meer normaal in de wereld van de tieners.

"Het is niet verrassend dat jonge vrouwen druk ervaren van jongens," merkt de Australische onderzoekster tegenover het persbureau AFP op. "Het gaat vaak om hun vriendjes, maar die druk kan ook afkomstig zijn van jongens die ze niet noodzakelijk hoeven te kennen." Walker voegt er aan toe dat ook bij de jongens onder elkaar een toenemende druk kan worden opgemerkt. Jongens die geen seksueel getinte beelden op hun smartphones hebben staan, worden volgens haar vaak als watjes bestempeld.

Sexting draait volgens Walker meestal om een jongen die aan zijn vriendinnetje een naaktfoto van haarzelf vraagt. "Maar het gebeurt ook steeds meer dat jongens aan vriendinnen foto's van hun penis of video's van seksuele daden opsturen," merkt de wetenschapster op. Walker voegt er aan toe dat de jongeren zelf de perceptie hebben dat ze door de zwaar geseksualiseerde media worden gebombardeerd met seksueel getinte beelden, waardoor een druk zou ontstaan om zelf aan sexting te doen.

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sexting, media |  Facebook |

06-09-10

Plotselinge gedragswijziging kan signaal zijn van cyberbullying

Cyberbullying en sexting vormen voor schoolgaande kinderen belangrijke problemen. Ouders moeten zich van dat probleem bewust zijn en moeten de nodige maatregelen nemen om hun kinderen tegen die praktijken te beschermen. Dat zegt Bridget Roberts-Pittman, professor psychologie aan de Indiana State University. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 25 procent van alle Amerikaanse kinderen toegeeft het slachtoffer geworden te zijn van cyberbullying. Bovendien zegt minstens 20 procent betrokken te zijn geweest bij sexting. De onderzoekster merkt daarbij op dat een verdachte verandering in het gedrag van kinderen kan wijzen op cyberbullying of sexting.

"Kinderen gebruiken de technologische vooruitgang om anderen schade te berokkenen door email, tekstberichten, instant messaging, mobiele telefoons en sociale netwerken," merkt Roberts-Pittman op tegenover het magazine Healthday News. "Vele kinderen hebben een eigen mobiele telefoon, waardoor het heel gemakkelijk wordt om die apparaten te gebruiken om hen aan te vallen. Bovendien is de communicatie in cyberspace ook veel anoniemer en wordt er minder verantwoording geëist van kinderen die zich tot dergelijke praktijken lenen." De onderzoekster voegt er aan toe dat tieners en hun ouders de ernst van die feiten niet beseffen en ook niet stil blijken te staan bij de levenslange consequenties die deze praktijken tot gevolg kunnen hebben.

Roberts-Pittman wijst er daarbij dat sexting kan leiden tot een veroordeling wegens het bezit en de verspreiding van kinderpornografie. "In een aantal Amerikaanse staten zouden ze daardoor verplicht worden om zich gedurende twintig jaar te laten registreren als een pedofiel," merkt de onderzoekster op. Roberts-Pittman stelt dat ouders zouden moeten aandacht hebben voor symptomen zoals angsten, depressies, schoolverzuim of drastische beslissingen, zoals het plotseling verlaten van een sportclub. Dat kunnen volgens haar mogelijk signalen zijn van problemen. Roberts-Pittman voegt er aan toe dat ouders het gebruik van de mobiele telefoon en het internet door hun kinderen moeten controleren, maar de problemen ook bespreekbaar maken en aantonen dat er oplossingen zijn.

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, cyberbullying, sexting |  Facebook |

04-05-09

Eén of vijf tieners verstuurt suggestieve foto's

Tieners die suggestieve foto's van henzelf met hun mobiele telefoons versturen, kan hun toekomst hypothekeren. Dat zegt de overheid van de Australische provincie New South Wales, die zopas een campagne heeft opgestart om te waarschuwen voor het gevaar van sexting, het versturen van seksueel getinte content via de mobiele telefoon. Daarbij wordt opgewerkt dat deze boodschappen of beelden of het internet kunnen worden geplaatst of doorgestuurd naar derden, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot pesterijen of zelfs een seksuele aanranding. Een woordvoerder van de overheid van New South Wales wijst erop dat sexting in een aantal gevallen zelfs tot zelfmoord heeft geleid.

"Sexting heeft internationaal al tot grote bezorgdheid geleid bij ouders en schoolbesturen," aldus het persbureau Reuters. "Jongeren denken vaak niet aan de gevolgen van hun daden. In veel gevallen denken ze dat het niet meer is dan een grap of een onschuldig geflirt, maar dat kan heel gevaarlijk worden indien dit materiaal in de verkeerde handen valt. Het is angstaanwekkend dat deze beelden voor iedereen in de wereld toegankelijk zijn en niet meer verwijderd kunnen worden, met alle mogelijke gevaren voor een latere professionele carrière of relaties." De campagne wijst erop al rapporten ontvangen te hebben dat meisjes van dertien jaar oud seksueel getinte foto's van zichzelf naar hun vriendje stuurden, maar dat die foto's verder gingen nadat de relatie was beëindigd.

Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat één op vijf teenagers naaktfoto's of suggestieve beelden van zichzelf op het internet had geplaatst. Daarnaast zei 39 procent seksueel getinte berichten verstuurd te hebben. Er wordt daarbij op gewezen dat de tieneracteur Vanessa Hudgens vorig jaar in verlegenheid werd gebracht door semi-naakte foto's die voor haar vriendje waren bedoeld, maar uiteindelijk op het internet waren terecht gekomen. Een achttienjarig meisje uit Cincinnati pleegde zelfmoord nadat een naaktfoto, die ze via mobiele telefoon had verstuurd, op haar school circuleerde. In de Verenigde Staten zijn al enkele processen ingespannen wegens het verspreiden van dergelijk materiaal. In een aantal gevallen wordt daarbij gewag gemaakt van kinderpornografie.