18-09-13

Eén op drie consumenten vertoont tekenen van winkelverslaving

Een belangrijk deel van de shoppers vertoont tenminste één signaal dat zou kunnen wijzen op een winkelverslaving. Dat is de conclusie van een onderzoek van de website CreditDonkey.com, gespecialiseerd in de vergelijking van het aanbod van kredietkaarten, bij ruim duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat weliswaar slechts 4,7 procent van de respondenten door hun familie of vrienden als een shopaholic worden bestempeld, maar toch bleek meer dan 33 procent een aantal klassieke tekenen van een winkelverslaving te vertonen. De onderzoekers stellen dan ook dat winkelverslaving een belangrijk probleem is, aangezien het onder meer tot financiële problemen kan leiden.

“De resultaten van het onderzoek mogen verrassend worden genoemd,” zegt Charles Tran, oprichter van CreditDonkey.com. “Ontkenning is immers één van de belangrijke indicatoren van een verslaving, zodat we niet hadden verwacht dat vele respondenten onomwonden zou bekennen een shopaholic te zijn. Toch geeft 37 procent van de consumenten toe na het shoppen geregeld met een schuldgevoel geconfronteerd te worden, terwijl 21 procent aankopen voor de rest van het gezin verborgen bleek te hebben en 27 procent minstens één keer per week zijn beschikbaar krediet controleert. Al die elementen wijzen op een mogelijk compulsief winkelgedrag.”

De onderzoekers stelden verder vast dat 47 procent van de respondenten toegeeft een gevoel van opwinding te ervaren bij het shoppen, terwijl 32 procent producten koopt om de eenvoudige reden dat ze in de winkel beschikbaar zijn. Retailtherapie blijkt daarentegen niet alomtegenwoordig te zijn, want slechts 11 procent van de respondenten gaf aan geregeld te shoppen om zich in een betere stemming te voelen. Anderzijds bleek 24 procent in zijn kasten aankopen te hebben die nog nooit waren uitgepakt of die nog altijd van de prijsaanduiding waren voorzien. Ook gaf 19 procent van de ondervraagden toe dat het shoppen in het gezin geregeld tot ruzies leidt.

In het rapport wordt ook benadrukt dat 19 procent van de consumenten toegeeft van een kredietkaart gebruik gemaakt te hebben voor de aankoop van producten waarvoor ze onvoldoende geld hadden. “Vooral deze laatste vaststelling moet bijzonder alarmerend zijn,” zegt Charles Tran. “Er zou dan overwogen moeten worden over te gaan tot een tijdelijke schorsing van de kredietkaart van consumenten die niet in staat blijken om hun maandelijkse balans te betalen. Een opschorting voor een periode van dertig dagen zou de betrokken consumenten moeten helpen om een onderscheid te maken tussen een daadwerkelijke behoefte en impulsaankopen.”

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopaholic, consumptie |  Facebook |

02-08-13

Shopaholics steken hoofd in het zand voor precaire bankrekening

Een gebrekkig kredietmanagement en de overtuiging dat nieuwe aankopen het geluksniveau zullen verhogen, vormen belangrijke oorzaken van de overdreven bestedingen van shopaholics. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University bij meer dan zestienhonderd consumenten. Compulsieve shoppers zijn volgens de onderzoekers vaak consumenten die hun hoofd in het zand steken en de precaire stand van bankrekening negeren. Geraamd wordt dat ongeveer 10 procent van de consumenten in de westerse wereld tot de groep van de compulsieve shoppers mogen worden gerekend.

“Shopaholics zijn verslaafd aan het kopen van producten, ongeacht of de consument deze goederen wenst of nodig heeft,” merkt onderzoeksleider Ryan Howell, professor psychologie aan de San Francisco State University, op. “Het fenomeen kent duidelijk een groeiende tendens. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat deze shopaholics materialistische waarden hanteren.” Het onderzoek van Howell toont aan dat een gebrek aan financieel management een belangrijke factor vormt in het compulsieve koopgedrag, ongeacht de persoonlijkheid, het geslacht, de leeftijd of het inkomen van het individu.

Het buitensporig shoppingedrag kan volgens de onderzoekers vooral worden gelinkt aan een gebrekking kredietmanagement, zoals het negeren van de kredietstatus, onbetaalde rekeningen van kredietkaarten en het overschrijden van de kredietlimieten. “Omdat kredietkaarten de consument toelaten om het plezier van het kopen los te koppelen van de pijn van het betalen, het compulsief koopgedrag worden gestimuleerd,” merken de onderzoekers op. “Vele shopaholics geloven bovendien dat de aankopen hun leven zullen veranderen en onder meer hun uiterlijk zullen verbeteren en hun zelfvertrouwen, reputatie en relaties zullen opkrikken.”

Compulsief shoppen kan volgens de onderzoekers worden tegengegaan door regelmatige controles van de rekeningen van kredietkaarten en de vraag of het aankoopgedrag aan emotionele redenen is gekoppeld.

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, shopaholic |  Facebook |