13-06-14

China staat het meest open voor nieuwe shopping-ervaringen

In China staan de consumenten meer open voor de nieuwe shopping-mogelijkheden, gebaseerd op data en technologie, dan in de rest van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau McCann bij meer dan tienduizend consumenten in elf landen. Het onderzoek toonde aan dat de Chinese consumenten zich enthousiaster tonen over mobiele en online shopping-technologieën dan hun collega’s in de rest van de wereld. Aangevoerd wordt dat de consumenten in alle landen zich bezorgd tonen in de hoeveelheid informatie die online retailers over hun klanten hebben, maar in China lijken klanten meer gefocust op de voordelen die deze gegevens hen zouden kunnen opleveren.

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, shopping |  Facebook |

31-03-14

Online shopper reageert negatief op gebrek aan productinformatie

Digitale media transformeren de verwachtingen rond productinformatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie GS1 UK bij tweeduizend Britse shoppers. Uit de studie blijkt dat 42 procent van de shoppers omwille van een tekort aan informatie een online aankoop hebben afgebroken. Ook zegt 24 procent van de kopers op het gebied van productinformatie minder vertrouwen te hebben in online platformen dan in een fysieke winkel, terwijl 50 procent aangeeft een online aankoop te hebben afgebroken wegens een gebrek aan vertrouwen in de retailer.

“Consumenten zoeken steeds meer naar betrouwbare informatie over een brede waaier productkenmerken,” merken de onderzoekers op. “Bovendien willen ze op elke locatie en op elk ogenblik toegang tot die informatie aangeboden kunnen rijgen. Onder meer in de voedingssector wordt niet alleen informatie gevraagd over prijs, ingrediënten en voedingswaarde, waar wenst de klant ook ingelicht te worden over de herkomst en de ecologische voetafdruk, consumentenbesperkingen en dieet-gerelateerde onderwerpen. Het is voor retailers en merken dan ook van cruciaal belang om een optimaal antwoord te bieden op die vraag naar digitale informatie.”

“De voordelen van productinformatie voor retailers, fabrikanten en vooral consumenten kunnen niet worden onderschat,” zegt David Smith, manager digitale oplossingen bij GS1 UK. “In de online omgeving is een gebrek aan productinformatie even erg als een uitgeputte voorraad in de fysieke winkel. Er is geen twijfel dat de snelle evoluties in de digitale en sociale media een grote impact hebben op de manier waarop de consumenten denken, zich gedragen en met elkaar en het bedrijfsleven communiceren. Die evoluties hebben enorme implicaties voor de retailsector. Merken zullen een noodloze, geïntegreerde en betrouwbare aankoop-beleving over een brede waaier van platformen moeten aanbieden.”

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, productinformatie |  Facebook |

15-09-13

Shopping-proces start lang voor bezoek aan de winkel

De mobiele consument start het shopping-proces lang vooraleer hij de winkel binnenstapt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Maxymiser. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 39 procent van de respondenten op de winkelvloer gebruik maakt van een mobiel apparaat, maar ook werd opgemerkt dat bijna 20 procent ook onderweg naar de retailer al op het toestel beroep heeft gedaan. Daarbij controleert 14 procent de openingsuren van de winkel, terwijl 12 procent zoekt naar promoties of kortingen. Maxymiser merkt op dat retailers zich op dit gedrag van de consument optimaal moeten proberen in te stellen.

Lees Verder

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, retail |  Facebook |

06-07-13

Helft vrouwen vinden hun persoonlijk adres 5 dollar waard

Nagenoeg de helft van de vrouwelijke shoppers is bereid om voor een winkelkrediet van 5 dollar informatie te verstrekken over haar persoonlijk adres. Dat is de conclusie van een studie van het applicatiebedrijf Swirl en het onderzoeksbureau ResearchNow bij duizend vrouwelijke eigenaars van een smartphone in de Verenigde Staten. Indien een krediet van 25 procent wordt beloofd, zou volgens de onderzoekers 83 procent van de vrouwen bereid zijn informatie te verstrekken over haar persoonlijk adres. Maar ook bij een krediet van 1 dollar zou nog altijd 20 procent van de respondenten de gevraagde informatie bekend maken.

Lees Verder

08:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: adres, shopping, marketing |  Facebook |

21-04-13

Verkeersbeleid leidt shopper naar de grote winkelcentra

Kleine shoppingcenters in de stadscentra dreigen het slachtoffer te worden van de verkeerscongestie en een politiek beleid dat een antwoord wil bieden aan de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. De wetenschappers voeren aan dat de grote shoppingcentra aan de rand van de steden bij de consument een grotere populariteit genieten wegens de gemakkelijke toegang en de uitgebreide parkeergelegenheid. De onderzoekers zeggen dat het transportbeleid een evenwicht moet proberen te bereiken tussen milieu en economische groei.

"Parkeerbeperkingen, eenrichtingsverkeer en stoplichten vormen belangrijke hinderpalen voor de aantrekkingskracht van lokale winkelcentra," voert onderzoeksleider Vaughan Reimers aan. "Het gebruik van de auto heeft een belangrijke impact op het shoppinggedrag van de bevolking. De bereikbaarheid en parkeergelegenheid vormen voor shoppers van alle leeftijden, geslachten en inkomenscategorieën belangrijke factoren bij de keuze van winkellocaties. Maatregelen die het gebruik van de auto ontmoedigen, zullen de shopper dan ook uit de stadscentra weghouden."

"Omdat het verkeer in de stadscentra zoveel mogelijk wordt ontmoedigd, dreigen de maatregelen van de overheden de populariteit van de shoppingcenters aan de rand van de agglomeraties alleen nog maar opgedreven te worden," waarschuwt Vaughan Reimers. "Maatregelen tegen het autogebruik om de klimaatverandering tegen te houden, blijken daardoor uiteindelijk in het voordeel van de grote shoppingcenters uit te draaien. Die maatregelen schieten niet alleen te kort in hun doelstellingen, maar dreigen ook een negatief effect te hebben op de retailsector."

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, verkeer |  Facebook |

15-04-13

Winkel niet langer locatie voor onderzoek naar producten

Slechts een minderheid van de vrouwelijke shoppers wendt zich bij het onderzoek naar producten nog tot een fysieke winkelvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van het marketingbureau Lippe Taylor bij meer dan tweeduizend Amerikaanse vrouwen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling van nog slechts 6 procent van de respondenten vooral op de winkelvloer onderzoek doet naar producten, terwijl nog eens 5 procent vooral beroep doet op vrienden en familieleden. Daarentegen geeft 89 procent aan vooral op het internet informatie op te zoeken, waaronder 71 procent op desktop en 18 procent op mobiele apparaten.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

11-04-13

Shoppinggedrag houdt rekening met leefmilieu en duurzaamheid

Een meerderheid van de consument houdt in zijn shoppinggedrag rekening met het leefmilieu en duurzaamheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Cone Communications bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 71 procent van de consumenten tijdens het shoppen rekening houdt met de ecologische impact van de producten die worden aangekocht. Dat betekent een stijging met 5 procentpunt tegenover vijf jaar geleden.

Meer dan 60 procent van de respondenten gaven aan ook de omschrijvingen te begrijpen die bedrijven hanteren bij het maken van ecologische claims. Aanduidingen over milieuvriendelijkheid geven volgens de respondenten aan dat een product weinig of geen impact heeft op het leefmilieu. Slechts 22 procent daarentegen kon correct aangeven dat de aanduiding pretendeert dat het product een kleinere impact heeft op het leefmilieu dan een alternatief aanbod.

Toch bleek 69 procent van de respondenten aan te geven dat een bedrijf ecologisch niet perfect hoeft te zijn, op voorwaarde dat de onderneming daarover transparant en eerlijk communiceert. Indien het bedrijf zich daarentegen schuldig zou maken aan misleidende ecologische claims, zou 78 procent van de ondervraagden de producten van de onderneming boycotten. De onderzoekers stelden ook vast dat bijna 50 procent van de aankoopbeslissingen worden genomen op basis van details op de verpakking. Slechts 26 procent doet online onderzoek.

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, duurzaamheid |  Facebook |