17-04-18

Aziatische consument minst tevreden over online shopping

In Azië toont de consument zich minder tevreden met het online shoppen dan in de rest van de wereld. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van United Parcel Service (UPS) en consulent ComScore bij meer dan achttienduizend consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 57 procent van de Aziatische respondenten tevreden toonde met het online shoppen, tegenover een score van 88 procent in de Verenigde Staten en 78 procent in Europa. Nergens werd een lagere score opgetekend dan in Azië. Bovendien moet worden opgemerkt dat de tevredenheid van de Aziatische online shopper op drie jaar slechts een vooruitgang van 11 procentpunt heeft laten optekenen.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

17-09-17

Intelligente spiegel stimuleert aankoopgedrag shopper

Shoppers die gebruik maken van een intelligentie spiegel, tonen zich gemakkelijker geneigd het product te kopen, terwijl ze tegelijkertijd minder tijd in de winkel doorbrengen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Amity University in India, gebaseerd op een enquête en observatie van vijfenvijftig vrouwelijke consumenten. Intelligente spiegels die consumenten kunnen suggereren welke producten in het pashok best zouden kunnen worden uitgeprobeerd, hebben volgens de onderzoekers dan ook een groot potentieel om het shopping-proces te versnellen en de omzet op te drijven. Beveiliging blijft nog wel een vraagteken.

“Intelligente spiegels combineren camera’s, sensoren en displays met krachtige cognitieve algoritmes om de leeftijd, het geslacht en de actuele kledingstijl van de consument te bepalen en textielsuggesties te formuleren op basis van persoonlijke voorkeuren en actuele trends,” zeggen de onderzoekers Ravi Ramakrishnan en Loveleen Gaur. “Uit het onderzoek kon worden vastgesteld dat de intelligente spiegel met succes het profiel van de consument, zijn actuele voorkeur voor stijl en kleur, kan registreren, samen met leeftijd en geslacht. Ook kon tijd worden bespaard op het zoeken naar alternatieven, door suggesties naar te schuiven en het winkelpersoneel te vragen nieuwe kledingstukken naar het pashok te brengen.”

“In het algemeen bleken de consumenten minder tijd in de winkel door te brengen, maar toch werden meer aankopen verricht,” benadrukken de onderzoekers nog. “Bovendien kon een voordeel worden opgemerkt omdat het personeel minder tijd verliest met het opbergen van ongewenste of ongeschikte kleding. Omdat consumenten efficiënter door de winkel worden geleid, blijken ook meer pashokken vrij te komen voor andere klanten. Door de verzamelde data van onder meer intelligentie getrouwheidskaarten kunnen de retailers bovendien ook nog eens een beter inzicht in de voorkeuren van hun klanten verwerven.”

Ramakrishnan en Gaur benadrukken wel dat nog een aantal uitdagingen blijven. “Daarbij worden vooral vragen gesteld rond de beveiliging van de persoonlijke gegevens die door de intelligente spiegels worden verzameld,” stippen de onderzoekers aan. Verder wordt opgemerkt dat ontwerpers ook nog uitzoeken op welke manier de spiegels voor reclame of displays kunnen worden gehanteerd wanneer ze niet door een klant worden gebruikt.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

31-08-17

Shoppinggeschiedenis wordt door consument meest afgeschermd

Een meerderheid van de consumenten zou retailers de mogelijkheid willen bieden meer persoonlijke gegevens te verzamelen, zodat de totale klantenervaring zou kunnen worden verbeterd. Wel wensen de meeste consumenten dat die informatie anoniem zou worden verzameld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent RichRelevance bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Ondanks die algemene bereidheid moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de consument tegenover de inzameling van deze gegevens niet altijd een even grote tolerantie laat blijken. Vooral informatie die de shoppinggeschiedenis van de klant zou bekend maken, wordt argwanend bekeken.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat 69 procent van de consumenten zich zou verzetten tegen de verzameling van informatie die de bedrijven zouden toelaten om met artificiële intelligentie en data voor de klant autonoom producten te kiezen en te bestellen zonder daarvoor enige inmenging of toestemming van de consument nodig te hebben. Slechts 15 procent van de consumenten bleek tegenover deze technologieën een positieve houding aan te nemen. Ook het gebruik van gezichtsherkenning om loyale klanten te identificeren en de voorkeuren van de consument aan het winkelpersoneel door te sturen, wordt door 69 procent afgewezen. Hier bleek echter 18 procent positief te reageren.

Ook klantendiensten die beroep zouden doen op computerprogramma’s zoals chatbots met gebruik van artificiële intelligentie in plaats van een persoonlijke medewerker, wordt door 50 procent van de respondenten afgewezen, tegenover 23 procent positieve reacties. De grootste bijval kon worden opgetekend voor programma’s die de consument met behulp van stemtechnologie zouden toelaten om producten te zoeken en te bestellen, die door 45 procent van de procent zou worden gewaardeerd. Daarentegen zou 22 procent een dergelijke assistentie afwijzen. Ook de betaling met een vingerafdruk en een automatische thuisbestelling zou door 46 procent worden gewaardeerd. Wel bleek 34 procent zich negatief op te stellen.

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

03-07-17

Beleving cruciaal voor delen van persoonlijke gegevens

Beleving bepaalt de mate waarin de consument bereid is om persoonlijke gegevens te delen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent RichRelevance bij meer dan drieduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Vastgesteld werd dat 81 procent van de Europese ondervraagden erkent bereid te zijn om in ruil voor ervaringen persoonlijke gegevens te delen, maar in de Verenigde Staten valt dat cijfer terug tot 63 procent. De grootste openheid voor nieuwe technologieën kon worden opgetekend in Frankrijk, gevolgd door Groot-Brittannië en Duitsland.

“Retailers worden wereldwijd geconfronteerd met dalende verkopen en winkelsluitingen en de sector probeert dan ook van digitale technologieën gebruik te maken om nieuwe modellen te ontwikkelen,” benadrukken de onderzoekers. “Technologieën kunnen veel mogelijkheden bieden, maar anderzijds moet worden vermeden dat de consumenten worden afgeschrikt.” Uit de studie bleek volgens RichRelevance alvast dat Europese consumenten zich met de nieuwe technologieën comfortabeler voelen dan hun Amerikaanse collega’s. Bovendien kon worden vastgesteld dat niet alle nieuwe technologieën op een grote bijval van de consumenten kunnen rekenen.

Onder meer bleek vingerafdrukken en stemherkenning kunnen op een sterke interesse bij de consument rekenen. Dat geldt voor een meerderheid van de consumenten in Frankrijk en Duitsland ook voor interactieve paskamers, maar in Groot-Brittannië valt het enthousiasme voor deze toepassingen terug tot 44 procent. Daarnaast kan ook in het algemeen positieve reacties worden opgetekend voor het contactloos shoppen en de inzet van robots als winkelpersoneel. Daarentegen blijkt een grotere terughoudendheid tegenover onder meer gezichtsherkenning om aan het personeel de voorkeuren van de shoppers te communiceren, hoewel toch een grotere tolerantie tegenover vorig jaar kon worden gemeld.

De grootste tegenstand kan echter worden opgemerkt tegen artificiële intelligentie die zonder menselijke inmenging producten voor shoppers zou kiezen en bestellen. Ook de inzet van chatbots wordt nog steeds door een belangrijk gedeelte van de consumenten afgewezen.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

13-06-14

China staat het meest open voor nieuwe shopping-ervaringen

In China staan de consumenten meer open voor de nieuwe shopping-mogelijkheden, gebaseerd op data en technologie, dan in de rest van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau McCann bij meer dan tienduizend consumenten in elf landen. Het onderzoek toonde aan dat de Chinese consumenten zich enthousiaster tonen over mobiele en online shopping-technologieën dan hun collega’s in de rest van de wereld. Aangevoerd wordt dat de consumenten in alle landen zich bezorgd tonen in de hoeveelheid informatie die online retailers over hun klanten hebben, maar in China lijken klanten meer gefocust op de voordelen die deze gegevens hen zouden kunnen opleveren.

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, shopping |  Facebook |

31-03-14

Online shopper reageert negatief op gebrek aan productinformatie

Digitale media transformeren de verwachtingen rond productinformatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie GS1 UK bij tweeduizend Britse shoppers. Uit de studie blijkt dat 42 procent van de shoppers omwille van een tekort aan informatie een online aankoop hebben afgebroken. Ook zegt 24 procent van de kopers op het gebied van productinformatie minder vertrouwen te hebben in online platformen dan in een fysieke winkel, terwijl 50 procent aangeeft een online aankoop te hebben afgebroken wegens een gebrek aan vertrouwen in de retailer.

“Consumenten zoeken steeds meer naar betrouwbare informatie over een brede waaier productkenmerken,” merken de onderzoekers op. “Bovendien willen ze op elke locatie en op elk ogenblik toegang tot die informatie aangeboden kunnen rijgen. Onder meer in de voedingssector wordt niet alleen informatie gevraagd over prijs, ingrediënten en voedingswaarde, waar wenst de klant ook ingelicht te worden over de herkomst en de ecologische voetafdruk, consumentenbesperkingen en dieet-gerelateerde onderwerpen. Het is voor retailers en merken dan ook van cruciaal belang om een optimaal antwoord te bieden op die vraag naar digitale informatie.”

“De voordelen van productinformatie voor retailers, fabrikanten en vooral consumenten kunnen niet worden onderschat,” zegt David Smith, manager digitale oplossingen bij GS1 UK. “In de online omgeving is een gebrek aan productinformatie even erg als een uitgeputte voorraad in de fysieke winkel. Er is geen twijfel dat de snelle evoluties in de digitale en sociale media een grote impact hebben op de manier waarop de consumenten denken, zich gedragen en met elkaar en het bedrijfsleven communiceren. Die evoluties hebben enorme implicaties voor de retailsector. Merken zullen een noodloze, geïntegreerde en betrouwbare aankoop-beleving over een brede waaier van platformen moeten aanbieden.”

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, productinformatie |  Facebook |

15-09-13

Shopping-proces start lang voor bezoek aan de winkel

De mobiele consument start het shopping-proces lang vooraleer hij de winkel binnenstapt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Maxymiser. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 39 procent van de respondenten op de winkelvloer gebruik maakt van een mobiel apparaat, maar ook werd opgemerkt dat bijna 20 procent ook onderweg naar de retailer al op het toestel beroep heeft gedaan. Daarbij controleert 14 procent de openingsuren van de winkel, terwijl 12 procent zoekt naar promoties of kortingen. Maxymiser merkt op dat retailers zich op dit gedrag van de consument optimaal moeten proberen in te stellen.

Lees Verder

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, retail |  Facebook |

06-07-13

Helft vrouwen vinden hun persoonlijk adres 5 dollar waard

Nagenoeg de helft van de vrouwelijke shoppers is bereid om voor een winkelkrediet van 5 dollar informatie te verstrekken over haar persoonlijk adres. Dat is de conclusie van een studie van het applicatiebedrijf Swirl en het onderzoeksbureau ResearchNow bij duizend vrouwelijke eigenaars van een smartphone in de Verenigde Staten. Indien een krediet van 25 procent wordt beloofd, zou volgens de onderzoekers 83 procent van de vrouwen bereid zijn informatie te verstrekken over haar persoonlijk adres. Maar ook bij een krediet van 1 dollar zou nog altijd 20 procent van de respondenten de gevraagde informatie bekend maken.

Lees Verder

08:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: adres, shopping, marketing |  Facebook |

21-04-13

Verkeersbeleid leidt shopper naar de grote winkelcentra

Kleine shoppingcenters in de stadscentra dreigen het slachtoffer te worden van de verkeerscongestie en een politiek beleid dat een antwoord wil bieden aan de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. De wetenschappers voeren aan dat de grote shoppingcentra aan de rand van de steden bij de consument een grotere populariteit genieten wegens de gemakkelijke toegang en de uitgebreide parkeergelegenheid. De onderzoekers zeggen dat het transportbeleid een evenwicht moet proberen te bereiken tussen milieu en economische groei.

"Parkeerbeperkingen, eenrichtingsverkeer en stoplichten vormen belangrijke hinderpalen voor de aantrekkingskracht van lokale winkelcentra," voert onderzoeksleider Vaughan Reimers aan. "Het gebruik van de auto heeft een belangrijke impact op het shoppinggedrag van de bevolking. De bereikbaarheid en parkeergelegenheid vormen voor shoppers van alle leeftijden, geslachten en inkomenscategorieën belangrijke factoren bij de keuze van winkellocaties. Maatregelen die het gebruik van de auto ontmoedigen, zullen de shopper dan ook uit de stadscentra weghouden."

"Omdat het verkeer in de stadscentra zoveel mogelijk wordt ontmoedigd, dreigen de maatregelen van de overheden de populariteit van de shoppingcenters aan de rand van de agglomeraties alleen nog maar opgedreven te worden," waarschuwt Vaughan Reimers. "Maatregelen tegen het autogebruik om de klimaatverandering tegen te houden, blijken daardoor uiteindelijk in het voordeel van de grote shoppingcenters uit te draaien. Die maatregelen schieten niet alleen te kort in hun doelstellingen, maar dreigen ook een negatief effect te hebben op de retailsector."

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, verkeer |  Facebook |

15-04-13

Winkel niet langer locatie voor onderzoek naar producten

Slechts een minderheid van de vrouwelijke shoppers wendt zich bij het onderzoek naar producten nog tot een fysieke winkelvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van het marketingbureau Lippe Taylor bij meer dan tweeduizend Amerikaanse vrouwen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling van nog slechts 6 procent van de respondenten vooral op de winkelvloer onderzoek doet naar producten, terwijl nog eens 5 procent vooral beroep doet op vrienden en familieleden. Daarentegen geeft 89 procent aan vooral op het internet informatie op te zoeken, waaronder 71 procent op desktop en 18 procent op mobiele apparaten.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

11-04-13

Shoppinggedrag houdt rekening met leefmilieu en duurzaamheid

Een meerderheid van de consument houdt in zijn shoppinggedrag rekening met het leefmilieu en duurzaamheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Cone Communications bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 71 procent van de consumenten tijdens het shoppen rekening houdt met de ecologische impact van de producten die worden aangekocht. Dat betekent een stijging met 5 procentpunt tegenover vijf jaar geleden.

Meer dan 60 procent van de respondenten gaven aan ook de omschrijvingen te begrijpen die bedrijven hanteren bij het maken van ecologische claims. Aanduidingen over milieuvriendelijkheid geven volgens de respondenten aan dat een product weinig of geen impact heeft op het leefmilieu. Slechts 22 procent daarentegen kon correct aangeven dat de aanduiding pretendeert dat het product een kleinere impact heeft op het leefmilieu dan een alternatief aanbod.

Toch bleek 69 procent van de respondenten aan te geven dat een bedrijf ecologisch niet perfect hoeft te zijn, op voorwaarde dat de onderneming daarover transparant en eerlijk communiceert. Indien het bedrijf zich daarentegen schuldig zou maken aan misleidende ecologische claims, zou 78 procent van de ondervraagden de producten van de onderneming boycotten. De onderzoekers stelden ook vast dat bijna 50 procent van de aankoopbeslissingen worden genomen op basis van details op de verpakking. Slechts 26 procent doet online onderzoek.

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, duurzaamheid |  Facebook |

06-04-13

Amerikaanse mannen gaan vaker naar de winkel

Amerikaanse mannen hebben de voorbije jaren weliswaar hun aandeel in het shoppen opgedreven, maar toch blijft het winkelen in grote mate een activiteit voor vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen. Opgemerkt wordt dat vrouwen in de Verenigde Staten beslissen over bestedingen voor een totaalbedrag dat moet geraamd worden tussen 5 biljoen dollar en 15 biljoen dollar per jaar. Er wordt aan toegevoegd dat vrouwen in de Verenigde Staten het volgende decennium ongeveer twee derde van de aankoopbudgetten zullen controleren.

"Vrouwen worden de volgende periode de begunstigde van de grootste rijkdom-transfer uit de geschiedenis van de Verenigde Staten," voeren de onderzoekers aan. "Er kan dan ook zonder meer gesteld worden dat vrouwen een cruciale pijler van de Amerikaanse economie vormen. Naast hun beslissingsmacht over de traditionele dagelijkse aankopen en sectoren zoals textiel, zullen vrouwen bovendien ook een belangrijke impact hebben op duurdere investeringen van het gezin, zoals woningen, auto's, elektronica of meubilair."

Er wordt wel opgemerkt dat mannen de voorbije jaren een meer actieve rol in het shopping-proces hebben ingenomen dan in het verleden. "De voorbije acht jaar hebben vrouwen het aantal winkeluitstappen naar bijna alle retailsectoren teruggeschroefd, terwijl mannen vaker bleken te winkelen, op uitzondering van de dagelijkse boodschappen," stipt Nielsen aan. "Ook blijkt dat vrouwen weliswaar per winkeluitstap meer besteden dan mannen, maar dat verschil blijkt minder groot te zijn dan in het algemeen wordt verondersteld. Gemiddeld geeft een vrouw per winkeluitstap tussen 10,32 dollar en 14,31 dollar meer uit dan een man."

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

03-03-13

Meerdere apparaten zetten aan tot frequenter shoppen

Tijdens de voorbije eindejaarsperiode hebben 63 procent van de consumenten meerdere toestellen gebruikt bij het aankoopproces. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google en consulent Nielsen. Bovendien bleek 66 procent van de ondervraagden aan te geven dat het gebruik van meerdere apparaten het aankoopproces heeft vereenvoudigd. Daarnaast gaf 50 procent aan dat het bezit van meerdere apparaten hen ook heeft aangezet om vaker te winkelen. Met één toestel wordt gemiddeld in zes categorieën gewinkeld, maar bij twee apparaten stijgt dat tot acht categorieën. Met drie toestellen worden negen categorieën producten gekocht.

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

19-12-12

Amerikaanse consument verdeeld over terugkeer naar oude shopping-gewoonten

Een grote groep Amerikaanse consumenten zegt nooit nog te zullen terugvallen in zijn oude shopping-gewoontes. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent McKinsey. Daarbij wordt opgemerkt dat 35 procent van de Amerikaanse consumenten van mening is nooit nog te zullen teruggrijpen naar zijn shopping-gedrag voor het uitbreken van de financiële crisis. McKinsey merkt echter op dat in september vorig jaar nog 41 procent van de Amerikaanse consumenten de oude gewoonten nooit meer zag terugkomen. Daarnaast gaf 24 procent van de consumenten aan wellicht naar zijn vroegere gewoontes te zullen terugkeren wanneer de economie zich opnieuw zou hebben hersteld. Dat cijfer haalde in september vorig jaar echter een score van 30 procent. De onderzoekers stelden verder vast dat 31 procent van de ondervraagden zegt met zijn inkomen net voldoende te hebben om de maand rond te komen. Bovendien geeft 29 procent door de economische onzekerheid aankopen uitgesteld te hebben. In beide gevallen is er sprake van een daling met 10 procentpunt tegenover vorig jaar.

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, marketing |  Facebook |

08-12-12

Franse groep lanceert duurzame rating voor shoppers

De Franse organisatie Noteo heeft een systeem gelanceerd dat consumenten toelaat om de impact op het gebied van gezondheid en milieu te evalueren van producten die ze kopen. Door het scannen van de barcode van de producten op een mobiele telefoon of door een bezoek aan de website van Noteo kunnen consumenten de chemische bestanddelen van ongeveer 45.000 producten controleren. Tot de gecatalogeerde producten behoren onder meer zeep, shampoo, frisdranken en kazen. Baptiste Marty, president van Noteo, zegt dat het initiatief vooral de bedoeling heeft om de barcodes voor de consument te ontcijferen. Noteo zou ongeveer vierhonderd verschillende elementen gebruiken om aan een product een rating mee te geven. De organisatie voegt er aan toe dat het voor de consument perfect mogelijk is om met een ongewijzigd budget gezondere en milieuvriendelijker producten aan te kopen.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, duurzaamheid |  Facebook |

02-12-12

Vier op tien online eindejaarsaankopen gebeurt met tablet

Tijdens de volgende eindejaarsperiode zullen 44 procent van de online consumenten een tablet gebruiken om aankopen te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van ecommerce-specialist Zmags bij meer dan vijfhonderd Amerikaanse shoppers. De onderzoekers merken daarbij op dat mobiele shoppers nog altijd gedrukte magazines en catalogussen zullen gebruiken om inspiratie op te doen voor hun aankopen, maar er slechts beperkt gebruik van maken om daadwerkelijke transacties te verrichten. Retailers moeten volgens Scott Bleczinski, president van Zmags, dan ook een gepast aanbod over een brede waaier van verkoopsplatformen uitbouwen. Uit het onderzoek blijkt dat 39 procent van de consumenten problemen heeft met websites die geen online productbesprekingen aanbieden.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, tablet |  Facebook |

20-11-12

Lokale winkels cruciaal voor senior-vriendelijke gemeenschappen

Lokale winkels zijn cruciaal voor de uitbouw van gemeenschappen die aandacht willen besteden aan senioren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. De onderzoekers wijzen erop dat lokale winkels een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven van de oudere bevolkingsklasse en een integraal onderdeel vormen van het leven van de senioren. De overheid moet er volgens de wetenschappers dan ook voor zorgen dat lokale winkels worden ondersteund. Oudere consumenten voelen zich volgens onderzoeksleider Joan Stewart onwennig in grote winkelcentra, die bovendien niet tegemoetkomen aan het consumptiebedrag van de senioren.

Lees Verder

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, senioren |  Facebook |

18-08-12

Mens blijft ook in shopping een gewoontedier

De mens is echt een gewoontedier. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau JiWire naar het lokale gedrag van consumenten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat zelfs een brede keuze de consument vaak niet van zijn vaste gewoonten kan doen afwijken. Onder meer werd opgemerkt dat 60 procent van de ondervraagde vrouwen elke maand dezelfde drie restaurants bezoekt. De onderzoekers voegen er aan toe dat de studie een aantal fundamentele verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke shopper bevestigt. In de lijst van tien meest bezochte locaties door vrouwen staan onder meer kledingwinkels, juwelen, tandarts en kinderzorg, die in de mannelijke statistieken niet terug te vinden zijn. Daarentegen worden mannen gelinkt aan hotels, doe-het-zelf activiteiten en reizen. Vrouwen bleken wel 25 procent vaker op restaurant te gaan dan mannen.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

27-04-12

Online shopping-cultuur wereldwijde consument heel verschillend

De online shopping-gewoonten zijn onderhevig aan significante culturele verschillen over de hele wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf WorldPay, aanbieder van betaaltechnologieën, in vijftien verschillende landen. In het algemeen wordt opgemerkt dat het bestedingspatroon in de opkomende markten gemiddeld hoger ligt dan in de mature landen. De onderzoekers stelden vast dat de India gemiddeld 36 procent van het beschikbare bestedingsbudget aan online goederen en diensten wordt uitgegeven. In Groot-Brittannië is dat slechts 25 procent.

Groot-Brittannië staat op de eerste plaats in de geïndustrialiseerde wereld. Continentaal Europa kent de laagste bestedingsbudgetten, met 13 procent in Finland, 17 procent in Spanje en 19 procent in Frankrijk. Het wereldwijde gemiddelde over de vijftien onderzochte markten bedraagt 22 procent. Ondanks die culturele verschillen is er volgens de onderzoekers toch ook sprake van een globalisering, waarbij inmiddels 44 procent van de consumenten een aankoop heeft gedaan bij een buitenlandse verkoper. Australische consumenten staan daarbij op de eerste plaats (76 procent).

De culturele verschillen kunnen volgens WorldPay ook worden doorgetrokken naar het gebruik van verschillende platformen. Daarbij blijken Chinese consumenten het vaakst gebruik te maken van smartphones (46 procent), terwijl het platform in Frankrijk slechts een beperkte populariteit kent (7 procent). WorldPay zegt wel een opmerkelijke neiging naar media-fragmentatie opgemerkt te hebben, waarbij steeds meer consumenten zowel mobiele apparaten als laptops en desktops gebruiken om aankopen te doen.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online, shopping |  Facebook |

04-03-12

The Dubai Mall wordt nog met een kwart uitgebreid

Projectontwikkelaar Emaar Properties gaat The Dubai Mall, het grootste shoppingcenter van de wereld, nog met een oppervlakte van 93.000 vierkante meter uitbreiden. De ingreep moet de inkomsten van de retaildivisie van de projectontwikkelaar helpen opdrijven. De uitbreiding zal volgens Emaar Properties bestaan uit bijkomende hotelkamers en bijkomende diensten voor entertainment en ontspanning. Over de financiële details of de deadline van de uitbreiding werd geen verdere informatie verstrekt.

Na de uitbreiding van The Dubai Mall een totale oppervlakte van 443.000 vierkante meter omvatten. "Retail is één van de belangrijkste pijlers van de economie van Dubai," motiveerde Mohamed Alabbar, voorzitter van Emaar Properties, de nieuwe investeringen. "De uitbreiding kadert in de evolutie naar een volgend tijdperk in retailing en levensstijl." Emaar bedrukte dat zijn vrijetijds-bestemmingen het voorbije jaar meer dan 4,75 miljoen bezoekers heeft ontvangen. Dat betekent een stijging met 13 procent tegenover het jaar voordien.

Reel Cinemas, dochter van Emaar Retail, ontving vorig jaar 2,2 miljoen bezoekers, terwijl de Dubai Aquarium & Underwater Zoo in de Dubai Mall 1,1 miljoen tickets verkocht. De retail-inkomsten van de Verenigde Arabische Emiraten bedroegen het voorbije jaar 113 miljard dirham. Dat komt overeen met een bedrag van 31 miljard dollar. Tegenover het jaar voordien namen die inkomsten met 5,3 procent toe. Dit jaar verwachten de emiraten ongeveer 120 miljard dirham inkomsten te zullen realiseren met retailactiviteiten.

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dubai, retail, shopping |  Facebook |

03-03-12

Mannen uiteindelijk even lang in de winkel als vrouwen

In de Verenigde Staten zijn mannen de voorbije vijf jaar 6 procent meer de hoofdverantwoordelijke geworden voor de basisinkomen van het gezin. Bovendien maken de mannen ook meer verplaatsingen om de gezinsvoorraden aan te vullen of een onmiddellijke behoefte in te vullen dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Schnucks. Vrouwen blijken volgens de onderzoekers echter meer geld uit te geven bij verplaatsingen om voorraden aan te vullen en blijken ook meer tijd door te brengen in de winkels.

De onderzoekers stelden vast dat 42 procent van de ondervraagden vrouwen toegeeft meer dan drie kwartier door te brengen in de winkels, tegenover 24 procent bij de mannen. De onderzoekers merken op dat vrouwen nog altijd de belangrijkste verantwoordelijken zijn voor de boodschappen van het gezin, maar voegen er aan toe dat het evenwicht duidelijk aan het verschuiven is. "Over een hele week bekeken, besteden mannen en vrouwen nagenoeg evenveel tijd aan boodschappen," wordt er opgemerkt.

Schnucks merkt op dat er de voorbije vijf jaar heel veel gebeurd lijkt te zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat 43 procent van de mannen aangeeft dat hun gezinssituatie de voorbije vijf jaar is veranderd, terwijl 32 procent van de vrouwelijke respondenten benadrukt dat hun echtgenoot inmiddels met pensioen is gegaan. "Er kunnen verschillende redenen worden aangehaald - zoals het verlies van werk, thuiswerkende vaders of een grotere gedeelde verantwoordelijkheid - voor het fenomeen, maar er is duidelijk een verandering gebeurd. Winkelen is niet langer een vrouwelijke taak," aldus Schnucks.

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

01-03-12

Geslacht smartphone-bezitter bepaalt gedrag op winkelvloer

Mannen en vrouwen vertonen met smartphones op de winkelvloer een verschillend shoppingedrag. Vrouwen blijken zich daarbij meer te richten op sociale activiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. De onderzoekers merkten op dat 24 procent van de vrouwen een foto namen van een product, tegenover 19,7 procent van de mannen. Ook bleken 20 procent van de vrouwen die foto's naar vrienden en familie te sturen, tegenover 16,2 procent bij de mannen.

Ook bleken 22,3 procent van de vrouwen een tekstbericht over een specifiek product te versturen naar familie en vrienden, tegenover slechts 18,8 procent bij de mannen. Daarentegen bleken mannen zich meer te richten op informatie. De onderzoekers stelden vast dat 20,4 procent van de mannen een product-barcode scanden met hun smartphone, tegenover 16,2 procent bij de vrouwen. Ook bleken 14,1 procent van de mannen aan prijsvergelijking te doen, tegenover 10 procent van de vrouwen. Ook onderzocht 10,9 procent eigenschappen van het product, tegenover 7,2 procent bij de vrouwen.

De onderzoekers stelden verder vast dat 20,3 procent van de Amerikaanse consumenten QR-codes scannen, gevolgd door Canada (16,1 procent), Duitsland (15,6 procent), Frankrijk (12,6 procent), Groot-Brittannië (12,3 procent), Spanje (11,9 procent) en Italië (10 procent). De productverpakking is met een score van 42 procent de meest populaire bron van scanning. Het scannen gebeurt volgens de onderzoekers vooral thuis (57 procent). Daarbij werd door 73,3 procent product-informatie verkregen, gevolgd door coupons (32,2 procent) en evenement-informatie (25 procent).
           

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, smartphone |  Facebook |

03-02-12

Kopen van ervaringen levert meer tevredenheid op

Het kopen van ervaringen maakt gelukkiger dan de aanschaf van producten. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University. De onderzoekers stellen ook dat extraverte mensen sneller geneigd zijn geld te besteden aan activiteiten en voeren aan dat ook mensen die zich meer openstellen voor ervaringen, hun geld sneller zullen besteden aan activiteiten zoals onder meer concerten of citytrips. Er wordt aan toegevoegd dat deze ervaringsshoppers op lange termijn meer voordeel halen uit hun bestedingen, ook al lijkt dat aanvankelijk niet het geval.

"Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat de ervaringsshopper zich vaak gelukkiger blijkt te voelen," merkt onderzoeksleider Ryan Howell op. "Het was echter nog niet duidelijk waarom sommige consumenten vaker ervaringen kopen dan anderen." Het onderzoek toonde aan dat de kopers van ervaringen ook hoge scores haalden op extraverte persoonlijkheidskarakteristieken en de openheid naar nieuwe ervaringen. Volgens Howell is dat een logische combinatie, aangezien deze groep inherent ook meer sociaal is en niet afkerig is van risico's.

De onderzoekers ontdekten bovendien dat men het patroon van uitgaven gemakkelijker kan veranderen dan het persoonlijke karakter. "Zelfs voor mensen die verslaafd zijn aan materiële aabkopen, zou het goed zijn om meer evenwicht te vinden tussen het kopen van producten en ervaringen," stipt Ryan Howell aan. "Dat leidt tot een grotere tevredenheid en een beter welbevinden." Het zou voor mensen volgens de onderzoekers nuttig zijn om te beseffen dat de voldoening over het leven en het geluk kan worden beïnvloed door bestedingsgewoonten.

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

22-01-12

Eigenaars tablets geven bij online shopping het meest uit

Bezitters van tablets hebben het voorbije jaar bij online aankopen een gemiddeld bedrag van 123 dollar per transactie uitgegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van Adobe Systems bij de online bezoekers van Amerikaanse retailers. Eigenaars van een laptop of desktop geven gemiddeld 102 dollar uit per transactie. Bij smartphones daalt dat bedrag verder tot 80 dollar. De onderzoekers stellen dat tablet-bezitters drie keer meer geneigd zijn om een aankoop in een online winkel te kopen dan consumenten met een smartphone.

Tegenover desktops zou er op het gebied van frequentie daarentegen nauwelijks een verschil merkbaar zijn. De onderzoekers wijten de verschillen vooral aan de financiële draagkracht van de gebruikers. Bezitters van tablets zouden immers een hoger inkomen hebben, waardoor ze sneller online aankopen zouden doen. Ook wordt aangevoerd dat consumenten met een tablet vaak in het weekend op het internet actief zijn, wat een ideaal tijdstip zou zijn voor het online zoeken naar aanbiedingen.

Toch vormen tablets nog altijd slechts 4 procent vier procent van het totale aantal bezoekers van online winkels. Volgens Adobe moeten online retailers zorgen voor een groter onderscheid tussen hun websites voor smartphones en voor tablets. Op die manier kan volgens de onderzoekers worden vermeden dat de online retailer omzet zou missen binnen een snelgroeiend en bijzonder winstgevend marktsegment. Het onderzoek toont volgens Adobe aan dat tablets een nieuw verkoopkanaal zijn geworden waar marketeers niet meer omheen kunnen.

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, tablet |  Facebook |

Bijna één op tien tablet-bezitters noemt zichzelf shopaholic

Eén op vijf eigenaars van tablets gebruiken het toestel één keer in de week om te shoppen of op het internet te browsen. Dat blijkt uit een rapport van het richmedia-platform Zmags en het onderzoeksbureau Equation Research. Bovendien blijkt dat 21 procent van de bezitters meer dan één keer in de week gebruiken om te shoppen of op het internet te browsen. Bij 12 procent wordt zelfs gewag gemaakt van een dagelijks gebruik. De onderzoekers stellen dan ook dat 53 procent van de bezitters minstens één keer per week van het toestel gebruik maken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 49 procent van de tablet-bezitters verwacht dit jaar meer aankopen te zullen doen dan vorig jaar. Bij smartphone-bezitters bedraagt dat cijfer slechts 19 procent. "Tijdens het shoppen blijken bezitters van tablets bovendien gelukkiger, meer uitgelaten, creatief, geïnspireerd en genereus te zijn dan de eigenaars van een laptop, smartphone of desktop," merken de onderzoekers nog op. De onderzoekers merken op dat het gebruiksgemak bij de tablet-bezitter de belangrijkste motivatie vormt bij het shoppen (29 procent).

Op de tweede plaats staat een gemakkelijke browser-activiteit, die het toelaat om vlotter producten te vinden (24 procent). Vlotte transacties (14 procent) en het zoeken naar een specifiek product of aanbod (13 procent) worden minder belangrijk ingeschat. De onderzoekers stelden ook vast dat eigenaars van laptops, desktops en smartphones 28 procent meer geneigd zijn dan tablet-bezitters om zichzelf als technologisch onderlegd te beschouwen. Bij de tablet-bezitters zegt 14 procent vaak impuls-aankopen te verrichten, tegenover 9 procent bij de andere apparaten.

Ook zegt 10 procent van de tablet-bezitters zich merktrouw te noemen, tegenover 7 procent bij de andere apparaten. Tenslotte geeft ook 9 procent van de tablet-bezitters toe een shopaholic te zijn. Bij de andere toestellen is dat slechts 3 procent.

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, tablet |  Facebook |

05-01-12

Shoppende vrouwen kijken naar herverkoopwaarde

Vrouwen hebben de voorbije eindejaarsperiode vaak aankopen gedaan met een eventuele herverkoopwaarde in het achterhoofd. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Women at NBCU. Opgemerkt wordt dat 75 procent van de Amerikaanse vrouwen tijdens het aankoopproces rekening houden met een eventuele herverkoopwaarde. Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover het midden van vorig jaar. De onderzoekers merken op dat vrouwen ook een voorkeur hebben verworven voor een herverkoop boven huren of leasen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat 76 procent van de ondervraagde vrouwen toegeven actief te zijn op online veilingen of websites waar particulieren goederen rechtstreeks aan andere consumenten kunnen verkopen. Eén derde van de respondenten merkt daarbij op dat websites zoals eBay en Groupon aan de consument op het gebied van prijszetting evenveel macht hebben gegeven als de producenten. Bovendien geeft 22 procent aan dat de meerderheid van de transacties over tien jaar tussen consumenten zullen worden afgesloten en niet tussen een bedrijf en de klant.

"Dat denkpatroon beïnvloedt ook het winkelgedrag van de vrouwelijke consumenten," voeren de onderzoekers aan. "Twee op drie vrouwen geeft er de voorkeur aan om 100 dollar te besteden aan een kwaliteitsproduct dat één jaar later een herverkoopwaarde heeft van 35 dollar dan 50 dollar te besteden aan een goedkoper product dat het jaar nadien waardeloos is geworden. Ook geeft 89 procent van de vrouwen aan producten liever te kopen en doorverkopen dan te huren of leasen. Dat geldt zowel voor elektronica, kledij, meubilair als entertainment en kunst."

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, herverkoop |  Facebook |

27-10-11

Mobiele platformen worden belangrijk tijdens eindejaarsperiode

Mobiele platformen zullen tijdens de volgende eindejaarsperiode een belangrijke rol innemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Deloitte. Opgemerkt wordt dat 59 procent van de smartphone-bezitters aangeeft van plan te zijn om het platform te gebruiken om prijzen te vergelijken. Ook blijkt dat 67 procent het toestel wil gebruiken om winkellocaties op te zoeken, terwijl 46 procent aangeeft met zijn smartphone de beschikbaarheid van producten te willen controleren.

"Smartphones en sociale netwerken vormen een nieuw gegeven bij de eindejaars-aankopen," aldus Deloitte. "Smartphones blijken een essentieel instrument te worden bij de inkopen. Het apparaat wordt voor een brede waaier van activiteiten gebruikt, zoals het controleren van prijzen en het aankopen van producten." Er wordt opgemerkt dat 27 procent van de smartphone-bezitters van plan is om tijdens de eindejaarsperiode van het toestel gebruik te maken.

Daarbij wordt opgemerkt dat 67 procent de smartphone wil gebruiken voor informatie over de locatie van een winkel. Tevens geeft 46 procent het toestel te willen gebruiken voor de beschikbaarheid van producten te controleren. "Maar ook sociale media zullen een grote invloed hebben op de eindejaarsperiode," wordt aangevoerd. Volgens Deloitte geeft 44 procent van de consumenten aan sociale media te zullen gebruiken voor kortingen, productbesprekingen en het bekijken van cadeaulijsten van vrienden en familieleden.

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, shopping |  Facebook |

04-06-09

Winkelen laat vrouwen depressie verwerken

women-shoppingVrouwen zijn geneigd om meer uit te geven in crisistijden of wanneer ze depressief zijn dan in meer stabiele periodes in hun leven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse University of Hertfordshire. Daarbij wordt gesteld dat 79 procent van de vrouwen toegeeft dat een kooptocht hen opmontert. Dat laat volgens de onderzoekers veronderstellen dat sommige vrouwen het winkelen gebruiken als een mechanisme om hun emoties in evenwicht te brengen en hen af te leiden van negatieve gevoelens of een ontgoocheling in het leven. Maar de onderzoekers wijzen er ook op dat één op vier respondenten toegeeft spijt, schuld of schaamte te voelen na een overdreven aankoopperiode.

Volgens 40 procent van de onderzochte vrouwen was een depressie de aanleiding voor een overdreven aankoopgedrag, terwijl 60 procent zei dat ze teveel hadden uitgegeven nadat ze zich een beetje down hadden gevoeld. "Vrouwen zeggen dat winkelen de kracht heeft om hen een beter gevoel te geven," stippen de onderzoekers aan. Onderzoeksleider Karen Pine stelt daarbij dat een intense emotionele toestand, zowel hoog als laag, dikwijls verantwoordelijk is om vrouwen op een shoppinguitstap te sturen. Ze voegt er echter aan toe dat geldzorgen, die vrouwen vaak negatief stemmen, hen op die manier uiteindelijk in nog grotere financiële moeilijkheden kan doen terechtkomen.

Karin Pine vergelijkt deze emotionele reacties met het gebruik van drugs of alcohol. "Indien winkelen voor vrouwen een emotionele gewoonte is, zou hen dat ondanks de economische recessie kunnen aanzetten om geld te blijven uitgeven," zegt ze. "Misschien nog erger zou de onmogelijkheid om geld uit te geven aanleiding kunnen geven tot grotere mentale problemen, zoals angsten en depressies." Ze voegt er echter aan toe dat niet alle vrouwen zich door hun overdreven winkelgedrag beter voelen. Eén op vier deelnemers aan het onderzoek hield er immers gevoelens van spijt, schaamte of schuld aan over. Bovendien bleek 70 procent van de respondenten tijdens het winkelen over geldzorgen tobben.

15:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, shopping, depressie |  Facebook |

08-09-08

Multichannel-shoppers niet altijd even rendabel

Multi-channel shoppers besteden nagenoeg twee keer zoveel geld aan goederen en diensten dan consumenten die slechts één kanaal gebruiken, maar ze zijn ook duidelijker prijsbewust en zijn sneller geneigd om bij diverse retailers te kopen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de Opinion Research Corporation. Multi-channel shoppers, die bij retailers zowel online als in de winkel kopen, vormen volgens de onderzoekers dan ook een grote uitdaging voor de verkopers, die meer moeten investeren in marketing en consumenten-service om deze klanten te behouden.

"Multi-channel retail kent een omzetgroei van ongeveer 30 procent per jaar," aldus Opinion Research Organization. "De manier waarop consumenten deze kanalen gebruiken kent een snelle uitbreiding. Veelal wordt verondersteld dat deze shoppers trouw en winstgevend zijn, maar dat is niet noodzakelijk het geval." Het grootste succes in multi-channel retail is weggelegd voor grote concerns zoals Borders en Home Depot, waarbij 17 procent van de klanten met multi-channel wordt bereikt, gevolgod door winkelketens zoals Wal-Mart en Target (16 procent), department stores (14 procent) en restaurants (11 procent).

Verder stellen de onderzoekers dat online shoppen zal blijven groeien. Aangevoerd wordt dat 65 procent van de consumenten verwacht in de toekomst een online aankoop te zullen realiseren. Op dit ogenblik vertegenwoordigt wordt het internet door 42 procent van de consumenten gebruikt voor online aankopen. Maar ook telefoon zit nog altijd in de lift. Daarbij zegt 39 procent van de consumenten in de toekomst een telefonische aankoop te zullen doen, terwijl daar op dit ogenblik slechts 21 procent gebruik van maakt. Voor de toekomst wordt ook een belangrijker rol verwacht van mobiele diensten, geolocatie-diensten en p2p-toepassingen.

07:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, multi-channel |  Facebook |

18-05-08

Siberië wordt hypermarkt-centrum

Siberië kent de grootste ontwikkeling van hypermarkten van heel Europa. Op anderhalf jaar tijd zouden Russische ontwikkelaars volgens cijfers van het vastgoedbedrijf Cushman & Wakefield in Siberië een totale oppervlakte van 4,6 miljoen vierkante meter openen. Dat is meer dan het dubbele van Polen, het Europees land met de tweede grootste pijplijn van shopping enters in wording.

“De koopkracht van de Siberische bevolking kent een enorme groei,” vertelt Charles Slater, een verantwoordelijke van het Russische kantoor van Cushman & Wakefield, tegenover de Amerikaanse krant New York Times. “Retailers willen daar hun graantje van meepikken. Er is een echte stormloop aan de gang naar beschikbare terreinen. Er worden ook westerse managers aangetrokken om deze hypermarkten te leiden.”

Gewezen bosontginnings-sites, verlaten bedrijven, oude vliegvelden en gesloten collectieve boerderijen, worden omgevormd tot nieuwe supermarkten. Groeimarkten zoals Siberië zijn volgens de Amerikaanse krant voor retailers de ideale locaties om de stagnatie in westerse regio’s te compenseren. Zo heeft Kazan, een stad aan de Volga, per inwoner al meer winkelruimte dan een stad zoals Parijs.

13:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: siberie, retail, shopping, hypermarkt |  Facebook |