05-03-09

Frans protest tegen joint venture Siemens-Rosatom

De Franse nucleaire groep Areva dreigt met juridische stappen tegenover zijn voormalige Duitse partner Siemens, indien die zijn plannen zou doorvoeren om een alliantie aan te gaan met Rosatom, de Russische concurrent van Areva. De Franse groep onderhandelt op dit ogenblik met Siemens over de uitstap van het Duitse concern uit een gemeenschappelijk kernreactorproject. Een partnership tussen Siemens en Rosatom zou volgens Areva het onderling overeengekomen concurrentie-akkoorden schenden. Siemens heeft op dit ogenblik nog 34 procent in de Frans-Duitse joint venture en zou tot 2020 geen concurrentie mogen aangaan met Areva. Siemens kondigde zopas een samenwerking aan met Rosatom.

"Siemens is gebonden door een aantal overeenkomsten die bij oprichting van de joint venture met Areva acht jaar geleden werden afgesloten," aldus Areva. "Een eventuele samenwerking tussen Siemens en Rosatom betekent dan ook een inbreuk op die overeenkomsten, met alle mogelijke consequenties vandien." Siemens en Rosatom willen samen een nieuwe reactortechnologie ontwikkelen. Die zou concurrentie kunnen betekenen voor de huidige ontwikkeling van Areva. Siemens kondigde in januari van dit jaar uit de samenwerking met Areva te zullen stappen. De Franse groep zei compleet verrast te zijn door de beslissing van zijn Duitse partner om zich terug te trekken uit hun gezamenlijke project.

Siemens en Rosatom hebben al sinds de jaren negentig samengewerkt rond kernenergie, zoals voor de veiligheidscontrole van twee kerncentrales in Slovakije. Ze werken ook samen in het kernproject Belene in Bulgarijë. Rosatom kondigde eerder al aan buitenlandse activa te willen verwerven en joint ventures te willen aangaan om buiten zijn Russische thuismarkt te treden. Rosatom heeft onder meer al een samenwerking met het Franse bedrijf Alstom, dat turbines maakt voor kerncentrales. Siemens heeft vorig jaar gezegd een heropleving te verwachten in kernenergie. De Duitse groep meent dat kerncentrales tegen 2013 ongeveer 10 procent van de wereldwijde energievoorziening voor hun rekening zullen nemen. Dat is het dubbele van het huidige niveau.

14:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, siemens, areva, rosatom |  Facebook |

20-07-07

Hydro-Siemens ontwikkelen drijvende windturbine

De Noorse energiegroep Norsk Hydro en het Duitse industriebedrijf Siemens hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een drijvende windturbine. Daardoor zouden windmolenparken niet langer op het vasteland of in ondiep water dicht bij de kust geplaatst moeten worden. Daar krijgen ze immers kritiek dat ze het landschap verknoeien en een gevaar vormen voor het vogelbestand.

“Wanneer windmolens in water van meer dan dertig meten diepte geplaatst moeten worden, lopen de kosten bijzonder hoog op,” vertelde een woordvoerder van Siemens aan het persbureau Reuters. “De toepassing van Norsk Hydro is daarvoor een elegant en eenvoudig alternatief.” De windmolen in kwestie bestaat uit een betonnen basis van 200 meter, waarvan 80 meter boven het water uitsteekt en voorzien is van drie bladen van 60 meter lang.

De windturbine wordt met drie kabels aan de zeebodem vastgehecht en moet golven tot 30 meter hoogte kunnen weerstaan. Volgens Norsk Hydro kan de windturbine ingezet worden in water met een diepte tot 700 meter. Woordvoerders van het project zeggen dat de eerste turbine al in 2009 in de Noordzee kunnen ingezet worden. Norsk Hydro heeft expertise in de drijftechnologie, die op dit ogenblik gebruikt wordt voor olieplatformen in de Noordzee.

Het ontwikkelen van de windturbine zou 25,2 miljoen euro kosten. De joint-venture hoopt tegen 2013 een offshore windenergiepark met een capaciteit van vijf megawatt te hebben uitgebouwd. De energie zou gebruikt worden voor de bevoorrading van kustgebieden en olieplatformen.

12:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: norsk hydro, siemens, windenergie |  Facebook |

05-02-07

Ook Amerikaans onderzoek tegen Siemens

Ook het Amerikaanse ministerie van justitie is begonnen met een onderzoek naar fraudepraktijken bij de Duitse industriereus Siemens. Dat is een gevolg van een schandaal dat ook al in Duitsland stof heeft doen opwaaien en het Duitse gerecht een dossier heeft doen openen tegen een aantal Siemens-toplui. In totaal zou bij Siemens 200 miljoen euro op frauduleuze manier zijn verdwenen.

Het geld werd volgens de gerechtelijke instanties versluisd naar buitenlandse rekeningen en gebruikt om vertegenwoordigers van andere bedrijven en instanties om te kopen, zodat Siemens extra contracten zou kunnen binnenhalen voor de verkoop van telecom-infrastructuur. "Het Duitse concern heeft officieel toegegeven dat ook het Amerikaanse gerecht met een onderzoek is gestart," aldus het magazine Telecoms.com.

Siemens zelf zou ook een eigen onderzoek gestart zijn naar de bestemming van een bedrag van 420 miljoen, dat geboekt werd als consultancy-vergoedingen. Zes huidige en gewezen Siemens-medewerkers worden ervan verdacht aan deze constructies meegewerkt te hebben. De dossiers gaan terug tot 2002. Ook Thomas Ganswindt, voormalig hoofd van telecommunicatie-infrastructuur bij Siemens, behoort tot de verdachten.

Siemens geeft toe dat het onderzoek een belangrijke weerslag zal kunnen hebben op het bedrijf. "De activiteiten kunnen een negatieve invloed ondervinden door eventuele boetes, schadevergoedingen of een verlies aan contracten," aldus nog het bedrijf. Siemens-topman Klaus Kleinfeld zou een externe expert anti-corruptie hebben ingehuurd om de corruptiebeveiliging binnen het bedrijf onder de loep te nemen.

12:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: siemens, fraude |  Facebook |

25-09-06

Porsche-topman hekelt managementmoraal

"Het gaat niet op dat bedrijven nog langer recordwinsten aankondigen en tegelijkertijd duizenden arbeidsplaatsen schrappen." Die uitspraak komt niet uit vakbondskringen, maar wel uit de mond van Wendeling Wiedeking, topman van autoconstructeur Porsche. Hij ziet in die ongelijkheid zelfs een reden voor het verkiezingssucces van extreem rechts.

Met zijn uitspraak speelt Wiedeking in op de kritiek die het Duitse concern Siemens te verwerken kreeg voor de verhoging van de boni voor zijn topmanagers met dertig procent. De Porsche-topman is van oordeel dat het management van de bedrijven meer aan geloofwaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten werken.

"Het is niet vol te houden dat bedrijven recordwinsten maken en tegelijkertijd duizenden banen schrappen," vertelde Wiedeking aan het Duitse magazine Der Spiegel. "Hogere winstcijfers kunnen niet het enige doel van een onderneming zijn. Het moet tot nadenken stemmen wanneer bedrijfsleiders en politici geen vertrouwen meer wekken. Dat kan er toe leiden dat heel de maatschappij op losse schroeven komt te staan."

Wiedeking verwees daarbij naar de extreem rechtse overwinning bij de verkiezing in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern en naar Berlijn, waar de twee grote volkspartijen samen amper vijftig procent van de stemmen gehaald hebben. "Ik zie in deze ontwikkeling als een waarschuwing voor de maatschappij," merkte de Porsche-topman nog op.

Ook Reinhard Marx, de katholieke bisschop van Trier, uitte kritiek op de moraal van het bedrijfsmanagement. "Wanneer de verantwoordelijkheid van de economie niet langer het algemeen belang voor ogen heeft, maar alleen het rendement van het kapitaal, wordt het systeem onaanvaardbaar," voerde hij aan. Bisschop Wolfgang Huber, voorzitter van de Duitse Evangelische Kerk, sprak zich in gelijkaardige bewoordingen uit.