30-09-17

Verveling verstoort motivatiecentrum hersenen

De hersenregio’s die geassocieerd zijn met motivatie en plezier, zijn ook bij de slaap betrokken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Tsukuba en de Fudan University in Japan. Dat verband kan volgens de onderzoekers meteen verduidelijken waarom de mens de neiging heeft in slaap te vallen wanneer hij zich verveelt. Opgemerkt wordt dan een verklaring voor het fenomeen worden gezocht bij een afwezigheid van motiverende stimulansen. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers de basis vormen voor therapieën die onder meer slapeloosheid zouden moeten helpen behandelen.

“Wanneer de aandacht noodzakelijk is, blijkt het individu gemakkelijk in staat slapeloosheid te onderdrukken, maar in vervelende situaties dreigt vaak een bijna onweerstaanbare neiging om in slaap te vallen,” benadrukt onderzoeksleider Yo Oishi, slaapdeskundige aan de University of Tsukuba. Het fenomeen kan wellicht worden verklaard door het feit dat de nucleus accumbens, de hersenregio die geassocieerd wordt met motivatie en plezier, ook betrokken is bij de slaap. De vermoeidheid die gevoeld wordt bij een gebrek aan stimulansen voor de nucleus accumbens verschilt in wezen ook niet van een gewone slaap.”

De onderzoekers kwamen tot hun conclusie door experimenten bij muizen, waarbij de cellen in de nucleus accumbens met drugs en lichtsignalen werden gestimuleerd, waardoor de dieren uiteindelijk de neiging toonden om in slaap te vallen. “Ook voldoende nachtrust zal niet kunnen beletten dat er bij verveling een neiging wordt gevoeld om in slaap te vallen,” zeggen de onderzoekers nog. “Het individu kan zich vermoeid voelen door de werking van de biologische klok, maar diezelfde situatie kan ook worden beïnvloed door cognitieve en emotionele factoren. Wel is het mogelijk om de neiging te bestrijden.”

Daarbij wordt gewezen op cafeïne, die in staat zou zijn om de werking van neurotransmitter adenosine - die de slaapsignalen naar de nucleus accumbens moet sturen - te blokkeren.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap |  Facebook |

04-04-17

Een korte middagslaap maakt de mens gelukkig

Er kan een verrassend verband worden opgetekend tussen geluk en de middagslaap. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire bij meer dan duizend proefpersonen. In de groep die de gewoonte had een middagslaap tot dertig minuten in te lassen, bleek 66 procent zich gelukkig te voelen, tegenover 60 procent bij collega’s die geen rustpauze namen. In de groep die een middagslaap van meer dan dertig minuten gewoon was, bleek het geluksniveau verder te dalen tot 56 procent. De resultaten tonen volgens de onderzoekers een duidelijk verband met eerder onderzoek dat de voordelen van korte rustperiodes aantoonde.

“Eerdere studies hebben duidelijk gemaakt dat een korte slaap de werknemer in staat stelde nadien een grotere focus, productiviteit en creativiteit aan de dag te leggen,” betoogt onderzoeksleider Richard Wiseman, professor psychologie aan de University of Hertfordshire. “Bovendien bleek uit eerdere research ook dat een langere middagslaap belangrijke risico’s voor de gezondheid dreigt te creëren. Al die conclusies kunnen echter ook met het geluksgevoel in verband worden gebracht.” Vastgesteld werd dat 57 procent van de werknemers wenst dat zijn onderneming een korte slaapperiode tijdens de werkdag zou toelaten. Slechts 11 procent bleek die mogelijkheid echter te krijgen.

“Een aantal succesvolle bedrijven - zoals Ben & Jerry’s of Google - hebben speciale ruimtes ingericht om hun medewerkers toe te laten korte rustperiodes in te lassen,” benadrukt Richard Wiseman. Hij wijst erop dat niet alleen de werkgevers, maar ook het personeel vaak moet worden overtuigd dat een korte slaapperiode ook op de werkvloer een positieve impact zal hebben. Wiseman ook tot de vaststelling dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar 43 procent tijdens de dag een langere slaapperiode inlast. Bij vijftigplussers bleek dat cijfer tot 30 procent te dalen. Die resultaten tonen volgens de onderzoekers dat jongeren vaak onvoldoende nachtrust genieten.

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap |  Facebook |

18-12-16

Slaap is voor meeste mensen geen prioriteit

Slaap wordt weliswaar door nagenoeg iedereen een cruciale basis voor gezondheid en welzijn genoemd, maar wordt in werkelijkheid slechts zelden als een prioriteit beschouwd. Dat zegt Orfeu Buxton, professor gezondheidsgedrag aan de Pennsylvania State University. De meeste mensen ervaren volgens de wetenschapper een belangrijke tijdsdruk om de taken uit te voeren die noodzakelijk zijn of worden verwacht, zodat het vaak onmogelijk wordt voldoende rusttijd te vinden.

Buxton erkent dat de uitdagingen vaak onmogelijk genegeerd kunnen worden en het probleem dan ook niet gemakkelijk kan worden opgelost, maar toch moeten de prioriteiten volgens hem in de mate van het mogelijke worden herschikt. “Slaap wordt vaak geciteerd als een cruciale methode om de gezondheid en het welzijn te verbeteren, maar wanneer taken meer uren van de dag opeisen dan de mens ter beschikking heeft, wordt de nachtrust heel vaak opgeofferd,” benadrukt Orfeu Buxton.

“Mensen die een regelmatig slaappatroon kennen, hoeven geen wekker om te ontwaken en voelen zich goed uitgerust. Helaas moet worden vastgesteld dat slechts een minderheid van de bevolking over voldoende slaap kan genieten. Mensen zeggen zich na een goede nachtrust beter te voelen, maar toch blijken slechts weinigen voldoende slaap te genieten.”

“Het probleem is dat de meeste mensen de nachtrust niet als een fundamentele prioriteit in hun leven hebben gesteld,” zegt Bruxton. “Tekstberichten of televisie krijgen vaak een groter belang. Om dat gedrag te veranderen moet de nachtrust als een positieve waarde in het leven worden benadrukt. Men mag niet het gevoel te krijgen iets te moeten opofferen om voldoende slaap te genieten, want zou een verkeerde benadering zijn. Daarentegen moet de nachtrust meer aan goede gevoelens de volgende dag worden gelinkt.”

Buxton benadrukt dat de grote verwezenlijkingen in het leven vaak te danken zijn aan creatieve ontmoetingen of interpersoonlijke ogenblikken. “Die uitdagingen worden best in een uitgeruste conditie ervaren,” benadrukt hij.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap |  Facebook |

12-12-16

Gebrek aan slaap heeft negatieve impact op economie

Slaapgebrek heeft een grote economische kost. Dat blijkt uit een onderzoek van de onderzoeksinstelling Rand Europe in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Duitsland en Japan. Opgemerkt wordt dat slaapgebrek leidt tot lagere productiviteitsniveaus en een hoger risico op vroegtijdige overlijdens waardoor ook de economie van het land wordt getroffen. Opgemerkt wordt dat het probleem een negatieve impact heeft op het bruto binnenlands product van het land. In Japan zou slaapgebrek 2,92 procent van het bruto binnenlandse product kosten, gevolgd door de Verenigde Staten (2,28 procent), Groot-Brittannië (1,86 procent), Duitsland (1,56 procent) en Canada (1,35 procent).

Een persoon die gemiddeld minder dan zes uur per nacht kan slapen, heeft 13 procent meer kans op een vroegtijdig overlijden dan collega's die een nachtrust tussen zeven en negen uur kunnen genieten. Een nachtrust tussen zeven en negen uur wordt als het ideale slaapregime bestempeld. In Groot-Brittannië zouden door slaapgebrek meer dan tweehonderdduizend werkdagen per jaar verloren gaan. Dat productiviteitsverlies kan zich volgens de onderzoekers onder meer zowel in absenteïsme als presenteïsme vertalen. Er wordt aan toegevoegd dat een verbetering van de slaapkwaliteit alleen al in Groot-Brittannië de economie een winst van 24 miljard pond per jaar zou kunnen opleveren.

“De studie toont aan dat slaapgebrek zware economische verliezen veroorzaakt,” benadrukt onderzoeksleider Marco Hafner. “Slaaptekort heeft niet alleen een negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van de individu, maar betekent ook een belangrijke kost voor de maatschappij. Een verbetering van de slaapkwaliteit kan dan ook belangrijke implicaties hebben, waarbij eenvoudige aanpassingen vaak een groot verschil kunnen maken.”

De Verenigde Staten zouden volgens Rand door slaaptekort 411 miljard dollar per jaar verliezen, waarbij 1,2 miljoen werkdagen verloren zouden gaan. In Japan is er sprake van een verlies van 138 miljard dollar en 600.000 werkdagen, terwijl in Duitsland gewag gemaakt wordt van 60 miljard dollar en 200.000 werkdagen. In Groot-Brittannië leidt slaapgebrek tot een verlies van 50 miljard dollar en 200.000 werkdagen. In Canada tenslotte zou er sprake zijn van een verlies van 21,4 miljard dollar en 80.000 werkdagen.

Lees Verder

09:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap |  Facebook |

20-05-16

Nederlanders genieten de langste nachtrust

Nederlanders genieten de langste nachtrust, terwijl Spanjaarden het laatst naar bed gaan. Dat zijn een aantal conclusie van een onderzoek van een groep wiskundigen aan University of Michigan naar de slaappatronen in meer dan honderd landen. De studie toonde aan dat culturele druk de natuurlijke circadiaanse ritmes blijkt te kunnen verstoren. Daarbij wordt opgemerkt dat sociale factoren het ogenblik van de bedtijd sturen, terwijl het ontwaken - ondanks verplichtingen rond werk, kinderen en school - door de interne biologische klok wordt bepaald. Op die manier dreigt volgens de onderzoekers een conflict tussen de zonnetijd en de sociale dag.

In optimale omstandigheden zou een mens acht uur slaap per dag moeten hebben. “Nederland laten daarbij de beste score optekenen, want hun gemiddelde nachtrust duurt twaalf minuten langer dan de aanbevolen slaap,” zeggen de onderzoekers Olivia Walch, Amy Cochran en Daniel Forger. Op de tweede plaats eindigt Nieuw-Zeeland met vier extra minuten slaap. Wereldwijd blijkt men gemiddeld meer dan achttien minuten onder de aanbevolen nachtrust te blijven. Singapore geniet de korste nachtrust. Daar blijft men gemiddeld zesendertig minuten onder de aanbevolen slaaptijd. Ook Japan kent een slaaptekort van negenentwintig minuten.

Ook werd vastgesteld dat Australiërs het vroegst op de avond naar bed gaan. De dag eindigt er gemiddeld immers om kwart voor elf. Dat is ongeveer een uur vroeger dan de Spanjaarden, die in de hele wereld het langst opblijven. Anderzijds blijkt men in de Verenigde Arabische Emiraten in de ochtend het laatst uit bed te komen. De dag begint er gemiddeld om kwart voor acht. Ook werpen de onderzoekers op dat vrouwen in het algemeen vroeger naar bed gaan en ook later opstaan. Gemiddeld genieten zij dertig minuten meer slaap dan mannen. Daarnaast kon worden opgetekend dat een verblijf in het zonlicht gelinkt kan worden aan een vroegere bedtijd, terwijl kunstlicht aanzet langer op te blijven.

Tevens werd vastgesteld dat mannen van middelbare leeftijd op de kortste nachtrust kunnen terugvallen. Er wordt daarnaast ook aangevoerd dat het geslacht de grootste impact heeft op de slaapduur. “Enkele minuten slaaptekort per nacht lijkt op het eerste gezicht geen groot probleem, maar men moet beseffen dat elk slaapprobleem een bedreiging voor de menselijke gezondheid betekent,” zeggen de onderzoekers nog. “Elk half uur slaap heeft een effectieve impact op de cognitieve functies en de gezondheid op langere termijn.”

Lees Verder

08:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nachtrust, slaap |  Facebook |

28-04-14

Slaappatronen geven veel informatie over relatie en persoonlijkheid

De voorkeur voor een slaaphouding onthult veel over relaties en persoonlijkheden. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Hertfordshire bij meer dan duizend personen. Vooral het lichamelijk contact blijkt volgens de onderzoekers een belangrijk signaal te vormen. Bij koppels die tijdens de slaap lichamelijk contact hadden, bleek 94 procent tevreden te zijn met zijn relatie. Bij paren die geen contact hadden, daalde dat cijfer echter tot 68 procent. Er wordt aan toegevoegd dat zelfs de onderlinge afstand kan worden gerelateerd aan de kwaliteit van de redactie.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap, relatie |  Facebook |

03-02-14

Economie en cultuur hebben slaap van werknemer uitgehold

Economie en cultuur hebben ervoor gezorgd dat een belangrijk deel van de Amerikaanse arbeidsbevolking te lijden heeft aan een overdreven werkdruk en een tekort aan nachtrust. Dat voert Alan Derickson, professor arbeidsgeschiedenis aan de Pennsylvania State University, in zijn boek 'Dangerously Sleepy' aan. De auteurs merkt op dat de Amerikaanse bevolking heeft geleerd om slaap te vereenzelvigen met luiheid, zelfs al dreigt daardoor de gezondheid en veiligheid ondergraven te worden. Derickson voegt er aan toe dat de mens het enige wezen op de wereld lijkt te zijn dan vrijwillig zijn slaap opoffert. Het uithollen van de nachtrust heeft zich volgens de wetenschapper gradueel in de Amerikaanse cultuur genesteld.

“Al bij de vroegste Amerikaanse filosofen, zoals Benjamin Franklin, werd aan arbeid een bijzonder grote ethische waarde gekoppeld,” voert Alan Derickson aan. “Die waarde kreeg nog een grotere nadruk door de industriële revolutie. Vele moderne bedrijven konden immers niet op een eenvoudige manier worden stilgelegd, waardoor een noodzaak ontstond aan een arbeidspopulatie die het machinepark gedurende vierentwintig uur per dag operationeel kon houden. Naarmate het productieproces kapitaalintensiever werd, diende er bovendien ook voor gezorgd te worden dat de infrastructuur een maximaal productieniveau bereikte.”

Onder meer de staalproductie en de papierindustrie waren volgens professor Derickson pioniers in het streven naar een continue productie. “Maar tijdens de industriële revolutie dienden ook de eerste veiligheidsproblemen en ongevallen tengevolge van slaapgebrek optetekend te worden,” merkt de onderzoeker op. “Honderd jaar geleden al werden de eerste wetenschappelijke studies naar voor gebracht waarin de relatie tussen lange arbeidsdagen en het aantal werkongevallen werd aangetoond. Sindsdien wordt echter steeds meer duidelijk dat slaapgebrek ook met een aantal andere gezondheidsproblemen, zoals cardiovasculaire aandoeningen en chronische vermoeidheid, in verband kan worden gebracht.”

Professor Derickson merkt op dat een aantal industriële leiders in de twintigste eeuw niet alleen een korte slaap propageerden, maar ook instrumenten creëerden om de slaapbehoefte op te vangen. “Thomas Edison, die zelf beweerde slechts twee uur slaap per dag nodig te hebben, creëerde met de elektrische verlichting een efficiënt hulpmiddel om fabrieken dag en nacht te laten draaien,” zegt de auteur. “Die ontwikkeling vormde de basis voor het ploegenstelsel. Edison wordt dan ook de vader van de nachtploeg genoemd. De modernisering van de maatschappij heeft de aanval op de nachtrust echter ook niet laten afzwakken. Die strijd gaat ook vandaag nog verder. Vele internet-pioniers staan bekend voor hun marathon-programmeersessies.”

“Maar ook andere sectoren, zoals gezondheidszorg en transport, worden met slaaptekort geconfronteerd,” zegt Derickson nog. “Het is echter duidelijk dat een gebrek aan slaap en oververmoeidheid belangrijke consequenties kunnen hebben voor de veiligheid. Niet alleen de werknemer zelf, maar ook het ruimere publiek worden met die problemen geconfronteerd.” De onderzoeker zegt nog dat de mens door het gebruik van geneesmiddelen en andere strategieën om de slaap te reguleren, het enige wezen op aarde is dat inspanningen doet om zichzelf van zijn rust te beroven.

Lees Verder

11:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, cultuur, slaap |  Facebook |