12-11-09

Veronachtzaamde ziektes bedreigen helft wereldbevolking

Veronachtzaamde ziektes bedreigen wereldwijd ruim 3,3 miljard mensen. Vooral de armste bevolkingsgroepen van ontwikkelingslanden en groei-economieën worden daar het slachtoffer van. Het Duitse chemieconcern Bayer heeft in het kader van zijn duurzaamheidsbeleid daarbij een programma opgezet om specifiek de bestrijding van slaapziekte, chagas en tuberculose te ondersteunen. Daarbij wordt opgemerkt dat die ziektes niet alleen een individueel gezondheidsprobleem betekenen, maar ook maatschappelijk verregaande gevolgen hebben, aangezien de patiënten in de onmogelijkheid verkeren om arbeid te presteren en daardoor ook een hele gemeenschap verzwakken. Bayer wil met die projecten inspelen op de Millennium-doelstellingen van de Verenigde Naties, die de bestrijding van deze ziektes tot één van zijn prioriteiten hebben gemaakt. Geneesmiddelen die door de Verenigde Naties in de lijst van onontbeerlijke therapieën werden opgenomen, worden door Bayer gratis ter beschikking gesteld van de World Health Organization.

In eerste instantie kondigt Bayer aan speciaal te mikken op de bestrijding van de Afrikaanse slaapziekte, die jaarlijks een half miljoen mensen treft en elk jaar 70.000 mensen het leven kost. Het Duitse concern stelt al ruim acht jaar een geneesmiddel met het werkzame bestanddeel suramine ter beschikking van de Wereldgezondheidsorganisatie om de ziekte, die veroorzaakt wordt door een beet van de tsetsevlieg, in een vroeg stadium te bestrijden. Onlangs werd dat samenwerkingsverband nog verder uitgebreid. Over een periode van vijf jaar zullen jaarlijks 400.000 tabletten van het geneesmiddel Lampit met de werkzame stof nifurtimox gratis ter beschikking gesteld worden om in combinatie met een andere werkzame stof in de getroffen Afrikaanse landen toegediend te kunnen worden. Klinische studies rond de therapie, die eerder dit jaar werden afgerond, toonden aan dat het middel de ziekte in een later stadium kan helpen bestrijden.

Een tweede pijler van het duurzame gezondheidsbeleid van Bayer vormt de strijd tegen chagas, een ziekte die door een ééncellige parasiet wordt veroorzaakt en 14 miljoen mensen infecteert en verder 28 miljoen mensen met een infectie bedreigt. Jaarlijks vallen er 14.000 dodelijke slachtoffers. De ziekte maakt vooral slachtoffers in Latijns-Amerika. Daar werkt Bayer al sinds zeven jaar samen met de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarbij worden gratis 2,5 miljoen Lampit-tabletten ter beschikking gesteld. Bovendien financiert Bayer de logistieke ondersteuning met een bedrag van 1,5 miljoen dollar. Het derde onderdeel van het duurzame gezondheidsbeleid van Bayer is gericht op de strijd tegen tuberculose, die jaarlijks 9 miljoen slachtoffers maakt en elk jaar aan 2 miljoen mensen het leven kost. Bayer werkt daarbij samen met de Global Alliance for Tuberculosis Drug Development aan de klinische ontwikkeling van een nieuwe therapie. De inzet van het Bayer-middel Moxifloxacin zou de behandelingstijd met één derde tot vier maanden kunnen worden herleid. Ook dat geneesmiddel wil Bayer aan een lage prijs ter beschikking stellen.

18:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, tuberculose, bayer, slaapziekte, chagas |  Facebook |