15-07-17

Messaging belangrijkste activiteit op smartphone

Een smartphone wordt in de eerste plaats gebruikt voor het verzenden van tekstberichten. Telefoongesprekken komen slechts op een tweede plaats. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Axway bij twaalfhonderd smartphone-gebruikers in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dan tekstberichten bij 70 procent van de ondervraagden tot de vijf belangrijkste smartphone-activiteiten behoort, gevolgd door telefoongesprekken (62 procent) en email (54 procent). De top vijf wordt afgerond door sociale netwerking (51 procent) en fotografie (37 procent). Verder bleek dat de consument zich vooral zorgen maakt over privacy en veiligheid.

Lees Verder

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

28-06-17

Aanwezigheid smartphone vermindert cognitieve capaciteit

Alleen al de fysieke aanwezigheid van een smartphone - zelfs al is het apparaat uitgeschakeld - heeft een negatieve impact op de cognitieve capaciteit van de bezitter. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas bij nagenoeg achthonderd smartphone-bezitters. Opgemerkt wordt dat de nabijheid van de smartphone tijdens de uitvoering van een taak de gebruiker dwingt om niet aan het apparaat te denken. Er moet volgens de onderzoekers echter hersencapaciteit worden geïnvesteerd om de smartphone bewust te negeren, waardoor het brein minder beschikbare reserves overhoudt om de taak uit te voeren.

“Uit de studie bleek dat de cognitieve capaciteit van het individu afneemt naarmate zijn smartphone - nochtans uitgeschakeld - zich dichter in de nabijheid bevindt,” benadrukt onderzoeksleider Adrian Ward, professor marketing aan de University of Texas. “Wanneer de smartphone zich in een andere kamer bevond, bleken de kandidaten op cognitieve tests de beste resultaten te halen. Die prestaties kennen echter een significante achteruitgang wanneer de smartphone merkbaar op een tafel in de directe omgeving van zijn bezitter wordt gelegd. De slechtste resultaten worden echter geboekt wanneer de proefpersonen toelating krijgen de smartphone in hun broekzak op de bergen.”

“Het bewuste brein houdt zich tijdens de uitvoering van een cognitieve taak weliswaar niet rechtstreeks met de smartphone bezig, maar ook de inspanning om niet aan het apparaat te denken neemt hersencapaciteit in beslag,” betoogt professor Ward. “Daardoor kan slechts een gedeelte van de maximale cognitieve mogelijkheden worden ingezet om een gevraagde taak uit te voeren.” Tevens kon worden vastgesteld dat ook een grotere afhankelijkheid van de smartphone een negatieve impact heeft op de cognitieve prestaties. Anderzijds moest worden geconcludeerd dat er bij de invloed tussen een uitgeschakelde en operationele smartphone geen enkel verschil kon worden gemerkt.

“Men kan niet zeggen dat de kandidaten mogelijk afgeleid zouden kunnen worden door de activiteit op de telefoon”, zegt Adrian Ward. “De loutere aanwezigheid van het apparaat bleek voldoende om de cognitieve capaciteiten aan te tasten.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

09-06-17

Smartphone vaak vooral uit verveling geactiveerd

Smartphones worden bijzonder vaak zonder enige specifieke bedoeling geactiveerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van Mobile Posse, Phoenix Marketing International (PMI) en Verto Analytics. De onderzoekers benadrukten daarbij de gebruiker vaak uit verveling beroep doet op de mobiele telefoon, die de tijd moet helpen overbruggen. Vastgesteld werd dat 47 procent van de smartphone-sessies zonder een specifieke bedoeling worden gestart. Daarentegen is 19 procent van de sessies het gevolg van een stimulans die de gebruiker van een applicatie of een andere toepassing heeft ontvangen.

Ook bleek dat ongeveer 49 procent van de respondenten verder gaat met de laatst geopende applicatie, terwijl 31 procent vertrekt van het basisscherm van de telefoon. Er wordt wel opgemerkt dat een aantal toepassingen door de betrokkenen al na amper drie seconden opnieuw werden afgesloten. Uit berekeningen van eMarketer bleek al dat de gemiddelde volwassene in de Verenigde Staten dit jaar gemiddeld twee uur en vijfentwintig minuten per dag gebruik maakt van mobiele applicaties. Dat betekent een toename met 10,3 procent tegenover vorig jaar. Daarmee vertegenwoordigen mobiele applicaties 19,9 procent van het totale gemiddelde dagelijkse mediagebruik.

“In het verleden was de televisie vaak de uitweg uit de verveling,” betoogt Jon Jackson, chief executive van Mobile Posse. “De smartphone lijkt echter ook die functie te hebben overgenomen. Men mag niet vergeten dat een smartphone gemiddeld meer dan zeventig keer per dag wordt geactiveerd. Het is dan ook belangrijk dat de gebruiker daarbij onmiddellijk de toegang tot een waardevolle ervaring aangeboden krijgt.” De cijfers tonen volgens de onderzoekers dat de consument geregeld zonder enige specifieke bedoeling op het mobiele platform zal ronddwalen, wat volgens hen heel wat mogelijkheden biedt voor operatoren, retailers en adverteerders die op een intelligente manier op die verveling kunnen inspelen.

“Op die manier kan de verloren tijd op een productieve manier worden ingevuld,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien kan het fenomeen voor een aantal retailers een uitnodiging vormen om hun klanten geregeld boodschappen over promoties en andere aanbiedinge te bezorgen.”

 

Lees Verder

 

09:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

25-05-17

Consument wil steeds meer betalen voor smartphone

De afhankelijkheid van mobiele technologieën blijft wereldwijd toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Facit Research en wetenschappers aan de Ludwig-Maximilians-Universität in de Duitse stad München bij zesentwintighonderd consumenten in Brazilië, Duitsland, India, Rusland en de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 85 procent van de smartphone-gebruikers het apparaat de hele tijd binnen handbereik hebben en dan ook nagenoeg altijd bereikbaar zijn. Tevens werd vastgesteld dat bij de millennials ongeveer 50 procent minstens drie uur per dag aan zijn mobiele telefoon besteedt. Bij 25 procent loopt dat echter op tot minstens vijf uur per dag.

“Ook de andere bevolkingsgroepen tonen zich echter mobiel bijzonder actief,” stippen de onderzoekers aan. “Ook bij de babyboomers bleek nog altijd 25 procent van de ondervraagden minstens drie uur per dag van zijn smartphone gebruik te maken.” Tevens kon worden vastgesteld dat 74 procent van de ondervraagden erkent zich niet te kunnen indenken één dag zonder smartphone te moeten leven, ook al zou die tijd kunnen worden ingevuld in het gezelschap van een favoriete celebrity. Bovendien moest worden geregistreerd dat ongeveer 25 procent van de respondenten zich zonder zijn smartphone gestresseerd, verloren of droevig zou voelen.

“De mens wil alles in zijn leven connecteren,” benadrukt onderzoeker Thomas Hess, directeur van het Instituts für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien aan de Ludwig-Maximilians University. “Men wil de woning automatiseren, virtuele realiteit kunnen beleven en beroep kunnen doen op intelligente digitale assistenten.” De onderzoekers merken nog op dat deze afhankelijkheid bij de consument ook de bereidheid aankweekt om steeds meer te investeren in de aankoop van een smartphone. Bovendien is een snelle en gemakkelijke toegang tot klantenzorg dan ook het belangrijkste instrument om de tevredenheid van de consument op te drijven.

Vastgesteld werd dat 4 procent van de ondervraagden zelfs bereid zou zijn om één maand in de gevangenis door te brengen indien daardoor gegarandeerd kon worden dat hij gedurende één jaar nooit het contact met zijn smartphone zou verliezen.

Lees Verder

12:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

12-02-17

Smartphone uitgelezen instrument om wachttijden door te brengen

Smartphones zijn voor de meeste gebruikers het uitgelezen middel om wachttijden te overbruggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers bij het Institute for Social Research aan de University of Michigan naar wachttijden bij bushaltes, drankenstands en evenementen.  De onderzoekers stelden immers vast dat 62 procent van de consumenten bij wachttijden naar hun mobiele telefoon grijpen. Opgemerkt wordt dat ongeveer de helft van de betrokkenen het toestel al had geactiveerd voor de wachttijd van start ging. Bij 55 procent van de resterende groep gebeurde de activering bovendien binnen een periode van tien seconden na het begin van de wachttijd.

“Er kon ook vastgesteld te hebben dat vrouwen sneller dan mannen naar een smartphone grijpen om een wachtperiode te overbruggen,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Kruger, professor sociologie aan de University of Michigan. “Bovendien moest worden vastgesteld dat ook tijdens gesprekken in de wachtrij toch door 43 procent van de mobiele telefoon gebruik wordt gemaakt.” Kruger benadrukt dat het onderzoek een bijkomend bewijs geeft dat de smartphone een grote impact kan hebben op de sociale interactie. Indien mensen niet meer met elkaar praten, moet volgens hem op een breder maatschappelijk vlak uiteindelijk voor een invloed op de sociale cohesie en het sociaal kapitaal worden gevreesd.

“Indien de interactie met andere personen - vooral wanneer men met vreemden is omgeven - wegvalt, zal de mens mogelijk uiteindelijk zijn sociale vaardigheden verliezen,” betoogt Daniel Kruger. De studie is het eerste onderzoek waaruit het gebruik van mobiele telefoons met observaties wordt bekeken. Daarmee kan een vollediger beeld over het telefoongedrag van de consument worden samengesteld. De statistische gegevens van de telecom-operatoren kunnen wel objectieve informatie over het gebruik van het toestel aanreiken, maar verstrekken weinig duidelijkheid over de sociale context waarin het apparaat wordt geactiveerd.”

Lees Verder

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

26-01-17

Fantoom-oproepen belangrijk signaal van smartphone-afhankelijkheid

Fantoom-oproepen kunnen een belangrijk signaal zijn van smartphone-afhankelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan op basis van een studie bij meer dan zevenhonderd jonge smartphone-bezitters. Opgemerkt wordt dat personen met een grotere emotionele stabiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel minder vaak het risico zullen lopen met smartphone-afhankelijkheid te worden geconfronteerd. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers anderzijds aan dat met een toenemende tussenkomst van technologische relaties in persoonlijke relaties rekening moet worden gehouden.

“Personen die met een verslaving worden geconfronteerd, blijken doorgaans ook hypergevoelig voor stimulansen die een beloning laten vermoeden,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Kruger, professor psychologie aan de University of Michigan. “Dat geldt ook voor personen die aan een smartphone-afhankelijkheid lijden.” Uit het onderzoek bleek dat gebruikers met een smartphone-afhankelijkheid ook vaker met fantoom-oproepen dienden af te rekenen. De groep met de zwaarste symptomen van smartphone-afhankelijk bleek te bestaan uit jongeren, jonge vrouwen en personen met een lagere emotionele stabiliteit.

“Sommige groepen zijn gevoeliger voor stimulansen die een beloning in het vooruitzicht stellen,” benadrukte professor Kruger nog. “Aangezien de ontvangst van een tekstbericht een positieve beloning suggereert, kan een grotere gevoeligheid worden ervaren voor signalen van een mogelijke communicatie, waardoor de fantoom-oproep wordt gegenereerd.” De resultaten van het onderzoek tonen volgens Kruger aan dat het probleem van een mogelijke smartphone-verslaving ernstig moet worden genomen en moet worden aangepakt. Hij benadrukt dat de technologie sneller evolueert dan de menselijke psychologie, waardoor het moeilijker wordt de virtuele en reële wereld in evenwicht te houden.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

24-11-16

Keuze smartphone zegt veel over persoonlijkheid

De keuze van de smartphone kan heel wat vertellen over de eigenaar van het apparaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lancaster University, de University of Hertfordshire en de University of Lincoln bij meer dan vijfhonderd smartphone-bezitters in Groot-Brittannië. Onder meer kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat gebruikers van apparaten met het besturingssysteem Android een eerlijker karakter hebben dan bezitters van een iPhone. In Groot-Brittannië bezit inmiddels 80 procent van de volwassen bevolking een smartphone. De markt is er gelijk verdeeld over Android en iPhone.

“De band tussen de smartphone en de persoonlijkheid is zo sterk dat de apparaten een extensie van het individu zijn geworden,” zegt onderzoeksleider David Ellis, professor psychologie aan de Lancaster University. “Niet alleen kunnen de apparaten aan de individuele smaak worden gepersonaliseerd, maar zelfs het type apparaat dat wordt gekocht, kan heel veel over het karakter van de bezitter vertellen. Het wordt steeds duidelijker dat smartphones een digitale mini-versie worden van de gebruiker. Vele eigenaars zijn dan ook terughoudend om hun telefoons door anderen te laten gebruiken. De toestellen kunnen immers bijzonder veel over de persoonlijkheid verraden.

Uit de vergelijking bleek dat de iPhone vooral een jong publiek aantrekt. Bovendien blijken vrouwen twee keer zoveel geneigd te zijn een iPhone te kopen dan mannen. Ook werd echter vastgesteld dat de bezitters van een iPhone het apparaat vaak als een status-object beschouwen. Ook werd opgetekend dat deze groep vaak een extravert karakter toont. De eigenaars van een iPhone hebben ook minder interesse voor de apparaten die door de rest van de populatie wordt gebruikt. Daarentegen bestaat het publiek van Android eerder uit mannelijke en oudere consumenten.

Daarnaast kon volgens de onderzoekers worden opgemerkt dat deze groep zich eerlijker en aangenamer opgesteld.
“De bezitter van een Android zal minder snel geneigd zijn regels te overtreden om een eigen voordeel te voorkomen,” wordt er opgemerkt. “Bovendien zijn gebruikers van Android minder geïnteresseerd in weelde en status.”
Lees Verder

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende