26-01-18

Smartphone werd vorig jaar 10 procent duurder

Gemiddeld moest voor de aankoop van een smartphone het voorbije jaar wereldwijd een bedrag van 363 dollar worden betaald. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeker GfK Research. In totaal werden vorig jaar wereldwijd 1,46 miljard smartphones verkocht. Dat vertegenwoordigde een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien. De inkomsten liepen daarentegen met 9 procent op tot 478,7 miljard dollar. Verder wordt opgemerkt dat ook in de opkomende landen de groei begint af te zwakken. Daardoor wint de vervangmarkt aan belang, wat volgens de onderzoekers de concurrentie en innovatie zal doen toenemen.

De grootste markt voor smartphones blijft China, waar vorig jaar 454,4 miljoen exemplaren werden verkocht. Dat betekende nog een stijging met 1 procent tegenover het jaar voordien. De inkomsten van de smartphone-verkopen liepen echter met 14 procent op tot 152,3 miljard dollar. Op de tweede plaats staat de opkomende Aziatische markt, waar de verkoop met 8 procent toenam tot 232,7 miljoen exemplaren. De inkomsten stegen er echter met 24 procent tot 42,7 miljard dollar. Daarna volgt Noord-Amerika met een groei van 2 procent tot 201,3 miljoen eenheden. De omzet op de Noord-Amerikaanse markt steeg met 1 procent tot 84 miljard dollar.

In het Midden-Oosten en Afrika kon een groei met 4 procent tot 176,5 miljoen exemplaren worden gemeld, maar de inkomsten daalden met 1 procent tot 41,5 miljard dollar. In West-Europa viel de verkoop daarentegen met 4 procent terug tot 125,6 miljoen eenheden, maar de inkomsten liepen nog wel met 5 procent op tot 56 miljard dollar. In  Latijns-Amerika was er sprake van een toename met 9 procent tot 115,8 miljoen exemplaren, maar de omzet kon een stijging met 19 procent tot 36,8 miljard dollar melden. In de Aziatische ontwikkelde markten werd een verkoopdaling met 6 procent tot 68,5 miljoen exemplaren geregistreerd, maar ook de inkomsten vielen met 4 procent terug tot 44,2 miljard dollar.

In Oost-Europa tenslotte liep de verkoop met 9 procent op tot 85,2 miljoen eenheden, maar de omzet kende er een stijging met 26 procent tot 21,2 miljoen dollar.

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

15-11-17

Smartphones voeren grootste aantal online activiteiten aan

Op smartphones wordt een bredere waaier van activiteiten uitgevoerd dan op desktops of laptops. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Globalwebindex bij meer dan zeventigduizend online gebruikers. Daarbij kon worden vastgesteld dat gebruikers op smartphones tijdens het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld veertien activiteiten uitvoerden. Dekstops en laptops komen aan een totaal van gemiddeld twaalf activiteiten. Gebruikers wijzen daarbij volgens de onderzoekers vooral op de gemakkelijke toegang tot het apparaat, dat nagenoeg steeds binnen handbereik ligt. Tevens blijkt het beperkte gebruik van tablets, waar slechts een gemiddelde van 3,2 activiteiten kon worden gemeld.

“Hoewel smartphones een bredere online activiteit laten blijken dan computers, kan worden aangegeven dat beide apparaten intensief gehanteerd blijven,” zeggen de onderzoekers. “Daaruit blijkt dat bij een contact met de klant zowel beroep moeten worden gedaan op grote en kleine schermen, ook al heeft de mobiele sector de leidende rol overgenomen.” De meest populaire activiteit op zowel smartphones als computers zijn het bezoek en gebruik van sociale netwerken, waar een respectievelijke score van 87 procent en 82 procent kan worden gemeld. Daarna kunnen echter een aantal opmerkelijke verschillen worden opgetekend.

Bij de mobiele telefoon staan chat en messaging met een score van 83 procent op de tweede plaats, gevolgd door het bekijken van video (74 procent), het gebruik van een landkaart (70 procent) en het bezoek van een nieuwssite (66 procent). De top tien bestaat verder uit een zoektocht naar een gewenst product of service (63 procent), het uploaden van een foto en het raadplegen van weersvoorspellingen (57 procent), het gebruik van een online backservice (52 procent) en de online aankoop van een product (51 procent).

Bij desktop en laptops wordt het bezoek aan een sociaal netwerk gevolgd door het bekijken van een videoclip (68 procent), een zoektocht naar een gewenst product of service (59 procent), het bezoek aan een nieuwssite (57 procent) en de online aankoop van een product (49 procent). De top tien bestaat hier verder uit chat en messaging en het gebruik van een online bankservice (43 procent), het raadplegen van weersvoorspellingen (38 procent), het uploaden van een foto (33 procent) en het raadplegen van een landkaart (32 procent).

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

19-10-17

Tiener zonder smartphone is absolute zeldzaamheid

Nagenoeg elke online tiener in de wereld heeft ook de beschikking over een smartphone. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GlobalWebIndex bij nagenoeg tienduizend jongeren tussen zestien en twintig jaar. Opgemerkt wordt dat Generation Z bestaat uit digital natives die met het apparaat zijn opgegroeid. Vastgesteld werd dat 98 procent van de ondervraagden het bezit van een smartphone meldt. In het Midden-Oosten en Afrika loopt dat cijfer zelfs op tot 99 procent. Voor deze leeftijdsgroep is de smartphone volgens de onderzoekers dan ook een integraal onderdeel van het dagelijkse leven geworden.

De onderzoekers zeggen dat jongeren de smartphone ook vaak als het belangrijkste geconnecteerde apparaat in hun dagelijks leven te noemen. Dat fenomeen kan weliswaar over de hele wereld worden vastgesteld, maar toch kunnen volgens de onderzoekers regionaal een aantal opmerkelijke verschillen worden opgetekend. In het Midden-Oosten en Afrika wordt daarbij een score van 79 procent opgetekend en ook in Asia-Pacific kan een niveau van 78 procent wordt gemeld. In Noord-Amerika valt dat cijfer echter terug tot 52 procent. Europa en Latijns-Amerika laten respectievelijke scores van 63 procent en 69 procent optekenen.

In Noord-Amerika wijst bij de selectie van het belangrijkste geconnecteerde apparaat daarentegen bijna 33 procent van de ondervraagde jongeren nog steeds naar de laptop. Er wordt door de onderzoekers dan ook benadrukt dat deze leeftijdscategorie door marketeers en andere communicatoren niet zouden mogen worden benaderd als een publiek dat alleen nog op mobiele platformen te bereiken zou zijn. In Noord-Amerika wordt met een score van 96 procent ook de laagste penetratie van smartphones opgetekend. Uit het onderzoek bleek verder nog dat Generation Z wereldwijd gemiddeld meer dan vier per dag op zijn smartphone actief is.

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

18-10-17

Smartphone biedt snel toegang tot artificiële intelligentie

Een op drie smartphones die eind dit decennium op de markt wordt gebracht, zal toegang bieden tot artificiële intelligentie en aanverwante technologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Counterpoint. Opgemerkt wordt dat de introductie geleidelijk zal verlopen, waarbij in eerste instantie de hoogste segmenten van de smartphone-markt de technologie zullen kunnen aanbieden. Relatief snel zullen de toepassingen volgens Counterpoint echter naar de middencategorie en ook lagere marktsegmenten doorsijpelen. Hier zou eind volgend jaar de technologie al zijn opwachting kunnen maken. Apple wordt als pionier naar voor geschoven, gevolgd door Qualcomm, Samsung en Huawei.

“Machine learning en artificiële intelligentie hebben tot de tweede helft van dit jaar op de markt van smartphone-applicaties nog geen echte opgang kunnen maken,” zeggen de onderzoekers. “Dat had vooral te maken met technische beperkingen, die de belevingskwaliteit van de gebruiker zouden hebben kunnen aantasten. Zelfs voor een beperkte taak vergen applicaties voor artificiële intelligentie een grote massa data. De verwerking van de trafieken is niet alleen technisch bijzonder complex, maar is ook bijzonder tijdrovend en vergt een bijzonder stabiele verbinding, die niet altijd beschikbaar is. Om die problemen aan te pakken, is het dan ook aangewezen dat de smartphone artificiële intelligentie aan boord heeft.”

Een belangrijke pijler voor de sector is volgens Counterpoint het gebruik van gezichtsherkenning, zoals recent in de nieuwe iPhone van Apple werd gelanceerd. “Uiteindelijk zullen smartphones echter in staat zijn om een brede waaier opdrachten uit te voeren,” benadrukken de onderzoekers nog. “Onder meer kan worden gewezen op realtime vertaalwerk of de optimalisering van fotobeelden. Dat is slechts het begin van een hele evolutie. Dankzij machine learning zullen de smartphones in staat zijn het gedrag van hun gebruiker te begrijpen. Daardoor zullen beslissingen kunnen worden genomen en taken worden uitgevoerd zonder nog langer een fysieke interactie tussen het apparaat en zijn bezitter te vereisen.”

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Twee op drie aardbewoners heeft smartphone

Smartphones zullen wereldwijd volgend jaar een penetratie van 66 procent laten optekenen, tegenover 58 procent vorig jaar en 63 procent dit jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Zenith in meer dan vijftig landen. De sterkste groei kan worden opgetekend in West-Europa en Asia-Pacific. De hoogste penetratie wordt opgetekend in Nederland, waar een score van 94 procent wordt gemeld, gevolgd door Taiwan (93 procent), Hongkong (92 procent) en Noorwegen en Ierland (91 procent). Op de meeste markten in West-Europa en Asia-Pacific worden bovendien scores van meer dan 80 procent gemeld. Op de tabletmarkt moeten duidelijke verschillen worden gemeld.

“De groei van de smartphone-markt begint uiteraard tekenen van vertraging te tonen, aangezien op diverse locaties met penetraties van meer dan 80 procent of zelfs 90 procent een saturatie begint op te treden,” benadrukt Zenith. “Volgend jaar zal wereldwijd nog een groei met 7 procent kunnen worden gemeld, tegenover 10 procent dit jaar en 14 procent vorig jaar. Twee jaar geleden kon nog een groei met 21 procent worden gemeld.” Individueel zal China volgend jaar met 1,3 miljard gebruikers de grootste smartphone-markt van de wereld zijn, gevolgd door India met 530 miljoen eenheden en de Verenigde Staten met 229 miljoen exemplaren.”

“Tablets zijn bij de wereldbevolking veel minder ingeburgerd dan smartphones,” betogen de onderzoekers nog. “Enerzijds moet worden vastgesteld dat een tablet vaak door verschillende leden van het gezin wordt gedeeld, terwijl elders de voorkeur wordt gegeven aan grotere smartphones.” Onder meer wordt gewezen op China, waar tablets slechts een penetratie van 4,8 procent laten optekenen, tegenover 85,4 procent voor smartphones. In Thailand is er zelfs sprake van een daling. Marktleider is Nederland, waar een penetratie van 74 procent wordt opgetekend, gevolgd door Australië (66 procent) en Ierland (65 procent).

Wereldwijd zullen tablets dit jaar een penetratie van 18,7 procent laten optekenen, tegenover 17,8 procent vorig jaar. Er wordt een stabilisering op ongeveer 20 procent in het vooruitzicht gesteld. Volgend jaar zou de penetratie oplopen tot 19,5 procent. Het jaar nadien zou er sprake zijn van 20,1 procent.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

26-09-17

Smartphone is altijd bij de hand

Vijf minuten na het ontwaken heeft al 65 procent van de millennials zijn smartphone geraadpleegd, terwijl 60 procent ook de laatste vijf minuten van de dag nog op het apparaat actief is. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Institute of Practitioners in Advertising (IPA) bij een groep van zesduizend Britse consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat het smartphone-gebruik bij de millennials - 44 procent - tussen halfzeven en halfacht in de avond kan worden opgemerkt. Tevens bleek dat 97 procent van de millennials van een smartphone gebruik maakt, terwijl het apparaat bij de gemiddelde volwassen bevolking een penetratie van 81 procent laat optekenen.

De onderzoekers merken op dat millennials de smartphone voor een brede waaier van activiteiten gebruiken. Daarbij wordt het apparaat niet alleen bestempeld als het belangrijkste communicatiemiddelen, maar ook als een platform voor mediaconsumptie, gaming, shopping, contactloze betalingen en het beheer van beveiligde toegangscodes. Opgemerkt werd dat 29 procent van de millennials hun smartphone gebruiken voor audioconsumptie, tegenover 12 procent bij de andere volwassenen. Bij de videosconsumptie is er sprake van 5 procent voor de millennials en 2 procent voor de andere volwassenen, terwijl bij de nieuwsconsumptie respectievelijke scores van 40 procent en 12 procent worden gemeld.

De onderzoekers stelden verder dat in Groot-Brittannië bijna 3 miljoen volwassenen een smartphone als een contactloos reisbewijs heeft gebruikt, terwijl nagenoeg 17 miljoen het apparaat heeft gehanteerd voor een bioscoop op theater. Tevens bleek dat 1,5 miljoen consumenten op hun smartphone beroep deden voor een interactie met posters of videoschermen. Daarnaast werd opgetekend dat 3,4 miljoen Britten het voorbije jaar hun smartphone hebben gebruikt voor de authentificatie van een identiteit. Tenslotte werd aangevoerd dat bijna 8 miljoen consumenten het apparaat gebruikten om meer informatie over een product of een services te verkrijgen.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

24-09-17

Toch niet iedereen wil een smartphone op zak hebben

Hoewel de smartphone alomtegenwoordig lijkt, moet worden vastgesteld dat in realiteit nog altijd een belangrijk gedeelte van het publiek geen interesse heeft in de mogelijkheden die de technologie biedt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Future Thinking bij meer dan vierduizend consumenten in Groot-Brittannië. Er moest immers worden vastgesteld dat nog steeds 20 procent van alle respondenten te kennen gaf geen interesse te hebben in een smartphone te hebben en alleen een apparaat te wensen dat hen in staat zou stellen telefoongesprekken te voeren. Er wordt wel opgemerkt dat deze groep zich vooral in de categorie van de vijfenveertigplussers situeert.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de lancering van de nieuwe iPhone van Apple en toonde dat 65 procent van de consumenten zich met tevreden toont met zijn huidige smartphone. Anderzijds werd vastgesteld dat slechts 5 procent een upgrade naar de nieuwe generatie iPhone zou overwegen. “Er wordt een grote hype gecreëerd rond de lancering van nieuwe technologie, maar er moet worden vastgesteld dat die inspanningen door het publiek in het algemeen lauw worden ontvangen,” benadrukt John Whittaker, hoofd marketing van Future Thinking. “De fabrikanten proberen zich vaak te richten op een premium-markt, die nochtans met een inkrimping wordt geconfronteerd.”

Voor vele consumenten is de smartphone een cruciaal apparaat geworden dat nagenoeg onmisbaar is geworden om het dagelijkse leven te kunnen organiseren. “De trend om steeds meer gesofisticeerde smartphones op de markt te brengen, moet echter met een duidelijke terugslag afrekenen,” zegt John Whittaker nog. “Vele consumenten hebben hun smartphone ingeruild voor een eenvoudiger leven, dat veel meer vrijheid laat zonder vastgekleefd te zijn op het scherm van een digitaal apparaat en met communicaties gebombardeerd te worden. De herlancering van de klassieke mobiele telefoon van Nokia eerder dit jaar is daarvan een belangrijke aanwijzing.”

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende