11-01-12

Indiase subcontinent geconfronteerd met toenemend smog-probleem

Een snelle toename van de luchtvervuiling door fossiele brandstoffen en de verbranding van biomassa heeft de wintersmog in vele gebieden van Zuid-Azië verergerd en langer laten aanslepen. Dat blijkt uit cijfers van het Indian Meteorological Department. Experts voeren aan dat de intensiteit van de smog op het Indiase subcontinent de voorbije periode gevoelig is toegenomen. Er wordt op gewezen dat het probleem ook concrete gevolgen heeft voor de dagelijkse economie.

Recente smog-periodes leiden in het gebied door de beperkte zichtbaarheid onder meer tot de omleiding en afschaffing van luchtvaartverbindingen en vertragingen van treinen. De wetenschappers merken op dat het aantal smog-dagen in de regio sinds het begin van de jaren negentig is blijven stijgen. Een aantal artsen leggen ook de link met een toenemend aantal fatale aandoeningen van de luchtwegen. Zowel in Nepal als Bangladesh wordt een stijging van het aantal patiënten, vooral bij ouderen en jonge kinderen, met ademhalingsproblemen gemeld.

Naast de industrie en het verkeer, wordt ook gewezen naar de baksteenovens. Door de economische groei wordt er in de regio immers volop gebouwd, waardoor er meer bakstenen moeten worden geproduceerd en het aantal baksteenovens een constante groei kent. In Bangladesh zou men inmiddels al gestart zijn met de vernieling van illegale ovens. Ook wordt gewag gemaakt van een vicieuze cirkel. Door de smog wordt immers meer zonlicht geblokkeerd, waardoor er sneller verwarmd moet worden, waarbij vaak gebruik gemaakt wordt van vervuilende houtovens.

17:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smog, india, milieu |  Facebook |

08-01-10

Verenigde Staten krijgen strengere smognormen

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft strengere gezondheidsnormen voor smog voorgesteld. Daarmee wordt een reglementering afgeschaft die werd ingevoerd door voormalige president George W. Bush, maar die niet voldeed aan de wetenschappelijke aanbevelingen. Door de nieuwe regelgeving zullen vele Amerikaanse regio's naar verwachting in overtreding komen, waardoor ze verplicht zullen worden om maatregelen te nemen die de luchtvervuiling tegengaan, indien ze geen financiële sancties van de federale overheid willen riskeren. Die fiscale sancties zouden wellicht bestaan uit het verlies van federaal autowegengeld. Eerder al had de regering van Barack Obama gesteld dat de smognormen van de legislatuur van George W. Bush ontoereikend waren.

Het Environmental Protection Agency geeft toe dat de implementering van de nieuwe normen tientallen miljarden dollars zal kosten, maar uiteindelijk ook miljarden dollars zal opleveren omdat minder mensen gezondheidszorgen nodig zullen hebben, minder voortijdige overlijdens zullen moeten worden vastgesteld en ook ziekteverlet op de werkvloer gevoelig zal kunnen worden teruggeschroefd. Opgemerkt wordt dat de huidige normen ook al tijdens de regering van George W. Bush waren voorgesteld, maar de president kwam persoonlijk tussen om die grenzen te versoepelen, op aandringen van de energiesector en andere industriële groepen. Texas, Californië en de Amerikaanse noordoost-kust werden al langer geconfronteerd met het smogprobleem, maar door de nieuwe regels zouden onder meer ook Idaho, Nevada, Oregon, North-Dakota, South-Dakota, Kansas, Minnesota en Iowa maatregelen moeten nemen.

"In het voorstel van het Environmental Protection Agency wordt de limiet voor smog bepaald op 0,060 tot 0,070 deeltjes per miljoen, gemeten over een periode van acht uur," aldus het magazine Medicine Net. "Er zal echter ook een tweede norm worden uitgewerkt voor de bescherming van het milieu. Die norm moet bomen en planten beschermen tegen de schadelijke blootstelling aan ozon, die de groei van bomen kan beperken, bladeren kan beschadigen en de flora gevoeliger kan maken voor ziektes. Onder president George W. Bush was de norm vastgelegd op 0,075 deeltjes, ondanks klachten van het milieu-agentschap, dat deze normen te tolerant bestempelde. Uit berekeningen van het Environmental Protection Agency zou de maatregel 13 miljard dollar tot 100 miljard dollar gezondheidsvoordelen kunnen opleveren.

20:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, smog |  Facebook |