07-10-07

Provincie Antwerpen werkt aan sociale economie

Het Antwerpse provinciebestuur heeft een aantal plannen om de sociale economie te stimuleren. Dat heeft gedeputeerde van sociale zaken Marc Wellens bekend gemaakt tijdens een reeks infoavonden voor de Antwerpse gemeentebesturen. Sociale economie wordt immers als een belangrijk element beschouwd om het welzijnswerk aan te vullen en moet volgens de provincie dan ook verder uitgebouwd worden.

“We willen vanuit de provincie de lokale besturen een informatief aanbod bezorgen inzake welzijn en economie,” aldus gedeputeerde Marc Wellens. “Met bestaande projecten zoals de gratis vrijwilligersverzekering, de sociale planning, het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie en het project Digid@t van het Strategisch Plan Kempen, brengen wij alvast een gevuld programma en geven wij aan op welke manier de provincie het gemeenschappelijk beleid de volgende jaren kan ondersteunen.”

Deze aanpak wil het provinciebestuur volgens Marjan Vanuytsel, projectleider sociale economie, in de toekomst ook sterker uitbouwen, met het oog op een meer gebiedsgerichte aanpak. Sociale economie moet immers een complement worden op het welzijnswerk. Met die gegevens en pijlers wil het provinciebestuur de werkgelegenheid voor kansgroepen stimuleren.

Onder meer hebben vrijwilligers sinds kort een eigen statuut, die hen een grotere bescherming en omkadering biedt dan voorheen. “De overheden zien in dat het vrijwilligerswerk meer gewaardeerd moet worden,” aldus An Duysters, coördinator steunpunt vrijwilligerswerk.. “Om die reden sloegen de Nationale Loterij en het provinciebestuur Antwerpen de handen in elkaar om een gratis verzekering voor vrijwilligersorganisaties aan te bieden.”

Daarnaast is er het Dienstverlening Steunpunt Sociale Planning, dat zich richt op lokale besturen en welzijnsorganisaties en hen wil helpen bij de planning en het navigeren in de sectoren waar zij actief zijn. Dit Steunpunt werkt met instrumenten zoals het sociaal kompas, de sociale kaart en ook thematische studies.

ICT wordt steeds belangrijker in onze kennismaatschappij, waardoor van groot belang is er voor te zorgen, dat iedereen mee is met de digitale revolutie. Binnen dit project worden de gemeenten door de provincie benaderd om de digitale kloof te bestrijden. Voor meer informatie over deze projecten kan contact opgenomen worden met het Provinciaaal Steunpunt Sociale Economie via de website www.provant.be. (Hugo J. Lücke )

16:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociale economie, welzijn |  Facebook |