23-10-11

Sociale hiërarchie zit in brein individu

De sociale hiërarchie is vastgelegd in het brein van het individu. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan het Chinese Institute of Neuroscience. De Chinese onderzoekers stelden daarbij vast dat bepaalde locaties in het brein van alfa-muizen activiteit vertoonden, terwijl dat bij ondergeschikte soortgenoten niet het geval was. De onderzoekers merken wel op dat bij de mens ook andere factoren een rol spelen, zoals rijkdom en opleiding.

Onderzoeksleider Hailan Hu merkt op dat bij sociaal dominante muizen in een aantal hersenregio's sterkere elektrische verbindingen kunnen worden opgemerkt dan bij ondergeschikte soortgenoten. Wanneer bij de ondergeschikte muizen echter een virus werd geïnjecteerd dat de elektrische verbindingen in de betrokken regio's stimuleert, bleken die individuen dominante gedragingen te vertonen. Wanneer anderzijds bij de oorspronkelijk dominante dieren de elektrische activiteit werd teruggeschroefd, kon een ondergeschikt gedrag worden opgemerkt.

De onderzoekers merken op dat een dominante hiërarchie bij dieren een grote impact heeft op overlevingskansen, gezondheid en reproductie. "Men mag echter niet de fout maken om deze resultaten zonder meer op het menselijk gedrag over te hevelen," waarschuwt Hailan Hu. "Bij mensen gaat het om een veel complexer gegeven. Bij muizen is sociale hiërarchie vooral bepaald door temperament, maar bij mensen moet daarbij met veel meer beïnvloedende factoren rekening worden gehouden."

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale hiërarchie |  Facebook |