05-07-17

Sociale media bij vele vakantiegangers bron van frustratie

Eén op vier reizigers denkt dat zijn zomervakantie en daarmee ook zijn relatie in het gedrang zal komen door een verslaving aan sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse juristenkantoor Brookman bij duizend gehuwde Britse toeristen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat vele reizigers kunnen aanvaarden dat hun partner op vakantie professionele telefoons en mails ontvangt en verstuurt, maar men blijkt zich anderzijds zwaar te storen aan een aanhoudend sociaal mediagebruik. Onder meer werd daarbij opgemerkt dat meer dan 25 procent van de ondervraagden zich gefrustreerd en verontwaardigd voelt omdat hun partner tijdens de vakantie een duidelijke mentale afstand liet blijken.

“Vaak moet vastgesteld worden dat gebruikers van sociale media weliswaar fysiek aanwezig zijn, maar zich emotioneel in een heel andere omgeving bevinden,” betogen de onderzoekers. “Dat geldt blijkbaar ook voor vakantieperiodes. Een overdreven gebruik van sociale media op vakantie kan tot zware ruzies leiden en zelfs uitmonden in een echte relatiecrisis.” De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat vele vakantiegangers aanvaarden dat hun partner een laptop of telefoon meeneemt en volgens 80 procent heeft die partner een evenwichtige balans tussen werk en gezin, maar wanneer sociale media ter sprake komen, duikt volgens Brookman een heel ander verhaal op.

Vastgesteld werd dat meer dan 60 procent van de ondervraagden getuigt dat zijn partner ook op vakantie minstens één keer per jaar zijn accounts op sociale media controleert. Bij 25 procent is er sprake van meerdere controlemomenten per dag en 2,6 procent klaagt over minstens tien contacten per etmaal. Volgens 6,8 procent van de reizigers is hun partner tijdens vakantieperiodes zelfs onafgebroken actief op sociale media. Brookman, gespecialiseerd in familierecht, waarschuwt dat technologie-verslaving voor de goede verhouding tussen koppels een groeiend probleem vormt en voor relaties even schadelijk kan zijn als alcoholisme of een drugverslaving.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

27-06-17

Sociale media nieuwsbron voor meerderheid Amerikanen

In de Verenigde Staten gebruikt inmiddels 51 procent van de online bevolking sociale media als een nieuwsbron. Dat blijkt uit een rapport van het Reuters Institute For The Study of Journalism op basis van een onderzoek bij meer dan 71.000 consumenten in vierendertig landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Latijns-Amerika. Opgemerkt wordt dat het gebruik van sociale media als nieuwsbron in de Verenigde Staten tegenover vorig jaar een groei met 5 procent laat optekenen. Tegenover vier jaar geleden is er zelfs sprake van een verdubbeling. De onderzoekers voegen er wel aan toe aan deze cijfers in de juiste context moeten worden geplaatst.

“Sociale media vormen slechts een onderdeel van het brede palet nieuwsbronnen dat door de Amerikaanse consument wordt gebruikt,” benadrukt Nic Newman, onderzoeksverantwoordelijke bij het Reuters Institute. “Sociale media vormen weliswaar de snelstgroeiende nieuwsbron op de Amerikaanse markt, maar tegelijkertijd moet worden benadrukte dat 67 procent van die respondenten voor hun nieuwsgaring ook op televisie beroep doet, terwijl 66 procent tevens gewag maakt van het gebruik van een nieuwssite of een nieuwsapplicatie. Bovendien moet worden verduidelijkt dat slechts 2 procent van de consumenten voor zijn nieuwsgaring uitsluitend beroep doet op sociale media.”

“Deze cijfers tonen aan dat het publiek niet uitsluitend in een echokamer leeft,” benadrukt Newman. “De meeste consumenten gebruiken voor hun nieuws een bredere waaier van verschillende informatieplatformen.” Er wordt nog opgemerkt dat het gebruik van sociale media als nieuwsbron niet over de hele wereld een stijging laat optekenen. In een aantal landen moet een stagnatie of zelfs een achteruitgang worden gemeld. Daarbij werd onder meer in Australië en Brazilië een achteruitgang met 6 procent geregistreerd. Anderzijds wordt opgemerkt dat in de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar wereldwijd 33 procent sociale media als zijn belangrijkste nieuwsbron citeert.

Dat is meer dan televisie (24 procent) en gedrukte kranten (5 procent) gecombineerd.

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

25-06-17

Sociale media vaak aanleiding professionele naijver

Sociale media kunnen jonge werknemers vaak tot impulsieve beslissingen over hun carrière aanzetten. Content die vrienden over hun eigen baan op sociale media plaatsen, kunnen immers vaak een gevoel van naijver opwekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Milkround bij een groep jonge werknemers in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 95 procent van de ondervraagden zich enigszins jaloers voelt tegenover de carrières die vrienden maken, waarbij vooral reisopportuniteiten een reden voor de naijver vormen. Er werd echter ook opgemerkt dat 37 procent naar sociale media verwijst als bron voor de jaloezie.

“Jonge werknemers die teveel belang hechten aan de boodschappen die vrienden over hun individuele professionele ervaringen op sociale media plaatsen, kunnen mogelijk hun carrière in het gedrang brengen,” stippen de onderzoekers aan. “Percepties over het succes van vrienden worden in grote mate door sociale media gevormd, waarbij moet worden vastgesteld dat meer dan 33 procent toegeeft dat positieve boodschappen op sociale media hen zullen laten veronderstellen dat hun vrienden het goed maken.” Snapchat blijkt de meeste angstigheid rond de carrière te creëren. Daarbij moet volgens de onderzoekers gewag worden gemaakt van vluchtige verhalen met een blijvende indruk. Daarna volgen Linkedin en Twitter.

De eigen onzekerheid is volgens de onderzoekers één van de belangrijkste verklaringen voor de gevoelens van jaloezie. Er wordt opgemerkt dat 60 procent van de schoolverlaters nog altijd in onzekerheid verkeert over de uitbouw van zijn carrière. “Die onzekerheid kan gemakkelijk in jaloezie uitmonden wanneer men geconfronteerd wordt met sociale berichten die getuigen van het succes dat vrienden te beurt is gevallen,” aldus Milkround. “Maar daarnaast is er ook een financieel element, want 46 procent geeft toe vooral jaloers te zijn op het hoge salaris dat vrienden ontvangen, wat vaak blijkt uit foto’s van vakanties en aankopen die op sociale netwerken worden geplaatst.”

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

05-06-17

Grappen ten koste van klanten kunnen bedrijven veel kosten

Bedrijven doen vaak heel wat inspanningen om op sociale media activiteiten uit te bouwen, maar niet zelden worden die pogingen door het publiek op gemengde reacties ontvangen. Vaak blijkt meer kritiek dan waardering. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Sprout Social bij een duizendtal Amerikaanse consumenten. Vastgesteld werd dat 83 procent van de klanten het gebruik van videoclips zou toejuichen. De bedrijven krijgen ook appreciatie wanneer van sociale media gebruik gemaakt wordt om op de vragen van klanten te reageren. Waarnemers merken echter op dat uit het onderzoek vooral blijkt dat met het gebruik van sociale media best niet wordt overdreven.

“Vooral wanneer de onderneming zich vrolijk maakt ten koste van de consumenten, dreigt men met zware consequenties rekening te moeten houden,” benadrukt Sprout Social. “Er kon immers worden vastgesteld dat 88 procent van de respondenten op dergelijke initiatieven negatief zou reageren. Maar er mag ook zware tegenwind worden verwacht wanneer de onderneming zich aan politieke uitspraken zou wagen (71 procent) of tot het gebruik van slang zou overgaan (69 procent). Bovendien blijkt 67 procent van de consument weinig waarderend te reageren wanneer de onderneming zich vrolijk zou maken over zijn concurrenten.

De meest positieve reacties mag de onderneming verwachten wanneer op sociale media beroep wordt gedaan om vragen van het publiek te beantwoorden. Uit het onderzoek bleek dat 17 procent van de respondenten het gebruik van sociale media voor een dergelijke interactie met consumenten en andere belanghebbenden zou waarderen. Een even grote groep zou goedkeurend reageren op het gebruik van videoclips. Een meerderheid zou ook positief reageren wanneer sociale media zouden worden ingeschakeld om aan conversaties deel te nemen (68 procent) of visies te geven over actuele gebeurtenissen (66 procent). Het gebruik van beeldanimatie zou nog de steun van 58 procent genieten.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

22-03-17

Sociale media vinden distributeur belangrijker dan bron

Op sociale media is de distributeur voor de geloofwaardigheid van een verhaal belangrijker dan de oorspronkelijke auteur. Dat blijkt uit een rapport van het Media Insight Project, een samenwerkingverband van het Center for Public Affairs Research and the American Press Institute. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat nieuwsorganisaties meer aandacht moeten besteden aan de manier waarop hun artikels in sociale media worden verspreid. Het onderzoek toonde dat 50 procent van de respondenten een nieuwsartikel geloofwaardig noemde wanneer als distributeur een partij werd genoemd die door de gebruikers werd vertrouwd, maar dat cijfer viel tot 35 procent terug wanneer gewag wordt gemaakt van een onbetrouwbare verdeler.

Een gelijkaardig resultaat werd opgetekend bij het oordeel over de kwaliteit van de verslaggeving. Wanneer gewag werd gemaakt van een betrouwbare distributeur, bleken de respondenten ook sneller bereid om het artikel verder bij hun eigen vrienden te verspreiden. “Daarentegen moest worden vastgesteld dat de kwaliteit van de oorspronkelijke bron weinig impact heeft op de visie van de gebruiker,” betogen de onderzoekers. Wanneer het persbureau Associated Press als originele bron wordt opgegeven en een betrouwbare distributeur wordt geciteerd, blijkt 52 procent van de respondenten de bijdrage geloofwaardig te vinden.

Wanneer een combinatie wordt gemaakt van Associated Press en een minder geloofwaardige verdeler, daalt dat cijfer tot 32 procent. Gelijkaardige resultaten werden opgetekend bij een verwijzing naar de fictieve nieuwssite DailyNewsReview.com als originele bron. “Partijen die een grote credibiliteit hebben meegekregen, kunnen niet alleen bepalen welke content door gebruikers wordt bekeken, maar oefenen ook een positieve invloed uit op de geloofwaardigheid die aan de berichtgeving wordt gekoppeld,” benadrukt Tom Rosenstiel, executive director van het American Press Institute. Hij voegt eraan toe dat ongeveer de helft van de respondenten zich nadien nog de distributeur van de boodschap kon herinneren, maar wanneer naar de originele bron wordt gevraagd, daalt dit aandeel tot ongeveer 20 procent.

Lees Verder

20:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

04-03-17

Sociale media niet geschikt voor genuanceerde dialoog

Sociale mediaplatformen zijn geen media die een genuanceerde dialoog toelagen of met geconcentreerde aandacht naar andere personen te luisteren. Dat zegt Glenn Sparks, professor communicatie aan Brian Lamb School of Communication van de Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana. Hij benadrukt dat de platformen aan de gebruikers geen mogelijkheid bieden genuanceerde emoties duidelijk te maken, waardoor doordachte en productieve discussies over politiek en andere gevoelige onderwerpen bijzonder moeilijk worden. Sparks voegt eraan toe dat tekst een bijzonder beperkt medium is om emoties - die de basis vormen voor conversaties - tot uitdrukking te brengen.

“In een persoonlijke communicatie worden geen politieke boodschappen in het gezicht van de gesprekspartner geslingerd, maar wordt een conversatie opgestart,” benadrukt Glenn Sparks, die zich vooral interesseert in de effecten van massamedia en de impact van communicatie-technologieën op interpersoonlijke relaties. “Op sociale media wordt een dergelijke wisselwerking echter veel moeilijker.” De onderzoeker voegt eraan toe dat het gebrek aan mogelijkheden tot genuanceerde emotionele expressies op sociale media vaak bijdraagt tot een spiraal van venijnige en kwaadaardige communicaties.

“Gebruikers van sociale media hebben vaak een groot aantal connecties opgestapeld zonder die online vriendenkring echt te kennen,” benadrukt Sparks. “Daarom moet men vaak achteraf tot de vaststelling komen dat niet iedereen dezelfde politieke of filosofische visies hanteert, wat tot een polarisering van virtuele vriendschappen kan leiden. Niet zelden wordt daarop gereageerd met een ontvriending, wat voor het doelwit een zware emotionele kwetsuur kan betekenen. Gebruikers zouden zich moeten herinneren dat sociale media geen polarisering nastreven, maar het contact tussen mensen willen stimuleren. Wanneer boodschappen worden geplaatst, wordt dat helaas vaak vergeten.”

“Deze boodschappen worden vaak snel en impulsief geformuleerd, zonder voldoende tijd voor reflectie in acht te nemen,” betoogt Sparks. “Daardoor dreigt een situatie van onstabiliteit, die een spiraal van onbedoelde emotionele reacties kan creëren.”

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

05-12-16

Sociale media worden belangrijker in lokale reclame

Sociale media hebben de voorbije jaren een belangrijke plaats verworven in lokale reclame. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Borrell Associates bij meer dan 7.500 Amerikaanse ondernemingen die in lokale reclame hebben geïnvesteerd. Daarbij kon worden vastgesteld dat 85 procent van de betrokken bedrijven op sociale media aanwezig was, tegenover slechts 57 procent vijf jaar geleden. Opgemerkt werd dat 96 procent van de ondernemingen actief was op Facebook. Daarbij bleek bijna 80 procent van de lokale bedrijven op Facebook een pagina te hebben, terwijl 62 procent reclame op het platform had gekocht.

De grootste rivaal van Facebook op het gebied van lokale reclame is Twitter, waar 51 procent van de ondervraagde ondernemingen een account had. Daarna volgen Linkedin (41 procent), GooglePlus (36 procent), YouTube (36 procent) en Instagram (34 procent). De interesse in Pinterest bleef daarentegen relatief beperkt (20 procent), terwijl voor Tumblr nauwelijks belangstelling kon worden opgemerkt (3 procent). De beste bron voor het aantrekken van nieuwe consumenten zijn verwijzingen, die door twee op drie consumenten worden vernoemd. Verwijzingen blijven al vijf jaar onafgebroken de belangrijkste aanvoer van nieuwe klanten.

Op de tweede plaats staan de websites van bedrijven, hoewel op deze activiteiten minder vaak beroep worden gedaan dan in het verleden. Nog 47 procent vindt de websites een goede bron van klanten, tegenover 58 procent vijf jaar geleden. De impact van sociale media is over diezelfde periode gestegen van 21 procent naar 44 procent. Ook andere digitale media hebben een groei laten optekenen. Bij online media kon ruimschoots een verdubbeling van 10 procent naar 21 procent worden gemeld. Email-marketing bleef status-quo op 23 procent. Krantenreclame is daarentegen van 40 procent naar 24 procent teruggevallen. Bij magazines was er nog een stijging van 14 procent naar 15 procent.

Lees Verder

19:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende