19-03-18

Meerderheid autokoper leest sociale besprekingen

Autokopers doen steeds vaker beroep op besprekingen van andere autobestuurders in sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent MaritzCX bij meer dan dertienduizend autokopers in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 56 procent van de ondervraagden erkent bij de aankoop van een auto besprekingen van andere bestuurders in sociale media te raadplegen. Bij millennials loopt dat aandeel op tot 66 procent. Bij de besprekingen wordt in eerste instantie gekeken naar de gespecialiseerde autosite Edmunds (31 procent), gevolgd door Google (21 procent) en Facebook en DealerRater (4 procent).

De onderzoekers merken op dat de besprekingen niet alleen gebruikt worden om louter informatie in te zamelen over het merk of het type van de auto dat men uiteindelijk zou willen kopen. Onder meer bleek dat 38 procent ook voor de keuze van een dealer van besprekingen op sociale media beroep doet. Daarbij wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van Google (32 procent), gevolgd door Edmunds (12 procent) en Facebook en DealerRater (11 procent). In de groep die gebruik maakt van besprekingen, zegt 80 procent zowel positieve als negatieve opinies te raadplegen om een uiteindelijke beslissing te nemen.

Terwijl 56 procent van de ondervraagden aangeeft besprekingen te raadplegen, blijkt slechts 53 procent zelf een actieve getuigenis op het sociale kanaal te hebben gebracht. Daarnaast gaf wel 40 procent bereid te zijn een oordeel op sociale media te plaatsen wanneer men daarover een vraag zou ontvangen. De onderzoekers merken op dat besprekingen op sociale media steeds meer aan belang winnen en een toenemende invloed laten blijken op de uiteindelijke aankoopbeslissing. De omzet en het succes van producten en merken kan volgens de onderzoekers dan ook worden bepaald door de kwaliteit van de services die rond sociale besprekingen worden geboden.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

16-01-18

Eén op drie wereldburgers actief op sociale media

Het voorbije jaar waren wereldwijd ongeveer 2,48 miljard mensen actief op social media. Dat betekent dat de sector één op de drie wereldburgers heeft aangetrokken. Dat blijkt uit een rapport van consulent eMarketer. Tegenover het jaar voordien zou het gebruik van sociale media met 8,7 procent zijn toegenomen. Het fenomeen is vooral te danken aan een toenemend gebruik op opkomende markten in de regio’s Asia-Pacific, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. Bovendien wordt opgemerkt dat sociale media steeds meer een mobiele activiteit zijn geworden. Facebook is wereldwijd het meest populaire sociale netwerk.

“In de digitaal geavanceerde markten in Noord-Amerika en West-Europa is het gebruik van sociale media al enkele tijd algemeen verspreid,” aldus eMarketer. “De toekomstige groei zal dan ook te danken zijn aan een grotere en verbeterde toegang tot het internet in opkomende markten. De introductie van steeds meer betaalbare smartphones is daarin een cruciale factor, net zoals de investeringen van de overheden in de aanleg van mobiele breedbandnetwerken.” Er wordt aan toegevoegd dat nieuwe online gebruikers voor hun toegang tot het internet en sociale media vooral op mobiele telefoons beroep doen.

Het voorbije jaar bleek volgens de onderzoekers 74,7 procent van de mobiele online gebruikers van zijn smartphone gebruik te maken om zich een toegang tot sociale media te verschaffen. Uit het rapport bleek verder dat vorig jaar gemiddeld meer dan 1,54 miljard mensen minstens één keer per maand op Facebook aanwezig waren. Daarmee is 62,2 procent van alle sociale netwerkgebruikers op Facebook actief. Daarmee is Facebook het meest populaire sociale netwerk van de hele wereld. Instagram kende anderzijds 594 miljoen maandelijkse gebruikers. Daarmee heeft het platform een penetratie van 24 procent in de sociale netwerksector. De hoogste penetraties worden opgetekend in Noord-Amerika en West-Europa.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Impact sociale media op gedrag moet worden genuanceerd

In tegenstelling tot de algemene veronderstelling, blijkt het browsen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter vaak een kalmerende invloed te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De invloed van de sociale media kan volgens de onderzoekers een grote variatie kennen, zodat uiteindelijk een genuanceerd beeld over de sector naar voor moet worden gebracht. Aangegeven wordt dat de sociale media in geen geval een uitvergroot beeld van de eigen emoties schetsen en ook geen extreme impact hebben op de emoties. Wel moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de omstandigheden van het dagelijks leven vaak in sociale media worden weerspiegeld.

“Vermoedelijk zullen weinig mensen sociale media met een rustgevende werking associëren,” betoogt onderzoeksleider Galen Panger, gedragseconoom aan de University of California. “Bij onderzoek blijkt echter dat de meeste mensen van het browsen door sociale media een kalmerende invloed ervaren. Vaak moet worden vastgesteld dat de media een relaxerende werking hebben en zelfs gevoelens van slaperigheid en verveling kunnen oproepen. Dat geldt zowel voor Facebook als Twitter.” De resultaten van het onderzoek zijn in tegenstelling met eerdere theorieën, waarbij aangegeven wordt dat sociale media emotioneel een besmettelijke invloed heeft.

“Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat het individu op sociale netwerken sneller geneigd is om boosheid en afkeer uit te drukken dan in het reële leven,” aldus nog Galen Panger. “Het is echter gemakkelijk om de verantwoordelijkheid helemaal op sociale media af te schuiven. Een figuur zoals Donald Trump is ongetwijfeld een prototype van online ongeremdheid. Maar ook in het reële leven toont hij zich opmerkelijk boos, rancuneus en uitzinnig. Het zou dan ook verkeerd zijn om alle schuld in de schoenen van Twitter te schuiven. Algemeen kan wellicht gewag gemaakt worden van een genuanceerd beeld over de impact van sociale media op het gedrag van de mens.”

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

07-01-18

Sociaal kijkgedrag kan inzicht helpen versterken

Een activiteit op sociale media kan de kennis versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Political Communication Institute (PCI) aan de University of Missouri naar het gebruik van Twitter tijdens televisiedebatten in de aanloop naar de jongste presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Kijkers die rond het gebeuren op televisie een activiteit op het sociale medium ontplooiden, bleken volgens de onderzoekers ook een grotere kennis terzake op te bouwen. Er wordt aan toegevoegd dat dit sociale kijkgedrag het publiek bovendien helpt om het geloof in hun voorkeur-kandidaten verder te versterken.

“Respondenten die tijdens politieke televisiedebatten frequent op Twitter actief waren, bleken op tests over politieke kennis later hogere scores te halen,” getuigt onderzoeksleider Mitchell McKinney, professor communicatie aan de University of Missouri. “Daarbij kunnen echter enkele opmerkelijke verschillen worden opgetekend. Respondenten die zich in hun activiteit op Twitter vooral hadden toegespitst op de behandelde onderwerpen bleken een een grotere kennis te hebben verzameld dan collega’s die zich hoofdzakelijk hun aandacht hadden gericht op de figuur van de verschillende kandidaten.”

“In ieder geval moet worden vastgesteld dat tweeting en sociaal kijkgedrag kunnen bijdragen om een grotere kennis over de behandelde onderwerpen te vergaren,” zeggen de onderzoekers. “Bovendien bleek dat bij het tweeten in het algemeen een grotere aandacht wordt besteed aan het onderwerp dan aan de kandidaten. Daardoor kan ook worden gesteld dat de politieke dialoog meer kan worden dan de traditionele aanvallen op de kandidaten van de tegenpartij en de partijgebonden kritieken die vaak in de sociale media moeten worden gevonden. Bovendien bleek tweeting rond een problematiek ook te leiden tot een groter zelfvertrouwen in de persoonlijke politieke kennis.”

Lees Verder

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

05-01-18

Sociale media een uitstekende mentale barometer

Sociale media kunnen een uitstekend instrument zijn om wijzigingen in de gemoedsgesteltenis op te tekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol, gebaseerd op meer dan achthonderd miljoen anonieme boodschappen op het platform van Twitter, geregistreerd over meer dan drieëndertigduizend tijdsopnames over een periode van vier jaar. Daarbij kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat sociale media onder meer in staat zijn om negatieve en positieve gemoedswijzigingen in de loop van de dag, weekdagen en weekends en tussen de verschillende seizoenen te meten.

“Onder meer kon worden vastgesteld dat boosheid zijn laagste niveau liet optekenen in de ochtend,” getuigt onderzoeksleider Fabon Dzogang, docent machine learning aan de University of Bristol. “In de loop van de dag kon echter een graduele toename worden opgetekend tot een piek werd bereikt in de avond en de vroege uren van de ochtend. Ook droefheid toonde zijn laagste punt om zes uur in de ochtend, maar bleek amper twee uur later al zijn piek te hebben bereikt. Tegelijkertijd diende eveneens om acht uur in de ochtend een piek in de vermoeidheid worden opgemerkt, maar daarna bleek een scherpe daling te kunnen worden genoteerd.”

“Bij positieve gemoedsinstellingen kon in de loop van de voormiddag een snelle groei worden gemeld,” zegt professor Dzogang nog. “Een piek werd opgetekend tussen acht uur en tien uur in de voormiddag en nog eens tussen acht uur in de avond en middernacht. Bovendien kon worden vastgesteld dat boosheid en vermoeidheid de minste invloed ondervonden van de veranderende seizoenen. Positieve gevoelens en droefheid bleken bijzonder gevoelig voor veranderende omstandigheden.” De studie toont volgens de onderzoekers aan dat sociale media uitstekende instrumenten kunnen zijn om emoties en hun interacties met het circadiaanse ritme te begrijpen.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

25-12-17

Taalgebruik cruciaal voor reclame in sociale media

Sociale mediareclame kan een zeer effectief kanaal zijn om de merkimpact op langere termijn te stimuleren, maar de allerbeste campagnes bieden merken de mogelijkheid om op een aantrekkelijke en menselijke manier met de consument te communiceren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University en het bureau Kantar Millward Brown, gebaseerd op 235 campagnes van 110 verschillende merken op Facebook en Instagram. De onderzoekers concludeerden tevens dat reclame op sociale media het meest efficiënt werkt voor factoren zoals merkbekendheid en associaties. Belangrijk is tevens dat sociale mediacampagne niet alleen clicks genereren, maar ook een merkimpact hebben.

"De studie vond geen sterke correlatie tussen campagnesucces en factoren zoals branchecategorie, geografie, formaat of het aantal creatieve types," zegt hoofdonderzoeker Andrew Stephen, professor marketing aan de Oxford University. "Maar er was wel een aanzienlijk verschil wanneer naar het taalgebruik werd gekeken. Merken die communiceren in een menselijke taal en gebruik maken van de menselijke emoties en meer functionele woorden en zinsneden vermijden, laten in hun reclames doorgaans een grotere effectiviteit optekenen op factoren zoals de bekendheid met het merk en de campagne en de kennis over het product.”

De onderzoekers ontdekten ook dat desktop en mobiele platformen - ondanks de bedragen die aan mobiele advertenties worden besteed - op het gebied van merkimpact even effectief zijn. "Deze bevindingen zijn enorm belangrijk voor bedrijven om een beter inzicht te verwerven in de strategieën die bij communicatie op sociale media moeten worden gevolgd,” aldus professor Stephen. “Nadruk op emotionele elementen en een menselijk taalgebruik zal voor de producten en merken een grotere bekendheid kunnen creëren. Tevens blijkt dat bedrijven de verdeling van hun inspanningen tussen desktop en mobiele oplossingen goed moeten overwegen.”

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

04-10-17

Sociaal nieuwsbericht bereikt vooral jonge consument

Sociale media vormen een belangrijke factor in de online nieuwsconsumptie. Dat blijkt uit een rapport van GlobalWebIndex bij meer dan drieduizend online nieuwsconsumenten in Noord-Amerika. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 44 procent van de digitale consumenten te kennen geeft de maand voordien minstens één nieuwsbericht uit sociale media te hebben gehaald. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat deze groep voor bijna 60 procent jonger is dan vierendertig jaar. Andere belangrijke bronnen van online actualiteit zijn online nieuwssites, terwijl 16 procent verwijst naar een aggregator zoals Apple News of Flipboard.

De onderzoekers stelden vast dat 26 procent van de gebruikers van sociaal nieuws kan worden teruggevonden in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, terwijl nog eens 33 procent tussen zestien en vierentwintig jaar oud is. De leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar vertegenwoordigt nog 19 procent van het totale online nieuwspubliek. Nog eens 14 procent is tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar, terwijl vijfenvijftigplussers 8 procent van het totale publiek vertegenwoordigen. Daarbij moet volgens de onderzoekers wel worden opgemerkt dat de jongere leeftijdsgroepen ook de grootste online consumenten zijn.

Uit het onderzoek bleek verder nog dat het sociale mediapubliek voor 53 procent uit mannelijke consumenten bestaat. Bovendien kon worden vastgesteld dat 18 procent zich bij de 25 procent hoogste inkomens situeert. De middencategorie vertegenwoordigt 48 procent van de totale consumentengroep. De 25 procent laagste inkomens vertegenwoordigen 26 procent van het totale publiek. Een groep van 8 procent gaf er de voorkeur aan om geen informatie over zijn inkomen te verstrekken. Gemiddeld wordt dagelijks twee uur en vijftien minuten aan sociale media besteed. Dat vertegenwoordigt ongeveer één derde van de totale online tijdsbesteding.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, nieuws |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende