04-10-17

Sociaal nieuwsbericht bereikt vooral jonge consument

Sociale media vormen een belangrijke factor in de online nieuwsconsumptie. Dat blijkt uit een rapport van GlobalWebIndex bij meer dan drieduizend online nieuwsconsumenten in Noord-Amerika. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 44 procent van de digitale consumenten te kennen geeft de maand voordien minstens één nieuwsbericht uit sociale media te hebben gehaald. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat deze groep voor bijna 60 procent jonger is dan vierendertig jaar. Andere belangrijke bronnen van online actualiteit zijn online nieuwssites, terwijl 16 procent verwijst naar een aggregator zoals Apple News of Flipboard.

De onderzoekers stelden vast dat 26 procent van de gebruikers van sociaal nieuws kan worden teruggevonden in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, terwijl nog eens 33 procent tussen zestien en vierentwintig jaar oud is. De leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar vertegenwoordigt nog 19 procent van het totale online nieuwspubliek. Nog eens 14 procent is tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar, terwijl vijfenvijftigplussers 8 procent van het totale publiek vertegenwoordigen. Daarbij moet volgens de onderzoekers wel worden opgemerkt dat de jongere leeftijdsgroepen ook de grootste online consumenten zijn.

Uit het onderzoek bleek verder nog dat het sociale mediapubliek voor 53 procent uit mannelijke consumenten bestaat. Bovendien kon worden vastgesteld dat 18 procent zich bij de 25 procent hoogste inkomens situeert. De middencategorie vertegenwoordigt 48 procent van de totale consumentengroep. De 25 procent laagste inkomens vertegenwoordigen 26 procent van het totale publiek. Een groep van 8 procent gaf er de voorkeur aan om geen informatie over zijn inkomen te verstrekken. Gemiddeld wordt dagelijks twee uur en vijftien minuten aan sociale media besteed. Dat vertegenwoordigt ongeveer één derde van de totale online tijdsbesteding.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, nieuws |  Facebook |

25-09-17

Sociale media zorgen op vakantie voor dubbel gevoel

Sociale media nemen ook in de toeristische industrie steeds meer een belangrijke positie in. Dat blijkt uit een onderzoek van het reisplatform Travelzoo. Vastgesteld werd dat 47 procent van de reizigers erkent dat sociale media een belangrijke pijler is om op vakantie meer ervaringen na te streven. Bovendien kon worden opgetekend dat 30 procent van de ondervraagden de keuze van zijn vakantiebestemming onder meer baseert over verwachtingen rond content voor sociale media die de locatie zou kunnen opleveren. Het onderzoek toont volgens Travelzoo aan dat vele reizigers zich op het kruispunt bevinden van een streven naar ontspanning en de vrees iets te zullen missen.

“Enerzijds wil de reiziger op vakantie zich digitaal loskoppelen, maar anderzijds wordt de nood gevoeld om hun vakantiebelevenissen op sociale media te delen,” betogen de onderzoekers. Uit het onderzoek bleek dat 53 procent van de ondervraagden erkent een druk te voelen om unieke of exotische vakanties te boeken, terwijl 40 procent zich aangezet waant om meer avontuurlijke bestemmingen te kiezen. Daarbij wordt opgemerkt dat avontuur steeds belangrijker wordt voor de reiziger. Vastgesteld werd immers dat 17 procent van de toeristen zich gedwongen voelt zich avontuurlijker op te stellen dan hij in werkelijkheid is, terwijl 34 procent een vakantie zonder avontuurlijke ervaring als verspilde tijd bestempelt.

Vooral jongere generaties streven naar avontuurlijke vakanties. Bij de millennials gaf 24 procent aan op zijn jongste vakantie onvoldoende avontuurlijke ervaringen te hebben kunnen opdoen. Bij Generation X loopt dat aandeel zelfs op tot 29 procent. Tegelijkertijd kan volgens de onderzoekers een streven naar een digitale loskoppeling worden opgetekend. Volgens 50 procent vormt de ontsnapping aan het digitale leven een versterkend effect van de vakantiebeleving. Daarbij wordt vooral geklaagd over een overlast van email (28 procent) en nieuws (27 procent) en een overdreven afhankelijkheid van de telefoon (22 procent).

Relaxatie en culinaire ervaringen vormen met een score van respectievelijk 56 procent en 44 procent de belangrijkste doelstellingen van de reiziger.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

29-08-17

Sociale media zetten bedrijven tot transparantie aan

Vele consumenten zijn ervan overtuigd dat sociale media hen een sterkere stem hebben gegeven om een onrechtvaardige behandeling door ondernemingen beter te kunnen aanklagen en zich in het algemeen ook kritischer te kunnen opstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Sprout Social bij meer dan duizend online gebruikers in de Verenigde Staten. Uit het onderzoek bleek dat 80 procent van de respondenten getuigde dat sociale media oneerlijk gedrag van bedrijven tegenover hun klanten hadden helpen ontmaskeren. Bovendien merkte 70 procent op dat de sociale media hebben bijgedragen tot een grotere transparantie van het bedrijfsleven.

“Uit het onderzoek blijkt dat de consumenten ervan overtuigd zijn dat sociale media de bedrijven meer gedwongen hebben hun verantwoordelijkheid te nemen,” stippen de onderzoekers aan. “Vooral oneerlijke praktijken en een inferieure klantenservice hebben vele internet-gebruikers aangezet om op sociale media hun beklag over bepaalde bedrijven te maken. Er zijn echter meer redenen die de consument kunnen motiveren naar sociale media te grijpen. Onder meer wordt daarbij gewag gemaakt van slechte producten, maar ook van overdreven politieke activiteiten of een gebrek aan reactievermogen bij incidenten of klachten.”

“Terwijl een meerderheid van de consumenten klachten op sociale media wil formuleren om andere klanten van de problemen op de hoogte te brengen, moet geregeld worden vastgesteld dat het medium ook wordt gebruikt om verontschuldigingen of compensaties van de onderneming te krijgen,” zeggen de onderzoekers nog. “Een inferieure reactie blijkt voor het bedrijf echter vaak nefast te zijn. Er moest immers worden vastgesteld dat 50 procent van de ondervraagden nooit nog een aankoop zou doen bij een bedrijf dat op een klacht met een slecht antwoord heeft gereageerd. Een slechts reactie zou ook nagenoeg 50 procent van de respondenten aanzetten hun negatieve ervaringen met vrienden te delen.”

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

23-08-17

Sociale mediacultuur promoot publicatie ongepaste content

Het plaatsen van content met riskante of ongepaste inhoud op sociale media is vaak een bewuste strategie, ingegeven door een streven om bij de groep te horen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Plymouth bij een groep studenten in Groot-Brittannië en Italië. De onderzoekers konden tussen beide groepen wel een onderscheid in gepubliceerde riskante content optekenen. Terwijl de Britse studenten vooral gewag maakten van de consumptie van alcohol en drugs, lieten hun Italiaanse collega’s zich eerder verleiden tot het plaatsen van aanstootgevende content en persoonlijke informatie.

“Jonge volwassenen kennen een bijzonder intens gebruik van sociale media, maar de geplaatste content voldoet niet altijd aan de maatschappelijke normen,” benadrukt onderzoeksleider Claire White, professor psychologie aan de University of Plymouth. “Dat wordt vaak als een vorm van impulsiviteit bestempeld, maar moet in werkelijkheid beschouwd worden als een gedrag om zich de veronderstelde sociale normen te volgen. Om zich in die bredere sociale mediacultuur te kunnen inpassen, meent een gedeelte van de gebruikers dat het hanteren van riskante en ongepaste content de geschikte strategie vormt.”

“Eerder onderzoek heeft aangetoond dat impulsiviteit gekoppeld kan worden aan online risicogedrag, maar er blijken ook andere gronden te kunnen worden gevonden,” zegt professor White nog. “De conclusies gaan wel in tegen de intuïtie, die immers zou zorgen dat gebruikers door een grotere zelfsturing - de aanpassing van het persoonlijke gedrag aan de veronderstelde sociale nomen - hun online acties meer zouden overwegen en meer een terughoudende houding zou aannemen. In werkelijkheid blijkt dat gebruikers met een hogere aanpassingsdrang even riskante boodschappen op sociale media als impulsieve gebruikers. Riskant gedrag wordt niet alleen normaal ervaren, maar als een gewenste actie beschouwd.”

“Uit het onderzoek blijkt nog dat cultuur een impact heeft op de aard van de content die wordt geplaatst,” zeggen de onderzoekers. “Het feit echter dat zowel Britse als Italiaanse jongeren zich tot risicovolle online boodschappen lenen, kan er gewag gemaakt worden van een bredere sociale mediacultuur die dit type van risicogedrag aanmoedigt.”

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

18-08-17

Universitaire werkzoekenden weinig bekommerd om netwerkaccount

Een overgrote meerderheid van de afgestudeerde universitairen blijkt niet te geloven dat hun accounts op sociale media hun kansen op het vinden van een baan zouden kunnen hypothekeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Wingfinder, ontwikkelaar van applicaties voor werkethiek, bij universitairen die zich voor de eerste keer in hun leven op de arbeidsmarkt zouden begeven. Vastgesteld werd dat 87 procent van de ondervraagden zich niet zou kunnen inbeelden een valse sociale netwerkaccount te creëren om een positieve indruk te maken om potentiële werkgevers te behagen en hun tewerkstellingskansen te verhogen.

Bovendien stelde 70 procent van de ondervraagden ook geen enkele inspanning te overwegen om hun sociale netwerkaccounts anoniem te houden om een aantal gebeurtenissen uit hun leven voor potentiële werkgevers geheim te houden. “Nochtans vindt deze demografie de sociale media geen verwaarloosbare platformen, want een grote groep geeft aan dat een account met een substantiële groep volgelingen een positieve impact op hun professionele ambities zou kunnen hebben,” werpen de onderzoekers op. “Zakelijk onderlegde jongeren bleken bovendien van oordeel dat hun sociale netwerkstatus een traject kon zijn om een marketing-beïnvloeder te worden.”

“Een beperkt percentage gaf zelfs aan dat een grote groep volgelingen in sociale media als een vaardigheid kon worden beschouwd die aan potentiële werkgevers kon worden aangeboden,” betogen de onderzoekers. Verder wordt opgemerkt dat deze jonge werkzoekenden zich heel goed bewust zijn dat hun activiteiten in sociale media heel gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd. Bovendien bleken de respondenten volgens Wingfinder bijzonder goed te weten dat ze erover dienen te waken dat de sociale content die ze produceren en verspreiden, geen probleem zouden mogen vormen wanneer een potentiële werkgever zou beslissen hun account te bekijken.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, werkzoekenden |  Facebook |

Privacy in sociale media is voor ouderen problematisch

Oudere volwassenen worden naar Facebook getrokken omdat ze er beelden en berichten van familie en vrienden kunnen vrienden, maar maken zich anderzijds bezorgd over de personen die hun eigen content zouden kunnen bekijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en de National University of Singapore bij nagenoeg vijftig computergebruikers tussen vijfenzestig en vijfennegentig jaar. Om ook bij oudere bevolkingsgroepen bijval te kunnen genieten, zouden de ontwikkelaars van Facebook volgens de onderzoekers dan ook inspanningen moeten doen om aan potentiële gebruikers geschikte privacy-voorwaarden aan te bieden.

“Oudere gebruikers zeggen Facebook vooral te gebruiken om met anderen in contact te blijven, berichten van familie en vrienden te lezen en foto’s delen,” benadrukt onderzoeksleider Shyam Sundar, professor communicatie aan de Pennsylvania State University. “Andere ondervraagden wezen echter naar privacy en de banaliteit van een aantal boodschappen als een reden om het sociale netwerk links te laten liggen. Vooral privacy wordt als een probleem ervaren. Daarbij wordt er niet gevreesd teveel informatie vrij te geven, maar wel wordt opgemerkt dat er op de sociale netwerken teveel individuen rondzwerven die uit zijn om de geplaatste informatie. Men heeft het gevoel geen controle over zijn informatie meer te hebben.”

“Om oudere gebruikers te kunnen aantrekken, moet een duidelijk mogelijkheid op privacy-controle worden aangereikt,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij moet ook voor een sterke zichtbaarheid worden gezorgd. Anderzijds moet ook worden vastgesteld dat de trivialiteit van de content voor de oudere gebruikers vaak een probleem vormt. Een groot gedeelte van deze groep is van mening dat een groot deel van de inhoud van de boodschappen op Facebook eigenlijk geen verdere communicatie of aandacht waard is.” Wel merken de onderzoekers op dat Facebook vaak als een brug tussen verschillende generaties fungeert.

“Oudere gebruikers worden vaak door jongere familieleden aangezet een account aan te maken, zodat een onderlinge communicatie mogelijk zouden worden,” wordt er opgemerkt. “Op die manier kunnen sociale netwerken daadwerkelijke een platform worden voor intergenerationele communicatie.” Er wordt nog aan toegevoegd dat vijfenvijftigplussers weliswaar sociale media slechts langzaam hebben geadopteerd, maar inmiddels één van de snelstgroeiende gebruikersgroepen in de sector zijn geworden. Senioren vormen volgens het rapport dan ook een interessante groeimarkt voor de sociale netwerkbedrijven.

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, senioren |  Facebook |

05-07-17

Sociale media bij vele vakantiegangers bron van frustratie

Eén op vier reizigers denkt dat zijn zomervakantie en daarmee ook zijn relatie in het gedrang zal komen door een verslaving aan sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse juristenkantoor Brookman bij duizend gehuwde Britse toeristen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat vele reizigers kunnen aanvaarden dat hun partner op vakantie professionele telefoons en mails ontvangt en verstuurt, maar men blijkt zich anderzijds zwaar te storen aan een aanhoudend sociaal mediagebruik. Onder meer werd daarbij opgemerkt dat meer dan 25 procent van de ondervraagden zich gefrustreerd en verontwaardigd voelt omdat hun partner tijdens de vakantie een duidelijke mentale afstand liet blijken.

“Vaak moet vastgesteld worden dat gebruikers van sociale media weliswaar fysiek aanwezig zijn, maar zich emotioneel in een heel andere omgeving bevinden,” betogen de onderzoekers. “Dat geldt blijkbaar ook voor vakantieperiodes. Een overdreven gebruik van sociale media op vakantie kan tot zware ruzies leiden en zelfs uitmonden in een echte relatiecrisis.” De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat vele vakantiegangers aanvaarden dat hun partner een laptop of telefoon meeneemt en volgens 80 procent heeft die partner een evenwichtige balans tussen werk en gezin, maar wanneer sociale media ter sprake komen, duikt volgens Brookman een heel ander verhaal op.

Vastgesteld werd dat meer dan 60 procent van de ondervraagden getuigt dat zijn partner ook op vakantie minstens één keer per jaar zijn accounts op sociale media controleert. Bij 25 procent is er sprake van meerdere controlemomenten per dag en 2,6 procent klaagt over minstens tien contacten per etmaal. Volgens 6,8 procent van de reizigers is hun partner tijdens vakantieperiodes zelfs onafgebroken actief op sociale media. Brookman, gespecialiseerd in familierecht, waarschuwt dat technologie-verslaving voor de goede verhouding tussen koppels een groeiend probleem vormt en voor relaties even schadelijk kan zijn als alcoholisme of een drugverslaving.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende