22-03-17

Sociale media vinden distributeur belangrijker dan bron

Op sociale media is de distributeur voor de geloofwaardigheid van een verhaal belangrijker dan de oorspronkelijke auteur. Dat blijkt uit een rapport van het Media Insight Project, een samenwerkingverband van het Center for Public Affairs Research and the American Press Institute. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat nieuwsorganisaties meer aandacht moeten besteden aan de manier waarop hun artikels in sociale media worden verspreid. Het onderzoek toonde dat 50 procent van de respondenten een nieuwsartikel geloofwaardig noemde wanneer als distributeur een partij werd genoemd die door de gebruikers werd vertrouwd, maar dat cijfer viel tot 35 procent terug wanneer gewag wordt gemaakt van een onbetrouwbare verdeler.

Een gelijkaardig resultaat werd opgetekend bij het oordeel over de kwaliteit van de verslaggeving. Wanneer gewag werd gemaakt van een betrouwbare distributeur, bleken de respondenten ook sneller bereid om het artikel verder bij hun eigen vrienden te verspreiden. “Daarentegen moest worden vastgesteld dat de kwaliteit van de oorspronkelijke bron weinig impact heeft op de visie van de gebruiker,” betogen de onderzoekers. Wanneer het persbureau Associated Press als originele bron wordt opgegeven en een betrouwbare distributeur wordt geciteerd, blijkt 52 procent van de respondenten de bijdrage geloofwaardig te vinden.

Wanneer een combinatie wordt gemaakt van Associated Press en een minder geloofwaardige verdeler, daalt dat cijfer tot 32 procent. Gelijkaardige resultaten werden opgetekend bij een verwijzing naar de fictieve nieuwssite DailyNewsReview.com als originele bron. “Partijen die een grote credibiliteit hebben meegekregen, kunnen niet alleen bepalen welke content door gebruikers wordt bekeken, maar oefenen ook een positieve invloed uit op de geloofwaardigheid die aan de berichtgeving wordt gekoppeld,” benadrukt Tom Rosenstiel, executive director van het American Press Institute. Hij voegt eraan toe dat ongeveer de helft van de respondenten zich nadien nog de distributeur van de boodschap kon herinneren, maar wanneer naar de originele bron wordt gevraagd, daalt dit aandeel tot ongeveer 20 procent.

Lees Verder

20:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

04-03-17

Sociale media niet geschikt voor genuanceerde dialoog

Sociale mediaplatformen zijn geen media die een genuanceerde dialoog toelagen of met geconcentreerde aandacht naar andere personen te luisteren. Dat zegt Glenn Sparks, professor communicatie aan Brian Lamb School of Communication van de Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana. Hij benadrukt dat de platformen aan de gebruikers geen mogelijkheid bieden genuanceerde emoties duidelijk te maken, waardoor doordachte en productieve discussies over politiek en andere gevoelige onderwerpen bijzonder moeilijk worden. Sparks voegt eraan toe dat tekst een bijzonder beperkt medium is om emoties - die de basis vormen voor conversaties - tot uitdrukking te brengen.

“In een persoonlijke communicatie worden geen politieke boodschappen in het gezicht van de gesprekspartner geslingerd, maar wordt een conversatie opgestart,” benadrukt Glenn Sparks, die zich vooral interesseert in de effecten van massamedia en de impact van communicatie-technologieën op interpersoonlijke relaties. “Op sociale media wordt een dergelijke wisselwerking echter veel moeilijker.” De onderzoeker voegt eraan toe dat het gebrek aan mogelijkheden tot genuanceerde emotionele expressies op sociale media vaak bijdraagt tot een spiraal van venijnige en kwaadaardige communicaties.

“Gebruikers van sociale media hebben vaak een groot aantal connecties opgestapeld zonder die online vriendenkring echt te kennen,” benadrukt Sparks. “Daarom moet men vaak achteraf tot de vaststelling komen dat niet iedereen dezelfde politieke of filosofische visies hanteert, wat tot een polarisering van virtuele vriendschappen kan leiden. Niet zelden wordt daarop gereageerd met een ontvriending, wat voor het doelwit een zware emotionele kwetsuur kan betekenen. Gebruikers zouden zich moeten herinneren dat sociale media geen polarisering nastreven, maar het contact tussen mensen willen stimuleren. Wanneer boodschappen worden geplaatst, wordt dat helaas vaak vergeten.”

“Deze boodschappen worden vaak snel en impulsief geformuleerd, zonder voldoende tijd voor reflectie in acht te nemen,” betoogt Sparks. “Daardoor dreigt een situatie van onstabiliteit, die een spiraal van onbedoelde emotionele reacties kan creëren.”

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

05-12-16

Sociale media worden belangrijker in lokale reclame

Sociale media hebben de voorbije jaren een belangrijke plaats verworven in lokale reclame. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Borrell Associates bij meer dan 7.500 Amerikaanse ondernemingen die in lokale reclame hebben geïnvesteerd. Daarbij kon worden vastgesteld dat 85 procent van de betrokken bedrijven op sociale media aanwezig was, tegenover slechts 57 procent vijf jaar geleden. Opgemerkt werd dat 96 procent van de ondernemingen actief was op Facebook. Daarbij bleek bijna 80 procent van de lokale bedrijven op Facebook een pagina te hebben, terwijl 62 procent reclame op het platform had gekocht.

De grootste rivaal van Facebook op het gebied van lokale reclame is Twitter, waar 51 procent van de ondervraagde ondernemingen een account had. Daarna volgen Linkedin (41 procent), GooglePlus (36 procent), YouTube (36 procent) en Instagram (34 procent). De interesse in Pinterest bleef daarentegen relatief beperkt (20 procent), terwijl voor Tumblr nauwelijks belangstelling kon worden opgemerkt (3 procent). De beste bron voor het aantrekken van nieuwe consumenten zijn verwijzingen, die door twee op drie consumenten worden vernoemd. Verwijzingen blijven al vijf jaar onafgebroken de belangrijkste aanvoer van nieuwe klanten.

Op de tweede plaats staan de websites van bedrijven, hoewel op deze activiteiten minder vaak beroep worden gedaan dan in het verleden. Nog 47 procent vindt de websites een goede bron van klanten, tegenover 58 procent vijf jaar geleden. De impact van sociale media is over diezelfde periode gestegen van 21 procent naar 44 procent. Ook andere digitale media hebben een groei laten optekenen. Bij online media kon ruimschoots een verdubbeling van 10 procent naar 21 procent worden gemeld. Email-marketing bleef status-quo op 23 procent. Krantenreclame is daarentegen van 40 procent naar 24 procent teruggevallen. Bij magazines was er nog een stijging van 14 procent naar 15 procent.

Lees Verder

19:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Sociale media snel even groot reclamemedium als krantensector

Tegen het einde van dit decennium zullen de reclamebestedingen op sociale media wereldwijd een jaaromzet realiseren van 50 miljard dollar. Daarmee zullen sociale media als reclameplatform nagenoeg even groot zijn geworden als kranten. Dat blijkt uit een rapport van reclameconsulent Zenith Optimedia, een dochterbedrijf van de Franse groep Publicis. Opgemerkt wordt dat de snelle uitbreiding van sociale mediaplatformen op mobiele apparaten, samen met een snellere internet-connectiviteit en de introductie van gesofisticeerde technologieën, tot een zware verschuiving heeft geleid in de manier waarop het publiek nieuws consumeert.

Zenith Optimedia voorspelt dat reclame-campagnes op sociale media over drie jaar 20 procent van de totale online advertentie-sector zullen vertegenwoordigen. Op dat ogenblik zullen sociale media als reclameplatform nog slechts 1 procent kleiner zijn dan de krantensector. Eén jaar later zullen de sociale media volgens Zenith Optimedia de krantensector ruimschoots achter zich laten. “Sociale media en online video vormen de pijlers van de aanhoudende groei in de wereldwijde reclamebestedingen, ondanks politieke bedreigingen voor de economie,” benadrukt Jonathan Barnard, analist bij Zenith Optimedia.

Opgemerkt wordt dat de mediasector de voorbij jaren een snelle verschuiving in reclame-trends heeft kunnen registreren. “Steeds meer worden reclamebudgetten van traditionele bronnen zoals kranten overgeheveld naar websites op computers en mobiele apparaten,” wordt er opgemerkt. “Er wordt daarbij door de adverteerders steeds meer aandacht besteed aan sociale media, waar de commerciële boodschappen samenvloeien met de newsfeeds van consumenten op platformen zoals Facebook en Snapchat. Deze strategieën blijken op een grotere efficiëntie te kunnen rekenen dan de storende banner-formaten.”

In het algemeen verwacht Zenith Optimedia dat de wereldwijde reclame volgend jaar een groei met 4,4 procent zal kennen. Daarmee zou eenzelfde groeitempo worden gerealiseerd als dit jaar. “Dat zou een bijzonder sterke prestatie zijn,” wordt er opgemerkt. “Dit jaar kon de sector immers profiteren van grote gebeurtenissen zoals de Olympische Spelen, de brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen.” Online videoreclame zou over drie jaar een wereldwijde omzet realiseren van 35,4 miljard dollar. Daarmee zal online video de radioreclame achter zich laten, maar de achterstand tegenover televisie blijft groot.

Lees Verder

19:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

28-09-16

Scandinavië het meest sceptisch over merkencontent op sociale platformen

Het gebruik van nieuwe sociale platformen kent een snelle groei, maar meer dan een kwart van het online publiek zegt bewust de berichten van merken in sociale netwerken te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Kantar naar de digitale attitudes en gedragingen van 70.000 online consumenten in bijna zestig landen. Vastgesteld werd dat 26 procent van de respondenten te kennen geeft bewust merkencontent uit de weg te gaan. Dat cijfer loopt op tot een maximum van 57 procent in Zweden en Denemarken. De scepsis tegenover merkenboodschappen op sociale vormen ligt het laagste in Saudi-Arabië (15 procent) en Brazilië (19 procent).

“Sociale platformen gaan vaak zonder reclame van start en richten zich vooral op de uitbreiding van het gebruikerspubliek,” stippen de onderzoekers aan. “Na verloop van tijd worden de initiatiefnemers uit financiële overwegingen echter genoodzaakt om uiteindelijk toch reclame te introduceren. Vele merken worden daarbij echter geconfronteerd met het probleem dat grote groepen consumenten zich door de massale aanwezigheid van merken op sociale platformen overspoeld voelen. Daarbij moest worden vastgesteld dat 34 procent van de respondenten opwerpt het gevoel te hebben door online reclame constant gevolgd te worden.”

Anderzijds kan volgens Kantar wordt vastgesteld dat invloedrijke personaliteiten en celebrities mogelijk de kans bieden om de visie van het publiek over de merken bij te sturen. Daarbij wordt opgemerkt dat in de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar 40 procent te kennen geeft de getuigenissen van personen over merken meer te vertrouwen dan officiële bronnen zoals kranten, merkensites of televisiereclames.” Cruciaal is volgens Michael Nicholas, internationaal directeur bij Kantar, de geschikte boodschap op het optimale ogenblik langs het gepaste kanaal aan het ideale publiek te bezorgen.

Dat is volgens Nicholas van wezenlijk belang om de fundamentele negatieve perceptie van het publiek tegen de online activiteit van merken te overwinnen. Onder meer merken zoals Disney, Starbucks en McDonald’s hebben dat volgens Nicholas perfect begrepen.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

02-09-16

Jonge generaties willen sociale media op werkvloer

De jongste generaties werknemers wensen dat sociale media in hun werkomgeving worden geïntegreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Future Workplace bij meer dan vierduizend vertegenwoordigers van de millennials en Generation Z in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Mexico, Polen, Argentinië, India, China, Canada en Zuid-Afrika. Vastgesteld werd dat deze werknemers diverse apparaten in hun bezit hebben die ze op de werkvloer willen kunnen gebruiken. Sociale media staat met een score van 41 procent op de eerste plaats, gevolgd door wearables (27 procent) en virtuele realiteit (26 procent).

“Het onderzoek bracht echter tevens aan het licht dat beide generaties sociale media ook als de grootste afleiding op de werkvloer beschouwen (46 procent), gevolgd doot tekstberichten (39 procent) en email (31 procent),” benadrukt Dan Schawbel, onderzoeksdirecteur bij Future Workplace. “Opmerkelijk is echter vooral dat deze jongere werknemers, ondanks hun interesse in technologie, toch een voorkeur tonen om met hun collega’s en managers in persoon te communiceren en niet met email of telefoon. Net zoals de oudere generatie werknemers, waarderen ook de millennials en Generation Z de persoonlijke communicatie die een traditioneel kenmerk vormt vormt van de traditionele kantooromgeving.”

“Tegelijkertijd echter streven jonge werknemers naar flexibele werkuren en telewerk, terwijl een belangrijk aantal werkgevers deze concepten nog niet heeft geadopteerd,” zegt Dan Schawbel nog. Uit het onderzoek bleek nog dat 41 procent van Generation Z de kantooromgeving als zijn favoriete werkplaats kiest. Daarnaast gaf 49 procent van beide generaties aan van plan te zijn om hun volledige carrière in hun huidige sector te blijven werken. Daarentegen zegt 31 procent in de toekomst in een andere richting te willen evolueren. Tevens zegt 56 procent in de loop van zijn carrière nog in een ander land te willen werken. Tot nu toe heeft 71 procent van beide generaties slechts in één land gewerkt.

Voor de jongere werknemers blijkt flexibiliteit belangrijker dan een bijkomende ziekteverzekering.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, werkvloer |  Facebook |

09-06-16

Nederland Europees marktleider in sociale netwerken

In geen enkel ander Europees land wordt zoveel gebruik gemaakt van sociale netwerken dan in Nederland. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eMarketer. De onderzoekers merken op dat over drie jaar meer dan de helft van de West-Europese bevolking gebruik zal maken van sociale netwerken, maar er kunnen in de regio opvallende verschillende niveaus van adoptie worden opgetekend. In Nederland is op dit ogenblik 72,8 procent van de online populatie actief op sociale platformen. Op de tweede plaats staan Noorwegen en Groot-Brittannië met een score van 69,5 procent, gevolgd door Italië (69 procent) en Zweden (68,9 procent).

Onderaan staan daarentegen naties zoals Duitsland (57,1 procent) en Frankrijk (55,7 procent). In de Europese Unie wordt een gemiddelde opgetekend van 63,2 procent. Tegen het einde van het decennium zal volgens het rapport Italië met een penetratie van 73,9 procent het Europees marktleiderschap hebben overgenomen, gevolgd door Nederland (73,4 procent), Noorwegen (72,4 procent), Groot-Brittannië (71,7 procent) en Zweden (70,5 procent). Duitsland en Frankrijk zullen met een respectievelijke score van 60,5 procent en 59,5 procent nog steeds de hekkensluiters van de Europese sociale netwerking zijn.

De verschillen kunnen volgens Karin von Abrams, analist bij eMarketer, worden toegeschreven aan culturele verschillen en logistieke problemen. "Er zijn verschillende redenen waarom sociale netwerken in Frankrijk en Duitsland slechts een beperkte populariteit kennen," zegt de onderzoekster. "In beide landen kan een grotere bezorgdheid rond privacy worden opgemerkt, terwijl tevens Frankrijk en Duitsland een sterker wantrouwen tegen wereldwijde online partijen zoals Facebook of Google koesteren dan Italië, Spanje of Groot-Brittannië. Bovendien hanteert Duitsland relatief conservatieve opinies ten opzichte van interpersoonlijke relaties en het delen van persoonlijke informatie.

Verder mag men volgens von Abrams ook niet negeren dat Duitsland tevens een oudere bevolking telt dan de rest van West-Europa. “Het land kent ook geen cultuur van nationale persoonlijkheden met een intensieve sociale netwerkactiviteit,” benadrukt de analist. “Anderzijds wordt het sociale netwerkgebruik in Italië en Spanje nog verder gestimuleerd door de introductie van snellere draadloze verbindingen en goedkopere dataplannen. De grootste sociale netwerkpopulatie situeert zich op dit ogenblik in Groot-Brittannië, waar 36,9 miljoen gebruikers kunnen worden geteld, gevolgd door Duitsland (36,4 miljoen), Frankrijk (27,5 miljoen), Italië (26,1 miljoen) en Spanje (21,3 miljoen).

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, sociale media |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende