30-10-17

Facebook veruit marktleider in sociale commerce

De grote meerderheid van de consumenten doen bij aankopen op sociale netwerken vooral beroep op Facebook. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Open Influence bij een groep gebruikers van sociale commerce in de Verenigde Staten. Daarbij bleek dat 47,7 procent van de respondenten te kennen gaf zijn jongste sociale aankoop op Facebook te hebben gedaan. Instagram kwam op grote afstand met een score van 8,6 procent op een tweede plaats, gevolgd door YouTube (4,5 procent), Pinterest (2,1 procent), Twitter (1,4 procent) en Snapchat (0,8 procent). Er werd ook vastgesteld dat 34,6 procent nog nooit op sociale media een aankoop heeft gedaan.

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat mode en kleding met een score van 32,4 procent in de sociale commerce de populairste productcategorie vormen. Voeding en drank volgt met een cijfer van 17,9 procent op een tweede plaats. Er wordt wel op gewezen dat de impact van sociale netwerken op de consument verder kan gaan dan de uiteindelijke aankoopbeslissing en ook al eerder op het traject een invloed kan uitoefenen. Gewezen wordt op een eerder onderzoek van het bureau ViSenze, waaruit was gebleken dat bij de sociale netwerken Facebook de grootste impact had op de aankoopbeslissing van de consument.

Facebook werd daarbij door 31,8 procent van de ondervraagden genoemd als een bron van inspiratie voor aankopen. Op de tweede plaats stond Pinterest met een score van 16,4 procent, gevolgd door Instagram (12,5 procent) en Snapchat (1,7 procent). ViSenze wees er tegelijkertijd echter ook op dat 37,7 procent van de ondervraagden te kennen geeft dat sociale media geen enkele impact op hun aankoopbeslissingen hebben. De onderzoekers wijzen er echter op dat marketeers en merken in hun strategieën voor de benadering van de consument in verschillende fases van het proces gebruik van sociale media kunnen maken.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

21-09-17

Sociale netwerken gevoelig voor besmetting met stemmingen

Adolescenten kunnen een positieve of negatieve stemming aan hun vrienden doorgeven, maar voor depressies geldt dat systeem niet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick bij een groep scholieren in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat het gemoed van een individu een ongunstige impact zal ervaren wanneer in de vriendenkring een grotere negatieve stemming moet worden ervaren. Op diezelfde manier zal ook een positieve invloed worden ervaren van een optimistischer netwerk. De studie toont volgens de onderzoekers dat onder meer op de werkvloer bij mentale gezondheidsproblemen verder moet worden gekeken dan depressies.”

“Er is in vriendenkringen duidelijk sprake van een sociale besmetting,” benadrukt onderzoeksleider Rob Eyre, professor gezondheidsstatistiek aan de University of Warwick. "De mentale gezondheidstoestand van een individu kan de impact ervaren van een blootstelling aan de emotionele expressies van sociale contacten. Wanneer het individu in zijn vriendenkring een groter aantal kennissen heeft die van een negatieve mentale instelling getuigen, dreigt men ook zelf de invloed van die ongunstige uitstraling te zullen ervaren. Er moet in de mentale gezondheidszorg dan ook rekening worden gehouden met de algemene kwaliteit van de vriendenkring.”

De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers belangrijke implicaties hebben voor de werkvloer. “Een vriendenkring met een negatieve sfeer kan immers een belangrijke impact hebben op de werknemer, die onder invloed van die ongunstige signalen zelf onder meer met slaapstoornissen en vermoeidheid zou kunnen worden geconfronteerd, waaruit een gebrek aan productiviteit zou kunnen volgen,” stippen de onderzoekers nog aan. “Initiatieven om het individuele risico op mentale gezondheidsproblemen aan te pakken, zullen dan ook niet alleen op het slachtoffer zelf een positieve invloed hebben, maar ook op zijn vriendenkring.”

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

14-09-14

YouTube is het beste social platform voor koopbeslissingen

Het videokanaal YouTube is het meest efficiënte sociale platform voor de lancering van nieuwe producten en de beïnvloeding van de aankoopbeslissingen van de consument. Dat is de conclusie van een studie van consulent AOL Platforms en het technologiebedrijf Convertro op basis van een half miljard clicks en vijftien miljoen transacties tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. YouTube gaat in de ranglijst Facebook vooraf. Daarna volgen GooglePlus, Pinterest, Linkedin en Tumblr. Er wordt wel opgemerkt dat organisch gecreëerde content op sociale media in een aantal sectoren - zoals voeding, drank of textiel - betere resultaten laat optekenen dan betaalde boodschappen.

“De resultaten van de studie laten uitschijnen dat betaalde reclame op YouTube gemakkelijker tot conversies kan leiden dan de meeste andere sociale platformen,” stipt Jeff Zwelling, chief executive van Convertro, aan. “Vooral bij de lancering van nieuwe producten en de uiteindelijke verkoop aan de eindklant blijkt YouTube een bijzonder efficiënt kanaal te zijn. Daarvoor kunnen aantal oorzaken worden gevonden. In de eerste plaats beschikt het platform over een omvangrijk eigen zoekvolume, terwijl het ook een leidinggevende positie heeft in de zoekmachine van moederbedrijf Google. Bovendien is de content op YouTube vaak bijzonder rijk en nuttig.”

Jeff Zwelling verwijst daarbij naar eigen ervaringen bij de aankoop van een koffiemachine. De topman van Convertro zegt daarbij met een moeilijke keuze tussen drie gelijkwaardige producten geconfronteerd te zijn. Om een uitweg te vinden besliste Zwelling uiteindelijk beroep te doen op YouTube, waar een aantal videoclips met getuigenissen en demonstraties van gebruikers van de betrokken beschikbaar waren. De videocontent was volgens Zwelling uiteindelijk beslissend in zijn persoonlijke keuze. De onderzoekers merken nog op dat sociale platformen in verschillende stadia een impact kunnen hebben op het aankoopproces.

“De kennismaking met een product op sociale media wordt vaak bestempeld als de eerste stap in het aankoopproces,” wordt er opgemerkt. “In het middenstadium komen consumenten vaak in contact met reclame en andere marketing die hen terugvoeren naar het product waarin ze initieeel geïnteresseerd waren. In de laatste fase zullen consumenten vaak op zoek gaan naar bijkomende informatie over de producten die hen tijdens de eerste twee stadia werden voorgesteld en die ze in hun aankoopplannen hebben opgenomen.” Er wordt wel aan toegevoegd dat de transactie niet noodzakelijk een lineair karakter heeft en de aankopen in alle fasen van het proces kunnen gebeuren.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

02-09-14

Introverten blijven het langst op sociale netwerken hangen

Introverte personen blijven het langst aanwezig op sociale netwerken zoals Facebook, maar verstrekken desondanks minder informatie over zichzelf. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alabama. De Amerkaanse onderzoekers merken op dat introverte en eenzame mensen de sociale netwerken vaak gebruiken om de tijd te doden, zonder echter een grote activiteit op het platform te vertonen. De relatie-activiteit op de sociale netwerken wordt volgens de wetenschappers daarentegen grotendeels gedragen door extroverten, narcisten en gebruikers die een grote controle over hun persoonlijke imago nastreven.

“Men zou kunnen veronderstellen dat het volume gepubliceerd materiaal een goede graadmeter is om de grootste gebruikers van sociale netwerken zoals Facebook te kunnen identificeren, maar dat is in werkelijkheid niet het geval,” zegt onderzoeksleider Pavica Sheldon, professor communicatie aan de University of Alabama. “Vaak zijn het introverte persoonlijkheden die de meeste tijd op de netwerken doorbrengen. Dat wil echter niet zeggen dat deze teruggetrokken karakters ook een grote activiteit op de platformen laten optekenen. Voor introverten is het tijdsgebruik geen synoniem voor een grote publicatie-activiteit. Introverte en eenzame mensen gebruiken sociale netwerken vooral om de tijd te doden.”

“De grootste relatie-voordelen van sociale netwerken kunnen echter zonder twijfel door de extroverte persoonlijkheden worden opgeëist,” zegt professor Sheldon nog. “Naarmate het extroverte karakter toeneemt, zal ook de publicatie van berichten en foto’s toenemen. Narcisten houden van de bekendheid en worden graag opgemerkt. Dat gedrag biedt deze karakters, die zich ook in het reële leven als aangenaam gezelschap laten opmerken, de kans om tenvolle van de sociale voordelen van de netwerken te genieten. Individuen die in het offline leven op een groter netwerk van relaties kunnen terugvallen, zullen eveneens het grootste voordeel halen uit het gebruik van sociale netwerken.”

“Narcisten en individuen die ernaar streven om hun gedrag bij te sturen om zich aan de veranderende sociale omstandigheden aan te passen, zijn geneigd om op de sociale netwerken het grootst aantal foto’s te publiceren,” voert Pavica Sheldon nog aan. “Het publiceren van foto’s biedt hen immers de mogelijkheid om een grotere controle te behouden op de creatie van hun online imago.”

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

16-07-14

Millennials en babyboomers tonen gelijke sociale waardering voor merken

Babyboomers en millennials vertonen een nagenoeg even grote neiging om op een sociaal netwerk hun waardering voor een merk te uiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GlobalWebIndex. De onderzoekers stelden vast dat 36 procent van de babyboomers de waardering voor een merk hebben laten blijken. Bij millennials stijgt dat cijfer tot 39 procent.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, merk |  Facebook |

06-06-14

Sociale netwerken geven aanleiding tot emotionele besmetting

Trafieken op sociale netwerken kunnen aanleiding geven tot een emotionele besmetting. Emoties kunnen immers op andere gebruikers worden overgedragen, waarbij de andere partij dezelfde gevoelens ervaart zonder zich van de besmetting bewust te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de University California bij nagenoeg zevenhonderdduizend gebruikers van het sociale netwerk Facebook. Aangevoerd wordt dat deze emotionele besmetting wordt gerealiseerd zonder directe interactie tussen betrokken en zonder enige aanwezigheid van niet-verbale signalen.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

16-05-14

Meisjes lopen groter risico op sociale netwerkdepressie

Vrouwelijke tieners maken gebruik van sociale netwerken om feedback over zichzelf te zoeken en dreigen daarbij moeilijk aan negatieve reacties te kunnen ontsnappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murdoch University bij meer dan achttienhonderd jongeren tussen negen en elf jaar naar het gebruik van sociale netwerken. De Australische onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke gebruikers in sociale netwerken intensiever onder de loep worden genomen en meer negatieve reacties uitlokken dan hun mannelijke tegenhangers of seksegenotes die zich niet in de wereld van sociale media begeven.

“Het geslacht en de mentale investering in sociale netwerken zijn voor de invloed van platformen zoals Facebook op jongeren belangrijker dan de frequentie van het gebruik,” zeggen de onderzoekers Bonnie Barber en Corey Blomfield Neira, psychologen aan de Murdoch University. "Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke gebruikers meer investeren in sociale netwerken en meer negatieve gevolgen ervaren dan zowel mannen als seksegenotes die niet op sociale netwerken actief zijn. Het onderzoek laat uitschijnen dat sociale netwerking een positieve vrijetijdsbesteding kan zijn voor mannelijke jongeren, maar een negatieve impact dreigt te hebben op jonge vrouwen.”

Onder meer bleek volgens Barber en Neira dat mannelijke jongeren met een sociaal netwerkprofiel een significant hoger zelfbeeld vertonen. “De resultaten suggereren dat mannelijke jongeren sociale netwerken kunnen bestempelen als een locatie om hun sociale vaardigheden en competenties te oefenen en te verfijnen,” zeggen de onderzoekers. “Dat leidt tot een groter gevoel van sociale competentie. Bij vrouwelijke tieners blijken sociale netwerken daarentegen vaak gekoppeld te moeten worden aan hogere depressie-neigingen en een lager gevoel van eigenwaarde. Vrouwelijke jongeren gebruiken sociale netwerken om feedback over zichzelf te zoeken en vrezen daarbij voor een negatieve reactie.”

Sociale netwerken worden volgens Barber en Neira vaak bestempeld als een sociaal curriculum vitae. “Daarbij wordt vaak een profiel gecreëerd waarin de gebruiker zelf de grootste voldoening vindt. Leeftijdsgenoten kunnen daardoor van mening zijn dat hun vriendenkring een boeiender leven leidt dan henzelf. Gebruikers die zwaar investeren in sociale netwerken, zouden minder gemakkelijk in staat zijn om het sociaal curriculum vitae van hun vrienden te onderscheiden van de dagelijkse realiteit. Daardoor worden bij de evaluatie van de eigen persoonlijkheid onrealistische beelden en vergelijkingen opgebouwd, waardoor grotere investeringen in sociale netwerken kunnen leiden tot een lager zelfbeeld en depressies.”

“Ouders die zich zorgen maken over het sociale netwerkgebruik van hun kinderen, zouden niet gealarmeerd moeten zijn door de frequentie, maar wel rekening moeten houden met de intensiviteit waarmee hun opgroeiende kinderen in het platform investeren.”

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, depressie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende