30-04-18

Sociale netwerken tonen verband tussen weersomstandigheden en gevoelens

Gevoelens die op sociale platformen zoals Facebook of Twitter naar voor worden gebracht, kunnen vaak aan bepaalde weerpatronen worden gekoppeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vancouver School of Economics en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), gebaseerd op een analyse van 2,4 miljard berichten op Facebook en 1,1 miljard boodschappen op Twitter over een periode van zeven jaar. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat temperatuur, neerslag, vochtigheid en bewolking elk sterk geassocieerd konden worden met positieve of negatieve uitingen van gevoelens.

Lees Verder

21:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

25-04-18

Bij sociale netwerken hoeft wantrouwen genegenheid niet aan te passen

Hoewel de meeste Amerikanen een groot deel van hun vertrouwen in Facebook hebben verloren, blijken ze nog altijd van het sociale netwerk te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Bospar en Propeller Insights bij duizend consumenten in de Verenigde Staten enkele tijd na de uitbraak van de controverse die bij Facebook is ontstaan naar de activiteiten van informatieverzamelaar Cambridge Analytica. Uit het onderzoek bleek dat 55 procent van de respondenten te kennen gaf in Facebook geen vertrouwen meer te hebben. Daarentegen kon worden vastgesteld dat 78 procent van de ondervraagden aangeeft Google te vertrouwen.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

30-10-17

Facebook veruit marktleider in sociale commerce

De grote meerderheid van de consumenten doen bij aankopen op sociale netwerken vooral beroep op Facebook. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Open Influence bij een groep gebruikers van sociale commerce in de Verenigde Staten. Daarbij bleek dat 47,7 procent van de respondenten te kennen gaf zijn jongste sociale aankoop op Facebook te hebben gedaan. Instagram kwam op grote afstand met een score van 8,6 procent op een tweede plaats, gevolgd door YouTube (4,5 procent), Pinterest (2,1 procent), Twitter (1,4 procent) en Snapchat (0,8 procent). Er werd ook vastgesteld dat 34,6 procent nog nooit op sociale media een aankoop heeft gedaan.

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat mode en kleding met een score van 32,4 procent in de sociale commerce de populairste productcategorie vormen. Voeding en drank volgt met een cijfer van 17,9 procent op een tweede plaats. Er wordt wel op gewezen dat de impact van sociale netwerken op de consument verder kan gaan dan de uiteindelijke aankoopbeslissing en ook al eerder op het traject een invloed kan uitoefenen. Gewezen wordt op een eerder onderzoek van het bureau ViSenze, waaruit was gebleken dat bij de sociale netwerken Facebook de grootste impact had op de aankoopbeslissing van de consument.

Facebook werd daarbij door 31,8 procent van de ondervraagden genoemd als een bron van inspiratie voor aankopen. Op de tweede plaats stond Pinterest met een score van 16,4 procent, gevolgd door Instagram (12,5 procent) en Snapchat (1,7 procent). ViSenze wees er tegelijkertijd echter ook op dat 37,7 procent van de ondervraagden te kennen geeft dat sociale media geen enkele impact op hun aankoopbeslissingen hebben. De onderzoekers wijzen er echter op dat marketeers en merken in hun strategieën voor de benadering van de consument in verschillende fases van het proces gebruik van sociale media kunnen maken.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

21-09-17

Sociale netwerken gevoelig voor besmetting met stemmingen

Adolescenten kunnen een positieve of negatieve stemming aan hun vrienden doorgeven, maar voor depressies geldt dat systeem niet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick bij een groep scholieren in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat het gemoed van een individu een ongunstige impact zal ervaren wanneer in de vriendenkring een grotere negatieve stemming moet worden ervaren. Op diezelfde manier zal ook een positieve invloed worden ervaren van een optimistischer netwerk. De studie toont volgens de onderzoekers dat onder meer op de werkvloer bij mentale gezondheidsproblemen verder moet worden gekeken dan depressies.”

“Er is in vriendenkringen duidelijk sprake van een sociale besmetting,” benadrukt onderzoeksleider Rob Eyre, professor gezondheidsstatistiek aan de University of Warwick. "De mentale gezondheidstoestand van een individu kan de impact ervaren van een blootstelling aan de emotionele expressies van sociale contacten. Wanneer het individu in zijn vriendenkring een groter aantal kennissen heeft die van een negatieve mentale instelling getuigen, dreigt men ook zelf de invloed van die ongunstige uitstraling te zullen ervaren. Er moet in de mentale gezondheidszorg dan ook rekening worden gehouden met de algemene kwaliteit van de vriendenkring.”

De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers belangrijke implicaties hebben voor de werkvloer. “Een vriendenkring met een negatieve sfeer kan immers een belangrijke impact hebben op de werknemer, die onder invloed van die ongunstige signalen zelf onder meer met slaapstoornissen en vermoeidheid zou kunnen worden geconfronteerd, waaruit een gebrek aan productiviteit zou kunnen volgen,” stippen de onderzoekers nog aan. “Initiatieven om het individuele risico op mentale gezondheidsproblemen aan te pakken, zullen dan ook niet alleen op het slachtoffer zelf een positieve invloed hebben, maar ook op zijn vriendenkring.”

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

14-09-14

YouTube is het beste social platform voor koopbeslissingen

Het videokanaal YouTube is het meest efficiënte sociale platform voor de lancering van nieuwe producten en de beïnvloeding van de aankoopbeslissingen van de consument. Dat is de conclusie van een studie van consulent AOL Platforms en het technologiebedrijf Convertro op basis van een half miljard clicks en vijftien miljoen transacties tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. YouTube gaat in de ranglijst Facebook vooraf. Daarna volgen GooglePlus, Pinterest, Linkedin en Tumblr. Er wordt wel opgemerkt dat organisch gecreëerde content op sociale media in een aantal sectoren - zoals voeding, drank of textiel - betere resultaten laat optekenen dan betaalde boodschappen.

“De resultaten van de studie laten uitschijnen dat betaalde reclame op YouTube gemakkelijker tot conversies kan leiden dan de meeste andere sociale platformen,” stipt Jeff Zwelling, chief executive van Convertro, aan. “Vooral bij de lancering van nieuwe producten en de uiteindelijke verkoop aan de eindklant blijkt YouTube een bijzonder efficiënt kanaal te zijn. Daarvoor kunnen aantal oorzaken worden gevonden. In de eerste plaats beschikt het platform over een omvangrijk eigen zoekvolume, terwijl het ook een leidinggevende positie heeft in de zoekmachine van moederbedrijf Google. Bovendien is de content op YouTube vaak bijzonder rijk en nuttig.”

Jeff Zwelling verwijst daarbij naar eigen ervaringen bij de aankoop van een koffiemachine. De topman van Convertro zegt daarbij met een moeilijke keuze tussen drie gelijkwaardige producten geconfronteerd te zijn. Om een uitweg te vinden besliste Zwelling uiteindelijk beroep te doen op YouTube, waar een aantal videoclips met getuigenissen en demonstraties van gebruikers van de betrokken beschikbaar waren. De videocontent was volgens Zwelling uiteindelijk beslissend in zijn persoonlijke keuze. De onderzoekers merken nog op dat sociale platformen in verschillende stadia een impact kunnen hebben op het aankoopproces.

“De kennismaking met een product op sociale media wordt vaak bestempeld als de eerste stap in het aankoopproces,” wordt er opgemerkt. “In het middenstadium komen consumenten vaak in contact met reclame en andere marketing die hen terugvoeren naar het product waarin ze initieeel geïnteresseerd waren. In de laatste fase zullen consumenten vaak op zoek gaan naar bijkomende informatie over de producten die hen tijdens de eerste twee stadia werden voorgesteld en die ze in hun aankoopplannen hebben opgenomen.” Er wordt wel aan toegevoegd dat de transactie niet noodzakelijk een lineair karakter heeft en de aankopen in alle fasen van het proces kunnen gebeuren.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

02-09-14

Introverten blijven het langst op sociale netwerken hangen

Introverte personen blijven het langst aanwezig op sociale netwerken zoals Facebook, maar verstrekken desondanks minder informatie over zichzelf. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alabama. De Amerkaanse onderzoekers merken op dat introverte en eenzame mensen de sociale netwerken vaak gebruiken om de tijd te doden, zonder echter een grote activiteit op het platform te vertonen. De relatie-activiteit op de sociale netwerken wordt volgens de wetenschappers daarentegen grotendeels gedragen door extroverten, narcisten en gebruikers die een grote controle over hun persoonlijke imago nastreven.

“Men zou kunnen veronderstellen dat het volume gepubliceerd materiaal een goede graadmeter is om de grootste gebruikers van sociale netwerken zoals Facebook te kunnen identificeren, maar dat is in werkelijkheid niet het geval,” zegt onderzoeksleider Pavica Sheldon, professor communicatie aan de University of Alabama. “Vaak zijn het introverte persoonlijkheden die de meeste tijd op de netwerken doorbrengen. Dat wil echter niet zeggen dat deze teruggetrokken karakters ook een grote activiteit op de platformen laten optekenen. Voor introverten is het tijdsgebruik geen synoniem voor een grote publicatie-activiteit. Introverte en eenzame mensen gebruiken sociale netwerken vooral om de tijd te doden.”

“De grootste relatie-voordelen van sociale netwerken kunnen echter zonder twijfel door de extroverte persoonlijkheden worden opgeëist,” zegt professor Sheldon nog. “Naarmate het extroverte karakter toeneemt, zal ook de publicatie van berichten en foto’s toenemen. Narcisten houden van de bekendheid en worden graag opgemerkt. Dat gedrag biedt deze karakters, die zich ook in het reële leven als aangenaam gezelschap laten opmerken, de kans om tenvolle van de sociale voordelen van de netwerken te genieten. Individuen die in het offline leven op een groter netwerk van relaties kunnen terugvallen, zullen eveneens het grootste voordeel halen uit het gebruik van sociale netwerken.”

“Narcisten en individuen die ernaar streven om hun gedrag bij te sturen om zich aan de veranderende sociale omstandigheden aan te passen, zijn geneigd om op de sociale netwerken het grootst aantal foto’s te publiceren,” voert Pavica Sheldon nog aan. “Het publiceren van foto’s biedt hen immers de mogelijkheid om een grotere controle te behouden op de creatie van hun online imago.”

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

16-07-14

Millennials en babyboomers tonen gelijke sociale waardering voor merken

Babyboomers en millennials vertonen een nagenoeg even grote neiging om op een sociaal netwerk hun waardering voor een merk te uiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GlobalWebIndex. De onderzoekers stelden vast dat 36 procent van de babyboomers de waardering voor een merk hebben laten blijken. Bij millennials stijgt dat cijfer tot 39 procent.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, merk |  Facebook |

06-06-14

Sociale netwerken geven aanleiding tot emotionele besmetting

Trafieken op sociale netwerken kunnen aanleiding geven tot een emotionele besmetting. Emoties kunnen immers op andere gebruikers worden overgedragen, waarbij de andere partij dezelfde gevoelens ervaart zonder zich van de besmetting bewust te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de University California bij nagenoeg zevenhonderdduizend gebruikers van het sociale netwerk Facebook. Aangevoerd wordt dat deze emotionele besmetting wordt gerealiseerd zonder directe interactie tussen betrokken en zonder enige aanwezigheid van niet-verbale signalen.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

16-05-14

Meisjes lopen groter risico op sociale netwerkdepressie

Vrouwelijke tieners maken gebruik van sociale netwerken om feedback over zichzelf te zoeken en dreigen daarbij moeilijk aan negatieve reacties te kunnen ontsnappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murdoch University bij meer dan achttienhonderd jongeren tussen negen en elf jaar naar het gebruik van sociale netwerken. De Australische onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke gebruikers in sociale netwerken intensiever onder de loep worden genomen en meer negatieve reacties uitlokken dan hun mannelijke tegenhangers of seksegenotes die zich niet in de wereld van sociale media begeven.

“Het geslacht en de mentale investering in sociale netwerken zijn voor de invloed van platformen zoals Facebook op jongeren belangrijker dan de frequentie van het gebruik,” zeggen de onderzoekers Bonnie Barber en Corey Blomfield Neira, psychologen aan de Murdoch University. "Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke gebruikers meer investeren in sociale netwerken en meer negatieve gevolgen ervaren dan zowel mannen als seksegenotes die niet op sociale netwerken actief zijn. Het onderzoek laat uitschijnen dat sociale netwerking een positieve vrijetijdsbesteding kan zijn voor mannelijke jongeren, maar een negatieve impact dreigt te hebben op jonge vrouwen.”

Onder meer bleek volgens Barber en Neira dat mannelijke jongeren met een sociaal netwerkprofiel een significant hoger zelfbeeld vertonen. “De resultaten suggereren dat mannelijke jongeren sociale netwerken kunnen bestempelen als een locatie om hun sociale vaardigheden en competenties te oefenen en te verfijnen,” zeggen de onderzoekers. “Dat leidt tot een groter gevoel van sociale competentie. Bij vrouwelijke tieners blijken sociale netwerken daarentegen vaak gekoppeld te moeten worden aan hogere depressie-neigingen en een lager gevoel van eigenwaarde. Vrouwelijke jongeren gebruiken sociale netwerken om feedback over zichzelf te zoeken en vrezen daarbij voor een negatieve reactie.”

Sociale netwerken worden volgens Barber en Neira vaak bestempeld als een sociaal curriculum vitae. “Daarbij wordt vaak een profiel gecreëerd waarin de gebruiker zelf de grootste voldoening vindt. Leeftijdsgenoten kunnen daardoor van mening zijn dat hun vriendenkring een boeiender leven leidt dan henzelf. Gebruikers die zwaar investeren in sociale netwerken, zouden minder gemakkelijk in staat zijn om het sociaal curriculum vitae van hun vrienden te onderscheiden van de dagelijkse realiteit. Daardoor worden bij de evaluatie van de eigen persoonlijkheid onrealistische beelden en vergelijkingen opgebouwd, waardoor grotere investeringen in sociale netwerken kunnen leiden tot een lager zelfbeeld en depressies.”

“Ouders die zich zorgen maken over het sociale netwerkgebruik van hun kinderen, zouden niet gealarmeerd moeten zijn door de frequentie, maar wel rekening moeten houden met de intensiviteit waarmee hun opgroeiende kinderen in het platform investeren.”

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, depressie |  Facebook |

08-05-14

Sociale netwerken hebben grote impact op gevoel van verbondenheid

Een gebrek aan succes op sociale netwerken kan leiden tot eenzaamheid en oorzaak zijn van een verlies van eigenwaarde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De Australische onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een actieve participatie aan sociale media bij de gebruikers een groter gevoel van verbondenheid creëert. Er wordt aan toegevoegd dat dit groepsgevoel echter wordt bedreigd wanneer de gebruikers niet langer content genereren en niet meer aan online activiteiten deelnemen of wanneer er van andere sociale netwerkers geen reacties meer worden ontvangen op boodschappen die online werden geplaatst.

"Social netwerksites zoals Facebook, die meer dan één miljard leden telt, bezorgen de gebruikers een rechtstreekse herinnering aan hun sociale relaties en laten hen toe om op elk willekeurig ogenblik met anderen te communiceren,” benadrukt onderzoeksleider Stephanie Tobin, professor psychologie aan de University of Queensland. "De bevindingen van de studie geven aan dat zowel passieve observanten, die zelf geen online activiteit meer ontplooien, als uitgesloten gebruikers, die geen reacties meer ontvangen op hun boodschappen, een gebrek aan groepsgevoel bleken te vertonen en zich minder tevreden toonden over hun leven.”

“Bovendien bleek dat bij uitgesloten gebruikers ook een lager niveau van eigenwaarde en controle diende te worden geregistreerd,” zegt professor Tobin nog. “De resultaten van de studie laten duidelijk blijken dat betrokkenheid noodzakelijk is om gevoelens van sociale afwijzing te kunnen vermijden. De conclusies verwijzen bovendien duidelijk naar een parallel met het reële leven, waar afwijzing en uitsluiting eveneens tot een verlies aan zelfvertrouwen leiden. Velen denken dat de houding in de online omgeving in belangrijke mate afwijkt van het reële leven, maar vastgesteld moet worden dat het gedrag in beide werelden vaak door dezelfde variabelen wordt gestuurd.”

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, verbondenheid |  Facebook |

06-05-14

Sociale netwerken maken van moeders invloedrijke groep

Marktonderzoekers zouden zich vooral moeten toespitsen op moeders. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Canberra en the University of Technology Kelvin Grove in Australië. De onderzoekers wijzen erop dat de netwerking van moeders onder invloed van de technologie van de schoolpoorten, winkels en samenkomsten rond kinderzorg nog verder wordt versterkt door sociale netwerken. Dat heeft ervoor geleid dat de impact van de mond-aan-mond reclame bij moeders nog veel groter is geworden dan in het verleden. Daarbij wordt opgemerkt dat er tussen moeders een groot onderling vertrouwen aanwezig is.

Lees Verder

19:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeders, sociale netwerken |  Facebook |

30-04-14

Content sociale netwerken wordt vooral mobiel gedeeld

Het delen van content in sociale netwerken gebeurt vooral met mobiele applicaties. Dat is de conclusie van een studie van consulent ShareThis, gebaseerd op de activiteiten in meer dan honderdtwintig sociale kanalen die ruim 95 procent van de Amerikaanse gebruikers van desktops en mobiele platformen vertegenwoordigen. De onderzoekers merken op dat tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 52 procent van de activiteiten rond het delen van content - zoals het verspreiden van artikelen, foto’s en video’s - op mobiele platformen werd geregistreerd. De onderzoekers zagen daarnaast ook een belangrijk terugval bij email in het delen van content.

"Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

20-04-14

Politiek is de grootste scheidingslijn in sociale netwerken

Politiek is de grote verdeler in sociale netwerken zoals Facebook. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology bij het honderdtal politiek actieve gebruikers van het sociale netwerk Facebook. Gebruikers die ervan overtuigd zijn dat het merendeel van hun vrienden politiek een andere mening hebben dan henzelf, tonen volgens de onderzoekers op Facebook minder engagement. Ook blijkt dat een politiek engagement de gebruiker ertoe aanzet om op het sociale netwerk binnen de eigen kring te blijven en andere visies te negeren. Dat leidt volgens de onderzoekers nog tot een verdere politieke polarisering.

“Vriendschapbanden tonen vaak een voorkeur voor mensen die dezelfde waarden en interesses delen,” zegt onderzoeksleider Catherine Grevet, specialist computerwetenschappen aan Georgia Tech. “Het netwerk van gelijkgestemde visies kent dan ook de meest intensieve interactie. Dat betekent echter dat er relatief weinig communicatie kan worden opgemerkt met vrienden die een afwijkende visie hanteren. Dat heeft tot gevolg dat men nauwelijks wordt geconfronteerd met tegengestelde standpunten. Ook de algoritmes van Facebook bieden daarvoor weinig oplossingen. Newsfeeds zijn immers gevuld met boodschappen van vrienden waarmee men intensieve interacties onderhoudt en sterke banden heeft.”

“Sociale media zouden moeten overwegen om op de verschillende standpunten van een problematiek te wijzen,” voert Catherine Grevet aan. “Dat zou de gebruiker in contact kunnen brengen met afwijkende visies, die in de sociale netwerken meestal door zwakke onderlinge banden worden gekenmerkt. Een dergelijke strategie zou een meerwaarde kunnen betekenen voor het platform, de gebruikers en de samenleving.” Uit het onderzoek bleek dat meer dan 70 procent van de respondenten erkent nooit over politiek te praten met vrienden die een afwijkende visie hanteren. Bovendien kwam het onderzoek tot de vaststelling dat 60 procent toegeeft nooit in te gaan op commentaren die niet met de eigen mening stroken.

Catherine Grevet merkt dat afwijkende commentaren in een aantal gevallen een motivatie bleken om de banden te verbreken, maar ze voegt er aan toe dat de meeste gebruikers op zoek gaan naar een taktiek om een dispuut of een meningsverschil uit de weg te gaan, zoals het tijdelijk afmelden of het mijden van de betrokken conversaties. “Sociale netwerken zouden de basis van deze relaties kunnen versterken door bij meningsverschillen de gemeenschappelijke interesses van de betrokken partijen te benadrukken,” merkt de onderzoekster op.

Lees Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, sociale netwerken |  Facebook |

31-03-14

Sociale netwerkaccount overledenen moeten worden afgeschermd

Het profiel van een overledene op het sociale netwerk Facebook verwijst niet noodzakelijk meer naar het imago van de betrokkene, maar vaak vooral naar de manier waarop hij in de herinnering van netwerkvrienden verder leeft. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers benadrukken dat het individuele archief op die manier een sociaal archief is geworden. Daarbij bestaat volgens de onderzoekers dat het imago van de overledene onbedoeld wordt geërodeerd. Bovendien kan de account volgens de wetenschappers aanleiding worden van een concurrentiestrijd tussen rouwenden.

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

14-03-14

Sociale netwerken vormen bedreiging voor het onafhankelijke denken

Sociale netwerken vormen een bedreiging voor het onafhankelijke analytische denken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon. De Amerikaanse onderzoekers stelden daarbij vast dat het raadplegen op sociale groepen weliswaar een oplossing kan brengen voor het probleem, maar geen enkele stimulans aanbrengt om het individu aan te zetten zich verder over het probleem te buigen. Op die manier vormen sociale netwerken volgens de wetenschappers een rem op het creëren van nieuwe kennis en innovatie. Opgemerkt wordt dat goede sociale netwerken het onafhankelijk denken overbodig maken.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

13-03-14

Sociale netwerken gedomineerd door vrouwelijke gebruikers

Nagenoeg alle grote sociale netwerken worden gedomineerd door vrouwen. Alleen op het professionele netwerk LinkedIn kan een grotere aanwezigheid van mannen worden opgetekend. Dat blijkt uit berekeningen van het magazine Finances Online. Bovendien ligt ook het engagement van vrouwen in sociale netwerken volgens het rapport hoger dan bij mannen, waarbij onder meer bij vrouwen een grotere interactie met bedrijven wordt opgetekend dan bij mannen. De onderzoekers merken verder op dat zowel mannen als vrouwen getuigen verschillende keren per dag zich op sociale netwerken aan te melden.

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

10-03-14

Sociale netwerken in belangrijke mate éénrichtingsverkeer

Het publiek deelt op sociale media opvallend vaker bestaande content dan zelf een bericht te plaatsen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij meer dan achttienhonderd gebruikers van het sociale netwerk Facebook in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat ongeveer 10 procent van de respondenten minstens dagelijks hun status op het sociale platform bijwerken, terwijl 44 procent tijdens datzelfde tijdsbestek berichten of beelden van andere gebruikers liken en 31 procent commentaar levert op foto’s van collega’s. Dit fenomeen geeft volgens waarnemers aan dat sociale netwerken in belangrijke mate een eenrichtings-conversatie met een voyeuristische inslag genereren.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

08-03-14

Sociale netwerken scoren laag op gebied van tevredenheid

De emotionele verwachtingen van de consument ten opzichte van merken zijn tot een absoluut topniveau gestegen, maar het blijkt voor de bedrijven bijzonder moeilijk te zijn om aan die wensen tegemoet te komen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Brand Keys naar het loyaliteits-niveau van meer dan dertigduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de laagste score op het gebied van tevredenheid wordt toegewezen aan sociale netwerken. Dat heeft volgens de onderzoekers echter veel te maken met het feit dat de consument aan de sociale netwerken bijzonder hoge verwachtingen koppelt.

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

03-03-14

Sociale netwerken worden weinig vertrouwd met databescherming

Consumenten hebben op het gebied van databescherming evenveel vertrouwen in buitenlandse geheime diensten als in sociale netwerken. Dat is gebleken uit een enquête van het Global Research Business Network (GRBN) bij meer dan tweeduizend consumenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen dat slechts 4 procent van de ondervraagden toegeeft een groot vertrouwen te hebben in sociale netwerken, terwijl 53 procent daarentegen gewag maakt van een groot wantrouwen. Ook bij buitenlandse geheime diensten heeft 4 procent het over een groot vertrouwen, terwijl 57 procent zegt zich tegen die organisaties bijzonder terughoudend op te stellen.

Uit het onderzoek blijkt dat binnenlandse banken en financiële instellingen op het gebied van databescherming het grootste vertrouwen genieten, hoewel ook daar slechts 24 procent aangeeft zich volledig op de organisaties te kunnen verlaten. Andere organisatie-types halen echter nog veel lagere scores. Onder meer bleek dat zoekmachines niet veel beter scoren dan sociale netwerken, want ook hier maakt slechts 6 procent gewag van een groot vertrouwen, terwijl 38 procent zegt totaal niet te geloven dat zijn persoonlijke gegevens bij deze aanbieders veilig zijn. Bij marktonderzoekers gaat het om scores van respectievelijk 5 procent en 41 procent en bij binnenlandse media om respectievelijk 4 procent en 43 procent.

Anderzijds blijken retailers met loyaliteits-programma’s door 10 procent van de consumenten vertrouwd te worden, terwijl 26 procent het tegenovergestelde beweert. Er wordt echter toegevoegd dat mobiele gegevens over de locatie van de consument door 46 procent als een vertrouwelijke informatie worden bestempeld, terwijl nog eens 41 procent van mening is dat deze informatie een gevoelig karakter heeft. Daarbij wordt opgemerkt dat de consument minder snel geneigd is om zijn thuisadres prijs te geven dan zijn mobiele telefoonnummer en email-adres bekend te maken. Daarnaast bijkt de naam ook gevoeliger informatie te zijn dan de bezochte websites, online aangekochte producten en diensten en boodschappen op sociale media.

De onderzoekers stelden vast dat 40 procent van de Britse consumenten en 45 procent van hun Amerikaanse collega’s een grote bezorgdheid tonen over het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Bij marketing-doelstellingen loopt dat cijfer op tot een gemiddelde van 62 procent. Driekwart van de ondervraagden zegt ook te eisen dat beschermings-initiatieven het gebruik van persoonlijke gegevens door merken controleren. Anderzijds blijkt 70 procent van de respondenten geen enkele inspanning te doen om bedrijven te waarschuwen dat hun online gedrag niet mag worden opgevolgd, terwijl 65 procent nagenoeg nooit het privacy-beleid van een website raadpleegt in de aanloop naar een aankoop van een product.

Ook werd opgemerkt dat voor het ontvangen van een gepersonaliseerd aanbod men in eerste instantie bereid is om het geslacht op te geven (62 procent), gevolgd door hobby’s (52 procent) en burgerlijke staat (43 procent). Slechts 40 procent zou persoonlijke informatie ter beschikking willen stellen in ruil voor gratis producten of diensten. Ook zegt 55 procent op sociale media niet meer persoonlijke informatie beschikbaar te stellen dan aan merken of winkels.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

28-02-14

Vrouwen schroeven op cruciaal ogenblik activiteit in netwerken terug

Netwerken worden zowel door mannen als vrouwen belangrijk geacht voor hun carrière, maar vrouwelijke vijfendertigplussers zijn opmerkelijk minder met netwerking actief dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van juridisch consulent Trowers & Hamlins en rekruteerder FDU Group bij bijna tweehonderdvijftig Britse professionals. De onderzoekers stelden vast dat in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar 29 procent van de mannen minstens één keer per week aan netwerking doet. Bij vrouwen loopt dat cijfer op tot 30 procent. Boven de leeftijd van vijfendertig doet zelfs 56 procent van de mannen aan netwerking, maar bij vrouwen valt dat terug tot 24 procent.

Lees Verder

21:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, sociale netwerken |  Facebook |

Moeders na geboorte kind minder actief op sociale netwerken

Moeders besteden na de geboorte van hun kind minder tijd aan sociale netwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Microsoft naar de sociale netwerkgewoonten van meer dan vierhonderd Amerikaanse moeders van kinderen onder de leeftijd van drie jaar. De resultaten van de studie gaan volgens de onderzoekers in tegen de algemene perceptie, waar aangegeven wordt dat moeders na de geboorte van een kind het sociale netwerk overspoelen met berichten en foto’s over nieuwe babies. Ook blijkt dat de respondenten de microblog Twitter niet beschouwen als een interessant platform om nieuws over hun kinderen uit te wisselen.

Lees Verder

21:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

25-02-14

Sociale netwerken creëren een omgeving van narcisme

Sociale netwerken zoals Facebook hebben geholpen om een cultuur van narcisme te creëren. Dat zegt Victoria Mapplebeck, docente interactieve media aan de Royal Holloway University of London. De onderzoekster merkt op dat de constante aanwezigheid in de belangstelling van de sociale media een fundamentele impact heeft op de beleving van het groeiproces en de beeldvorming over de eigen persoonlijkheid. De sociale netwerken bieden volgens Mappleback immers alleen de mogelijkheden om een relatief oppervlakkig en geïdealiseerd portret van het digitale leven te schetsen. Sociale netwerken zijn immers niet voorzien om te reageren op het volledige pallet menselijke emoties.

“Sociale netwerken zoals Facebook worden door gebruikers niet zelden ingeschakeld om een positiever imago over zichzelf op te bouwen,” merkt professor Mapplebeck op. “De profielen die worden gecreëerd zijn niet altijd even waarheidsgetrouw. Profielen en boodschappen op Facebook zijn vaak opvallend positief. Daarbij wordt in veel gevallen een avatar gecreëerd die slanker is, meer vrienden heeft, een beter liefdesleven geniet en een belangrijker professionele carrière heeft uitgebouwd dan zijn tegenhanger in het echte leven. Sociale netwerken hebben de gebruiker aangezet om zich als een spindokter voor zijn eigen leven op te werpen.”

“De gebruiker wil dat zijn omgeving geïnformeerd is over zijn persoonlijke leven, variërend van extreem banale gebeurtenissen tot persoonlijke beslissingen en keuzes die anders strikt persoonlijk zouden zijn gebleven,” voert Victoria Mapplebeck aan. “Facebook kent bovendien alleen een like-knop. Er is geen enkele ruimte gecreëerd om minder positieve elementen van het leven te weerspiegelen. Het platform biedt alleen de mogelijkheid om een oppervlakkig en geïdealiseerd portret samen te stellen van het digitale leven.” Facebook heeft wel gewag gemaakt van een sympathie-knop, die de mogelijkheid biedt om te reageren op negatief nieuws, zoals relatiebreuken, professionele problemen of ziekte.

“Hoe is de vraag of Facebook in de toekomst zal kunnen inspelen op de hele waaier van menselijke emoties,” merkt Mapplebeck op. “Is het mogelijk om alle menselijke emoties in klik-opties te gieten? Is het voor de platformen haalbaar om te voldoen aan alle eisen die de mens aan de technologie stelt? Er moet ook gevraagd worden of de gebruiker zich echt betrokken voelt bij de berichten die over vrienden en bekenden op de sociale netwerken worden gelezen. Het zal altijd gemakkelijker zijn om zich op Facebook aan te melden dan een afspraak of een telefoongesprek met vrienden te maken. Door consequent te kiezen voor een digitale shortcut, zal men uiteindelijk meer beginnen te verwachten van technologie dan van elkaar.”

Lees Verder

10:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, narcisme |  Facebook |

20-02-14

Sociale netwerken zijn gemener dan het dagelijkse leven

Jonge volwassenen tonen op het sociale netwerk Facebook een gemener karakter dan in het dagelijkse leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University in Nieuw-Zeeland bij een groep jongeren tussen achttien en twintig jaar. De bescherming van het computerscherm en de mogelijkheid om conversaties te voeren zonder geconfronteerd te worden met de gelaatsuitdrukkingen van de gesprekspartner, geeft aan de gebruiker volgens de onderzoekers immers vaak een vrijer gevoel om hun mening naar voor te kunnen brengen zonder voor onmiddellijke consequenties te hoeven vrezen. Bovendien bieden digitale media volgens de onderzoekers ook extra tijd om een mening op de meest krachtdadige manier te formuleren.

“Een groot gedeelte van de respondenten gaf toe dat hun definitie van aanvaardbaar online gedrag gebaseerd was op het observeren en kopiëren van andere gebruikers,” merkt onderzoeksleider Val Hooper, professor informatie-management aan de Victoria University, op. “De meesten zullen een initiatief nemen en vervolgens afwachten op welke manier hun vrienden in hun sociale netwerken reageren en hun gedrag sanctioneren. Die reacties vormen de basis voor de individuele normen op het gebied van online interactie.” Het merendeel van de respondenten liet ook blijken dat er een onderscheid bestaat tussen offline en online gedrag. Online hoeft men volgens professor Hooper immers geen getuige te zijn van de mogelijke schade die de woorden veroorzaken.

Professor Hooper waarschuwt dat de resultaten van het onderzoek tot de nodige voorzichtigheid aanleiding moeten geven. “Er kan immers niet worden uitgesloten dat dit gebrek aan normen van de online omgeving naar de reële wereld zou worden overgeheveld,” benadrukt hij. “Indien jonge mensen er gewoon aan zijn geraakt om zich online kwetsend te gedragen, lijkt het mogelijk dat ze zich uiteindelijk ook offline gewelddadig zullen gedragen.” De onderzoekers merken echter op dat ook een aantal andere positieve vaststellingen kunnen worden gedaan, waarbij onder meer gewezen wordt op de mogelijkheid om contacten met oude vrienden te leggen en nieuwe kennissen te maken en beter te leren kennen.

De Nieuw-Zeelandse wetenschappers stelden echter ook vast dat de respondenten vaak gewag maakten van een gevoel van verplichting om ook online vriendschappen te sluiten met personen die ze in het reële leven zoveel mogelijk zouden vermijden. “Een aantal gebruikers geeft toe Facebook-vrienden te hebben die ze eigenlijk niet mochten,” zegt professor Hooper nog. “Dat fenomeen moet echter nog verder worden onderzocht. Het lijkt immers vreemd dat men online wel zonder remmingen voor zijn mening uitkomt, maar zicht toch verplicht voelt om vriendschaps-uitnodigingen te aanvaarden van personen waarmee men eigenlijk helemaal geen band wil hebben.”

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

13-02-14

Sociale netwerken leggen basis voor sterke relaties

Koppels die elkaar op sociale netwerksies hebben ontmoet, hebben een even grote kans op succes dan relaties die op traditionele of andere online locaties tot stand zijn gekomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas bij meer dan achttienduizend Amerikanen die de voorbije zeven jaar zijn gehuwd. Bovendien wordt opgemerkt dat een relatie op basis van sociale netwerksites tot een grotere tevredenheid blijkt te leiden dan een verbond dat langs traditionele offline kanalen, zoals gemeenschappelijke vrienden, is gesmeed. Sociale netwerken zijn volgens de onderzoekers een platform met een laag risico en een hoge beloning om een potentiële romantische partner te vinden.

“Voor dating-activiteiten op sociale netwerken dient, in tegenstelling tot een aantal gespecialiseerde diensten, niet te worden betaald,” benadrukt onderzoeksleider Jeffrey Hall, professor communicatie aan de University of Kansas. “Bovendien hebben de gebruikers toch al een persoonlijk profiel uitgebouwd voor vrienden en familie. Daarnaast bieden deze sociale netwerken een ingebouwd systeem om personen te kunnen identificeren waarin men mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn en waarmee men een vriendschapsband zou willen uitbouwen.” Hall stelde vast dat koppels op sociale netwerken in het algemeen iets jonger zijn dan andere echtparen, frequente internet-gebruikers zijn en meestal ook op een hoger inkomen kunnen terugvallen.

Professor Hall zegt dat koppels in sociale netwerken net op dezelfde manier worden samengebracht als in andere omgevingen, maar zich bovendien ook binnen een hecht netwerk van gelijkaardige interesses en filosofieën kunnen bewegen. “Ook op traditionele ontmoetingsplaatsen - zoals de school, de kerk of de vriendenkring - worden ontmoetingen tot stand gebracht met mensen die bepaalde gemeenschappelijke waarden, eigenschappen of ervaringen delen,” merkt de wetenschapper op. “Daardoor wordt ook een grotere aantrekkingskracht opgebouwd.” Hij voegt er aan toe dat jongere generaties als early adopters meer geneigd zijn om elkaar op sociale netwerken te ontmoeten en over een groter netwerk vrienden te beschikken.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, relatie |  Facebook |

05-02-14

Sociale netwerken belangrijk platform voor ontdekken online video

Sociale netwerken vormen een belangrijk platform voor het ontdekken van online video. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Yahoo bij nagenoeg achttienhonderd consumenten die minstens twee keer per week online video bekeken. Daarbij bleek dat bijna 80 procent online video’s zegt te ontdekken door sociale contacten, waarbij 50 procent gewag maakt van zijn sociaal netwerk en 45 procent verwijst naar mond-aan-mond reclame. Daarna volgt browsen met een score van 70 procent, voor 45 procent bestaande bestaande uit zoekopdrachten en voor 34 procent uit aanbevelingen die tijdens het bekijken van een andere video worden geregistreerd.

De onderzoekers merken op dat veel video-kijkers actief op zoek gaan naar de content. Daarbij bleek dat ongeveer 50 procent van de respondenten aangeeft de gezochte content te vinden op video-aggregatoren, terwijl meer dan één op drie gebruik maakt van zoekmachines. Daarentegen blijkt slechts 20 procent de content gevonden te hebben bij een reactie op een online reclame. Er wordt nog opgemerkt dat video-ontdekking varieert met de type van content die wordt bekeken. Daarbij werd vastgesteld dat video-aggregatoren de belangrijkste bron zijn voor online videoclips en muziekvideo, terwijl mond-aan-mond reclame voor frequente kijkers een basis vormt om originele content, televisieprogramma’s en films te vinden.

Verder stippen de onderzoekers aan dat 59 procent van de ondervraagden getuigt op sociale netwerken relevante video’s te delen met vrienden en familie. Daarnaast zegt 45 procent de content te delen om het contact met vrienden en familie te onderhouden. Er werd echter ook opgemerkt dat nagenoeg 50 procent van de respondenten het voornemen heeft om dit jaar een grotere selectiviteit te zullen hanteren bij het delen van videomateriaal. Daarbij zegt slechts 33 procent te verwachten dat de Facebook-newsfeed door video zal worden gedomineerd. Het belangrijkste platform voor online video zijn laptops (65 procent), gevolgd door smartphones (61 procent), streaming boxes (60 procent), tablets (57 procent), desktops (52 procent), connected television (49 procent) en consoles (46 procent).

Lees Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online video, sociale netwerken |  Facebook |

29-01-14

Eén op vijf wil aankopen doen op sociale netwerken

Eén op vijf gebruikers van sociale netwerken willen dit jaar een rechtstreekse aankoop doen op een sociaal netwerk. Dat is de conclusie van een onderzoek van Javelin Strategy. De onderzoekers merken op dat de voorbije twaalf maanden 62 miljoen Amerikanen een aankoop op een sociaal netwerk hebben verricht. Het grotendeel van de aankopen is gesitueerd in de textielsector en virtuele producten. Dit jaar zou 9 procent aangeven heel waarschijnlijk een aankoop op sociale netwerken te willen doen. Nog eens 9 procent acht een sociale netwerkaankoop mogelijk. Terwijl 15 procent zich neutraal opstelt, geeft 12 procent aan wellicht geen aankoop te zullen doen. Nog eens 55 procent zegt quasi zeker te zijn geen aankoop te zullen doen.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

17-01-14

Niet iedereen even zwaar geraakt door genante sociale netwerkberichten

Gênante berichten op sociale netwerken hebben niet op elk individu eenzelfde impact. Dat blijkt uit een studie van de Norwesthern University bij gebruikers van het sociale netwerk Facebook. De Amerikaanse onderzoekers merken op deze gênante berichten op sommige personen een grotere emotionele weerslag blijken te hebben. Daarbij werd volgens de wetenschappers vastgesteld dat vooral mensen met een grote sociale zelfcontrole en personen met een divers netwerk van online vrienden door deze berichten in verlegenheid gebracht dreigen te worden. Gebruikers die zichzelf daarentegen een grote Facebook-expertise toemeten, zouden veel minder onder indruk te zijn van netelige boodschappen.

“Nagenoeg alle gebruikers van Facebook geven toe in het verleden al geconfronteerd te zijn geweest met de publicatie van gênante beelden of boodschappen over zichzelf,” merkt onderzoeksleider Jeremy Birnholtz, professor communicatiewetenschappen aan de Northwestern University, op. “Niet iedereen echter wordt door de negatieve uitstraling van die communicatie uit evenwicht gebracht. Vooral gebruikers die een grote waarde hechten aan een conformiteit met de groep of beschikken over een divers netwerk van online vrienden - zoals collega’s, cliënten en vrienden - blijken gevoelig te zijn voor gezichtsverlies door boodschappen of beelden die in het sociale netwerk worden verspreid. Gebruikers met een grote Facebook-expertise laten de boodschappen vaak van zich afglijden.”

“Een grotere Facebook-expertise biedt de betrokkene mogelijk de perceptie op een grotere controle te kunnen terugvallen, waardoor men zich in staat zou kunnen wanen vervelende beelden en boodschappen te deleten of ongewenste contacten af te breken,” motiveert professor Birnholtz die verschillen. “Deze groep gaat er wellicht vanuit dat ze tenminste weten op welke manier er met een eventueel probleem kan worden omgegaan. Opmerkelijk is echter ook dat gebruikers met een grotere internet-vaardigheid, die een dieper inzicht hebben in het belang van online reputaties, daarentegen eveneens gevoeliger blijken voor gênante berichten in de sociale netwerken.”

De belangrijkste vorm van gênante berichten blijkt te worden gevonden bij normoverschrijdingen, waarbij de betrokkene beseft dat de gecreëerde situatie indruist tegen de algemene afspraken en het vertoonde gedrag mogelijk sociale en emotionele consequenties kan hebben (45 procent). Daarna volgen situaties die een bedreiging zouden kunnen vormen voor het zelfbeeld, waarbij een imago wordt gecreëerd dat in tegenspraak is met de reputatie die men tegenover het Facebook-publiek wil presenteren (29 procent). Daarnaast zijn er ook associatie-problemen, waarbij bedenkingen worden gemaakt over het imago van een persoon waarmee men online banden onderhoudt (21 procent). Tenslotte geeft ook 5 procent toe zich ongemakkelijk te voelen met de extra aandacht die door bepaalde boodschappen werd gegenereerd.

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

09-01-14

Bespioneren sociale netwerken heeft negatieve impact op onderneming

Het bespioneren van sociale netwerken van potentiële medewerkers dreigt uiteindelijk een negatieve impact te hebben op de resultaten van de onderneming. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de North Carolina State University. De onderzoekers merken onder meer op dat het bespioneren van de sociale activiteit als een inbreuk tegen de privacy zou kunnen worden bestempeld, een negatief imago als werkgever zou kunnen doen oprijzen en aanleiding kan geven tot rechtszaken. Er wordt ook gewaarschuwd dat negatieve opinies door de populariteit van sociale netwerken zich snel over een populatie van werkzoekenden en consumenten kan verspreiden.

“Bedrijven moeten zich het rekruteringsproces onthouden van het clandestien gebruik van sociale netwerksites, zoals Facebook, om nieuwe medewerkers te screenen,” waarschuwt onderzoeksleider William Stoughton, psycholoog aan de North Carolina State University. “Die praktijken kunnen op verschillende niveaus een negatieve impact hebben op de onderneming.” De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat kandidaat-werknemers bijzonder gevoelig zijn voor de aantasting van hun privacy, zelfs wanneer hen achteraf de betrekking toch wordt aangeboden. Er wordt aan toegevoegd dat sommige kandidaten zelfs aanbiedingen afwijzen wanneer blijkt dat hun sociale netwerkactiviteit wordt gescreend.

“Die negatieve perceptie kan zelfs doorleven in de verdere carrière bij de onderneming,” merkt Stoughton op. “Wanneer de kandidaat het gevoel heeft om tijdens de selectie onheus te zijn zijn behandeld, blijft hij vaak ook na zijn aanwervingen een frustratie vertonen, wat mogelijk aanleiding kan geven tot een negatieve houding op de werkvloer, met een lage productiviteit en een hoog personeelsverloop tot gevolg.” Vooral wanneer de praktijken van de onderneming bij het brede publiek algemeen bekend zijn, dreigt de werkgever volgens Stoughton zelfs met grote moeilijkheden geconfronteerd te worden om voor zijn vacatures nog de geschikte kandidaten te vinden.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

08-01-14

Kernen sociale netwerken worden bewust klein gehouden

Gebruikers van sociale netwerken concentreren hun communicatie op een kleine kring hechte vrienden en familieleden. Dat gezelschap wordt onbewust op een constante sterkte behouden, waarbij een nieuwe connectie vaak pas wordt gelegd na het verbreken van een bestaande band. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Univeristy of Oxford bij vierentwintig Britse studenten. Die onbewuste strategie zou volgens de onderzoekers de gebruiker van sociale netwerken toelaten in zijn bestaande communicatie-patronen, ondanks de veranderende vriendschappen, een status-quo te handhaven. De resultaten wijzen er volgens de onderzoekers op dat de mens slechts een beperkt aantal emotioneel hechte relaties in stand kan houden.

“Mobiele technologieën en sociale netwerksites hebben het mogelijk gemaakt om contacten te onderhouden met een grotere groep bekenden, maar toch blijkt de mens vast te houden aan een kleine kring vertrouwelingen,” benadrukt onderzoeksleider Felix Reed-Tsochas, docent netwerksystemen aan de University of Oxford. “Hoewel sociale communicatie gemakkelijker is geworden dan ooit voordien, blijkt de mens slechts een beperkte capaciteit te hebben om emotioneel hechte relaties te onderhouden. Hoewel het aantal connecties per individu kan veranderen, blijkt in het algemeen dat slechts een beperkt aantal relaties kunnen worden beheerd. Nieuwe vriendschappen gaan dan ook ten koste van oude banden.”

Uit het onderzoek bleek dat de respondenten, die gedurende achttien maanden tijdens de overgangsfase van het onderwijs naar de arbeidsmarkt werden opgevolgd, vasthielden aan een beperkte kern van hechte relaties, die een disproportioneel groot aandeel van de contacten ontvingen. De wetenschappers zeggen ook vastgesteld te hebben dat de respondenten bovendien een individueel communicatie-patroon vertoonden, waarbij aan de verschillende niveaus van relaties een specifiek volume contacten werd besteed. “Wanneer nieuwe leden aan het netwerk werden toegevoegd, bleken sommige bestaande banden te worden geweerd of gedegradeerd, met een lagere frequentie van communicaties tot gevolg,” zegt professor Reed-Tsochas.

Het fenomeen moet volgens de onderzoeker wellicht worden toegeschreven aan de beperkte tijd die beschikbaar is voor communicatie, gecombineerd met de grote cognitieve en emotionele inspanningen die worden vereist om hechte relaties te onderhouden. “De individuele communicatie-patronen lijken zozeer vast te liggen, dat zelfs de grotere efficiëntie die door sommige vormen van digitale communicatie, zoals mobiele telefonie, worden geboden, niet in staat blijkt te zijn om in die structuren veranderingen aan te brengen,” aldus nog Felix Reed-Tsochas.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

25-12-13

Grote volumes aan likes geen garanties voor succes

Grotere volumes aan likes op het sociale netwerk Facebook hebben geen rechtstreekse impact op het merkimago. Dat is de conclusie van een onderzoek van de communicatiegroep Aegis Media bij zeshonderd internet-gebruikers in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat het aantal likes in het algemeen weliswaar een positieve invloed heeft op de merkperceptie en het consumentengedrag, maar dat effect zou grotendeels verloren gaan wanneer het volume aan likes te groot wordt. Daarbij wordt opgemerkt dat een volume tot tweeduizend likes duidelijk een positieve invloed heeft, maar vanaf ongeveer tienduizend likes zou er een verlies aan engagement dienen te worden opgetekend.

Uit het onderzoek van Aegis Media, waarbij de respondenten met een Facebook-pagina van een fictief merk werden geconfronteerd, bleek dat het aantal likes een belangrijke impact kan hebben op de percepties van de consument. “Naarmate de Facebook-pagina met een groter volume aan likes werd gepresenteerd, bleek ook de houding tegenover het merk een positieve evolutie te kennen. Eenzelfde toename kon ook worden opgetekend in de bereidheid om het merk bij andere consumenten aan te bevelen. Ook het vertrouwen in het merk liet een positieve evolutie registreren naarmate het aantal likes werd opgedreven. Door het hogere aantal likes bleken de respondenten zelfs de prijs van het product hoger in te schatten.”

“Die positieve evolutie blijkt echter zijn limieten te hebben,” merken de onderzoekers op. “Tot een grens van ongeveer tweeduizend likes is er duidelijk sprake van een positief effect. Boven die grens is er echter sprake van een stagnatie. Wanneer bovendien een niveau van ongeveer tienduizend likes wordt bereikt, moet er een negatieve impact worden geregistreerd. Op dat ogenblik wordt er immers een daling in de verbondenheid met het bedrijf vastgesteld.” Het fenomeen moet mogelijk worden verklaard door het feit dat de grote aantallen likes aan de individuele consument het gevoel zouden kunnen geven dat zijn stem of visie niet langer meer wordt gehoord of niet meer belangrijk wordt geacht.

Lees Verder

07:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende