25-10-11

Reissector pover vertegenwoordigd op Facebook

De reissector presteert slechts bijzonder matig op het sociale netwerk Facebook. Slechts 0,3 procent van de bezoekers gaan van het sociale netwerk naar een reissite. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Compete. Het onderzoeksbureau telde tijdens de maand oktober 3,4 miljard verwijzingen, maar de reissector kwam daarbij slechts aan 8,3 miljoen eenheden. Daarmee heeft de sector een grote achterstand op andere categorieën en laat alleen de automotive-industrie (0,1 procent) achter zich.

Compete merkt op dat de cijfers van Facebook ook bij nagenoeg alle grote reissites terugvallen. Er wordt opgemerkt dat Facebook in de reissector vooral een onderdeel vormt van het onderzoeksproces en veel minder ingeschakeld wordt bij de praktische boekingen. De onderzoekers stellen dat de reden voor het fenomeen wellicht moet gezocht worden bij de perceptie van de consument, die er niet zou vanuit gaan dat de reissector op een optimale manier zou kunnen inspelen op de mogelijkheden van het sociale netwerk.

Er wordt aan toegevoegd dat muziek en video met een aandeel van 7,7 procent de populairste categorieën vormen op Facebook. Dat is meer dan het dubbele tegenover de andere categorieën. Nieuws en media volgen met een aandeel van 3,4 procent op de tweede plaats, die wordt gedeeld met shopping. Andere sociale netwerken hadden een aandeel van 2,3 procent, gevolgd door carrière en opleiding (1,8 procent) en financiële diensten (1,6 procent). Zoekactiviteiten en email zijn in de rangschikking niet opgenomen.

24-10-10

Rusland meest actief op sociale netwerken

Russische sociale netwerken hebben het meest geëngageerde publiek van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. De onderzoekers merken op dat tijdens de maand augustus van dit jaar in Rusland 34,5 miljoen gebruikers van sociale netwerken geteld. Dat is 74,5 procent van de totale Russische internetpopulatie. Er wordt aan toegevoegd dat de gemiddelde Russische bezoeker 9,8 uur per maand actief is op sociale netwerken. Daarmee besteedt de Russische gebruiker van de hele wereld het meeste tijd aan sociale netwerken. Op de tweede plaats staat Israël met 9,2 uur per maand. Met 7,6 uur per maand staat Turkije op de derde plaats. Het wereldwijde gemiddelde bedraagt 4,5 uur.

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, rusland, sociale netwerking |  Facebook |

03-10-10

Facebook wordt intensiever gebruikt dan vorig jaar

Een meerderheid van de Amerikaanse bevolking tussen twaalf en vierentwintig jaar gebruikt Facebook en bepaalde types van mobiele technologie. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek van het bureau Edison Research. Volgens de onderzoekers maakt 74 procent van de jonge Amerikanen op één of andere manier gebruik van Facebook. Daarbij zou 55 procent tot de geregelde gebruikers moeten worden gerekend, terwijl 19 procent als een occasionele gebruiker wordt beschouwd. In de resterende 26 procent zou volgens Edison Research slechts 4 procent niet vertrouwd zijn met Facebook. Daarentegen maakt slechts 30 procent van de jonge Amerikanen gebruik van concurrent MySpace. Slechts 12 procent zou actief gebruiker zijn.

Er wordt aan toegevoegd dat meer jongeren een MySpace-account hebben die niet meer wordt gebruikt of inactief hebben gemaakt dan bij Facebook het geval is. Ook blijkt 8 procent van de ondervraagden niet vertrouwd te zijn met MySpace. Er wordt aan toegevoegd dat ook Twitter slechts door 4 procent van de Amerikaanse jongeren actief wordt gebruikt, terwijl 8 procent er occasioneel actief is. De onderzoekers merken op dat 61 procent van de ondervraagden daarentegen over de microblogginsite heeft gehoord zonder er gebruik van te maken. Dat geeft volgens Edison Research aan dat Twitter nog een grote ruimte heeft om te kunnen groeien.

De onderzoekers merken verder op dat 51 procent van de Facebook-gebruikers nu meer beroep doen op de sociale netwerksite dan één jaar geleden. Slechts 17 procent maakt er minder gebruik van. Daarentegen maakt slechts 10 procent van de MySpace-gebruikers gewag van een grotere activiteit. Bijna 60 procent zegt minder gebruik te maken van MySpace dan vorig jaar. Bij Twitter maakt 24 procent gewag van een groter gebruik dan vorig jaar, terwijl 34 procent zijn activiteiten op de microblogginsite heeft teruggeschroefd tegenover vorig jaar. Edison Research merkt op dat de mobiele telefoon veruit de meest gebruikte mobiele technologie is bij jonge Amerikanen (81 procent), gevolgd door laptops (56 procent), iPods (46 procent) en andere mp3-spelers (35 procent).

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, internet, sociale netwerking |  Facebook |

11-08-10

Groei Facebook lijkt ook in Groot-Brittannië te vertragen

Ook in Groot-Brittannië begint de snelle groei van het sociale netwerk Facebook te vertragen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Hitwise. Ook in de Verenigde Staten heeft het sociale netwerk tekenen van een vertragende groei laten optekenen. Hitwise voegt er echter aan toe dat deze evolutie niet betekent dat de sociale netwerksite in Groot-Brittannië een saturatiepunt heeft bereikt. Facebook heeft in Groot-Brittannië naar schatting ongeveer 26 miljoen gebruikers. Eerder dit jaar had Mark Zuckerberg, chief executive van Facebook, al gezegd dat de sociale netwerksite zich in de toekomst vooral wil richten op een uitbreiding in een aantal nieuwe markten, zoals Rusland, Japan en Zuid-Korea.

"Facebook heeft de voorbije jaar in Groot-Brittannië een bijzonder snelle groei gekend, maar die lijkt nu enigszins te vertragen," merkt Hitwise op. Uit het rapport blijkt dat Facebook tijdens de maand juli van dit jaar in Groot-Brittannië 7,1 procent van alle website-bezoeken vertegenwoordigde. In zijn categorie heeft Facebook een marktaandeel van 54,4 procent. Het sociale netwerk wordt alleen vooraf gegaan door Google, dat 9,6 procent van alle Britse website-bezoeken vertegenwoordigde. Er wordt daarbij opgemerkt dat Google op dat vlak nog lange tijd absoluut marktleider zal blijven. Facebook vertegenwoordigde tijdens de maand juli echter 16,7 procent van alle pageviews op het Britse internet. Dat is het dubbele van het marktaandeel van zoekmachine Google (8,2 procent) en drie keer zoveel als de veilingsite eBay (5,4 procent).

Twintig maanden geleden vertegenwoordigde Facebook nog 5 procent van alle Britse pageviews. In april vorig jaar was dat gestegen tot 10 procent en in oktober vorig jaar tot 15 procent. "Het aandeel van Facebook in de Britse pageviews is de voorbije vijf jaar verdrievoudigd, maar de voorbije zes maand is die groei opmerkelijk vertraagd," aldus Hitwise. "Tijdens de maand juli was er zelfs een lichte daling van het marktaandeel, maar dat zou wel een seizoensgebonden oorzaak kunnen hebben." Er wordt aan toegevoegd dat een gemiddeld bezoek aan Facebook in Groot-Brittannië op dit ogenblik ongeveer zevenentwintig minuten per sessie duurt, nadat in januari van dit jaar een piek van dertig minuten werd bereikt.

10-08-10

Chinese sociale netwerken op weg naar half miljard gebruikers

In China is het aantal gebruikers van sociale netwerken op één jaar tijd met bijna één vijfde toegenomen. Inmiddels zouden er in China 210 miljoen gebruikers van sociale netwerken worden geteld. Dat blijkt uit cijfers van het China Internet Network Information Center. Er wordt aan toegevoegd dat China inmiddels 420 miljoen internetgebruikers telt. Sinds het begin van dit jaar zijn er 36 miljoen nieuwe gebruikers bijgekomen. In die groep heeft volgens het rapport 98,1 procent toegang tot breedband, terwijl 66 procent actief is op het mobiele internet. Er wordt aan toegevoegd dat een Chinese internetgebruiker op dit ogenblik 19,8 uur per week online actief is.

De onderzoekers voegen er aan toe dat sociale netwerken zoals Kaixin001 en Renren volgend jaar in totaal 510 miljoen gebruikers zullen kennen. De portals in die categorie zouden op dat ogenblik een omzet van 979 miljoen yuan realiseren. Dat komt overeen met een bedrag van 110 miljoen euro. In een rapport van Macquarie Equities Research wordt opgemerkt dat de toekomst van de online sector afhankelijk zal zijn van een blijvend groeiend bereik. In vergelijking met landen zoals de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea, waar meer dan 70 procent van de bevolking toegang heeft tot het internet, blijft dat percentage in China voorlopig nog relatief laag.

"In deze sector is de omvang van de markt daadwerkelijk cruciaal," aldus Macquarie Eguities Research. "Het is een sector waar de inkomsten snel beginnen te stijgen wanneer de gebruikersbasis toeneemt." Er wordt aan toegevoegd dat tieners op dit ogenblik 35 procent van de Chinese internetgebruikers vertegenwoordigen. Nog eens een aandeel van 32 procent wordt ingenomen door twintigers. Macquarie merkt daarbij op dat ook het zakelijk model van het Chinese internet gevoelig kan afwijken van het benadering die in de Verenigde Staten en West-Europa wordt gehanteerd. "In het westerse model steunt de markt vooral op reclame, maar in China worden de inkomsten vooral bepaald door diensten rond jongeren-entertainment, zoals videogames."

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet, sociale netwerking |  Facebook |

09-08-10

Facebook gaat naar saturatie op Amerikaanse markt

Na een opmerkelijke terugval tijdens de maand juli, heeft de sociale netwerksite Facebook tijdens de maand juli in de Verenigde Staten opnieuw een groei gekend. De netwerksite slaagde er tijdens de maand juli in om in de Verenigde Staten 3 miljoen nieuwe gebruikers aan te sluiten. Tijdens de maand juni werden slechts 328.000 nieuwe gebruikers geteld, nadat de Amerikaanse Facebook-populatie in mei nog met 7,8 miljoen gebruikers werd uitgebreid. Die terugval tijdens de maand juni werd wel overschaduwd door het bericht dat Facebook inmiddels wereldwijd 500 miljoen actieve gebruikers heeft. Ongeveer driekwart van de Facebook-gebruikers is nu gesitueerd buiten de Verenigde Staten. De Amerikaanse markt blijft echter de belangrijkste reclame-regio voor het sociale netwerk.

"Vooral in de leeftijdsgroep tussen achttien en vijfentwintig jaar slaagde Facebook erin op de Amerikaanse markt nieuwe gebruikers te winnen, nadat in de maand juni vooral bij die jongeren een terugval werd opgetekend," merkt het magazine Marketing Daily op. Er wordt aan toegevoegd dat de grotere groep tussen achttien en vierenveertig jaar tijdens de maand juli opnieuw een groei liet optekenen, maar niet zo snel dan bij tieners en gebruikers in de leeftijdscategorie tussen vijfenveertig en vijfenzestig jaar. Verder wordt opgemerkt dat vrouwelijke gebruikers nog altijd de meerderheid vormen van het Facebook-publiek, maar vooral mannen waren tijdens de maand juli verantwoordelijk voor de groei.

De evolutie van de voorbije maand is volgens een aantal waarnemers een teken dat het Facebook-publiek stilaan een weerspiegeling begint te worden van de algemene bevolking. In het verleden werd Facebook immers vooral gedomineerd door jongeren en vrouwen. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal jongere gebruikers zich tijdens de maand juni hebben laten afschrikken door de privacy-problemen waarmee de netwerksite werd geconfronteerd. Daarbij zou gebleken zijn dat 19 procent van de tieners met een Facebook-account niet langer van de sociale netwerksite gebruik maakten. Daarbij werd gewag gemaakt van een zogenaamde Facebook-moeheid. Anderen stellen echter dat Facebook inmiddels door 42,1 procent van de Amerikaanse bevolking wordt gebruikt en dus tekenen van saturatie begint te vertonen.

29-07-10

Succes sociale netwerken vooral te danken aan vrouwen

De snelle groei van sociale netwerken is vooral te danken geweest aan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. Volgens het rapport bezocht 75 procent van alle online vrouwen tijdens de maand mei van dit jaar een sociale netwerkingsite, tegenover 69,7 procent van de mannen. ComScore voegt er aan toe dat er wereldwijd een aantal parallellen kunnen worden getrokken. Onder meer blijken vrouwen over de hele wereld een sterk engagement te vertonen met sociale netwerksites. Vrouwen vertegenwoordigen volgens ComScore 47,9 procent van het totale aantal unieke bezoekers van sociale netwerken, maar vertegenwoordigen wel 57 procent van alle pageviews en bijna 57 procent van de totale tijd die op sociale netwerken is doorgebracht.

Uit het onderzoek van ComScore blijkt dat vrouwen gemiddeld 5,5 uur per maand aan sociale netwerken besteden. Dat is anderhalf uur meer dan mannen. Er wordt aan toegevoegd dat in elke wereldregio sociale netwerken een groter percentage van online vrouwen bereikt dan van online mannen. "Maar het is ook belangrijk om de sekseverschillen in hun regionale, nationale en lokale context te bekijken," voert Linda Boland Abraham, chief marketing officer bij ComScore, aan tegenover het magazine Marketing Daily. In Latijns-Amerika ligt de betrokkenheid van de vrouwen bij het internet het hoogste (94,1 procent), gevolgd door Noord-Amerika (91 procent) en Europa (85,6 procent).

In Asia-Pacific, waar nog altijd een aantal regio's geconfronteerd worden met een lage breedband-penetratie en wettelijke restricties op de toegang tot sociale netwerken, wordt een penetratie van 54,9 procent opgetekend. De onderzoekers voegen er aan toe dat mannen wereldwijd de meerderheid van de internet-bevolking vertegenwoordigen, maar vrouwen besteden 8 procent meer tijd online. Wereldwijd is een vrouw gemiddeld 25 uur per maand actief op het internet. Daarnaast besteden vrouwen ook 20 procent meer tijd op retailsites dan mannen. In de meeste landen bekijken vrouwen echter veel minder tijd online video's dan mannen. Bij vrouwen die online video kijken, is YouTube echter wel belangrijker dan bij mannen.

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, sociale netwerking |  Facebook |