03-01-14

Sociale normen hebben belangrijke impact op menukeuze

Sociale normen hebben een belangrijke impact op de menukeuze. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool. De sociale normen hebben volgens de Britse wetenschappers niet alleen invloed op de keuze tussen calorie-rijke of gezonde voeding, maar ook op de hoeveelheden die worden geconsumeerd. Bovendien zou die druk ook aanwezig blijven indien er niemand in de buurt is en onderbewust blijven doorwerken. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de wetenschappers belangrijke implicaties voor een beleid dat de bevolking moet aanzetten tot een gezondere eetgewoonte.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale normen, voeding |  Facebook |

06-07-13

Ook apen adopteren sociale normen van de lokale cultuur

Mensen vertonen de tendens om zich in hun territorium aan te passen aan het gedrag van de groep, maar dat geldt ook voor apen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St. Andrews bij een groep meerkatten in Zuid-Afrika. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers helpen verklaren waarom de mens de neiging heeft om bij een bezoek aan een nieuwe locatie of cultuur contact te zoeken met de lokale kennis. De wetenschappers stelden vast dat mannelijke meerkatten bij de migratie naar nieuwe groepen zich snel aanpasten aan de sociale normen van hun nieuwe buren, ongeacht of de aanpassing al dan niet zinvol leek.

Onderzoekers Erica van de Waal en Andrew Whiten, die de studie uitvoerden bij meerkatten van het Inkawu Vervet Project in het Zuid-Afrikaanse Mawana-reservaat, stellen dat zowel mensen als primaten de neiging hebben inspanningen te leveren om zich conform te gedragen wanneer ze een andere cultuur bezoeken. “Achter dat streven naar conformiteit kan in eerste instantie mogelijk geen logische verklaring schuilgaan, maar men mag niet vergeten dat de kennis van de lokale bevolking vaak de beste gids is om zich in een bepaalde omgeving optimaal te gedragen,” merken de wetenschappers op. “Het kopieergedrag lijkt bij nader inzien dan helemaal niet zinloos.”

De onderzoekers benadrukken dat nagenoeg alle mannelijke meerkatten bij hun migrate naar een nieuwe groep de lokale geplogenheden onmiddellijk adopteerden. “De enige uitzondering op die regel bleek de leider van de groep nieuwkomers te zijn,” voeren de onderzoekers nog aan. “Die bleek geen enkele interesse te hebben in het gedrag van de lokale groep.” Professor van de Waal zegt wel verbaasd te zijn geweest over het fenomeen, maar merkt op dat de studie ook het belang van sociale leerprocessen bij wilde primaten aantoont en het streven naar conformiteit kan worden vergeleken met de menselijke wereld.”

Lees Verder

08:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale normen |  Facebook |