23-03-13

Slechts kwart wereldbevolking geniet van sociale zekerheid

De Europese Unie zou een bijdrage leveren tot het verdringen van de armoede door de systemen van sociae zekerheid in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Dat blijkt uit een studie van het Europees Parlement. Opgemerkt wordt dat op dit ogenblik nog altijd 5,1 miljard mensen wereldwijd nog altijd geen toegang heeft tot sociale zekerheid. Dat betekent dat slechts één kwart van de wereldbevolking op een sociaal opvangnet kan terugvallen. Volgens het rapport kan de Europese Unie echter een belangrijke rol spelen in de verdere wereldwijde uitbouw van het systeem.

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale zekerheid |  Facebook |

14-08-12

Budgetramingen Amerikaanse sociale zekerheid niet betrouwbaar

De Amerikaanse sociale zekerheid heeft veel meer geld nodig dan in het verleden werd berekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice en het Institute for Quantitative Social Science van de Harvard University. Volgens ramingen moet het Amerikaanse Social Security Trust Fund tegen het einde van het volgende decennium rekening houden met een afwijking van minstens 730 miljard dollar per jaar. Dat bedrag zal volgens de onderzoekers Samir Soneji en Gary King echter onvoldoende blijken te zijn omdat niet de juiste berekeningsmethodes zouden worden gehanteerd. Soneji en King wijzen erop dat aan de originele ramingen, die een eerste keer werden opgesteld toen het fonds in het midden van de jaren dertig van de voorbije eeuw werd opgericht, nauwelijks is geraakt. Onder meer maken de onderzoekers gewag van verkeerde berekeningen op het gebied van mortaliteit.

Lees Verder

08:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale zekerheid, verenigde staten |  Facebook |

07-11-11

Senioren hebben meer begeleiding nodig bij overlijden partner

De dood van een partner is altijd een tragedie, maar vooral voor senioren kan dat tot belangrijke veranderingen in de levensloop leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Alberta. De Canadese onderzoekers stellen dat een overlijden voor de overblijvende partner vaak het einde betekent van het zelfstandig wonen. De rouwperiode is volgens de wetenschappers ook een sleutelmoment waarop over de verdere toekomst van de overlevende partner wordt beslist.

"Twee mensen kunnen zorg dragen voor elkaar," merkt onderzoeker Lisa Strohschein, sociologe aan de University of Alberta, op. "De twee partners kunnen de last van de huishoudelijke taken delen en de inkomstenbronnen aanbrengen die hen in staat stellen om zelfstandig te leven. Met het overlijden van een partner verandert die situatie echter fundamenteel. Vaak wordt op dat ogenblik beslist om bij familie in te trekken of naar een instelling te verhuizen. Die keuzes hebben echter een belangrijke impact op de economie van een land."

De onderzoekster merkt op dat, zeker in het kader van de vergrijzing, aan de overlevende partners begeleiding en diensten moeten worden aangeboden zodat een optimale keuze kan worden gemaakt. Strohschein heeft het daarbij op het behoud van zelfstandigheid en waardigheid, maar ook over het vermijden van een overbelasting van de maatschappelijke zorg. Het uitstellen van institutionele zorg kan volgens haar immers belangrijke besparingen opleveren.

10:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: senioren, sociale zekerheid |  Facebook |

02-10-11

Bestedingskracht Amerikaans gezin uitgehold door gezondheidszorg

De inkomstengroei die het gemiddelde Amerikaanse gezin tijdens het voorbije decennium heeft gerealiseerd, is nagenoeg helemaal uitgehold door de snelstijgende kosten voor de gezondheidszorg. Uiteindelijk blijft de extra bestedingscapaciteit daardoor beperkt tot amper 95 dollar per maand. Dat is de conclusie van een rapport van de denktank Rand Corporation. Wanneer de kosten voor de gezondheidszorg uitsluitend de inflatie hadden gevolgd, zou de bestedingcapaciteit volgens het rapport met 545 dollar per maand zijn toegenomen.

"De toenemende kosten voor de gezondheidszorg is er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat zoveel Amerikaanse gezinnen het gevoel hebben dat ze nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden," merkt onderzoeksleider David Auerbach, econoom bij de Rand Corporation. "Tenzij er voor een ommekeer wordt gezorgd, zullen Amerikaanse gezinnen steeds meer merken dat de gezondheidskosten hun andere bestedingsmogelijkheden in het gedrang zullen brengen."

Tijdens het voorbije decennium zijn de Amerikaanse uitgaven aan gezondheidszorg nagenoeg verdubbeld van 1,3 triljoen dollar tot 2,5 triljoen dollar. Tijdens diezelfde periode is het aandeel van de gezondheidssector binnen het Amerikaanse bruto binnenlandse product gestegen van 13,8 procent naar 16,9 procent. De jaarlijkse uitgaven aan gezondheidszorg zijn tijdens die periode per hoofd van de bevolking gestegen van 4.600 dollar tot iets meer dan 8.000 dollar.

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, sociale zekerheid |  Facebook |

31-05-11

Chinese sociale zekerheid voortaan ook voor buitenlandse werknemers

Vanaf begin juli geldt het Chinese systeem van sociale zekerheid ook voor buitenlandse werknemers. Dat heeft Xu Yankun, onderdirecteur van het centrum voor sociale zekerheid van het Chinese ministerie van sociale zaken, bekend gemaakt. Het Chinese systeem voor sociale zekerheid zal volgens Yankun voortaan ook gelden voor buitenlandse werknemers in dienst van Chinese en buitenlandse bedrijven en organisaties die in China zijn geregistreerd, maar ook voor buitenlandse werknemers die door externe bedrijven naar China zijn gestuurd.

"Alle buitenlands personeel dat in China minder dan zes maand werkt, zullen volgens Yankun beroep kunnen doen op het systeem van sociale zekerheid," merkt de Chinese krant China Daily op. "De buitenlandse werknemers zullen een gedeelte van de bijkomende premie moeten betalen, maar dat geldt niet voor personeel uit landen waarmee China een akkoord rond sociale zekerheid heeft afgesloten." Onder meer Duitsland en Zuid-Korea hebben al een dergelijke overeenkomst ondertekend.

Op dit ogenblik zouden in China ongeveer 600.000 buitenlanders wonen. Door de nieuwe regeling komen ook zij in aanmerkingen voor een basisverzekering rond pensioenen, medische zorgen, arbeidsongevallen, werkloosheid en moederschapsverlof. Volgens een aantal waarnemers kan de regeling vooral een voordeel bieden voor werknemers uit een aantal Zuidoost-Aziatische landen, maar zouden de extra kosten Chinese bedrijven ertoe kunnen brengen om minder buitenlandse werknemers in dienst te nemen.

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, sociale zekerheid |  Facebook |