11-01-11

Kritiek op rol Amerikaanse farmaceutische regulator bij executies

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de Amerikaanse staten Arizona en California geholpen om in het buitenland een moeilijk te vinden chemisch middel te vinden om executies uit te voeren, hoewel de instelling officieel verklaart geen import te reguleren of blokkeren. Vele Amerikaanse staten worden geconfronteerd met een tekort aan sodium thiopental, een chemisch middel dat gebruikt wordt om doodsvonnissen met een letale injectie uit te voeren. Daardoor moesten in de hele Verenigde Staten executies worden uitgesteld. Uit documenten blijkt nu echter dat de Food and Drug Administration de voorbije herfst Arizona geholpen heeft om het product bij een Brits bedrijf aan te kopen, zodat een veroordeeld moordenaar kon worden geëxecuteerd.

"Verantwoordelijken van het gevangeniswezen in Californië bevestigden eveneens dat ze van de Amerikaanse farmaceutische regulator hulp gekregen hebben bij de aankoop van het chemisch product," meldt het persbureau Associated Press. "Ook die voorraad was in Groot-Brittannië gekocht. De farmaceutische regulator zelf wenste geen commentaar te geven op zijn rol bij de aankoop." Uit cijfers van Associated Press blijkt dat ook de staat Texas door zijn voorraad sodium thiopental zou zitten. De Verenigde Staten zelf hebben weinig sodium thiopental in voorraad wegens een aantal hinderpalen rond de productie van het middel. Onder meer de American Civil Liberties Union heeft gesteld dat de farmaceutische regulator zijn bevoegdheid te buiten is gegaan.

De Amerikaanse farmaceutische regulator zegt geen import van sodium thiopental te blokkeren, aangezien de instelling geen zeggingsmacht heeft op producten die gebruikt worden bij executies. In de Amerikaanse staat Arizona loopt er een proces tegen het gebruik van geïmporteerde voorraden, waarbij opgemerkt dat niet gegarandeerd kan worden dat deze producten aan de gestelde voorwaarden voldoen, wat tot incidenten zou kunnen leiden bij executies. De controle over die import valt echter volgens de Food and Drug Administration buiten zijn bevoegdheid. De farmaceutische regulator werd vijfentwintig jaar geleden door het Amerikaanse Supreme Court vrijgesteld van een bevoegdheid over middelen die gebruikt werden bij executies.