20-08-11

Zonnepanelen moeten Australische soldaat efficiënter maken

De Australian National University (ANU) in Canberra heeft een systeem ontwikkeld om de batterijen in de uitrusting van soldaten te vervangen door lichte zonnepanelen. Dat moet de bepakking van de soldaat op een slachtveld gevoelig lichter maken. De gemiddelde soldaat draagt volgens de onderzoekers ongeveer een halve kilogram aan batterijen met zich mee voor de voeding van radio-apparatuur, nachtkijkers, zaklampen en communicatiesystemen. Zonnepanelen op kleding, helmen en tenten kunnen volgens de onderzoekers een alternatief vormen voor die batterijen.

"Elk overbodig gewicht betekent een overlast voor een soldaat," merkt John Caligari, majoor-generaal in het Australische leger, op tegenover de krant The Canberra Times. "Het reduceren van het gewicht maakt een soldaat efficiënter. Patrouilles zouden langer kunnen duren en bovendien zouden soldaten locaties kunnen bereiken die omwille van het gewicht op dit ogenblik ontoegankelijk zijn." Met project heeft een ondersteuning van 2,3 miljoen dollar ontvangen van het Australische ministerie van landsverdediging.

Onderzoeksleider Andrew Blakers stelt dat een conventioneel zonnepaneel ongeveer 0,2 millimeter dik is en zou barsten wanneer men het probeert te breken. De zonnepanelen van de Australian National University zijn echter dunner dan een menselijke haar, wat betekent dat ze rond kleding gevouwen kunnen worden of opgerold kunnen worden voor handig transport. De onderzoekers merken op dat het Australische ontwerp tot 80 procent minder silicium gebruikt om dezelfde energie te leveren als conventionele zonnecellen. De volgende jaren zouden de eerste veldproeven met soldaten worden opgezet.

10:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: soldaat, energie |  Facebook |

31-01-11

Oorlogsstress verandert hersenactiviteit soldaten

Een voortdurende blootstelling aan stress veroorzaakt veranderingen in de activiteiten in delen van de menselijke hersenen die angst, waakzaamheid en emoties controleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Donders Instituut aan de Radboud Universiteit uit Nijmegen op basis van hersenscans van soldaten die in Afghanistan werden ingezet. Onderzoeksleider Guido van Wingen benadrukt dat het onderzoek duidelijk aantoont dat ervaringen op het slagveld een effect hebben op de menselijke hersenen.

De onderzoekers stelden vast dat de ingezette soldaten na de terugkeer van hun missie in Afghanistan een gewijzigde activiteit vertoonden in de hersengebieden die angst en waakzaamheid controleren. De verhoogde activiteit duurde minstens twee maanden na de demobilisatie. Bovendien merkten de onderzoekers op dat de activiteit in het hersengedeelte dat de emoties controleert, tussen de verschillende soldaten een verschil vertoonde. Dat bleek afhankelijk te zijn van de percepties van de betrokken rond de ervaringen waaraan ze waren blootgesteld.

Onderzoeker Van Wingen stelt dat de perceptie over de dreiging bepalender is dan de feitelijke gebeurtenis. Hij voegt er aan toe dat de onderzochte groep na zijn terugkeer geen last kreeg van posttraumatische stress, maar wel was veranderen. Er moet nog verder worden onderzocht hoe lang de veranderingen in het brein aanwezig blijven en tot welke gevolgen dat zou kunnen leiden. Ook zal verder worden onderzocht of hoge stressniveaus ook leiden tot een hoger risico op posttramautische stressstoornis.