24-06-14

Houdingen over sociale ondersteuning lopen niet fundamenteel uit elkaar

De uiteenlopende houdingen waarmee samenlevingen sociale solidariteit benaderen, is niet bepaald door fundamentele verschillen in de verwachtingen die worden gesteld aan de financiële ondersteuning van de burgers door de overheid. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Aarhus, die het verschil tussen opvattingen over welzijnsdiensten in Denemarken en de Verenigde Staten bestudeerden.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: solidariteit |  Facebook |

15-11-13

Honger bepaalt houding tegenover de solidaire maatschappij

Honger heeft een belangrijke impact op de houding tegenover de welvaartstaat. De steun die wordt verleend aan het concept van de welvaartstaat, heeft minder te maken met een bekommernis voor de armen dan met een strategie die voor het individu zelf een verdere toegang tot bronnen garandeert. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aarhus University. De Deense onderzoekers stelden vast dat proefpersonen met een lagere suikerspiegel in het bloed meer geneigd waren om hun steun te verlenen aan een welvaartsbeleid dan collega’s met een hogere suikerniveau. Deze relatie kan volgens de wetenschappers vanuit een evolutionair standpunt worden verklaard.

“Wanneer het eigen lichaam met een tekort aan calorieën wordt geconfronteerd, vertoont het individu een grotere neiging om zich het lot van de armen aan te trekken,” zeggen de onderzoekers Lene Aaroe en Michael Bang Petersen. Uit het onderzoek van de Deense wetenschappers, waarbij aan de proefpersonen na een periode van vier uur vasten een frisdrank werd aangeboden, bleek dat de opslag van calorieën een significante impact heeft op de bereidheid om ondersteunende maatregelen voor behoeftige bevolkingsgroepen te onderschrijven. Proefpersonen die een calorie-arme drank hadden gekregen bleken immers veel positiever te staan tegenover de maatregelen dan collega’s die een drank met veel suikers hadden ontvangen.

“Het gebrek aan calorieën leidt tot een groter besef van de voordelen van solidariteit,” aldus Aaroe en Petersen. “Het fenomeen kan wellicht evolutionair worden verklaard. De prehistorische mens besefte dat groepsvorming de kans op de toegang tot voedsel verhoogt. In geval van nood, wanneer de jacht was mislukt, kon het individu voor zijn voedselvoorziening immers beroep doen op hulp van andere groepsleden die meer succes hadden gekend of over grotere reserves beschikten. Anderzijds blijkt men in periodes van overvloed bereid om met anderen te delen, zodat goodwill wordt gekweekt voor minder voorspoedige tijden. Achter de bereidheid van het individu om zich solidair op te stellen, gaat dan ook een geheime agenda schuil.”

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: honger, solidariteit |  Facebook |

05-08-12

Solidariteit groeit alleen wanneer ook sterksten worden bedreigd

Wanneer werkloosheid en andere welzijnsproblemen vooral een bedreiging vormen voor de bevolkingscategorieën uit de lagere inkomensklassen en de lagere regionen van de maatschappij, is het verzet tegen de welvaartsstaat het grootste. Wanneer die bedreigingen echter hoger op de sociale ladder beginnen te klimmen, onder meer in tijden van een algemene recessie, begint ook de steun voor een welvaartsbeleid toe te namen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University en de Ohio State University in de Verenigde Staten en dertien andere landen. Om een grotere solidariteit onder de bevolking te creëren, is er volgens de onderzoekers een situatie nodig die bredere lagen van de bevolking bedreigt. Wanneer een crisis alleen een bedreiging vormt voor categorieën die al benadeeld zijn, is het volgens de wetenschappers daarentegen bijzonder moeilijk om een algemene consensus te vinden voor maatschappelijke interventies.

Lees Verder

11:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: solidariteit, armoede |  Facebook |