24-09-17

Sollicitant moet vooral aanpassingsvermogen aantonen

Aanpassingsvermogen is een cruciaal talent dat op de arbeidsmarkt worden gezocht. De eigenschap behoort analisten van het bedrijf Purple CV bij 71 procent van de werkgevers tot de drie belangrijkste vereisten die aan een sollicitant worden gevraagd. Geen enkele ander talent haalt een even hoge score. Op de tweede plaats staan management-vaardigheden met een score van 57 procent, gevolgd door proactiviteit (45 procent) en organisatietalent (43 procent). Wel is het opmerkelijk dat traditionele vaardigheden - zoals loyaliteit, creativiteit en aandacht voor detail - geen grote belangrijkheid krijgen toegewezen en niet boven een score van 10 procent uitkomen.

Verder wijzen 90 procent van de analisten erop dat een foto bij een curriculum vitae niet hoort. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat het ontbreken van een foto onder meer zal helpen beletten dat werkgevers zich zouden schuldig kunnen maken op het gebied van etniciteit, geslacht of uiterlijk. Ook stellen de analisten dat voor sommige sollicitanten leugens en overdrijvingen bij de opstelling van het curriculum vitae blijkbaar en tweede natuur zijn geworden. Daarbij wordt erop gewezen dat in ongeveer 24 procent van de sollicitaties sprake blijkt van overdreven vaardigheden of capaciteit. Een even grote groep zou ook zijn kwalificaties hebben opgeblazen.

Tevens wordt opgemerkt dat vaak met hobby’s en interesses getracht wordt de interesse van de potentiële werkgever te trekken. Onder meer reizen, sport, fitness en sociale activiteiten behoren volgens de analisten echter tot de meest hardnekkige clichés die bij sollicitaties naar voor worden geschoven. Volgens 70 procent van de analisten kunnen deze elementen best uit het curriculum vitae worden weggelaten, tenzij er een rechtstreeks verband kan worden gelegd met de sollicitatie of er sprake is van uitzonderlijke prestaties. De analyse komt volgens Purple CV tot de opmerkelijke vaststelling dat bij sollicitaties steeds opnieuw dezelfde vergissingen en fouten worden gedaan.

Lees Verder

 

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

11-07-17

Vrouwelijke sollicitanten worden harder op rooster gelegd

Tijdens sollicitaties worden vrouwelijke kandidaten vaak strenger aangepakt dan hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de University of California en de University of Southern California, die meer dan honderd opgenomen jobinterviews analyseerden. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat mannelijke rekruteerders twee keer sneller geneigd bleken een vrouwelijke kandidaat te onderbreken dan een mannelijke sollicitant. Tevens moest volgens de Amerikaanse wetenschappers genoteerd dat vrouwelijke kandidaten ook twee keer meer risico liepen midden in hun uitleg onderbroken te worden.

“Er moest ook worden vastgesteld dat vrouwelijke kandidaten vaker met vervolgvragen werden geconfronteerd,” betoogt onderzoeksleider Mary Blair-Loy, sociologe aan de University of California. “Gemiddeld bleken vrouwen met vijf vervolgvragen voorgeschoteld te krijgen. Dat is één vraag meer dan aan mannelijke sollicitanten worden voorgelegd. Die grotere werklast zorgt er tijdens het interview voor dat vrouwen minder kansen krijgen om een uitgebalanceerd pleidooi voor zichzelf op te bouwen en hun kwaliteiten optimaal te kunnen presenteren. Dat geldt niet alleen voor de voorbereide gesprekken, maar ook voor de spontane antwoorden op de gestelde vragen.”

“Daardoor dreigt een perceptie dat de vrouwelijke sollicitant minder sterk is dan een mannelijke kandidaat,” zeggen de onderzoekers. “Zelfs vrouwen met een indrukwekkend curriculum vitae kunnen door deze vragen hun competentie in vraag zien gesteld. Het fenomeen van deze terugkerende eisen om zichzelf telkens weer opnieuw te bewijzen, kan een gedeeltelijke verklaring zijn waarom sommige beroepen nog altijd door mannen worden gedomineerd.” De onderzoekers maken daarbij gewag van subtiele interactie-patronen die een nagenoeg onzichtbaar vooroordeel vertegenwoordigen, waar een klimaat kan ontstaan waarin het mogelijk wordt om aan de vrouwelijke competentie te blijven twijfelen.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

17-07-14

Sollicitatiegesprek kan aan avatar worden overgelaten

In een relatief nabije toekomst zullen personeelsverantwoordelijken zich wellicht niet meer over de sollicitatiegesprekken hoeven te bekommeren. Dat zegt Milena Head, professor informatica aan de McMaster University in Canada. De wetenschapster zegt dat een geautomatiseerd interview-systeem met een avatar immers even efficiënt lijkt te kunnen werken als een persoonlijke communicatie. Professor Head wijst er daarbij op dat aan avatars vaak menselijke karaktereigenschappen worden toegeschreven. De onderzoekers hebben een project opgezet om de mogelijkheden van de avatar in de sollicitatie-omgeving gedurende een periode van zes maanden te testen.

Aan de DeGroote School of Medicine van de de McMaster University werd twaalf jaar geleden het programma Multiple Mini Interview ontwikkeld om studenten te evalueren. “Het systeem bestond uit een reeks computer-stations waar de kandidaten werden geobserveerd en werden beoordeeld op hun antwoorden op vragen of op hun prestaties tijdens simulaties,” zegt Milena Head. “De ontwikkeling van het systeem bleek echter bijzonder complex. Niet alleen moest de technologie worden ontwikkeld, maar tevens dienden de begeleiders te worden gevormd en moesten ook acteurs worden ingehuurd voor het rollenspel. Beslist werd dan ook om alternatieve oplossingen te onderzoeken.”

Daarbij kwamen de wetenschappers op het idee voor de ontwikkeling van een avatar. “Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat het individu geneigd is om met virtuele personen een gelijkaardige interactie op te zetten als met echte mensen,” stipt professor Head nog aan. “Het moet dan ook mogelijk zijn om binnen een gesimuleerde omgeving een persoonlijke interactie op te zetten. Virtuele interviews zouden door alle organisaties kunnen worden ingezet om de cruciale vaardigheden van een medewerker of kandidaat te testen. De avatar is perfect in staat om de vaardigheden op het gebied van communicatie, kritisch denken en crisismanagement te testen.”

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avatar, sollicitatie |  Facebook |

16-07-14

Salaris is geen taboe meer in sollicitatie-gesprek

In het verleden was een vroegtijdige verwijzing naar salarisverwachtingen voor kandidaat-werknemers een reden om naast een aanwerving te grijpen, maar dat is niet langer het geval. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Robert Half International, waaruit blijkt dat 70 procent van de rekruterings-verantwoordelijken aangeeft bereid te zijn om bij het tweede interview over het loonniveau te onderhandelen.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, sollicitatie |  Facebook |

29-06-14

Verhaal over negatieve sollicitatie-ervaring doet snel de ronde

Slechte wervingsprocessen kunnen de reputatie en het merk van de recruteerder belangrijke schade toebrengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het gespecialiseerde software-platform Shortlister.com bij tweeduizend Britse werkzoekenden. De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de respondenten slechte ervaringen tijdens het wervingsproces aan hun omgeving zouden melden.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

14-06-14

Jonge sollicitanten moeten vooral een verhaal over zichzelf vertellen

Jongeren zijn in hun curriculum vitae te veel gericht op kwalificaties en vergeten om een verhaal over zichzelf te vertellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse organisatie Brathay Trust, die de werkgelegenheid bij jongeren wil promoten, bij meer dan negenhonderd Britse lijnmanagers over de grootste uitdagingen bij het inhuren van jongeren. Daarbij bleek dat 38 procent van de respondenten van mening is dat jongeren in hun curriculum vitae meer aandacht moeten besteden aan zogenaamde zachte vaardigheden, zoals communicatie. Bovendien wierp 19 procent op dat de sollicitaties van de meeste jongeren nagenoeg eenvormig zijn.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

05-06-14

Uitkomst solliciatiegesprek wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd

Ook na een goed interview mag de sollicitant de zoektocht naar een nieuwe betrekking niet stopzetten. Het is immers bijzonder gevaarlijk om aan de hand van een positieve perceptie over een interview de kansen op een aanwerving hoger in te schatten. Dat zegt carrière-consulent Alison Green, aangevend dat interviews vaak helemaal verkeerd worden geïnterpreteerd. Green merkt op dat sollicitanten een aantal ideeën hebben over het verloop van het rekruterings-proces, maar daarbij vaak een aantal belangrijke en onbekende parameters over het hoofd zien, waardoor de aanwerving minder waarschijnlijk is dan ze zelf verwachten.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie, sociale media |  Facebook |

23-04-14

Medische afspraak beste uitvlucht voor solliciatie

Een medische afspraak wordt vaak als het het beste excuus bestempeld om het werk te kunnen verlaten voor een sollicitatiegesprek. Dat is de conclusie van een wereldwijde peiling van consultant Monster bij meer dan drieduizend respondenten. De onderzoekers vonden dat 44 procent van de respondenten vindt dat een verwijzing naar een medische afspraak het beste middel is om een sollicitatiegesprek verborgen te houden. Een voorgewende ziekte staat op de tweede plaats met een score van 15 procent, gevolgd door opvang voor de kinderen (12 procent), een thuisbestelling of het bezoek van een hersteller (8 procent).

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie, gezondheid |  Facebook |

15-04-14

Kwalificaties oudere sollicitanten niet meer gecontroleerd

Naarmate werknemers verder in hun carrière vorderen, worden de aangevoerde kwalificaties door potentiële werkgevers steeds minder vaak gecontroleerd. Dat is volgens het rekruteringsplatform Graduate Prospects gebleken uit een onderzoek naar vacatures die de voorbije decennia bij Britse werkgevers werden ingediend. Bij kandidaten die hun diploma hebben behaald na de eeuwwisseling bleek 76 procent van de opgegeven kwalificaties gecontroleerd te worden, maar bij collega’s die in de jaren negentig hun studies hadden afgerond, bleek dat terug te vallen tot amper 16 procent. Bij sollicitanten die nog langer zijn afgestudeerd, bleek slechts 8 procent van de kwalificaties gecontroleerd te worden.

“Een curriculum vitae omvat vaak fouten,” merkt Jayne Rowley, verantwoordelijke gegevenscontrole bij Graduate Prospect. “Vaak gaat het om onschuldige vergissingen of lacunes, maar er zijn ook aanwijzingen dat er bewust wordt gelogen over opleidingen, resultaten en expertises. Het onderzoek toonde aan dat sollicitanten met een langere carrière veel meer kans hebben om met die onwaarheden of overdrijvingen weg te komen dan jongere collega's. Wanneer iemand al een professionele carrière in een bepaalde richting heeft uitgebouwd, wordt immers vaak aangenomen dat de vorige werkgevers de nodige controles zullen hebben uitgevoerd.”

“De kandidaten zelf zullen door hun opgebouwde expertise mogelijk ook minder belang hechten aan correcte kwalificatie-vermeldingen,” geeft Jayne Rowley nog aan. “Bovendien moet men er rekening mee houden dat oudere werknemers onder druk van jongere en vaak hoger gekwalificeerde concurrenten mogelijk geneigd zouden kunnen zijn om hun eigen professioneel profiel op te poetsen. Dat geldt zeker wanneer een hogere functie wordt geambieerd. Wanneer echter blijkt dat iemand bereid is om te liegen over zijn kwalificaties, moet ook de betrouwbaarheid van de betrokkene als lid van de organisatie ernstig in vraag worden gesteld. Het is dan ook noodzakelijk dat werkgevers de kwalificaties van al hun kandidaten ten gronde controleren.”

Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kwalificaties, sollicitatie |  Facebook |

26-03-14

Aanwezigheid op LinkedIn helpt bedrijf aan extra sollicitanten

Kandidaat-werknemers zijn sneller geneigd om te solliciteren bij bedrijven die ze ook op het sociale netwerk LinkedIn volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Enhance Media bij meer dan negentigduizend Britse sollicitanten. Opgemerkt wordt dat 80 procent van de LinkedIn-gebruikers als een passief werkzoekende kunnen worden beschouwd, maar wel drie keer meer geneigd zijn om te solliciteren bij ondernemingen die ze ook op het professionele sociale netwerk volgen. De cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat LinkedIn een steeds belangrijker functie verwerft op de rekruteringsmarkt en aan de bedrijven dan ook de mogelijkheid biedt om zich als een potentieel werkgever te profileren.

Het onderzoek toonde aan dat meer dan 30 procent van de kandidaten op het professionele netwerk LinkedIn actief zijn. Binnen die groep maakt 95 procent van het platform gebruik voor rekrutering-gerelateerde activiteiten, terwijl 75 procent zijn curriculum-vitae op zijn LinkedIn-account heeft geplaatst en 18 procent op het netwerk beroep doet om te solliciteren. “Hoewel een grote meerderheid van de gebruikers van LinkedIn niet actief is op zoek naar een nieuwe baan, mogen ze door rekruteerders echter niet worden genegeerd als een potentiële doelgroep. Men moet er immers rekening mee houden dat een groot aantal bereid is om eventuele opportuniteiten te onderzoeken,” zeggen de onderzoekers.

Opgemerkt wordt dat rekruteerders moeten inspelen op de afwijkende karakteristieken van de LinkedIn-gebruikers. “Passieve kandidaten moeten actief worden aangespoord om zich voor een aangeboden functie kandidaat te stellen,” stippen de onderzoekers aan. “Passieve gebruikers die op het netwerk een bedrijf volgen, zijn weliswaar niet gericht op zoek naar een nieuwe baan, maar hebben duidelijk al wel interesse in de betrokken onderneming getoond. Bedrijven moeten op LinkedIn dan ook duidelijk de nadruk leggen op de opportuniteiten die worden geboden, waarbij mogelijk beroep kan worden gedaan op getuigenissen van actuele werknemers.”

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, sollicitatie |  Facebook |

25-01-14

Mobiele platformen cruciaal werkinstrumenten van de sollicitant

Tijdens de maand november werden 34 procent van alle online werkaanbiedingen met een mobiel apparaat bekeken, tegenover 23 procent de maand voordien. Dat blijkt uit een analyse van de trafieken op het platform Totaljobs.com in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat mobiele platformen een dagelijks werkinstrumenten zijn geworden voor sollicitanten. Volgens John Salt, directeur van Totaljobs.com, zal die trend de volgende jaren alleen nog maar toenemen. Er wordt aan toegevoegd dat werkzoekenden met hun mobiele apparaten niet alleen vacatures raadplegen, maar ook andere aspecten van de sollicitatie, zoals het invullen van de vacature, afwerken.

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, sollicitatie |  Facebook |

25-10-13

Werkzoekende krijgt weinig feedback op online sollicitatie

Werkzoekenden krijgen weinig feedback op online sollicitaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsplatform Bubble Jobs bij een honderdtal Britse online sollicitanten. Daarbij werd vastgesteld dat de respondenten gemiddeld slechts op één vijfde van hun online sollicitaties een antwoord ontvangen. De onderzoekers merken op dat het fenomeen gedeeltelijk te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat werkzoekenden reageren op aanbiedingen voor betrekkingen waarvoor ze niet de geschikte kwalificaties beschikken, maar anderzijds moet er volgens Bubble Jobs ook worden opgemerkt dat vele vacatures niet correct worden omschreven.

“De cijfers tonen duidelijk aan dat er een wanverhouding moet worden vastgesteld tussen het aanbod aan banen en het doelpubliek voor de geadverteerde vacatures,” merkt Adam Butwilowski, managing director van Bubble Jobs, op. “Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat de vaardigheden van de sollicitanten niet overeenkomen met de vereisten die aan de geadverteerde banen worden gesteld. Het probleem zou mogelijk geweten moeten worden aan het feit dat de vacatures niet adequaat worden voorgesteld. Anderzijds is het echter ook mogelijk dat werkzoekenden niet voldoende zijn opgeleid om aan te tonen op welke manier hun vaardigheden op de arbeidsmarkt kunnen worden ingeschakeld.”

“Indien rekruteerders en werkgevers sollicitanten van hoge kwaliteit verwachten, dienen ze ook te garanderen dat hun vacatures datzelfde kwaliteitsniveau uitstralen,” zegt Butwilowski nog. “In veel gevallen zijn vacatures opvallend vaag opgesteld, wellicht met de achterliggende bedoeling het potentiële bereik van de boodschap zo breed mogelijk te maken. Het resultaat is echter dat beide partijen eindigen met een aangroeiende lijst van irrelevante aanbiedingen. Er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om werkzoekenden de kans te bieden zo efficiënt mogelijk een tewerkstelling te vinden die op een relevante manier inspeelt op de eigen vaardigheden.”

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, sollicitatie |  Facebook |

12-10-13

Nerveuze sollicitant mag niet vroegtijdig worden afgeschreven

Bij sollicitatiegesprekken mogen nerveuze kandidaten niet te vroeg worden afgeschreven. Dat zegt Josh Tolan, chief executive van consulent Spark Hire. Deze kandidaten, die door hun zenuwachtigheid tijdens het gesprek vaak ondermaats presteren, zijn volgens Tolan immers niet noodzakelijk slechte werknemers, zodat de rekruteerder zich vooral zou moeten concentreren op de inhoud van de antwoorden in plaats van op hun niveau van zelfvertrouwen. Een dergelijke aanpak biedt volgens Tolan aan bedrijven bovendien de mogelijkheid om waardevolle kandidaten te vinden die door andere ondernemingen over het hoofd zijn gezien.

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

23-09-13

Werkzoekenden hypothekeren kansen door algemeen curriculum-vitae

Veel kandidaten hypothekeren hun kansen op een aanwerving door hun curriculum vitae niet aan te passen aan specifieke vacatures. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse National Careers Service. De onderzoekers stelden vast dat vele werkzoekenden een algemeen curriculum vitae opsturen naar potentiële werkgevers, zonder hun potentiële bijdrage aan de onderneming extra onder de aandacht te brengen. De onderzoekers stelden echter vast dat deze nalatigheid volgens 66 procent van de carrière-consulenten een reden is waarom kandidaten niet voor een functie in aanmerking worden genomen. Daarnaast geeft 60 procent aan dat ook spellingsfouten een courante blunder zijn.

“Volgens 80 procent van de rekruteerders is het verzenden van een generisch curriculum-vitae de meest courante fout die door werkzoekenden wordt gemaakt,” aldus de National Careers Service. “Ook 24 procent van de werkzoekenden geeft zelf toe in het verleden nagelaten te hebben hun sollicitatie aan specifieke vacatures aangepast te hebben. Bij werklozen zegt zelfs 40 procent er vaak niet aan te denken om zijn sollicitaties aan te passen aan de aangeboden betrekking.” Verder is volgens carrière-adviseurs gebleken dat 65 procent van de werkzoekenden zondigt tegen de gewenste lengte van het curriculum vitae.

Ook wordt opgemerkt dat 76 procent van de sollicitanten nalaat om in zijn curriculum vitae vooral zijn sterke kanten in de schijnwerpers te plaatsen. “Ondanks al die fouten blijkt 30 procent van de werkzoekenden zich niet bewust te zijn dat hun sollicitatie niet aan de gestelde vereisten voldoet,” merkt Joe Billington, directeur van de National Careers Service, op. “Bovendien geeft slechts 30 procent van de werkzoekenden aan minstens één uur per week aan zijn curriculum vitae te werken, zoals nochtans wordt aanbevolen. Werkzoekenden investeren te weinig tijd om het optimale resultaat te halen uit hun sollicitatie, die nochtans bepalend kan zijn voor het verdere succes van hun carrière.”

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

17-09-13

Gevoel van macht biedt betere kansen bij sollicitatie

Een voorafgaandelijk gevoel van macht verhoogt de kansen om een sollicitatie met succes af te ronden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Köln, Insead, The Northwestern University en de Columbia Business School. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat kandidaten bij een fictief sollicitatiegesprek significant meer kans op succes hadden bij de rekruteerders wanneer ze vooraf waren aangezet om terug te denken aan een ogenblik waarop ze zich machtig hadden gevoeld. In het onderzoek bleek dat gemiddeld 47 procent van de kandidaten slaagde voor de toelatingsproef. In die groep die zich een machtsgevoel uit het verleden herinnerde, steeg dat echter tot 68 procent.

“Macht is een cruciale regulator van de menselijke interactie,” benadrukken de onderzoekers Adam Galinsky, David Dubois, Joris Lammers en Derek Rucker. “Macht creëert immers patronen van respect, reduceert het risico op conflicten en leidt tot een verdeling van arbeid. Die impact is ook van toepassing op de uitkomst van jobinterviews. Sollicitanten die voor een cruciaal interview met een potentiële werkgever werden aangezet om terug te denken aan een succesvolle onderneming uit het verleden, bleken gevoelig hogere kansen op een aanwerving te hebben dan collega’s die aan een situatie met een ervaring van machteloosheid hadden teruggedacht.”

De kandidaten met een groter gevoel van macht bleken volgens de examinatoren, die niet op de hoogte waren van het experiment, een grotere overtuigingskracht en zelfvertrouwen uit te stralen. Bij de kandidaten die aan een situatie met een ervaring van machteloosheid hadden teruggedacht, bleek slechts 26 procent van de examinatoren een positieve evaluatie te hebben gekregen, waarmee ze gevoelig slechter scoorden dan het gemiddelde van 47 procent. De onderzoekers waarschuwen wel dat het fenomeen ook een keerzijde heeft. Sollicitanten die zich immers geen ervaring met een gevoel van macht kunnen herinneren, dreigen zich volgens hen nog machtelozer te voelen en daarmee hun kansen nog verder te hypothekeren.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

02-09-13

Woensdagmiddag is beste ogenblik voor sollicitatiegesprek

Woensdagmiddag is het ideale ogenblik voor een sollicitatiegesprek. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Douglas Scott Legal Recruitment bij duizend werkzoekenden. Experts merken op dat het ideale ogenblik wellicht niet toevallig in het midden van de werkweek is gesitueerd. Op dat ogenblik vertoeft de interviewer volgens hen immers in een optimale balans, aangezien hij met de opdrachten voor de lopende week al goed is gevorderd en bovendien een goed inzicht heeft op de taak die hem nog te wachten staat vooraleer het weekend aanbreekt. Hetzelfde geldt voor de lunchtijd, waarbij de interviewer wellicht de meest stresserende dagactiviteiten achter de rug heeft en niet gestresseerd is door deadlines.

De onderzoekers stelden vast dat 36 procent van de succesvolle werkzoekenden een sollicitatiegesprek hadden gehad op woensdag, gevolgd door vrijdag (30 procent) en dinsdag (18 procent). Een sollicitatiegesprek op donderdag zou slechts 9 procent kans op succes opleveren. Helemaal achteraan volgt maandag met een score van 7 procent. Bovendien bleek dat 34 procent van de succesvolle kandidaten een gesprek tijdens de lunchpauze hadden gehad. Kandidaten die een sollicitatiegesprek hadden voor aanvang van de werkdag, hebben slechts 7 procent kansen op succes. Collega’s die kozen voor een gesprek na afloop van de dagtaak, zouden 9 procent kans op succes hebben.

“De kwaliteit en het resultaat van het sollicitatiegesprek wordt in belangrijke mate bepaald door de interviewer,” merkt Rob Kay, managing director van Beechwood Business Psychologists, op. “Op woensdagmiddag lijken de omstandigheden ideaal te zijn om zich rustig en 100 procent geconcentreerd aan een gesprek met een kandidaat-werknemer te kunnen wijden. Bij die gesprekken moet stress zoveel mogelijk worden gemeden.” De onderzoekers waarschuwen echter dat sollicitanten zich niet op het tijdstip van het interview mogen vastpinnen om hun succeskansen in te schatten, maar vooral werk moeten maken van een degelijke voorbereiding.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

01-09-13

Negeren sollicitaties kan bedrijven zuur opbreken

Het negeren van sollicitaties kan bedrijven zuur opbreken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsplatform Monster bij meer dan vijfduizend Britse werkzoekenden. De onderzoekers stelden vast dat 84 procent van de respondenten toegeeft dat een gebrekkig solliciatiebeleid bij potentiële werkgevers een negatieve impact heeft gehad op hun houding tegenover het merk. Voor 82 procent van de ontgoochelde kandidaten was het uitblijven van een antwoord op hun sollicatie de achterliggende reden voor de negatieve perceptie. Daarnaast zegt 68 procent gefrustreerd te zijn geraakt door een gebrek aan constructieve feedback.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

29-08-13

Humor en sociale betrokkenheid pluspunten tijdens sollicitatiegesprek

Werkzoekenden die tijdens een sollicitatiegesprek bewijzen over enige zin voor humor te beschikken, hebben een grotere kans om aangeworven te worden. Ook kandidaten die getuigen van maatschappelijke betrokkenheid, worden door interviewers positiever geëvalueerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent CareerBuilder bij tweeduizend Amerikaanse rekruteerders. Ook een goede kledijkeuze blijkt de kansen op tewerkstelling te doen toenemen. Andere positieve elementen die door de rekruteerders naar voor worden geschoven zijn een goede fysieke conditie, kennis over actualiteit, een betrokkenheid bij sociale media, belangstelling voor sport en gemeenschappelijke interesses.

Uit het onderzoek bleek dat 27 procent van de rekruteerders aangeeft dat het gevoel van humor van doorslaggevende aard zou kunnen zijn om een keuze te maken tussen twee kandidaten die verder absoluut gelijkwaardig zijn. Kandidaten die blijk geven van maatschappelijke betrokkenheid zouden bij 26 procent van de rekruteerders een voorkeur krijgen, terwijl 22 procent ook rekening zou houden met de kleding van de sollicitant. Daarna volgen gemeenschappelijke interesses (21 procent) en fysieke conditie (13 procent). Verder in de ranglijst staan kennis van actualiteit en populaire cultuur (8 procent), activiteiten op sociale mediaplatformen (7 procent) en een belangstelling voor sport (4 procent)

“Kwalificaties zijn uiteraard bijzonder belangrijke elementen in een sollicitatiegesprek, maar rekruteerders houden bij de evaluatie van de kandidaten rekening met een brede waaier van factoren,” voert Rosemary Haefner, vice-president human resources bij CareerBuilder, aan. “De kandidaat moet zichzelf op een sollicatiegesprek dan ook als een persoonlijk merk verkopen. Werknemers zijn niet alleen op zoek naar kandidaten die professioneel gekwalificeerd zijn voor de vacante betrekking, maar ook naar mensen die in de werkomgeving zullen passen.” Uit het onderzoek bleek nog dat laatkomers, roddelen en vloeken, wenen en het daten van collega’s belangrijke hinderpalen zijn voor promoties.

Lees Verder

19:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, sollicitatie |  Facebook |

15-08-13

Technologiedrijven doen sollicitanten het meest zweten

Technologiebedrijven vormen op het gebied van sollicatiegesprekken de grootste uitdaging voor kandidaat-werknemers. Dat blijkt uit een onderzoek van de carrièresite Glassdoor naar de Amerikaanse ondernemingen die aan kandidaten de moeilijkste interviews voorschotelen. Glassdoor stelde vast dat nagenoeg de helft van de top vijfentwintig uit technologiebedrijven bestaat. Een betrekking bij de grote technologiebedrijven gaat volgens de onderzoekers gepaard met hoge salarissen, allerlei bijkomende voordelen en een groot prestige, zodat de interesse bij de kandidaten groot is en het recruteringsproces bijzonder competitief wordt. Het technologiebedrijf Thoughtworks deelt met consulent McKinsey de eerste plaats.

“Solicitatiegesprekken lijken vaak op een thrillerverhaal,” merkt Glassdoor op. “Kandidaat-werknemers worden vaak geplaagd door een onrustige hartslag, klamme handen en extreme angstniveaus. De intensiviteit van het interview kan tussen de verschillende bedrijven echter grote verschillen vertonen. Opvallend is echter dat technologiebedrijven vaak de meest doorgedreven interviews hanteren. In de lijst met vijfentwintig moeilijkste bedrijven zijn onder meer technologiegroepen zoals Google, Hubspot, Microsoft, Facebook en Teach for America terug te vinden. Deze bedrijven hebben ook vaak een strikt screeningproces ontworpen en hebben vaak de gewoonte verschillende interview-rondes te houden.”

“Kandidaat-werknemers bij technologiebedrijven krijgen vaak case-studies voorgeschoteld en worden geconfronteerd met moeilijke technische vragen rond algoritmes, probleemoplossing en datastructuur,” voert Glassdoor nog aan. “Een bedrijf zoals Google staat er ook voor bekend de kandidaten uitdagende brainteasers voor te schotelen. Andere ondernemingen grijpen terug naar het model van een stress-interview om uit te zoeken op welke manier potentiële werknemers onder extreme druk reageren en functioneren.” Er wordt wel opgemerkt dat een reeks interviews de kandidaten ook een beeld kunnen geven over het bedrijf en zijn werknemers, zodat ook zijzelf kunnen uittesten of die omgeving hen ligt.

http://venturebeat.com/2013/08/09/the-top-job-interview-sweat-shops-survey/

10:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie, technologie |  Facebook |

07-08-13

Werkzoekende investeert meer tijd in voorbereiding sollicatie

Werkzoekenden tonen zich bereid om meer tijd te investeren in de voorbereiding van een sollicitatie-gesprek. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent TotalJobs bij Britse werkzoekenden. Daarbij werd vastgesteld dat 44 procent van de werkzoekenden meer dan twee uur investeert in de voorbereiding van een sollicitatie-gesprek. Dat betekent een stijging met 12 procent tegenover vorig jaar. Bij de werkzoekenden die meer dan vijf uur investeren in de voorbereiding, werd een toename met 11 procent geregistreerd. De cijfers tonen volgens TotalJobs aan dat de werkzoekenden erkennen dat een degelijke voorbereiding cruciaal is om zich met een kans op succes naar een sollicitatie-gesprek te begeven.

“Werkzoekenden zijn bereid de nodige tijd te investeren om zich degelijk voor te bereiden op een sollicitatie-gesprek,” merkt John Salt, website-directeur bij TotalJobs, op. “Ook het feit dat kandidaten bereid zijn om zich gemiddeld 72 mijl te verplaatsen voor een sollicitatie-gesprek, geeft aan dat men ook bereid is om een arbeidsplaats op een verdere afstand van de woning te aanvaarden. Die afstand komt immers overeen met een verplaatsing van één uur en twintig minuten met de auto of één uur met de trein. Uit het onderzoek bleek zelfs dat twintig respondenten 800 mijl hadden afgelegd voor een interview. Dat komt overeen met een autorit van twaalf uur of een vliegtuigverplaatsing van tachtig minuten.”

“De arbeidsmarkt blijft nog altijd bijzonder competitief,” merkt John Salt op. “Het onderzoek toont aan dat werkzoekenden zich steeds meer bewust zijn van de inspanningen die dienen geleverd te worden om een baan te vinden. Men beseft dat een interview veel meer is dan een loutere formaliteit.” Ook werd vastgesteld dat de respondenten bereid bleken om 52 pond te besteden aan het interview, onder meer voor verplaatsingen of kleding.Deze inspanningen moeten volgens Salt ook werkgevers doen waarderen dat de kandidaten investeren in het interview en dus minstens een feedback verdienen wanneer de sollicitant uiteindelijk toch niet wordt aangeworven.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

04-08-13

Videoconferencing bezorgt sollicitant lagere scores

Jobinterviews met videoconferencing hebben een negatieve impact op rekruteerders en sollicitanten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McMaster University in Canada. De onderzoekers stelden immers vast dat de sollicitanten bij videoconferencing door de interviewers minder hoog worden gequoteerd en ook minder snel voor een baan worden aanbevolen. Anderzijds werden ook de interviewers zelf door de sollicitanten minder aantrekkelijk, persoonlijk, betrouwbaar en competent genoemd. De Canadese wetenschappers stellen dat de technologie blijkbaar nog altijd een muur optrekt tussen sollicitanten en interviewers.

“Inmiddels blijkt al 50 procent tot 65 procent van de werkgevers bij sollicitatiegesprekken gebruik gemaakt te hebben van videotechnologie,” merken de onderzoekers Gres Sears en Haiyan Zhang op. “Bedrijven beschouwen de technologie vaak als een gebruiksvriendelijke en kostenbesparende oplossing. Onze studie toont echter aan dat de nodige terughoudendheid moet worden gehanteerd en dat de videotechnologie geen equivalent kan zijn van het persoonlijke gesprek. Men moet daarbij beseffen dat een goede inschatting van de kwaliteiten van de kandidaten cruciaal is om de organisatie van het gepaste talent te voorzien. Kandidaten met een positieve indruk zijn ook sneller geneigd een baan te aanvaarden.”

“Het onderzoek toont aan dat videoconferencing een impact kan hebben op het oordeel van zowel de interviewer als de kandidaat-werknemer,” zeggen Sears en Zhang nog. “Videoconferencing plaatst een technologische barrière tussen kandidaten en interviewers. Er moeten dan ook maatregelen worden genomen om die barrière af te bouwen en de interpersonele aspecten van het interview te verbeteren. Videoconferencing zou dan ook alleen mogen worden gebruikt bij voorbereidende interviews. De uiteindelijke selectie van de kandidaten zou alleen na een persoonlijk gesprek mogen gebeuren.” Deelnemers aan videoconferencing zouden onder meer klagen over een gebrek aan oogcontact en een vlakke communicatie. (MH)

Lees Verder

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videoconferencing, sollicitatie |  Facebook |

08-07-13

Interviewers hebben weinig medelijden met angstige sollicitanten

Angstige kandidaten maken weinig kans om een sollicatiegesprek tot een goed einde te brengen. Dat geldt vooral voor mannelijke sollicitanten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Guelph bij ruim honderdtwintig studenten die aan een gesimuleerd sollicatiegesprek deelnamen. De Canadese onderzoekers stelden vast dat angstige mannen en vrouwen van de interviewers lagere scores kregen dan kandidaten die zich meer zelfverzekerd toonden, maar mannen bleken daarbij veel zwaarder gesanctioneerd te worden dan vrouwen. De wetenschappers merken op dat angst bij vrouwen sociaal meer aanvaard lijkt te worden dan bij mannen.

“De meeste sollicitanten ervaren een nervositeit in de aanloop naar een interview,” merken de onderzoekers Amanda Feller en Deborah Powell, psychologen aan de University of Guelph, op. “Die nervositeit manifesteert zich vaak in ticks, spraakmoeilijkheden of problemen met het formuleren van antwoorden. Al die problemen kunnen de uitkomst van een wervingsproces beïnvloeden.” Uit het onderzoek blijkt dat mannen tijdens interviews geen grotere nervositeit kennen dan vrouwen, maar door het fenomeen wel met grotere problemen worden geconfronteerd. Mogelijk wordt nervositeit bij mannen - die men mogelijk als assertiever en minder emotioneel zou verwachten - minder getolereerd.”

“Het is echter mogelijk dat mannen en vrouwen anders omgaan met hun nervositeit,” stippen de onderzoekers aan. “Mogelijk hebben vrouwen efficiëntere strategieën ontwikkeld om met het probleem om te gaan. Vrouwen zijn sneller geneigd om hun gesprekstechnieken met vrienden te oefenen of zoeken emotionele steun door met hun omgeving over hun angsten te praten. Mannen vallen sneller terug op een vermijdingsgedrag en bereiden zich dan ook minder goed voor op het interview, waardoor ze uiteindelijk slechtere resultaten halen. Het is echter voor alle sollicitanten aangewezen om aan te leren hoe met de nervositeit moet worden omgegaan.”

“Ook de interviewers zouden zich echter bewust moeten zijn van het fenomeen,” zeggen Feller en Powell. “Medewerkers kunnen immers van een hogere kwaliteit zijn dan uit het interview naar voor komt. Wanneer geen rekening gehouden wordt met het probleem, dreigen werkgevers talentvolle medewerkers te laten ontglippen. Onder meer zou men de sollicitanten vooraf kunnen duidelijk maken wat er van hen tijdens het gesprek wordt verwacht. Dat zou de nervositeit bij de kandidaten kunnen doen afnemen.”

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interview, sollicitatie |  Facebook |