17-07-14

Sollicitatiegesprek kan aan avatar worden overgelaten

In een relatief nabije toekomst zullen personeelsverantwoordelijken zich wellicht niet meer over de sollicitatiegesprekken hoeven te bekommeren. Dat zegt Milena Head, professor informatica aan de McMaster University in Canada. De wetenschapster zegt dat een geautomatiseerd interview-systeem met een avatar immers even efficiënt lijkt te kunnen werken als een persoonlijke communicatie. Professor Head wijst er daarbij op dat aan avatars vaak menselijke karaktereigenschappen worden toegeschreven. De onderzoekers hebben een project opgezet om de mogelijkheden van de avatar in de sollicitatie-omgeving gedurende een periode van zes maanden te testen.

Aan de DeGroote School of Medicine van de de McMaster University werd twaalf jaar geleden het programma Multiple Mini Interview ontwikkeld om studenten te evalueren. “Het systeem bestond uit een reeks computer-stations waar de kandidaten werden geobserveerd en werden beoordeeld op hun antwoorden op vragen of op hun prestaties tijdens simulaties,” zegt Milena Head. “De ontwikkeling van het systeem bleek echter bijzonder complex. Niet alleen moest de technologie worden ontwikkeld, maar tevens dienden de begeleiders te worden gevormd en moesten ook acteurs worden ingehuurd voor het rollenspel. Beslist werd dan ook om alternatieve oplossingen te onderzoeken.”

Daarbij kwamen de wetenschappers op het idee voor de ontwikkeling van een avatar. “Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat het individu geneigd is om met virtuele personen een gelijkaardige interactie op te zetten als met echte mensen,” stipt professor Head nog aan. “Het moet dan ook mogelijk zijn om binnen een gesimuleerde omgeving een persoonlijke interactie op te zetten. Virtuele interviews zouden door alle organisaties kunnen worden ingezet om de cruciale vaardigheden van een medewerker of kandidaat te testen. De avatar is perfect in staat om de vaardigheden op het gebied van communicatie, kritisch denken en crisismanagement te testen.”

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avatar, sollicitatie |  Facebook |

16-07-14

Salaris is geen taboe meer in sollicitatie-gesprek

In het verleden was een vroegtijdige verwijzing naar salarisverwachtingen voor kandidaat-werknemers een reden om naast een aanwerving te grijpen, maar dat is niet langer het geval. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Robert Half International, waaruit blijkt dat 70 procent van de rekruterings-verantwoordelijken aangeeft bereid te zijn om bij het tweede interview over het loonniveau te onderhandelen.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, sollicitatie |  Facebook |

29-06-14

Verhaal over negatieve sollicitatie-ervaring doet snel de ronde

Slechte wervingsprocessen kunnen de reputatie en het merk van de recruteerder belangrijke schade toebrengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het gespecialiseerde software-platform Shortlister.com bij tweeduizend Britse werkzoekenden. De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de respondenten slechte ervaringen tijdens het wervingsproces aan hun omgeving zouden melden.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

14-06-14

Jonge sollicitanten moeten vooral een verhaal over zichzelf vertellen

Jongeren zijn in hun curriculum vitae te veel gericht op kwalificaties en vergeten om een verhaal over zichzelf te vertellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse organisatie Brathay Trust, die de werkgelegenheid bij jongeren wil promoten, bij meer dan negenhonderd Britse lijnmanagers over de grootste uitdagingen bij het inhuren van jongeren. Daarbij bleek dat 38 procent van de respondenten van mening is dat jongeren in hun curriculum vitae meer aandacht moeten besteden aan zogenaamde zachte vaardigheden, zoals communicatie. Bovendien wierp 19 procent op dat de sollicitaties van de meeste jongeren nagenoeg eenvormig zijn.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

05-06-14

Uitkomst solliciatiegesprek wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd

Ook na een goed interview mag de sollicitant de zoektocht naar een nieuwe betrekking niet stopzetten. Het is immers bijzonder gevaarlijk om aan de hand van een positieve perceptie over een interview de kansen op een aanwerving hoger in te schatten. Dat zegt carrière-consulent Alison Green, aangevend dat interviews vaak helemaal verkeerd worden geïnterpreteerd. Green merkt op dat sollicitanten een aantal ideeën hebben over het verloop van het rekruterings-proces, maar daarbij vaak een aantal belangrijke en onbekende parameters over het hoofd zien, waardoor de aanwerving minder waarschijnlijk is dan ze zelf verwachten.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie, sociale media |  Facebook |

23-04-14

Medische afspraak beste uitvlucht voor solliciatie

Een medische afspraak wordt vaak als het het beste excuus bestempeld om het werk te kunnen verlaten voor een sollicitatiegesprek. Dat is de conclusie van een wereldwijde peiling van consultant Monster bij meer dan drieduizend respondenten. De onderzoekers vonden dat 44 procent van de respondenten vindt dat een verwijzing naar een medische afspraak het beste middel is om een sollicitatiegesprek verborgen te houden. Een voorgewende ziekte staat op de tweede plaats met een score van 15 procent, gevolgd door opvang voor de kinderen (12 procent), een thuisbestelling of het bezoek van een hersteller (8 procent).

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie, gezondheid |  Facebook |

15-04-14

Kwalificaties oudere sollicitanten niet meer gecontroleerd

Naarmate werknemers verder in hun carrière vorderen, worden de aangevoerde kwalificaties door potentiële werkgevers steeds minder vaak gecontroleerd. Dat is volgens het rekruteringsplatform Graduate Prospects gebleken uit een onderzoek naar vacatures die de voorbije decennia bij Britse werkgevers werden ingediend. Bij kandidaten die hun diploma hebben behaald na de eeuwwisseling bleek 76 procent van de opgegeven kwalificaties gecontroleerd te worden, maar bij collega’s die in de jaren negentig hun studies hadden afgerond, bleek dat terug te vallen tot amper 16 procent. Bij sollicitanten die nog langer zijn afgestudeerd, bleek slechts 8 procent van de kwalificaties gecontroleerd te worden.

“Een curriculum vitae omvat vaak fouten,” merkt Jayne Rowley, verantwoordelijke gegevenscontrole bij Graduate Prospect. “Vaak gaat het om onschuldige vergissingen of lacunes, maar er zijn ook aanwijzingen dat er bewust wordt gelogen over opleidingen, resultaten en expertises. Het onderzoek toonde aan dat sollicitanten met een langere carrière veel meer kans hebben om met die onwaarheden of overdrijvingen weg te komen dan jongere collega's. Wanneer iemand al een professionele carrière in een bepaalde richting heeft uitgebouwd, wordt immers vaak aangenomen dat de vorige werkgevers de nodige controles zullen hebben uitgevoerd.”

“De kandidaten zelf zullen door hun opgebouwde expertise mogelijk ook minder belang hechten aan correcte kwalificatie-vermeldingen,” geeft Jayne Rowley nog aan. “Bovendien moet men er rekening mee houden dat oudere werknemers onder druk van jongere en vaak hoger gekwalificeerde concurrenten mogelijk geneigd zouden kunnen zijn om hun eigen professioneel profiel op te poetsen. Dat geldt zeker wanneer een hogere functie wordt geambieerd. Wanneer echter blijkt dat iemand bereid is om te liegen over zijn kwalificaties, moet ook de betrouwbaarheid van de betrokkene als lid van de organisatie ernstig in vraag worden gesteld. Het is dan ook noodzakelijk dat werkgevers de kwalificaties van al hun kandidaten ten gronde controleren.”

Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kwalificaties, sollicitatie |  Facebook |