27-05-11

Londen lanceert netwerk oplaadpunten voor elektrische wagens

Het stadsbestuur van Londen heeft een programma gelanceerd om het gebruik van elektrische wagens te promoten. Een aansluiting bij de organisatie Source London verleent de autobestuurder toegang tot een netwerk van elektrische oplaadpunten. Eerder dit jaar had de Londense burgemeester Boris Johnson aangekondigd dat er over een periode van twee jaar 1.300 oplaadpunten zouden worden geplaatst. Vorig jaar had Johnson nog gewag gemaakt van 7.500 oplaadpunten. Het lidmaatschap van Source London kost 100 pond per jaar.

Een woordvoerder van Boris Johnson merkt op dat de Londense burgemeester zich sinds zijn verkiezing drie jaar geleden één van de grote promotoren van elektrische wagens is geworden. "Het elektrisch verkeer heeft duidelijke en onmiddellijke voordelen voor de luchtkwaliteit van Londen," merkt de woordvoerder op. "De promotie van het elektrisch vervoer betekent dan ook een verbetering van de levenskwaliteit van de Londense bevolking." Op dit ogenblik zijn in Londen 2.100 elektrische wagens ingeschreven.

Darren Johnson, gemeenteraadslid van de Green Party, stelt echter dat de Londense burgemeester zijn plannen voor elektrisch verkeer twee jaar geleden wel met veel omhaal bekend maakte, maar nooit heeft aangegeven hoe dat ambitieuze project zou gefinancierd worden. De burgemeester had toen gezegd dat Londen op termijn 25.000 oplaadpunten zou moeten tellen, maar is volgens Darren Johnson op die plannen al grotendeels teruggekomen. Ook is de burgemeester er volgens hem niet in geslaagd om te garanderen dat de oplaadpunten worden gevoed met duurzame energie.