17-08-11

Sovjet-Unie eerste slachtoffer digitale communicatietijdperk?

Elektronische media hebben een belangrijke rol gespeeld in de ineenstorting van de Sovjet-Unie twintig jaar geleden. Dat zegt Maria Stepanova, gewezen manager van het emailsysteem RelCom dat op dat ogenblik in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Bij een staatsgreep, die de Sovjet-Unie moest redden, werden weliswaar de traditionele communicatiekanalen afgesloten, maar omdat niemand aan RelCom dacht, kon het emailsysteem volgens Stepanova berichten blijven versturen en de bevolking op de hoogte te houden van de situatie.

Twintig jaar geleden werd onder leiding van een aantal Sovjet-generaals een staatsgreep gepleegd tegen toenmalig president Mikhail Gorbatchev. "Een decreet van Boris Jeltsin, toenmalig president van de deelrepubliek Rusland, verklaarde de staatsgreep onwettig, maar omdat de opstandelingen de media hadden geblokkeerd, dreigde die informatie verloren te gaan," aldus het persbureau Associated Press. "Dankzij RelCom kon het decreet van Jeltsin echter toch worden verspreid, waardoor het definitieve einde van de Sovjet-Unie werd ingeleid."

"Jeltsin was zelf verbaasd dat zijn boodschap, ondanks de blokkering van de media, toch de bevolking had bereikt," merkt Maria Stepanova op. "Jeltsin zelf was niet op de hoogte van het bestaan van RelCom, maar het computersysteem was ook ontsnapt aan de aandacht van de opstandelingen en de Sovjet-veiligheidsdiensten." RelCom was het eerste private computernetwerk van de Sovjet-Unie, gevestigd in het geheime Kurchatov Institute, waar atoomwetenschappers en mathematici werkten aan systemen die die de Sovjet-Unie moeten helpen gelijke tred te houden met het westen.

RelCom realiseerde een eerste doorbraak toen het jaar voor het einde van de Sovjet-Unie een computerbestand langs een telefoonlijn naar Finland kon worden verstuurd. RelCom zelf had op dat ogenblik amper drieduizend klanten, vooral bestaande uit instellingen en overheidsorganisaties. De link met Finland stuurde de emails van RelCom echter door naar UseNet, een voorloper van het latere internet. Eén van de klanten van RelCom had de tekst van het decreet van Jeltsin in bezit gekregen en doorgestuurd, waarna het bericht aan UseNet werd doorgegeven.

"De Sovjet-veiligheidsdiensten grepen vreemd genoeg niet in," voert Stepanova aan. "Nochtans hadden ze bepaalde vermoedens over internationale contacten en brachten ze een bezoek aan het Kurchatov Institute, maar ze bleken niet door te hebben wat er precies aan de hand was." RelCom heeft tijdens de drie dagen van de staatsgreep volgens Stepanova tienduizenden emails naar de buitenwereld verstuurd, zonder te beseffen welke invloed dat uiteindelijk zou hebben op de geschiedenis.

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sovjet-unie, usenet, relcom, staatsgreep |  Facebook |

11-01-11

Gazprom werkt nog altijd van een Sovjet-traditie

De ambities van de Russische regering om van Gazprom een internationaal leidinggevend energieconcern te maken, wordt ondermijnd door een Sovjet-mentaliteit, een ondermaats management en corruptie. Dat stellen Amerikaanse diplomaten, zoals gebleken is uit de diplomatieke correspondentie die de klokkenluidersite Wikileaks heeft laten uitlekken. In de correspondentie wordt Gazprom door John Beyrle, Amerikaanse ambassadeur in Moskou, bestempeld als verwarde en corrupte mastodont die zich nog altijd gedraagt zoals het Sovjet-ministerie van gas, de voorganger van het energieconcern.

"Gazprom voldoet helemaal aan het beeld van een staatsmonopolie met een grote financiële rijkdom," zou Beyrle hebben gemeld aan de Amerikaanse regering. "Het bedrijf werkt weinig efficiënt, wordt politiek gestuurd en wordt getekend door corruptie." Een woordvoerder van Gazprom weigerde te reageren op de berichten over de Amerikaanse correspondentie. Gazprom heeft zware klappen gekregen van de economische crisis. De waarde van het Russische concern wordt op dit ogenblik geraamd op iets meer dan 150 miljard dollar. Voor het uitbreken van de economische crisis werd de waarde van Gazprom geraamd op 350 miljard dollar.

"De Amerikaanse diplomatieke berichtgeving bevestigt de visie van vele westers en Russische analisten, die opmerken van het management van Gazprom de toekomst compleet verkeerd hebben ingeschat door te poneren dat de groeiende Europese vraag zich verder zou blijven doorzetten en daardoor een verkopersmarkt zou blijven ondersteunen," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "De Amerikaanse ambassadeur stelde dan ook dat Gazprom helemaal niet voorbereid was op de vertraging en de uiteindelijke daling van de Europese vraag naar gas. Hij voegde er aan toe dat Gazprom duidelijk een onderdeel vormt van de sociale politiek van de Russische regering, waarin de thuismarkt en maatschappelijke verplichtingen de eerste prioriteiten zijn."

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, gas, gazprom, rusland, sovjet-unie |  Facebook |

07-02-10

Russische investeerder koopt gewezen Sovjet-radarsite in Letland

In Letland is de spookstad Skrunda-1 op een veiling voor een bedrag van 3,1 miljoen dollar verkocht aan de Russische investeerder Aleksejevskoje-Serviss. Tijdens het Sovjet-tijdperk woonden er ongeveer vijfduizend mensen in de stad, die was opgebouwd rond een militaire radar. Toen de Sovjet-Unie ineenstortte, trokken de Russische troepen zich echter terug uit Letland, waardoor Skrunda-1 volledig leegliep. Het is nog niet bekend wat de nieuwe eigenaar met het gebied van 45 hectaren zal doen. Skrunda-1, gelegen op ongeveer 150 kilometer afstand van de hoofdstad Riga, omvat ongeveer zeventig verwaarloosde gebouwen, waaronder appartement-complexen, een school, militaire barakken en een officierenclub. Ook over de koper is voorlopig weinig geweten. De spookstad werd uiteindelijk verkocht voor een prijs die tien keer hoger lag dan het startbedrag.

"Skrunda-1 werd in de jaren tachtig gebouwd," aldus het persbureau AFP. "Skrunda-1 was een geheime vestiging en stond niet op de Sovjet-landkaarten. Dat was te wijten aan de aanwezigheid van twee enorme radar-installaties die de ruimte moesten afspeuren en in de atmosfeer aanwijzingen van een mogelijke Amerikaanse kernaanval moesten ontdekken. Net zoals bij alle clandestiene steden in de Sovjet-Unie, werd het bestaan van Skrunda-1 op de kaart niet aangegeven. Deze clandestiene steden kregen een codenaam, meestal bestaande uit een nummer en de naam van een nabijgelegen stad. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, wou het pas onafhankelijk geworden Letland zo snel mogelijk alle Sovjet-basissen sluiten en de Russische troepen uitwijzen."

Het Russische ministerie van landsverdediging bleef echter terugvallen op het waarschuwingssysteem van de Skrunda-radar en de site werd dan ook de inzet van jarenlange onderhandelingen tussen de Amerikaanse en Russische regeringen. Het Pechora-radarcomplex werd in mei 1995 ceremonieel opgeblazen door een gespecialiseerd Amerikaans explosievenbedrijf. Om het complex op te blazen was meer dan één ton dynamiet nodig. In 1998 vertrokken de laatste residenten, waardoor Skrunda-1 een spookstad werd. Er werd wel gewag gemaakt om van Skrunda-1 een recreatieve zone te maken, maar die plannen gingen uiteindelijk niet door. Uiteindelijk besliste de Letse regering om het hele complex te koop aan te bieden. Letse nationalisten verzetten zich tegen de verkoop aan een Russische investeerder.

11:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, sovjet-unie, letland, radar, skrunda |  Facebook |

17-01-09

Privatisering is dodelijk voor arbeidsbevolking

De snelle en massale privatiseringen in het voormalige Oostblok na de ineenstorting van de Sovjet-Unie heeft voor een gevoelige stijging van het sterftecijfer bij de mannelijke bevolkingsgroep gezorgd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse Oxford University. De grote schuldige van de hogere sterftecijfers is volgens de onderzoekers de stijging van de werkloosheid die door de economische hervormingen werd veroorzaakt. Tussen 1989 en 2002 zouden in de Russische arbeidsbevolking één miljoen mensen zijn gestorven aan de gevolgen van de economische schok van de massale privatisering. De onderzoekers stellen dan ook dat landen bijzonder omzichtig tewerk moeten gaan met grote markthervormingen.

De onderzoekers stellen dat in het begin van de jaren negentig tenminste een kwart van de Russische staatsbedrijven op nauwelijks vierentwintig maanden tijd werden geprivatiseerd. Dat ging gepaard met een stijging van het sterftecijfer met 12,8 procent. Dat zou te maken hebben met een stijging van de werkloosheid met 56 procent tijdens dezelfde periode. "Maar landen met een goede sociale ondersteuning hebben die transformatie volgens de onderzoekers beter doorstaan dan andere," aldus BBC News. "Daar had de massale privatisering geen negatieve impact op het sterftecijfer." Rusland, Kazakstan, Litouwen, Letland en Estland werden het ergst getroffen, met een verdriedubbeling van de werkloosheid en een stijging van 42 procent bij de mannelijke bevolking tussen 1991 en 1994.

Landen met een minder bruuske overgang deden het volgens de onderzoekers veel beter. De beste cijfers werden opgetekend in Albanië, Kroatië, Tsjechië, Polen en Slovenië. Daar steeg de werkloosheid slechts met 2 procent en kende het sterftecijfer bij de mannelijke bevolking zelfs een daling met 10 procent. De onderzoekers stellen daarbij dat het sterftecijfer in de Sovjet-Unie al bijzonder hoog lag door een gebrekkige gezondheidszorg, overmatig roken en drinken en een ontoereikend dieet. "Dat werd nog aangezwengeld door de onzekerheid en de stress van de werkloosheid na de grote privatiseringen," voeren ze aan. "Bovendien zorgden de bedrijven tijdens de Sovjet-periode voor de gezonheidszorg, maar ook dat viel bij de privatisering weg."

14-08-08

Online Sovjet-Unie mag blijven bestaan

SovjetHet online Sovjet-domein mag verder blijven bestaan. Dat heeft de International Organization for Standardization (ISO), beslist. Oorspronkelijk was voorzien dat het su-domein in 2042 zou vervallen en dat alle su-websites zouden verdwijnen. De Russische Foundation for Internet Development had aangedrongen op het verder bestaan van de domeinnaam. Hoewel de naam geen fysiek land meer vertegenwoordigt, heeft de domeinnaam volgens de Foundation for Internet Development een historische en culturele belangrijkheid voor Russisch sprekende internetgebruikers.

Het su-domein werd in 1991 gecreëerd voor de internetgebruikers in de Sovjet-Unie. Enkele maanden later viel de Sovjet-Unie echter uit elkaar in verschillende onafhankelijke landen. Rusland kreeg daarop het ru-domein toegewezen, net zoals de andere voormalige Sovjet-republieken een eigen domeinnaam kregen. Omdat het su-domein geen fysiek land meer vertegenwoordigde, moest het in principe op termijn verdwijnen. Dat is ook met andere domeinnamen gebeurd. Maar naarmate de tijd verliep, begon er meer actie gevoerd te worden om het ru-domein te behouden.

"Het su-domein is stabiel en leeft en zal altijd blijven leven," aldus Vladimir Molchanov, onderdirecteur van de Russische Foundation for Internet Development, tegenover The Moscow Times. Bovendien zou het su-domein een grotere internationale weerslag hebben dan het ru-domein. "Het brengt Russisch sprekende mensen samen zonder de dominantie aan één land te geven," wordt er opgemerkt. Volgens Galina Soldatova, directeur van de Foundation for Internet Development, getuigt de aanvaarding van het su-domein van een historische maturiteit. "We hebben niet langer schrik van ons verleden, we verwerpen het niet langer en kunnen het in ons leven integreren," voert ze aan.

Voor de meeste bezitters van su-domeinen is het volgens The Moscow Times echter vooral een praktische aangelegenheid. "Omdat ze hun naam in het ru-domein al is benomen, vragen ze een su-website aan," wordt er opgemerkt. Veel van de su-websites genereren echter weinig trafiek en zijn commercieel niet leefbaar. In het su-domein zijn er op dit ogenblik trouwens amper 70.000 namen geregistreerd, tegenover meer dan één miljoen in het ru-domein.

12:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, sovjet-unie |  Facebook |

22-04-08

Sovjet-domeinnaam kent grote bloei

De domeinnaam van de Sovjet Unie (su) kent een grote heropbloei, zestien jaar na het in elkaar storten van de communistische grootmacht. Sinds een prijsverlaging voor su-domeinen van 120 naar 25 dollar in januari van dit jaar, zijn er ruim tienduizend nieuwe domeinnamen geregistreerd. De nieuwe registraties vertegenwoordigen een verviervoudiging ten opzichte van het aantal su-domeinen in januari twee jaar geleden.

“Het aantal zal naar verwachting nog verder groeien wanneer binnenkort ook domeinnamen in het Cyrillisch schrift beschikbaar komen,” aldus het magazine Webwereld. “Nu zijn alleen nog namen in het Latijns schrift mogelijk.” De groei wordt volgens het magazine in belangrijke mate gedragen door een kleine, maar snel groeiende online gemeenschap die vecht tegen iedere poging om het online bestaan van de Sovjet Unie te beëindigen.

Ondernemers registreren .su domeinen om herkenbare namen vast te leggen. “Een kleine autogarage in Moskou wist op deze manier ford.su vast te leggen, terwijl het domein apple.su is geregistreerd door een man die het domein wil ruilen tegen een laptop,” stipt het magazine aan. “Microsoft.ru is in handen van een netwerkbeheerder die een e-mail adres zocht dat eenvoudig te onthouden was.”

Achter andere namen schuilen harde kapitalistische idealen. “Zo biedt de eigenaar van ussr.su, stalin.su en kgb.su deze voor dertig duizend dollar te koop aan,” voert Webwereld aan. “Het feit dat de domeinextensie nog bestaat, is overigens opmerkelijk. Normaliter verdwijnt zo'n extensie wanneer een land ophoudt te bestaan of wijzigt van naam, zoals dat het geval was met Joegoslavië, Tsjecho-Slowakije en Zaïre.”

15:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sovjet-unie, internet |  Facebook |

20-09-07

Russen houden aan su-domein

Russische internetters zijn in een hevige discussie met de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) verzeild geraakt over een overblijfsel uit hun Sovjetverleden. De ICANN vindt dat de su-domeinnaam verouderd is en wil die verwijderen. Maar duizenden Russische websurfers gebruiken nog de extensie - veelal voor nostalgische redenen - en vechten om het te behouden.

De su-extensie-werd door de ICANN toegewezen aan de Sovjet-Unie, vlak voordat het land instortte. De su-extensie werd als landcode op 19 september 1990 toegewezen aan de Sovjet-Unie. Vijftien maanden later bestond het land niet meer. Ongeveer 16 jaar later is de su- domeinnaam nog steeds populair bij Russische bedrijven, sportclubs en politieke groeperingen.

Ongeveer 10.000 websites gebruiken de extensie en ongeveer 1.500 nieuwe websites zijn er dit jaar bijgekomen. Russische lobbyisten zijn nu bezig om de ICANN te overtuigen om de extensie te behouden. Eerder al schrapte de ICANN de cs-domeinnaam nadat Tsjecho-Slovakije in 1993 uit elkaar viel. Toen Zaïre in 1997 zijn naam veranderde in de Democratische Republiek van Kongo, verwijderde de ICANN ook de zr-extensie.

De Russen merken op dat ook andere domeinnamen nog mogen gebruikt worden. Zo mag Groot-Britannie de uk-extensie gebruiken, terwijl het land eigenlijk het gb-domein zou moeten gebruiken.

12:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, sovjet-unie, internet, icann |  Facebook |