17-05-17

Voor strandvakanties blijft Spanje wereldwijde topbestemming

Spanje blijft voor een strandvakantie de beste bestemming van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van de Association for Environmental Education and the Consumer (Adeac), die tot de conclusie kwam dat aan 684 Spaanse strandlocaties een blauwe wimpel - een beloning voor uitmuntende kwaliteit - kan worden gegeven. Opgemerkt wordt dat Spanje zich daarmee voor het dertigste jaar op rij de beste bestemming voor strandvakanties ter wereld kan noemen. Eén op de zes strandlocaties met een blauwe wimpel is gelegen in Spanje. Op de tweede plaats staat Griekenland met 430 wimpels, gevolgd door Frankrijk, Turkije, Italië en Portugal

“De blauwe wimpel vertegenwoordigt meer dan natuurschoon,” betoogt Jannich Petersen, chief executive van de organisatie Spain-Holiday.com. “Ook waterkwaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid moeten aan de strengste eisen voldoen om voor de erkenning in aanmerking te komen. De toewijzing is dan ook een sterke indicator van het engagement van de Spaanse badsteden om achtduizend kilometer kustlijn te bewaren.” Petersen benadrukte benadrukte dat Spanje vorig jaar een recordaantal van 75 miljoen buitenlandse toeristen heeft ontvangen. Daarbij kon ook worden vastgesteld dat de Spaanse strandvakanties ook het voorbije jaar nog verder aan belangstelling hebben gewonnen.

De grootste concentratie blauwe wimpels - die betrekking hebben op zowel de waterkwaliteit als de geboden services - kan worden teruggevonden in de regio Valencia (129), gevolgd door Galicië (113), Catalonië (95) en Andalusië (90). Wel moest worden vastgesteld dat Murcia tegenover vorig jaar zestien blauwe wimpels heeft verloren. Anderzijds kon worden vastgesteld dat 75 Spaanse strandbestemmingen het voorbije jaar voor de eerste keer van de Adeac een erkenning hebben gekregen. In totaal werden aan Spanje echter zeven wimpels minder uitgereikt dan vorig jaar. Griekenland won daarentegen 56 wimpels.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje |  Facebook |

01-02-14

Windkracht belangrijkste energiebron van Spanje geworden

In Spanje is windenergie het voorbije jaar de belangrijkste bron van elektriciteitsproductie geworden. Dat is de conclusie van een rapport van Red Eléctrica de Espana (REE). Windenergie had het voorbije jaar een aandeel van 21,1 procent in de Spaanse elektriciteitsproductie. Daarmee is windenergie belangrijker geworden dan de nucleaire sector (21 procent). In totaal hebben windparken het voorbije jaar 53,92 gigawattuur elektriciteit geproduceerd. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover het jaar voordien. In totaal vertegenwoordigen hernieuwbare bronnen vorig jaar 42,4 procent van de totale Spaanse elektriciteitsproductie, tegenover 10,5 procent het jaar voordien.

Lees Verder

11:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windkracht, spanje |  Facebook |

22-01-14

Spaans toerisme moet meer inspanningen doen voor promotie binnenland

Er moeten meer inspanningen worden gedaan om het Spaanse binnenland toeristisch te promoten. Dat zegt Exceltur, de sectorfederatie van de Spaanse toeristische industrie. Spanje kon het voorbije jaar weliswaar een recordaantal buitenlandse toeristen verwelkomen, maar daarbij kon nagenoeg alleen een interesse worden vastgesteld voor strandvakanties. Exceltur zegt dan ook dat Spanje zijn bredere waaier aan toeristische attracties beter dient te promoten. Daarbij moet volgens Amancio Lopez, president van de sectorfederatie, ook de aandacht worden gevestigd op cultuur, gastronomie en lifestyle. Buiten Barcelona kon geen enkele Spaanse stad het voorbije jaar op een toenemende toeristische belangstelling rekenen.

“Spanje heeft het voorbije jaar 60,4 miljoen toeristen ontvangen,” merkt Exceltur op. “Dat betekent een nieuw record. In totaal zorgden die toeristen voor een omzet van 45,1 miljard euro. De toeristen kwamen vooral uit Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, maar er werd ook een opmerkelijke toename opgetekend bij het aantal Russische bezoekers. Er kan van een uitstekend jaar voor het Spaanse toerisme worden gesproken, waarmee opnieuw met optimisme naar de toekomst kan worden gekeken, nadat de sector de voorbije jaren een moeilijke periode heeft doorgemaakt. Net zoals in het verleden kan de toeristische sector een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de Spaanse economie, die gedurende twee jaar een periode van recessie heeft doorgemaakt.”

“Het Spaanse toerisme moet echter het totaalaanbod van zijn attracties beter promoten,” voert Amancio Lopez aan. “De toeristen worden vooral aangetrokken tot strandvakanties, maar in de Spaanse steden zijn er weinig tekenen van herstel merkbaar. Nochtans heeft Spanje meer troeven dan zijn zonnige stranden. Er moet dan ook meer aandacht worden besteed aan cultuur, gastronomie en landelijke bestemmingen.” Buiten de kustgebieden zou alleen de wijnregio Rioja nog van een bevredigende belangstelling hebben kunnen genieten. In de Spaanse hoofdstad Madrid diende daarentegen een zware terugval opgetekend te worden. Er wordt opgemerkt dat het Spaanse binnenland ook al getroffen werd door een terugval in de toeristische bestedingen van de eigen bevolking.

Uit de cijfers blijkt dat Britse en Duitse toeristen een voorkeur blijken te vertonen voor de Canarische eilanden, terwijl Fransen vooral Catalonië opzoeken. Ook Russische toeristen vertonen een grote interesse voor Catalonië en voor de eilanden van de Balearen, zoals Mallorca. Nog wordt opgemerkt dat Spanje het voorbije jaar wellicht heeft geprofiteerd van de terugval van het toerisme in Egypte. Experts zeggen ook dat de groei van het voorbije jaar vooral te danken was aan budgettoeristen, waarbij 54,8 procent van de toeristische ondernemers gewag diende te maken van lagere winsten tegenover het jaar voordien. Tussen 70 procent en 80 procent van alle toeristen zou in Spanje kiezen voor een strandvakantie.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, toerisme |  Facebook |

15-10-13

Toerisme voor eerste grootste werkgever van Spanje

In Spanje heeft het toerisme voor het eerst de industrie ingehaald als belangrijkste werkgever. Dat blijkt uit cijfers van de Spaanse zakenkrant Cinco Dias. Zes jaar geleden telde de Spaanse industrie nog 2,7 miljoen werknemers. Daarmee had de sector een aandeel van 18,2 procent in de Spaanse arbeidsmarkt. Het toerisme bood op dat ogenblik aan bijna twee miljoen mensen werk. Sindsdien werden in het toerisme 88.000 nieuwe banen gecreëerd, terwijl in de industrie 700.000 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Daarom is het toerisme met een aandeel van 15,7 procent de belangrijkste werkgever van het land geworden.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, toerisme |  Facebook |

30-08-13

Spaanse patiënten moeten honderd dagen wachten op chirurgische ingreep

Spanje tot een recordhoogte gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Spaanse ministerie van gezondheidszorg over de activiteiten van de openbare ziekenhuizen. In juni vorig jaar bedroeg de gemiddelde wachttijd nog zesenzeventig dagen. Bij het begin van de economische crisis vijf jaar geleden diende in Spanje gemiddeld eenenzeventig dagen op een chirurgische ingreep te worden gewacht. De cijfers toonden aan dat eind vorig jaar 571.395 Spaanse patiënten op een wachtlijst voor een chirurgische ingreep stonden.

In juni vorig jaar was er sprake van 536.911 patiënten. Op het ogenblik dat de huidige conservatieve Spaanse regering in december twee jaar geleden aan de macht kwam, telde het land een wachtlijst van 459.885 patiënten voor chirurgische ingrepen. In december vijf jaar geleden, bij het uitbreken van de financiële crisis die Spanje in een dubbele recessie zou duwen, was er een wachtlijst met 364.397 patiënten. Vorig jaar heeft de Spaanse regering belangrijke besparingen doorgevoerd in de budgetten en het personeelsbestand van de gezondheidssector. Die maatregelen vormden een onderdeel van een programma dat tientallen miljarden euro zou moeten besparen om de toestand van de Spaanse openbare financiën te verbeteren.

De Spaanse wetgeving eist dat bepaalde medische interventies niet langer dan zes maanden kunnen worden uitgesteld. Dat geldt onder meer voor cataract-operaties, maar inmiddels zou 16,5 procent van de patiënten al meer dan honderdtachtig dagen moeten wachten op een operatie. De wetgeving heeft ook betrekking op heupoperaties, maar daar zou 26,88 procent van de patiënten al meer dan een half jaar op een prothese wachten. Sinds het begin van het decennium is het Spaanse gezondheidsbudget al met 6,9 miljard euro verlaagd. Honderden artsen werden verplicht om op vijfenzestig jaar met pensioen te gaan, zonder dat in een vervanging werd voorzien. Ook werden talrijke medische centra gesloten.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, gezondheid |  Facebook |

12-08-13

Greenpeace waarschuwt voor nieuwe bouwgolf aan Spaanse kusten

De ontwikkeling van bouwprojecten aan de Spaanse kusten dreigt nog te versnellen, te wijten aan een nieuwe wet die de mogelijkheid om nog dichter bij het strand gebouwen op te trekken. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuvereniging Greenpeace. De organisatie zegt dat Spanje met de nieuwe wetgeving op het gebied van milieubescherming terugkeert naar de jaren zestig van de voorbije eeuw. Greenpeace voegt er aan toe dat de nieuwe Spaanse wet bovendien inbreuken pleegt tegen negen richtlijnen van de Europese Unie. De organisatie zegt dat niet kan getolereerd worden dat het resterende deel van de Spaanse kust wordt bedolven onder steen en beton.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, greenpeace, bouw |  Facebook |

16-06-13

Spaanse landbouw geconfronteerd met frequentere aanvallen lynxen

Spaanse landbouwers worden steeds meer geconfronteerd met aanvallen door Iberische lynxen. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van het project Life Iberlince. De onderzoekers stellen op zes jaar tijd in totaal veertig aanvallen van lynxen geregistreerd te hebben, waarbij meer dan zevenhonderd boerderijdieren werden gedood. Hoewel de economische schade beperkt blijft, tonen de cijfers volgens de onderzoekers aan dat er naast de bestaande beschermingsprogramma's voor de lynxen ook initiatieven voor conflict-preventie moeten worden ontwikkeld.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, landbouw, lynx |  Facebook |

08-06-13

Jacht op groot wild wint aan populariteit in Spanje

De jacht op groot wild, vooral herten, is in Spanje de voorbije dertig jaar gevoelig toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Polytechnic University of Madrid (UPM) en het Centre for Forestry Research (INIA-CIFOR). Opgemerkt dat het aantal jagers in Spanje weliswaar is gedaald, maar dat effect werd volgens de onderzoekers teniet gedaan door een groeiende interesse in de jacht op groot wild. Dat zou in belangrijke mate kunnen worden verklaard door een streven van stadsbewoners naar activiteiten in de vrije natuur.

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, jacht |  Facebook |

Elk decennium registreert Spanje 2,3 procent meer zon

Elk decennium neemt de zonnestraling in Spanje met 2,3 procent toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Girona en het ETH Zürich naar de zonnestraling in Spanje sinds het midden van de jaren tachtig. Er wordt opgemerkt dat alleen in het begin van de jaren negentig een daling kon worden opgetekend, te danken aan een aswolk van de vulkaan Pinatubo. De toegenomen zonnestraling is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan een duidelijk afname van de bewolking sinds het begin van de jaren tachtig.

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, zon |  Facebook |

31-01-13

Strengere regels moeten Spaanse financiële voetbalcrisis bestrijden

De Spaanse Liga de Fútbol Profesional (LFP) gaat nieuwe maatregelen invoeren om de financiële crisis in het Spaanse voetbal aan te pakken. Onder meer zal de totale kost van de teams kunnen worden beperkt en kan geweigerd worden om spelers te weigeren indien hun loon te duur wordt geacht. Miguel Cardenal, Spaans staatssecretaris van sport, maakte gewag van een fundamentele culturele verschuiving. De nieuwe regels gaan begin juli dit jaar van start. De Spaanse voetbalclub Deportiva La Coruna diende deze maand nog bescherming tegen zijn schuldeisers aan te vragen.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, spanje |  Facebook |

16-01-13

Spanje dreigt in zware innovatiekloof te storten

Besparingen van de Spaanse overheid op het gebied van onderzoek en ontwikkeling dreigen de concurrentiekracht van het land nog verder uit te hollen. Dat zeggen diverse Spaanse onderzoekers. De wetenschappers wijzen erop dat Spanje al een relatief bescheiden rol heeft in de wetenschappelijke wereld, maar door de besparingen van de overheid nog meer terrein dreigt te verliezen tegenover andere landen. De Spaanse regering heeft vorig jaar immers zijn budget voor onderzoek en ontwikkeling met 25 procent verlaagd. Ook dit jaar wordt het budget verder met 7 procent teruggeschroefd tot minder dan 6 miljard euro.

Duitsland daarentegen verhoogt zijn budget voor onderzoek en ontwikkeling dit jaar met 6 procent tot bijna 14 miljard euro. De bestedingen aan onderzoek en ontwikkeling bedragen in Spanje nog slechts 1,4 procent van het bruto binnenlandse product. In Duitsland ligt dat aandeel dubbel zo hoog. "Onderzoek betekent nochtans een belangrijke motor voor economische groei," waarschuwen de wetenschappers. "De beperking van de inspanningen op het gebied van innovatie dreigt Spanje dan ook nog verder onder druk te zetten." Er wordt op gewezen dat slechts twee Spaanse wetenschappers er ooit in geslaagd zijn om een nobelprijs te winnen.

Drie jaar geleden werden slechts 242 internationale patenten aan Spanje toegekend, terwijl Duitsland datzelfde jaar aan 5.600 patenten kwam. Bovendien blijkt dat de privésector in Duitsland verantwoordelijk is voor twee derde van de totale investeringen in onderzoek en ontwikkeling, terwijl dat aandeel in Spanje beperkt blijft tot minder dan de helft. Het fenomeen vormt volgens een aantal waarnemers een onderdeel van een groeiende innovatie-kloof tussen het noorden en het zuiden van Europa. Naast Spanje blijken immers ook in een aantal andere Europese landen, waaronder Italië, de investeringen in onderzoek beperkt te blijven.

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, onderzoek |  Facebook |

03-12-12

Spaanse bedrijven richten zich steeds meer op buitenland

De grote Spaanse bedrijven richten zich steeds meer op het buitenland, waar een uitweg wordt gezocht om het moeilijke economische klimaat in het thuisland te ontvluchten. Dat blijkt uit een berekening van de Britse zakenkrant Financial Times. Daarbij wordt opgemerkt dat inmiddels 61 procent van de omzet van de bedrijven uit de Ibex 35 in het buitenland wordt gegenereerd. Daniel Carreno, hoofd van General Electric in Spanje en Portugal, stelt dat er vijftien jaar geleden slechts drie tot vier Spaanse bedrijven met omvangrijke internationale operaties konden worden geïdentificeerd. De drempel is volgens Carreno sindsdien echter gevoelig verlaagd en hij voert aan dat ook kleinere Spaanse bedrijven steeds meer hun belangstelling op de buitenlandse markt richten.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, export |  Facebook |

25-11-12

Goedkope tablets moet markten in Spanje en Italië aanzwengelen

Spanje en Italië, de twee grote Europese markten die het zwaarst door de financiële crisis in de regio zijn vertrokken, laten ook de traagste groei in hun tablet-markt optekenen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Emarketer. Hoewel de twee landen het voorbije jaar een groei van meer dan 100 procent lieten optekenen en ook dit jaar op een verdubbeling afstevenen, blijven de cijfers relatief beperkt tegenover de andere grote Europese markten. In Frankrijk werd vorig jaar een stijging met 173 procent opgetekend en ook in Duitsland kende de tablet-verkoop een toename met 144 procent. Er wordt wel opgemerkt dat de opkomst van goedkopere tablets een positieve impact zal hebben op de markt van de noodlijdende Zuid-Europese landen.

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, spanje, italië |  Facebook |

31-10-12

Spaanse reclamebestedingen blijven verder inkrimpen

Spaanse adverteerders blijven door de moeilijke economische omstandigheden hun marketingbudgetten terugschroeven. Dat blijkt uit cijfers van Prisa, de grootste mediagroep van Spanje. Het concern, eigenaar van onder meer de krant El Pais, vier radiostations en vier televisiekanalen, heeft aangegeven dat de inkomsten uit reclame tijdens het derde kwartaal van dit jaar met 15,9 procent zijn gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Over de negen eerste maanden van dit jaar is er sprake van een daling met 15,7 procent.

Prisa merkt op dat de reclamebestedingen in de radiosector tijdens de eerste negen maanden van dit jaar met 15,7 procent zijn gedaald. Bij de gedrukte media werd een terugval met 16,3 procent opgetekend. Die dalingen konden gedeeltelijk worden gecompenseerd door een stijging met 14,1 procent in de digitale sector. Uit ramingen van consulent Warc blijkt dat de reclamebestedingen in Spanje dit jaar een achteruitgang met 7,8 procent zullen moeten optekenen. Ook in Portugal wordt gewag gemaakt van een daling met 14,8 procent.

De besparingen in de reclamesector weerspiegelen de moeilijke situatie van de Spaanse economie. Uit cijfers van het Spaanse nationaal instituut voor de statistiek blijkt dat de Spaanse economie ook tijdens het derde kwartaal van dit jaar in een recessie zou zijn gebleven. Het Spaanse bruto binnenlandse product zou daarbij met 0,3 procent zijn gedaald tegenover het kwartaal voordien. Tegenover het derde kwartaal van vorig jaar was er sprake van een inkrimping met 1,6 procent.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, reclame |  Facebook |

30-10-12

Netwerk Spaanse tolwegen nagenoeg compleet failliet

De uitbaters van de Spaanse tolwegen worden met een massaal faillissement bedreigd. In mei van dit jaar vroeg de uitbater van de tolweg Madrid-Toledo het faillissement aan. Nadien volgden nog vijf andere sectorgenoten, terwijl ook Accesos de Madrid, uitbater van twee grote tolwegen rond de Spaanse hoofdstad in zware financiële moeilijkheden terecht is gekomen. Het fenomeen is volgens de milieugroep Ecologists in Action een gevolg van de infrastructuur-zeepbel die Spanje de voorbije periode heeft gecreëerd.

“De situatie van de tolwegen is vergelijkbaar met de vastgoedsector,” merkt Paco Segura, transportspecialist bij Ecologists in Action, op. “Er is massaal en blind geïnvesteerd in infrastructuur. De tolwegen vormden één van de speerpunten van dat beleid. Er werden duizenden kilometers autostrades gebouwd die onvoldoende trafiek genereerden om die investeringen te verantwoorden.” Spanje is het Europese land met het grootst aantal kilometer autostrades en de meeste commerciële luchthavens. Bovendien heeft wereldwijd alleen China meer hogesnelheidslijnen.

Al die infrastructuurprojecten werden toegewezen aan privébedrijven, maar tegelijkertijd bouwde de Spaanse overheid ook een netwerk van tolvrije snelwegen, die uiteraard de voorkeur genoten van de automobilisten. Onder meer door de economische recessie is het verkeer op de Spaanse autostrades tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 8,2 procent teruggevallen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is het laagste niveau in veertien jaar bereikt. Rond Madrid zou het verkeer op vijf jaar tijd met 15 procent tot 20 procent zijn teruggevallen.

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, tolwegen |  Facebook |

05-10-12

Spanje blijft wereldleider in orgaandonatie

Spanje is wereldwijd marktleider op het gebied van orgaandonoren. Dat heeft de National Transplant Organisation van het Spaanse ministerie van volksgezondheid bekend gemaakt. Spanje telde het voorbije jaar vijfendertig donoren per miljoen inwoners. Daarmee haalt het land de hoogste score van de hele wereld, gevolgd door Portugal, de Verenigde Staten en Frankrijk. Er wordt aan toegevoegd dat Spanje al twintig jaar wereldleider is op het gebied van orgaandonatie. Dat heeft volgens het ministerie te maken met de hoge graad van professionalisme van het Spaanse systeem. Spanje telde het voorbije jaar 1.667 donoren. Dat betekende een stijging met bijna 12 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, orgaandonatie |  Facebook |

17-09-12

Real Madrid boekt recordomzet van 514 miljoen euro

De Spaanse voetbalclub Real Madrid heeft tijdens zijn gebroken fiscaal jaar een omzet gerealiseerd van 514 miljoen euro. Daarmee leverde het voorbije seizoen de Spaanse club, die opnieuw de landstitel wist te veroveren, een omzetgroei met 7 procent op tegenover het seizoen voordien. Real Madrid heeft met de nieuwe cijfers ook de hoogste omzet laten optekenen die ooit in de sportwereld werd gerealiseerd. De nettowinst viel echter met 23,3 procent terug tot 24,2 miljoen dollar. Het seizoen voordien was er nog een winstgroei met 31,7 procent opgetekend. De Spaanse landskampioen merkt echter op dat de winst toen werd opgedreven door een eenmalige fiscale bate. Ook wordt erop gewezen dat er een aantal hogere financiële kosten dienden te worden betaald. De club benadrukte anderzijds dat zijn schuldniveau het voorbije seizoen eveneens met 26,5 procent is teruggevallen tot 124,7 miljoen dollar.

Lees Verder

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: real madrid, voetbal, spanje |  Facebook |

Spaanse voetbalcompetitie op videosite YouTube

De videosite YouTube gaat de volgende drie jaar aan zijn gebruikers de volgende drie jaar beelden aanbieden over de Spaanse voetbalcompetitie. Daarover heeft de videosite een akkoord gesloten met Mediapro, de rechtenhouder van het Spaanse voetbal. De overeenkomst geldt voor de wedstrijden in de Primera Division, Segunda Division en de bekercompetitie Copa del Rey, met uitzondering van de finale. In de overeenkomst is voorzien dat dertig minuten na het einde van de wedstrijden beelden zullen worden getoond. Naast hoogtepunten van de wedstrijden zullen ook interviews met spelers en trainers en persconferenties worden gebracht. De beelden zijn toegankelijk voor gebruikers van computer, smartphone en tablets. Rechtstreekse verslaggeving over wedstrijden is in het akkoord niet opgenomen, maar YouTube zegt dat zijn platform daarvoor klaar is en daarover tussen de partijen nog altijd overeenkomsten kunnen worden afgesloten.

Lees Verder

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: youtube, voetbal, spanje, video |  Facebook |

08-09-12

Duitse taalcursussen uitweg voor Spanjaarden en Portugezen

Steeds meer Spanjaarden volgen Duitse taallessen. De cursussen blijken door de Spaanse bevolking als een potentiële uitweg gezien om de moeilijke economische situatie in hun land te ontvluchten. Dat heeft Uwe Mohr, directeur taalonderwijs aan het Goethe Institute in Brussel, tegenover het magazine Euractiv gezegd. Volgens Mohr heeft de instelling de voorbije twee jaar een grote toeloop van studenten uit Spanje en Portugal opgetekend. Vooral de lokale divisies van het instituut zouden gewag maken van een grote stijging. Onder meer zouden in Madrid dit jaar ongeveer zevenduizend studenten staan ingeschreven. Dat is een stijging met drieduizend studenten op twee jaar tijd. Ook elders worden dergelijke trends opgetekend. Volgens Mohr werken diverse Spaanse wervingsbureaus samen met Duitse ondernemingen om in een aantal sectoren op zoek te gaan naar geschoold personeel met de nodige talenkennis.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, duitsland, spanje, portugal |  Facebook |

09-08-12

Spaanse bedrijven leggen massaal de boeken neer

De economische crisis heeft een zware impact op het Spaanse bedrijfsleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Spaanse Instituto Nacional de Estadística (INE). Opgemerkt dat op het einde van vorig jaar in Spanje nog 3,2 miljoen actieve bedrijven werden geteld. Dat betekende een daling met 1,6 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee is het aantal actieve bedrijven in Spanje volgens het rapport voor het vierde jaar op rij gedaald. Vier jaar geleden werd nog een recordaantal van 3,4 miljoen ondernemingen geteld. Sindsdien hebben nagenoeg 250.000 bedrijven de deuren gesloten. Gerard Lane, analist bij Shore Capital, wordt voor de bedrijven door de fiscale druk een bijzonder moeilijke omgeving gecreëerd. De grootste terugval werd opgetekend in de bouwsector, waar vorig jaar netto 13.206 ondernemingen verdwenen. Ook in de retail werd een achteruitgang met 4.637 bedrijven opgetekend. Ook reclame en marktonderzoek en research en ontwikkeling werden zwaar getroffen.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, economie |  Facebook |

30-05-12

Spanje hoopt op Israëlische toeristen

Ondanks de economische crisis en de besparingsmaatregelen die werden opgelegd, worden in Spanje zware investeringen geregistreerd in de restauratie van oude synagogen en joodse culturele sites. Daarmee hopen vele lokale Spaanse autoriteiten grote groepen Israëlische toeristen te kunnen aantrekken. Daarmee wordt ingespeeld op een trend van de voorbije jaren, waarbij een grotere interesse in Spanje werd opgetekend bij joodse en Israëlische toeristen.

Volgens de Spaanse krant La Vanguardia zijn de bestedingen van Israëlische toeristen in Barcelona de voorbije zes jaar verviervoudigd. Zeven jaar geleden boekte Barcelona een bedrag van 3,5 miljoen euro inkomsten uit kredietkaarten van Israëlische toeristen. Vorig jaar was dat opgelopen tot 14,7 miljoen euro. Het stadsbestuur van Barcelona probeert nog meer Israëlische toeristen en joden uit andere landen aan te trekken door het organiseren van tentoonstellingen en de restauratie van waardevolle sites.

In het midden van de jaren negentig werd de organisatie Trail of Jewish Cities in Spain opgericht. "Op dat ogenblik waren acht steden aangesloten," merkt Assumpcio Justo, secretaris-generaal van de organisatie, op. "Inmiddels is dat aantal gestegen tot drieëntwintig steden." Volgens Justo werd de voorbije vier jaar 20 miljoen euro geïnvesteerd in de restauratie van historische joodse sites. In steeds meer Spaanse restaurants zou ook aandacht worden besteed aan koosjere menu's.

Lees Verder

10:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, israël, toerisme |  Facebook |

03-05-12

Spaanse reclamesector krijgt zware klappen

De Spaanse televisiezenders hebben tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 18 procent minder reclame-inkomsten ontvangen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de investeringsbank Morgan Stanley. Oorzaak van de zware terugval zijn de moeilijke economische omstandigheden in Spanje, waardoor adverteerders hun televisie-budgetten gevoelig hebben teruggeschroefd. De cijfers tonen volgens Morgan Stanley aan dat de vooruitzichten voor de Spaanse reclamesector nog veel slechter zijn dan oorspronkelijk was geraamd.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, reclame |  Facebook |

30-03-12

Overheidsbesparingen dreigen tot Spaanse braindrain te leiden

Spanje wordt bedreigd met een belangrijke braindrain. Steeds meer Spaanse wetenschappers proberen immers hun carrière in het buitenland verder te zetten omdat de zware besparingen van de overheid een negatieve invloed hebben gehad op de mogelijkheden om in het thuisland uit te bouwen en ook de werkomstandigheden moeilijker worden omdat er geen financiële middelen meer zijn om wetenschappelijke infrastructuur uit te bouwen of op peil te houden.

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, braindrain, wetenschap |  Facebook |

05-03-12

Spaanse landbouw beleeft droogste winter in zeventig jaar

Spaanse landbouwers luiden de alarmklok nadat het land de droogste winter in zeventig jaar achter de rug heeft. De voorbije drie maanden werd slechts een gemiddelde neerslag van 55 liter per vierkante meter opgetekend, wat gevoelig lager ligt dan het normale niveau van ongeveer 200 liter. De droogste winter na de tweede wereldoorlog werd tot nu toe opgetekend in het begin van de jaren tachtig, maar ook toen viel er volgens Angel Rivera, woordvoerder van de Spaanse metereologische dienst, nog altijd 30 liter per vierkante meter meer dan de voorbije maanden.

Door de abnormale droge winterperiode wordt Spanje abnormaal vroeg getroffen door bosbranden. Bovendien zijn door de droogte ook talloze oogsten al reddeloos verloren, terwijl boerderijdieren geen gras meer vinden om zich te voeden. De Spaanse waterreserves zijn inmiddels tot op twee derde van hun normale peil gedaald, waardoor er onvoldoende voorraden zijn om landerijen en weilanden te bevloeien. In eerste instantie werden groenten en granen getroffen, maar ook olijven, druiven en amandelen zouden zijn bedreigd.

Woordvoerders van de Spaanse landbouwers merken op dat in grote gedeelten van Andalusië en Aragon de landbouwgronden al hopeloos zijn verloren en regen geen redding meer zal kunnen brengen voor de oogsten van dit jaar. In de omgeving van Granada wordt geraamd dat de olijfteelt 35 procent van zijn productie zou kunnen verliezen, terwijl bij groenten rekening gehouden wordt met een verlies van 50 procent. In Galicië, Asturië en Castilla y Leon moet extra diervoeding worden aangekocht, waardoor de productiekosten met minstens 20 procent zouden stijgen.

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, winter, droogte |  Facebook |

06-02-12

Stopzetten subsidies bedreigt wereldpositie Spanje in duurzame energie

De pogingen van Spanje om een ​​wereldleider te worden in hernieuwbare energie dreigen in te storten, nadat de Spaanse regering besliste om de royale subsidies voor duurzame energie af te bouwen. De Spaanse premier Mariona Rajoy stelde dat subsidies voor investeringen in duurzame energie tijdelijk worden opgeschort. Die beslissing moet de Spaanse regering helpen het overheidstekort af te bouwen. De regering zal dit jaar volgens Jose Manuel Soria, Spaans minister van industrie, minstens 160 miljoen euro aan subsidies voor 500 megawatt nieuwe capaciteit besparen.

De sector zegt echter dat het stopzetten van de subsidies, samen met de onzekerheid over de duur van de opschorting, de interesse van investeerders in duurzame energie, ooit één van de meest dynamische sectoren van de Spaanse economie, zal wegnemen. "De maatregel van de Spaanse regering is één van de zwaarste kloppen die de sector ooit te verwerken gekregen heeft," merkt Javier Breva, hoofd van de lobbygroep Fundacion Renovables, op. "Men kan zich afvragen wie na dit besluit nog in de sector van de hernieuwbare energie zal investeren."

De vorige Spaanse regering had duurzame energie naar voor geschoven als een nieuwe bron van economische groei en werkgelegenheid. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van windparken en centrales voor zonne-energie in het hele land. Vijf jaar geleden was Spanje wereldwijd verantwoordelijk voor de helft van de nieuwe installaties van zonne-energie installaties. Dat beleid zorgde ervoor dat een aantal Spaanse bedrijven, zoals Iberdrola en Gamesa, wereldleiders werden in de sector.

19:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, energie, spanje |  Facebook |

11-10-11

Grotten van Altamira moeten bezoekers blijven weren

De grotten van Altamira in het noorden van Spanje moeten gesloten blijven voor het publiek. Dat heeft Cesareo Saiz-Jiminez, professor aan het Spaanse Institutuut voor Natuurlijke Rijkdommen en Agrobiologie, gezegd. De grotten werden negen jaar geleden voor het publiek afgesloten omdat gevreesd werd dat de stroom toeristen een schadelijke impact zou hebben op het fragiele ecosysteem van de grotten. Sinds kort wordt echter op een heropening van de grotten aangestuurd. Indien men de schilderingen wil bewaren, moet volgens Saiz-Jiminez van die plannen worden afgezien.

De grotten van Altamira werden negen jaar geleden gesloten nadat de wetenschappers hadden gewaarschuwd dat bacteriën en zwammen de schilderingen in de grotten aantasten en de pigmenten wegvraten. Daardoor zou volgens de wetenschappers onherstelbare schade kunnen worden aangericht aan de schilderingen. Vorig jaar stelde de Spaanse overheid echter voor om de grotten opnieuw te openen. Dat zou immers opnieuw grote groepen toeristen aantrekken en een stimulans kunnen betekenen voor de lokale economie.

In de jaren zeventig werden 174.000 bezoekers geteld. Op het einde van dat de decennium werden de grotten gesloten uit bezorgdheid over het voortbestaan van de schilderingen, maar vijf jaar later werden opnieuw toeristen toegelaten. Per jaar werden echter maximaal 8.500 bezoekers toegelaten. De overheid heeft nu voorgesteld om opnieuw een beperkt aantal bezoekers toe te laten. De geraadpleegde wetenschappers stellen echter dat de bezoekers een te grote negatieve impact zouden hebben.

Er wordt gewag gemaakt van een grotere lichtintensiteit, een stijging van de temperatuur en luchtvochtigheid, koolstofdioxide en turbulentie, wat een ideale voedingsbodem zou zijn voor bacteriën en zwammen. Ook zouden toeristen stof, huidschilfers en textielvezels achterlaten.

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, spanje, altamira |  Facebook |

07-10-11

Spaanse vrouw eist van buitenlandse partner hogere opleiding

Spaanse vrouwen hechten bij een huwelijk met een buitenlander meer belang aan menselijk kapitaal dan hun mannelijke landgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Complutense University of Madrid. De onderzoekers merken op dat vrouwen bij een huwelijk met een immigrant vooral op zoek zijn naar een kandidaat met een hogere opleiding. Bij Spaanse mannen blijkt opleiding geen factor te zijn bij de keuze van een buitenlandse huwelijkspartner.

De onderzoekers merken op dat Marokkaanse mannen het meest gericht zijn op endogame huwelijken. "Marokkaanse mannen komen meestal als vrijgezel naar Spanje, maar keren later naar Marokko terug om met een landgenote te huwen en zich later als echtpaar in Spanje te vestigen," wordt er benadrukt. Die handelswijze zou door 64 procent van de Marokkaanse mannen in Spanje worden gevolgd. Religie en geografische nabijheid zouden belangrijke redenen zijn voor het fenomeen. Ook Roemenen en Ecuadorianen zijn volgens de onderzoekers sterk gericht op endogame huwelijken.

Opgemerkt wordt dat exogame huwelijken een indicatie vormen van het niveau van de sociale integratie van immigranten. Daarbij wordt opgemerkt dat Argentijnse en Colombiaanse migranten het meest gericht zijn op exogame huwelijken. Dat is volgens hen het gevolg van taalkundige en culturele verwantschap. Verder wordt aangevoerd dat grote percentages Braziliaanse, Dominikaanse, Cubaanse en Colombiaanse vrouwen binnen het jaar met een Spaanse man zijn getrouwd. De onderzoekers hebben het daarbij over geïmporteerde bruiden.

Endogamie neemt volgens de onderzoekers af naarmate de immigrant langer in Spanje verblijft. Ook wordt opgemerkt dat endogamie frequenter kan worden opgemerkt bij migranten met een lagere opleiding, terwijl exogamie vaker wordt opgetekend bij immigranten met een universitaire opleiding. De onderzoekers voegen er aan toe dat immigranten die in Spanje hebben gestudeerd ook minder geneigd zijn tot endogamie omdat ze meer geïntegreerd zijn in de Spaanse sociale omgeving.

19:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, onderwijs, spanje, vrouw |  Facebook |

07-07-11

Spaanse voetbalclubs moeten nieuw zakelijk model aannemen

De Spaanse voetbalclubs, waarvan er vele in financiële moeilijkheden verkeren, moeten een nieuw zakelijk model aannemen om te kunnen omgaan met de huidige economische moeilijkheden. Dat heeft Albert Soler, de Spaanse staatssecretaris voor sport, gezegd tijdens een toespraak voor de algemene vergadering van de Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie. De clubs moeten volgens Soler belangrijke veranderingen doorvoeren. Hij verwelkomde wel de financiële restricties die de voetbalclubs uit de Spaanse eerste klasse hebben voorgesteld.

"Soler wees erop dat het Spaanse voetbal op een punt is gekomen waarbij moet bekeken worden of het hanteerde model haalbaar blijft," merkt het persbureau Reuters op. "De verantwoordelijken van de voetbalclubs moeten volgens Soler het management van hun verenigingen aanpassen aan de huidige gegevenheden. Het is volgens de Spaanse staatssecretaris dat de clubs beseffen dat ze niet alleen op sportief gebied, maar ook op het gebied van management de beste van de wereld moeten trachten te zijn."

Uit een onderzoek van de Universiteit van Barcelona blijkt dat de twintig clubs uit de Spaanse La Liga het vorige voetbalseizoen samen een nettoverlies hebben geleden van 100 miljoen euro. De totale schuld werd weliswaar licht afgebouwd tot 3,43 miljard euro, maar dat is nog altijd meer dan het dubbele van de inkomsten, die 1,61 miljard euro bedroegen. De Spaanse eersteklasseclubs zullen later deze maand stemmen over de implementatie van nieuwe financiële controles.

09:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, voetbal |  Facebook |

18-04-11

Spanje grootste producent windenergie van Europa

Spanje is voor de eerste keer in de geschiedenis de grootste producent van windenergie van Europa geworden. Dat blijkt uit cijfers van de Spaanse Asociacion Empresarial Eolica, zich baserend op cijfers van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat Spanje vorig jaar 42.976 gigawattuur aan windenergie heeft gegenereerd. Duitsland, dat traditioneel de grootste producent van windenergie van Europa was, volgde met slechts 36.500 gigawattuur.

Er wordt aan toegevoegd dat windenergie het voorbije jaar 16,4 procent van de totale Spaanse energievoorziening vertegenwoordigde. In Duitsland bleef dat beperkt tot 6,2 procent. Er wordt wel aan toegevoegd dat Duitsland nog altijd de grootste geïnstalleerde capaciteit aan windenergie van Europa blijft. Eind vorig jaar had Duitsland een totale capaciteit van 27.214 megawatt aan windenergie, tegenover 20.676 megawatt voor Spanje.

Spanje wijst er wel op erin geslaagd te zijn om met minder windturbines meer elektriciteit te genereren dan Duitsland. Er wordt wel aan toegevoegd dat het voorbije jaar een goede periode was voor windenergie in Spanje. "Bovendien wordt Spanje met minder hoge productiekosten geconfronteerd dan Duitsland," merkt het webmagazine Greenbiz.com op. "Bovendien is de Spaanse windenergie-industrie ook jonger, waardoor de turbines nieuwer en dus efficiënter zijn."

De top vijf van Europese windenergie-landen wordt rond gemaakt door Groot-Brittannië (11.440 gigawattuur), Frankrijk (9.600 gigawattuur) en Portugal (8.852 gigawattuur). België staat op een veertiende plaats met 1.600 gigawattuur.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, windenergie |  Facebook |

31-03-11

Rechter verbiedt staking in Spaanse voetbalcompetitie

Een rechtbank in Madrid de Spanish Football League verboden om te staken tegen de plannen van de Spaanse overheid. Het geding was aangespannen door de voetbalclubs Sevilla, Villarreal, Athletic Bilbao, Espanyol, Real Zaragoza en Real Sociedad, die hadden aangevoerd dat de staking buiten proporties en onwettelijk was en bovendien indruiste tegen de belangen van de clubs, de competitie en de supporters. De Spanish Football League heeft gezegd zijn gevecht tegen de overheidsplannen verder te zullen zetten.

Centraal in het dispuut staat de verdeling van de televisierechten van het Spaanse voetbal. Er moeten over nieuwe contracten worden onderhandeld en de Spaanse voetbalclubs willen hun positie in de aanloop naar die onderhandelingen versterken. De voetbalclubs willen onder meer verkrijgen dat de Spaanse regering de verplichting schrapt om per competitiedag één wedstrijd gratis op televisie uit te zenden. Ook willen de Spaanse voetbalclubs garanties over de rechten op een gedeelte van de inkomsten uit loterijen en gokbedrijven. Om die eisen kracht bij te zetten werd een staking aangekondigd.

Een aantal clubs verzette zich echter tegen de stakingsactie en stapte naar de rechter. Jose Manuel Llaneza, vice-president van Villarreal, stelde dat de uitspraak van de rechter een belangrijke overwinning was voor het Spaanse voetbal in het algemeen. Een staking zou volgens Llaneza rampzalig zijn geweest voor het Spaanse voetbal. De Spanish Football League zegt echter dat er andere strategieën zullen worden ontwikkeld om de eisen door te drukken.

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, uitzendrechten, voetbal |  Facebook |