17-05-17

Voor strandvakanties blijft Spanje wereldwijde topbestemming

Spanje blijft voor een strandvakantie de beste bestemming van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van de Association for Environmental Education and the Consumer (Adeac), die tot de conclusie kwam dat aan 684 Spaanse strandlocaties een blauwe wimpel - een beloning voor uitmuntende kwaliteit - kan worden gegeven. Opgemerkt wordt dat Spanje zich daarmee voor het dertigste jaar op rij de beste bestemming voor strandvakanties ter wereld kan noemen. Eén op de zes strandlocaties met een blauwe wimpel is gelegen in Spanje. Op de tweede plaats staat Griekenland met 430 wimpels, gevolgd door Frankrijk, Turkije, Italië en Portugal

“De blauwe wimpel vertegenwoordigt meer dan natuurschoon,” betoogt Jannich Petersen, chief executive van de organisatie Spain-Holiday.com. “Ook waterkwaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid moeten aan de strengste eisen voldoen om voor de erkenning in aanmerking te komen. De toewijzing is dan ook een sterke indicator van het engagement van de Spaanse badsteden om achtduizend kilometer kustlijn te bewaren.” Petersen benadrukte benadrukte dat Spanje vorig jaar een recordaantal van 75 miljoen buitenlandse toeristen heeft ontvangen. Daarbij kon ook worden vastgesteld dat de Spaanse strandvakanties ook het voorbije jaar nog verder aan belangstelling hebben gewonnen.

De grootste concentratie blauwe wimpels - die betrekking hebben op zowel de waterkwaliteit als de geboden services - kan worden teruggevonden in de regio Valencia (129), gevolgd door Galicië (113), Catalonië (95) en Andalusië (90). Wel moest worden vastgesteld dat Murcia tegenover vorig jaar zestien blauwe wimpels heeft verloren. Anderzijds kon worden vastgesteld dat 75 Spaanse strandbestemmingen het voorbije jaar voor de eerste keer van de Adeac een erkenning hebben gekregen. In totaal werden aan Spanje echter zeven wimpels minder uitgereikt dan vorig jaar. Griekenland won daarentegen 56 wimpels.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje |  Facebook |

01-02-14

Windkracht belangrijkste energiebron van Spanje geworden

In Spanje is windenergie het voorbije jaar de belangrijkste bron van elektriciteitsproductie geworden. Dat is de conclusie van een rapport van Red Eléctrica de Espana (REE). Windenergie had het voorbije jaar een aandeel van 21,1 procent in de Spaanse elektriciteitsproductie. Daarmee is windenergie belangrijker geworden dan de nucleaire sector (21 procent). In totaal hebben windparken het voorbije jaar 53,92 gigawattuur elektriciteit geproduceerd. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover het jaar voordien. In totaal vertegenwoordigen hernieuwbare bronnen vorig jaar 42,4 procent van de totale Spaanse elektriciteitsproductie, tegenover 10,5 procent het jaar voordien.

Lees Verder

11:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windkracht, spanje |  Facebook |

22-01-14

Spaans toerisme moet meer inspanningen doen voor promotie binnenland

Er moeten meer inspanningen worden gedaan om het Spaanse binnenland toeristisch te promoten. Dat zegt Exceltur, de sectorfederatie van de Spaanse toeristische industrie. Spanje kon het voorbije jaar weliswaar een recordaantal buitenlandse toeristen verwelkomen, maar daarbij kon nagenoeg alleen een interesse worden vastgesteld voor strandvakanties. Exceltur zegt dan ook dat Spanje zijn bredere waaier aan toeristische attracties beter dient te promoten. Daarbij moet volgens Amancio Lopez, president van de sectorfederatie, ook de aandacht worden gevestigd op cultuur, gastronomie en lifestyle. Buiten Barcelona kon geen enkele Spaanse stad het voorbije jaar op een toenemende toeristische belangstelling rekenen.

“Spanje heeft het voorbije jaar 60,4 miljoen toeristen ontvangen,” merkt Exceltur op. “Dat betekent een nieuw record. In totaal zorgden die toeristen voor een omzet van 45,1 miljard euro. De toeristen kwamen vooral uit Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, maar er werd ook een opmerkelijke toename opgetekend bij het aantal Russische bezoekers. Er kan van een uitstekend jaar voor het Spaanse toerisme worden gesproken, waarmee opnieuw met optimisme naar de toekomst kan worden gekeken, nadat de sector de voorbije jaren een moeilijke periode heeft doorgemaakt. Net zoals in het verleden kan de toeristische sector een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de Spaanse economie, die gedurende twee jaar een periode van recessie heeft doorgemaakt.”

“Het Spaanse toerisme moet echter het totaalaanbod van zijn attracties beter promoten,” voert Amancio Lopez aan. “De toeristen worden vooral aangetrokken tot strandvakanties, maar in de Spaanse steden zijn er weinig tekenen van herstel merkbaar. Nochtans heeft Spanje meer troeven dan zijn zonnige stranden. Er moet dan ook meer aandacht worden besteed aan cultuur, gastronomie en landelijke bestemmingen.” Buiten de kustgebieden zou alleen de wijnregio Rioja nog van een bevredigende belangstelling hebben kunnen genieten. In de Spaanse hoofdstad Madrid diende daarentegen een zware terugval opgetekend te worden. Er wordt opgemerkt dat het Spaanse binnenland ook al getroffen werd door een terugval in de toeristische bestedingen van de eigen bevolking.

Uit de cijfers blijkt dat Britse en Duitse toeristen een voorkeur blijken te vertonen voor de Canarische eilanden, terwijl Fransen vooral Catalonië opzoeken. Ook Russische toeristen vertonen een grote interesse voor Catalonië en voor de eilanden van de Balearen, zoals Mallorca. Nog wordt opgemerkt dat Spanje het voorbije jaar wellicht heeft geprofiteerd van de terugval van het toerisme in Egypte. Experts zeggen ook dat de groei van het voorbije jaar vooral te danken was aan budgettoeristen, waarbij 54,8 procent van de toeristische ondernemers gewag diende te maken van lagere winsten tegenover het jaar voordien. Tussen 70 procent en 80 procent van alle toeristen zou in Spanje kiezen voor een strandvakantie.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, toerisme |  Facebook |

15-10-13

Toerisme voor eerste grootste werkgever van Spanje

In Spanje heeft het toerisme voor het eerst de industrie ingehaald als belangrijkste werkgever. Dat blijkt uit cijfers van de Spaanse zakenkrant Cinco Dias. Zes jaar geleden telde de Spaanse industrie nog 2,7 miljoen werknemers. Daarmee had de sector een aandeel van 18,2 procent in de Spaanse arbeidsmarkt. Het toerisme bood op dat ogenblik aan bijna twee miljoen mensen werk. Sindsdien werden in het toerisme 88.000 nieuwe banen gecreëerd, terwijl in de industrie 700.000 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Daarom is het toerisme met een aandeel van 15,7 procent de belangrijkste werkgever van het land geworden.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, toerisme |  Facebook |

30-08-13

Spaanse patiënten moeten honderd dagen wachten op chirurgische ingreep

Spanje tot een recordhoogte gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Spaanse ministerie van gezondheidszorg over de activiteiten van de openbare ziekenhuizen. In juni vorig jaar bedroeg de gemiddelde wachttijd nog zesenzeventig dagen. Bij het begin van de economische crisis vijf jaar geleden diende in Spanje gemiddeld eenenzeventig dagen op een chirurgische ingreep te worden gewacht. De cijfers toonden aan dat eind vorig jaar 571.395 Spaanse patiënten op een wachtlijst voor een chirurgische ingreep stonden.

In juni vorig jaar was er sprake van 536.911 patiënten. Op het ogenblik dat de huidige conservatieve Spaanse regering in december twee jaar geleden aan de macht kwam, telde het land een wachtlijst van 459.885 patiënten voor chirurgische ingrepen. In december vijf jaar geleden, bij het uitbreken van de financiële crisis die Spanje in een dubbele recessie zou duwen, was er een wachtlijst met 364.397 patiënten. Vorig jaar heeft de Spaanse regering belangrijke besparingen doorgevoerd in de budgetten en het personeelsbestand van de gezondheidssector. Die maatregelen vormden een onderdeel van een programma dat tientallen miljarden euro zou moeten besparen om de toestand van de Spaanse openbare financiën te verbeteren.

De Spaanse wetgeving eist dat bepaalde medische interventies niet langer dan zes maanden kunnen worden uitgesteld. Dat geldt onder meer voor cataract-operaties, maar inmiddels zou 16,5 procent van de patiënten al meer dan honderdtachtig dagen moeten wachten op een operatie. De wetgeving heeft ook betrekking op heupoperaties, maar daar zou 26,88 procent van de patiënten al meer dan een half jaar op een prothese wachten. Sinds het begin van het decennium is het Spaanse gezondheidsbudget al met 6,9 miljard euro verlaagd. Honderden artsen werden verplicht om op vijfenzestig jaar met pensioen te gaan, zonder dat in een vervanging werd voorzien. Ook werden talrijke medische centra gesloten.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, gezondheid |  Facebook |

12-08-13

Greenpeace waarschuwt voor nieuwe bouwgolf aan Spaanse kusten

De ontwikkeling van bouwprojecten aan de Spaanse kusten dreigt nog te versnellen, te wijten aan een nieuwe wet die de mogelijkheid om nog dichter bij het strand gebouwen op te trekken. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuvereniging Greenpeace. De organisatie zegt dat Spanje met de nieuwe wetgeving op het gebied van milieubescherming terugkeert naar de jaren zestig van de voorbije eeuw. Greenpeace voegt er aan toe dat de nieuwe Spaanse wet bovendien inbreuken pleegt tegen negen richtlijnen van de Europese Unie. De organisatie zegt dat niet kan getolereerd worden dat het resterende deel van de Spaanse kust wordt bedolven onder steen en beton.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, greenpeace, bouw |  Facebook |

16-06-13

Spaanse landbouw geconfronteerd met frequentere aanvallen lynxen

Spaanse landbouwers worden steeds meer geconfronteerd met aanvallen door Iberische lynxen. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van het project Life Iberlince. De onderzoekers stellen op zes jaar tijd in totaal veertig aanvallen van lynxen geregistreerd te hebben, waarbij meer dan zevenhonderd boerderijdieren werden gedood. Hoewel de economische schade beperkt blijft, tonen de cijfers volgens de onderzoekers aan dat er naast de bestaande beschermingsprogramma's voor de lynxen ook initiatieven voor conflict-preventie moeten worden ontwikkeld.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, landbouw, lynx |  Facebook |