11-07-17

Werknemer kan spaarniveau nog gevoelig opdrijven

De meeste burgers zouden tijdens hun carrière meer geld opzij kunnen zetten door hun uitgaven strikter onder controle te houden. Daarmee zou men ook sneller op rust kunnen gaan of tijdens zijn pensioen een bredere financiële armslag kunnen behouden. Dat zegt de miljardair Grant Sabatier, oprichter van Millennial Money. Sabatier benadrukt daarbij dat de meeste consumenten 70 procent van hun inkomsten besteden aan huisvesting, transport en voeding. In sommige regio’s loopt dat aandeel volgens hem zelfs nog verder op. Voor burgers die naar een vroeger pensioen streven, ligt volgens Sabatier hier een opportuniteit.

“Het lijkt vaak niet evident om over een carrière van veertig jaar voldoende reservekapitaal te houden om tijdens zijn pensioen eenzelfde levensstijl te kunnen blijven hanteren,” benadrukt Grant Sabatier. “Wanneer men echter zijn uitgavenpatroon kent, wordt het mogelijk om de uitgaven terug te schroeven en tijdens zijn carrière meer geld te sparen. Men zou immers kunnen beslissen om naar een kleiner appartement te verhuizen, een werkvloer te kiezen die op wandelafstand van de woonplaats ligt en maaltijden in de eigen keuken te bereiden. Daarmee zou gemakkelijk meer dan 25 procent van de bestedingen kunnen worden gespaard.”

Er wordt daarbij op gewezen dat in de Verenigde Staten ongeveer 33 procent van de gezinnen een woning kiest die ze zich met hun beschikbare inkomen zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Tevens wordt benadrukt dat Amerikanen gemiddeld meer geld uitgeven aan een auto dan aan een universitaire opleiding. Maar vooral restaurantbezoek - dat in de Verenigde Staten bij het gemiddelde gezin 43 procent van de uitgaven aan voeding vertegenwoordigt - zou een belangrijke bron van besparingen kunnen zijn. Daarnaast zouden ook de aankopen aan bereide maaltijden en snacks kunnen worden beperkt. Sabatier zegt met dergelijke ingrepen tot 13.000 dollar per jaar te hebben kunnen sparen.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sparen |  Facebook |

27-06-14

Gevoel van macht is een belangrijke stimulans tot sparen

Personen die een groter gevoel van macht hebben, zijn ook geneigd om meer te sparen. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan de Stanford University en de Universiteit Tilburg. De onderzoekers stelden vast dat een groter gevoel van macht het sparen voor de toekomst doet toenemen. Dat geldt echter alleen wanneer het sparen gericht is op de versterking van de financiële situatie en niet om reserves aan te leggen voor toekomstige aankopen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: macht, sparen |  Facebook |

23-02-14

Werkende tieners denken weinig aan sparen

Werkende tieners zijn vooral gericht op besteden en geven weinig prioriteit aan sparen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij bijna vijftigduizend Amerikaanse studenten, die tegen het einde van het middelbaar onderwijs veelal een parttime baan hebben opgenomen. De onderzoekers stelden echter vast dat het inkomen uit die activiteiten vooral wordt besteed aan kleding, muziek, filmbezoek, restaurantbezoek en andere persoonlijke uitgaven. De aankoop en onderhoud van een auto komt, vooral bij mannelijke tieners, op een tweede plaats. Sparen voor de universiteit of andere doelstellingen op lange termijn komt pas helemaal onderaan de lijst.

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tieners, werk, sparen |  Facebook |

04-01-14

Amerikaanse consumenten genieten meer van sparen dan van besteden

In de Verenigde Staten genieten de consumenten meer van sparen dan aan besteden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij meer dan zesduizend Amerikaanse concumenten gedurende de voorbije vier jaar. De onderzoekers stelden vast dat 62 procent van de ondervraagden een grotere voldoening aangaf bij sparen dan bij besteden. Er wordt aan toegevoegd dat in alle leeftijdscategorieën een voorkeur voor het sparen kan worden opgetekend. In de groep tussen achttien en negentwintig jaar is de meest bescheiden neiging tot sparen aanwezig, maar ook daar zegt nog altijd slechts 40 procent een voorkeur voor besteden te hebben.

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sparen, besteden |  Facebook |

18-09-13

Sparen op jonge leeftijd goede basis voor financiële zekerheid

Jongeren die al heel vroeg gewend zijn geraakt aan sparen, hebben een grotere neiging om positieve relaties te behouden met financiële instellingen, hun financiële portfolio’s te diversifiëren en bij het ouder worden meer activa op te bouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas. Vastgesteld werd dat jongeren met een spaarverleden twee keer meer kans hadden om hun financiële reserves te behouden en ook vier keer meer geneigd waren om in waardepapieren te beleggen. De wetenschappers voegen er aan toe dat de vroege spaaractiviteit bovendien een praktische financiële opvoeding vormt, waardoor de sector voor de jongeren geen abstract onderwijsvak blijft.

“Jongeren die als zeventienjarige over een spaardeposito beschikten, bleken zes jaar later nog steeds hun rekening aan te houden, maar ook hun portfolio gediversifieerd te hebben door in verschillende financiële producten te beleggen en in het algemeen ook een grotere hoeveelheid activa opgebouwd te hebben dan leeftijdsgenoten die als jongere geen account hadden geopend,” stipt onderzoekersleider Terri Friedline, professor sociaal welzijn aan de University of Kansas, aan. “Jongeren die al vroeg met een account waren gestart, bleken gemiddeld een bedrag van 2.000 dollar opgebouwd te hebben. Leeftijdsgenoten zonder een vroege spaaractiviteit bleken slechts een reserve van 100 dollar te hebben.”

“Het onderzoek toont aan dat jongeren al na enkele jaren voordelen puren uit het openen van een spaarrekening,” zegt professor Friedline nog. “Het stimuleren van het spaargedrag op heel vroege leeftijd, zoals de kleuterschool, zou dan ook een gigantische impact kunnen hebben. Ook voor de banken in het interessant om aandacht te besteden aan jonge spaarders. Aanvankelijk levert die inspanning weinig resultaten op, maar het wordt wel interessanter wanneer men weet dat jongeren de neiging hebben om hun spaargedrag aan te houden en bovendien hun relatie met de banken in stand houden, waardoor de financiële instelling toegang krijgt tot een belangrijke klantengroep voor de toekomst.”

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sparen |  Facebook |

30-07-10

Ook bevolking Asia-Pacific wil meer sparen

Ook in de regio Asia-Pacific is een groot gedeelte van de bevolking van plan om de volgende zes maanden meer te sparen. Dat is het gevolg van de blijvende onzekerheid over de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het kredietkaartenbedrijf MasterCard. Daarbij wordt opgemerkt dat in de regio Asia-Pacific 46 procent van de ondervraagden de volgende zes maanden zijn uitgaven aan niet-noodzakelijke producten wil terugschroeven om meer geld te kunnen sparen. In de Filipijnen wil 74 procent van de consumenten de volgende maanden extra sparen. Ook in Australië en Thailand wil meer dan de helft van de consumenten meer geld opzij leggen (52 procent).

Het laagste niveau aan spaarplannen wordt gehaald in Indonesië (19 procent), Taiwan (20 procent), India (24 procent) en Japan (28 procent). Vooral de leeftijdscategorie tussen achttien en negenentwintig jaar koestert voornemens om meer te sparen (59 procent), gevolgd door de leeftijdscategorie van dertig tot vierenveertig jaar (45 procent), vijfenveertig tot vierenvijftig jaar (36 procent) en senioren (30 procent). Bij vrijgezellen zegt 55 procent meer te willen sparen. Bij gehuwde koppels is dat 40 procent. De onderzoekers stellen dat 76 procent van de ondervraagden zich met een groter spaargedrag naar eigen zeggen wil indekken tegen een onvoorspelbaar fiscaal klimaat.

In India maakt volgens de onderzoekers 96 procent van de consumenten zich zorgen over die problematiek. In Nieuw-Zeeland daalt dat echter tot 40 procent. Over de hele regio geeft echter slechts 3 procent aan te verwachten dat er van zijn maandsalaris niets zal overblijven, maar 29 procent zegt minstens 10 procent van zijn salaris te willen opzij leggen en 25 procent hoopt tussen 11 procent en 20 procent te kunnen sparen. Er zijn in verschillende landen wel verschillen merkbaar tussen de geslachten. In Indonesië zegt 51 procent van de vrouwen het gezinsbudget te willen terugschroeven, tegenover 42 procent van de mannen. In de Filipijnen zegt daarentegen 78 procent van de mannen voorzichtiger te willen omgaan met zijn budgetten, tegenover slechts 69 procent bij de vrouwen.

19:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: asia-pacific, consumptie, sparen |  Facebook |

11-10-09

Amerikaanse tieners sparen meer voor universiteit

In de Verenigde Staten zegt 62 procent van de jongeren tussen veertien en negentien jaar geld te sparen voor de universiteit. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bedrijf TD Ameritrade Holding. Daarbij wordt opgemerkt dat jongeren op dit ogenblik meer sparen voor hun universiteitsstudies dan vroegere generaties. Volgens Ameritrade zegt immers amper 40 procent van de volwassenen dat ze in hun tienerperiode hebben gespaard om hun universiteitsstudies te kunnen financieren. De onderzoekers stellen dat het positief is dat jongeren beseffen dat ze moeten investeren in hun latere leven, maar voegen er aan toe dat dit een negatieve impact zou kunnen hebben op hun ervaring in de financiering van het dagelijkse leven, aangezien dat blijkbaar door de ouders wordt gedragen.

De onderzoekers stellen dat minder dan de helft van de Amerikaanse tieners op dit ogenblik een parttime baan of weekendjob heeft om geld te verdienen. Bij de volwassenen zegt echter 77 procent als tiener gewerkt te hebben om geld te verdienen. "De huidige tienergeneratie krijgt het grootste gedeelte van zijn geld van zijn ouders of als geschenk bij gelegenheden zoals verjaardagen," wordt er opgemerkt. "Dat betekent echter dat de huidige jongeren financieel minder onderlegd zijn dan vroegere generaties. Ouders voorzien in de betaling van kledij, auto's en afbetalingen met kredietkaarten, terwijl de vroegere generaties zelf de verantwoordelijkheid droegen voor hun rekeningen en transport. Op dit ogenblik moet amper 9 procent van de Amerikaanse tieners voor zijn auto betalen, tegenover 36 procent bij vroegere generaties. Financiële opleiding op jonge leeftijd wordt dan ook steeds belangrijker."

Anderzijds blijkt dat Amerikaanse jongeren meer geld sparen dan vorige generaties deden. Op dit ogenblik wordt door 87 procent van de Amerikaanse jongeren gespaard, tegenover 56 procent bij de vorige generaties. Meer dan 80 procent van de Amerikaanse tieners voert daarbij aan dat een opleiding cruciaal is voor toekomstig succes. Bij vroegere generaties was dat slechts 56 procent. Vele tieners stellen zich bewust te zijn van de mogelijkheden die de toekomst kan bieden, maar ook te beseffen dat de concurrentie op de markt bijzonder groot is en een degelijke opleiding dan ook noodzakelijk is. Uit het onderzoek blijkt verder dat 93 procent van de Amerikaanse tieners op hun ouders beroep doen voor raad over financieel beheer. De helft gaat daarbij in eerste instantie te rade bij hun moeder. Eén op drie vraagt aan zijn vader raad.

15:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, sparen, universiteit |  Facebook |

29-07-09

Spaarder en verspiller vaak een koppel

Grote spaarders zijn geneigd om een koppel te vormen met grote verspillers. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de Wharton School of Finance en de Northwestern University. De onderzoekers merken daarbij op dat onderzoek bij gehuwde paren laat veronderstellen dat tegengestelden elkaar opzoeken waar het gaat om emotionele reacties op het uitgeven van geld. Daarbij kwamen ze tot de vaststelling dat mensen die meestal minder uitgeven dan ze eigenlijk graag zouden doen, geneigd zijn om te huwen met partners die de gewoonte hebben om meer uit te geven dan ze eigenlijk zouden willen, ook al leidt dat vaak tot grote financiële conflicten in het huwelijk.

"Bij een eerder onderzoek stelde George Loewenstein, professor economie en psychologie aan de Carnegie Mellon University, vast dat de graad van pijn die mensen voelen bij het uitgeven van geld bepaalt of ze geneigd zijn om sneller te sparen of sneller te besteden," meldt het persbureau Reuters. "Het onderzoek van Loewenstein toonde aan dat de graad van pijn die mensen over hun financiële gewoonten voelden, hun spaargedrag en de hoogte van de schuld op hun kredietkaart kon voorspellen, maar geen enkel verband hield met hun inkomen. Dat zou volgens de onderzoekers van de Wharton School en de Northwestern University een verklaring kunnen zijn waarom deze tegengestelden elkaar aantrekken."

De onderzoekers merken daarbij op dat spaarders weinig opgezet zijn met hun karaktertrek en zich dus aangetrokken voelen tot mensen die op dat vlak veel losser zijn. Nochtans zeggen de meeste vrijgezellen dat ze het liefst zouden huwen met een partner die dezelfde bestedingsgewoonten heeft dan zijzelf. "Maar er is helaas een groot verschil tussen de ideale partner en de partner waar men zich toe aangetrokken voelt," stippen de onderzoekers aan. Ze voegen er aan toe dat het verschil in bestedingsgedrag vaak ook leidt tot grote financiële conflicten in een huwelijk. Loewenstein voerde ook al aan dat het heel onwaarschijnlijk is dat een verspiller kan veranderen in een grote spaarder. Dat geldt volgens hem ook voor het omgekeerde en die eigenschap is volgens hem misschien dan ook genetisch bepaald.

16:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, geld, sparen |  Facebook |