11-04-10

Wereld heeft een echte natuurbarometer nodig

De wereld heeft een natuurbarometer nodig om te vermijden dat ecosystemen en soorten voor altijd verloren zouden gaan. Dat zegt Simon Stuart, voorzitter van de Species Survival Commission (SSC) van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), samen met een aantal andere wetenschappers in een rapport. De bestaande systemen omvatten volgens de onderzoekers onvoldoende soorten van een aantal groepen, zoals zwammen en ongewervelden, om een gedetailleerd beeld te kunnen schetsen van de bedreigde natuur. De wetenschappers stellen dat de barometer ongeveer 160.000 soorten zouden moeten omvatten, terwijl nu slechts 48.000 soorten zijn opgenomen. De gegevens van de barometer zouden volgens de wetenschappers kunnen helpen om regio's aan te duiden die dringende ingrepen vereisen.

"De kennis over soorten en over tempo waarop bepaalde categorieën verdwijnen blijft volgens de onderzoekers bijzonder beperkt," merkt BBC News op. "Sommige soorten verdwijnen volgens de onderzoekers vooraleer geweten is dat ze ooit hebben bestaan." Op dit ogenblik zijn ongeveer 1,9 miljoen soorten geïdentificeerd en wetenschappelijk gecatalogeerd, maar wetenschappers vermoeden dat het daadwerkelijk aantal soorten meer dan tien miljoen zou kunnen bedragen. Naarmate de wetenschap meer weet over de conservatie-status van soorten die een ecosysteem vormen, zal de kennis over de gezondheid van dat ecosysteem volgens de onderzoekers alleen maar toenemen. Ze voegen er aan toe dat het hoog tijd is dat er meer aandacht besteed wordt aan taxonomie en de wetenschappelijke natuurgeschiedenis, twee van de meest belangrijk en tegelijkertijd ondergewaardeerde takken van de biologie.

De meest toonaangevende lijst over bedreigde natuursoorten is op dit ogenblik de Red List van de International Union for Conservation of Nature, die de conservatie-status van natuursoorten over de hele wereld gedurende een periode van meer dan veertig jaar heeft opgevolgd en geactualiseerd. Simon Stuart, verantwoordelijk voor de samenstelling van de Red List, stelt dat de opsomming een goed inzicht geeft in de gezondheid van bepaalde ecosystemen. Maar hij voegt er aan toe dat de lijst bijzonder zwak staat op het gebied van natuursoorten in zoetwater, maritieme ecosystemen en dorre gebieden. Er moeten volgens Stuart dan ook vele soorten aan de Red List worden toegevoegd. Stuart geeft daarbij toe dat er op dit ogenblik onevenwicht veel aandacht wordt besteed aan de gewervelde soorten, zoals zoogdieren, vogels en reptielen.

Het uitbreiden en de opvolging van de lijst zou volgens de wetenschappers een investering vormen van ongeveer 60 miljoen dollar. "Maar vanuit een economisch perspectief is deze barometer één van de beste investeringen voor het welzijn van de mensheid," merken ze op.

18:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, species survival commission |  Facebook |