15-11-10

Franse spoorwegen erkennen verantwoordelijkheid deportaties

De Franse Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) heeft voor de eerste keer openbaar zijn spijt betuigd voor het transporteren van joden naar de uitroeiingskampen van Nazi-Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog. Tot nu toe had de Franse spoorwegmaatschappij altijd volgehouden dat zijn medewerkers door het Duitse bezettingsleger verplicht werden om deel te nemen aan de deportaties. Waarnemers stellen dat de koerswijziging duidelijk gelinkt kan worden aan de lucratieve markt voor hogesnelheids-spoorcontracten in de Verenigde Staten. De Franse maatschappij werd eerder in de Verenigde Staten bekritiseerd omwille van het afwijzen van zijn verantwoordelijkheid in de deportaties.

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deportatie, holocaust, nazi, sncf, spoorvervoer |  Facebook |

10-01-08

Treinverbinding tussen Hamburg en Peking

Duitsland en China werken aan een treinverbinding tussen beide landen. Daardoor zouden transporten twee keer zo snel op hun bestemming kunnen geraken dan via de zee. Het plan zou volgens de Chinese media de ondersteuning krijgen van Mongolië, Rusland, Wit-Rusland en Polen, landen waarover de treinverbinding tussen Hamburg en Peking zou lopen. Er zouden speciale douanecontroles worden uitgewerkt om de reistijd te verkorten.

Volgens China Railway Container Transport zal de reistijd ongeveer twintig dagen in beslag nemen. De treinverbinding zou al begin volgend jaar in gebruik kunnen genomen worden. Er zouden al plannen zijn om een experimenteel transport in te leggen, waarbij een waaier van typisch Chinese producten met een containertrein naar de Duitse havenstad zouden vervoerd worden.

Na afloop van het experiment willen de zes betrokken landen overleggen hoe de spoorwegroute verbeterd kan worden, met onder meer een versoepeling van de diverse douaneregimes en de integratie van de verschillen spoorwegtypes. Vervoer per schip tussen China en Duitsland vergt meestal veertig dagen en moet door de Indische Oceaan, die 10.000 kilometer toevoegt aan de afgelegde afstand.

Meer over transport en verkeer

14:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peking, hamburg, transport, spoorvervoer |  Facebook |

16-11-07

Goederenverkeer tussen twee Korea’s

De regeringen van Noord-Korea en Zuid-Korea hebben besloten goederentreinen te laten rijden tussen de twee landen. De eerste trein zal op 11 december de grens oversteken en Zuid-Korea verbinden met een industriële zone in zijn communistisch buurland. Het is ondertussen meer dan vijftig jaar geleden dat er nog goederentreinen hebben gereden tussen de twee aartsvijanden.

De overeenkomst werd afgesloten tussen de Zuid-Koreaanse eerste minister Han Duck-Soo en zijn Noord-Koreaanse collega Kim Yong-il. Het was sinds 1992 dat de eerste ministers van beide landen nog met elkaar hadden gesproken. Han Duck-Soo en Kim Yong-il ondertekenden een akkoord dat opriep tot een grotere economische samenwerking tussen beide landen.

Op dit ogenblik is er geen treinverbinding tussen de twee landen. In mei werden wel grensoverschrijdende tests gevoerd met twee treinen. De nieuwe treinverbinding is 25 kilometer lang en verbindt het Zuid-Koreaanse Munsan met het Noord-Koreaanse Bongdong, waardoor de ontsluiting van het Noord-Koreaanse industriële complex van Kaesong moet mogelijk worden.

Zuid-Korea verklaarde zich ook bereid om spoorwegen en autowegen in de buurt van het industriële complex te verbeteren en te helpen met de ontwikkeling van een maritiem gebied rond de Noord-Koreaanse havenstad Haeju. Noord-Korea hoopt dat deze ontwikkelingen Zuid-Koreaanse bedrijven er zal toe aanzetten om in het buurland te investeren. Er komt ook een gemeenschappelijke viszone in een betwist kustgebied.

Meer over transport en vervoer

12:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: korea, transport, spoorvervoer |  Facebook |

25-09-07

München krijgt toch een Transrapid

Duitsland wordt het eerste Europese land dat een commerciële Transrapid-trein zal inleggen. De deelstaat Beieren heeft daarvoor een overeenkomst getekend met een groep investeerders, wat moet leiden tot de aanleg van een snelle treinverbinding tussen de luchthaven en het stadscentrum van München. De start van de bouwwerken is voorzien voor de zomer van volgend jaar.

Edmund Stoiber, de afscheidnemende eerste minister van Beieren, is er op de valreep alsnog in geslaagd de financiële kloof tussen de deelstaat en de spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn te overbruggen. Daardoor kan het project, dat omwille van die financiële moeilijkheden zware vertragingen heeft opgelopen, toch alsnog doorgaan. De Transrapid werd ontwikkeld door de Duitse bedrijven Siemens, ThyssenKrupp en Deutsche Bahn.

De Transrapid is een magneettrein die op een betonnen viaduct snelheden haalt van meer dan 400 kilometer per uur. Het magneetsysteem werd al in 1934 gepatenteerd en werd meer dan dertig jaar geleden ontwikkeld. Op dit ogenblik bestaat er wereldwijd echter maar één commerciële toepassing van. Sinds 2002 rijdt er een Transrapid tussen Pudong International Airport en het financieel Lujiazui-centrum van Shanghai.

De Transrapid-spoorverbinding in Beieren wordt 37 kilometer lang en kost ongeveer 2,2 miljard euro. Er worden wel extra veiligheidskosten verwachten, nadat een ongeval tijdens een Transrapid-test in Duitsland vorig jaar het leven kostte aan 23 mensen. Nochtans zeggen de producenten dat de Transrapid minder kans loopt om te ontsporen dan een traditionele trein. Volgens Stoiber moet de Transrapid een belangrijke steunpilaar worden van de luchthaven van München.

Tegenstanders hebben het echter over een nieuwe Oktoberfeest-attractie en zeggen dat er nood is aan goedkopere verbindingen tussen de luchthaven en het stadscentrum. Ook de inwoners van München zouden niet erg gelukkig zijn met de dure Transrapid, die zwaar op de begroting van de stad zou wegen. Een reis enkele richting zal ongeveer 15 euro kosten.

Meer nieuws over transport en verkeer

12:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: munchen, spoorvervoer, transrapid |  Facebook |

07-05-07

Al zeventig treinen voor Betuweroute

Op 16 juni wordt in Nederland de Betuweroute, de nieuwe goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Duitsland, geopend. Keyrail, de exploitant van de spoorlijn, stelt dat het bedrijfsleven nu al warm loopt voor de route. Spoorvervoerders hebben volgens Keyrail aanvragen ingediend om vanaf half juni zeventig treinen per week over de lijn te laten denderen. Op de eerste operationele dag zouden al zestien ritten zijn gepland.

Het Nederlandse persbureau ANP stipt aan dat de opening een half jaar later plaats heeft dan oorspronkelijk gepland. “Het miljardenproject liep vertraging op doordat er steeds nieuwe eisen werden gesteld aan het project en doordat er problemen ontstonden met onder meer de beveiliging in de spoortunnels,” aldus het persbureau. Er bestond in Nederland echter veel scepsis over de Betuweroute.

Tegenstanders wezen op de hoge kosten en vreesden dat de vervoersbedrijven nauwelijks gebruik zullen maken van de lijn. “Die angst blijkt nu ongegrond,” aldus ANP. “Nadat de Nederlandse minister van verkeer en waterstaat Camiel Eurlings half april in de Tweede Kamer had bekendgemaakt dat de lijn twee maanden later geopend zou worden, kwam de bedrijfstak in beweging.”

De afgelopen weken hebben vier nieuwe spoorvervoerders aangekondigd dat ze actief worden in Nederland. Eén van de nieuwkomers is ITL-Benelux, een onderdeel van de IUTL-Groep, die nu al actief is in Duitsland, Polen en Tsjechië. Het bedrijf verwacht een sterke groei van de sector. “Door de toenemende files en de steeds grilliger standen van de Rijn wordt transport over spoor een steeds aantrekkelijker alternatief,” aldus een woordvoerder.

De Betuweroute begint volgens minister Eurlings met een ingroeijaar. De eerste tijd rijden er alleen dieseltreinen. De elektrificatie van de Betuwelijn is nog niet helemaal afgerond en er moeten nog allerlei tests worden uitgevoerd. In de zomer van volgend jaar is de lijn helemaal klaar en kan hij ten volle worden benut.

13:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betuwelijn, transport, spoorvervoer |  Facebook |

11-04-07

Spoor belangrijk in klimaatverandering

Spoorwegmaatschappijen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Dat zegt de Nederlandse minister van milieubeheer Jacqueline Cramer. Nederland wil de uitstoot van broeikasgassen in het verkeer tegen 2020 verlagen met 30 procent. Daarin kunnen de Nederlandse Spoorwegen volgens haar een belangrijke rol spelen.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) willen hun uitstoot van schadelijke broeikassen in 2020 met 20 procent hebben teruggebracht. NS-topman Aad Veenman stelt daarbij dat zijn bedrijf de eerste grote Nederlandse onderneming is die zich zo duidelijk wil verbinden aan de Europese klimaatdoelstellingen en daarvoor ook heel specifiek afgelijnde strategieën wil volgen.

“De Nederlandse Spoorwegen breken met hun gewoonte om de reductie van broeikasgassen te koppelen aan de omzetgroei,” aldus het Financieele Dagblad. “Het bedrijf wil het aantal door reizigers afgelegde kilometers de volgende dertien jaar laten toenemen met 39 procent.” Met behulp van simulatietechniek en intensieve training van machinisten kan energiezuiniger worden gereden. Ook op het gebied van materieel is er een flinke energiewinst te behalen.

Daarnaast kan ook een hogere bezettingsgraad tijdens de daluren bijdragen aan een energiezuiniger beleid. De Nederlandse minister van milieubeleid Jacqueline Cramer geeft toe dat spoorvervoerders een belangrijke rol kunnen spelen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, maar zegt wel dat de Nederlandse Spoorwegen meer groene energie zouden moeten inkopen.

11:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, spoorvervoer |  Facebook |

07-12-06

Shuttletreinen zijn de toekomst

Het spoorvervoer kan een aantrekkelijke schakel worden in het logistieke proces. Dat is de boodschap van een nieuwe brochure van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Vooral van shuttletreinen - die in een vaste dienstregeling grote volumes over grote afstanden vervoert - wordt veel verwacht. Maar het VIL stelt wel dat er dan wel aan een aantal voorwaarden moet voldaan worden.

"De liberalisering van het spoorvervoer leidt tot een vernieuwde dynamiek in het spoorgebeuren," stelt Bart Vannieuwenhuyse, auteur van de nieuwe VIL-brochure. "Nieuwe spelers verkennen de spoormarkt en bieden vaak innovatieve producten aan. Ook de traditionele spelers komen met nieuwe initiatieven. Maar industriele en logistieke spelers in Vlaanderen kennen onvoldoende de mogelijkheden van het spoorvervoer in zijn huidige vorm."

Bart Vannieuwenhuyse voert aan dat veel gebruikers van het spoorvervoer zich laten leiden door slechte ervaringen uit het verleden en vanuit die perceptie het spoor niet ernstig in overweging nemen in het keuze van vervoerswijze. "Opvallend is dat niet-gebruikers negatiever staan tegenover het spoorvervoer dan gebruikers," aldus de auteur.

De Europese Commissie wil het spoorvervoer tegen 2020 een marktaandeel van vijftien procent in het goederentransport. Tegen dan zou het aantal tonkilometer in het totale goederenvervoer met ongeveer 50 procent stijgen. In Belgie heeft het spoor op dit ogenblik een aandeel van ongeveer 13 procent in het totale goederenvervoer. "Dat betekent dat het aantal tonkilometers tegen 2020 in Belgie met tachtig procent zou toenemen," aldus nog Bart Vannieuwenhuyse.

Het VIL oogt daarbij vooral naar het concept van de shuttletrein.. "Railoperatoren slagen er steeds meer in voldoende verladers gezamenlijk te laten kiezen voor hun klokvaste punt-tot-punt treindiensten," benadrukt de auteur. "Essentieel is echter dat men trajecten opzet waar er een balans is in goederentrafiek in beide richtingen. Ook de overslag op de spoorterminals is en blijft een belangrijke kritische succesfactor voor het spoorvervoer."

Volgens Bart Vannieuwenhuyse moeten de overheden een actieve bijdrage leveren inzake de integratie en harmonisatie van de spoorweginfrastructuur en van het ondersteunende ICT-systeem. "Zo kan het spoorvervoer verder uitgebouwd worden tot efficiente, veilige en milieuvriendelijke vervoerswijze. Maar slechts indien de spooroperatoren met competitieve, innovatieve producten naar de markt komen, is groei in marktaandeel voor het spoorvervoer realistisch."

De spoorinfrastructuur zal volgens het VIL op bepaalde plaatsen duidelijk uitgebreid moeten worden. "Vooral in en rond de Antwerpse haven zit men tegen de maximumcapaciteit aan," meent hij. "Daarom moet er een stipte timing in acht genomen worden voor de ingebruikname in 2011 van een tweede spoorwegtunnel onder de Schelde. Maar ook de tweede spoorwegtoegang tot de Antwerpse haven en de Ijzeren Rijn blijven belangrijke projecten."

Daarnaast is er volgens het VIL nood aan een aanspreekpunt voor het spoorvervoer. "Voor het gros van de gegadigden is de spoorsector een moeilijk te doorgronden en weinig transparante sector," zegt de auteur. "Een promotie- en adviesdienst voor het spoorvervoer is dan ook een must. Deze neutrale organisatie zou als aanspreekpunt de potentiele spoorgebruiker een eerste wegwijs kunnen bieden doorheen de complexe, maar soms kansrijke spoorwereld."