07-01-18

Spraak wordt door menselijk brein helemaal ontleed

Het menselijk brein maakt van specifieke neuronen gebruik om veranderingen in de gesproken taal te registreren en herkennen. Alleen op die manier is het mogelijk om zowel de intentie als de emotie van de gesproken woorden te herkennen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Eerdere studie hebben uitgewezen dat de hersen van mensen en andere primaten beschikken over een aantal regio’s die gevoelig zijn voor intonatie en toonhoogte, maar nu blijkt dat die mogelijkheden verder reiken. Ook veranderingen in toonhoogte kunnen immers worden gedetecteerd om de bedoelingen van de spreker te bepalen.

“Om de bedoelingen en emoties van een spreker te kunnen begrijpen, moet de toehoorder ook een inzicht hebben in de variaties in toonhoogte en intonatie van de gesproken woorden en zinnen,” aldus onderzoeksleider Claire Tang, neurologe bij het  Weill Institute for Neurosciences van de University of California. “Om dat doel te bereiken moet het menselijk brein in staat zijn om geluiden in betekenis om te zetten. Deze vaardigheid is voor het gesproken woord nagenoeg even belangrijk als melodie voor de muziek. Eenzelfde uitgesproken zin kan immers, afhankelijk van intonatie en toonhoogte, een heel andere betekenis hebben.”

“Bovendien moet ermee rekening worden gehouden dat elke spreker een eigen stijl heeft,” zegt Claire Tang nog. “Het brein moet al die elementen herkennen en analyseren terwijl de woorden worden uitgesproken.” De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat in het superior temporal gyrus van het brein een aantal neuronen het verschil in toonhoogte verwerkten, terwijl andere deelregio’s het onderscheid tussen fonemen of het verschil in intonatie registreerden.” De onderzoekers slaagden er aan de hand van die kennis naar eigen zeggen in om een algoritme te ontwikkelen dat kan bepalen op welke manier de complexe menselijke spraak in de hersenen wordt ontleed.

In een verdere fase hoopt het team naar eigen zeggen ook te kunnen achterhalen op welke manier het menselijk brein van al deze instrumenten gebruik maakt om spraak te creëren.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spraak |  Facebook |

08-07-12

Menselijke spraak vindt zijn basis in gelaatsuitdrukkingen

De gelaatsbewegingen van apen kunnen een inzicht bieden in de evolutie van de menselijke spraak. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Vienna. Onderzoeksleider Tecumseh Fitch merkt op dat in het verleden vaak werd aangenomen dat de menselijke spraak afkomstig was uit de basisklanken die primaten produceerden, maar er zijn volgens hem meer aanwijzingen dat de communicatieve gelaatsuitdrukkingen uiteindelijk aan de basis van de taal liggen.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spraak |  Facebook |

22-12-11

Brein slaat woorden op in een visuele bibliotheek

Vaardigde lezers kunnen woorden aan een lichtsnelheid herkennen omdat ze het woord ergens in een visuele bibliotheek hebben opgeslagen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Georgetown University. De resultaten spreken de eerdere theorieën tegen dat het menselijk brein de klanken van het woord uitzendt elke keer dat het wordt opgemerkt. De onderzoekers stellen dat hun bevindingen uiteindelijk moeten kunnen helpen om leesstoornissen, zoals dyslexie, aan te pakken.

 

"Eens men een woord heeft geleerd, wordt het in een exclusieve visuele bibliotheek in de hersenen geplaatst," merkt Laurie Glezer, onderzoeker aan het Laboratory for Computational Cognitive Neuroscience van de Georgetown University, op. "Dat visuele beeld biedt het individu de mogelijkheid om snel en efficiënt woorden te herkennen, zoals bij vaardige lezers kan worden opgemerkt. Dit gegeven kan verklaren waarom mensen met dyslexie trager en moeilijker lezen."

 

Glazer vermoedt dat mensen met dyslexie er niet in slagen om een duidelijk visueel beeld te creëren van de woorden die ze eerder zijn tegengekomen. "Deze mensen kunnen niet profiteren van het snelle verwerken van woorden dat door de visuele bibliotheek wordt mogelijk gemaakt," merkt ze op. "Maar misschien wordt het in de toekomst mogelijk om kinderen met dyslexie te helpen om een meer verfijnde visuele bibliotheek op te bouwen."

20:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalkunde, dyslexie, spraak |  Facebook |