15-02-17

Grote bevolkingsdichtheid leidt tot langzame levensstijl

De sterkere bevolkingsdichtheid van de grote steden wordt vaak in verband gebracht met een chaotisch en jachtig leven, maar mogelijk kan helemaal het tegenovergesteld worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University. Daarbij wordt opgemerkt dat de grote bevolkingsdichtheid psychologisch tot een trage levenswijze aanleiding geeft, waarbij meer op langere termijn wordt gepland, wat zich volgens de onderzoekers uit in langdurige romantische relaties, gezinnen met minder kinderen en een grotere interesse in opleiding. Deze bevolking hecht volgens de onderzoekers meer aandacht aan kwaliteit dan aan kwantiteit.

“Grote metropolen met een vele inwoners roepen vaak een beeld op van een snelle levensstijl, waarbij de bevolking een koortsachtige en competitief stadsleven leidt of toch minstens tolereert,” benadrukt onderzoeksleider Oliver Sng, psycholoog aan de Arizona State University. “De werkelijkheid ligt echter anders. Een drukke omgeving hoeft niet chaotisch of sociaal problematisch te zijn. Mensen die in een omgeving wonen lijken meer voor de toekomst te plannen. Gegevens van steden uit de hele wereld tonen aan dat een grote bevolkingsdichtheid op een natuurlijke manier samengaat met een trage levensstrategie.”

“Een drukke omgeving zet de inwoners aan om de gratificatie uit te stellen en een trager gedrag te adopteren dat meer op de toekomst is gericht,” betoogt Oliver Sng. Voor een verklaring van het fenomeen moet volgens de wetenschapper naar de evolutie worden gekeken. “In een omgeving met een beperkte bevolkingsdichtheid heerst relatief weinig competitie voor de beschikbare bronnen. Bovendien zijn aan een snelle levensstijl onder deze voorwaarden vooral voordelen en weinig kosten verbonden. Wanneer de bevolkingsdichtheid begint op te lopen, neemt ook de concurrentie voor de beschikbare bronnen en territoria toe.”

“Om in een concurrentiële omgeving succes te slagen, moet meer worden geïnvesteerd in de opbouw van de eigen mogelijkheden,” benadrukt de onderzoeker. “Daardoor zal onder meer het ouderschap worden uitgesteld. Omdat een grotere sociale competitie echter ook de nakomelingen treft, zal anderzijds meer geïnvesteerd worden in de opleiding van kinderen. Een trage strategie - waarbij meer gefocust wordt op de toekomst en kwaliteit de voorkeur krijgt op kwantiteit - zal het reproductieve succes van het individu in een omgeving met een grote densiteit versterken. Wanneer echter met problemen zoals ziekte of dood optreden, wordt meer naar onmiddellijke gratificatie gestreefd en wordt de bevolking meer opportunistisch.”

De onderzoeker benadrukt dat een trage levensstijl in zijn extreme vormen bovendien ook tot problemen zal leiden. “Onder meer kan worden opgemerkt dat in drukke steden zoals New York steeds meer ouders geobsedeerd raken om hun kinderen in de beste kleuterscholen te kunnen inschrijven,” benadrukt Sng. “Een gelijkaardig effect kan worden opgemerkt in opkomende landen met een grote bevolkingsdichtheid, zoals Japan of Singapore.”

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad |  Facebook |

03-04-14

Woonplaats kan belangrijke impact hebben op lichaamsbouw

De locatie in de stad kan een belangrijke impact hebben op het lichaamsgewicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en de École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). De onderzoekers zeggen bij een analyse van de bevolking van de Zwitserse stad Genève vastgesteld te hebben dat tussen verschillende wijken opmerkelijke verschillen in bodymass-index konden worden vastgesteld die niet louter aan een verschil in inkomen of opleiding konden worden gekoppeld. De resultaten kunnen volgens de Zwitserse onderzoekers ook worden gebruikt bij andere gezondheidsanalyses van een stedelijke populatie.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, gezondheid |  Facebook |

15-03-14

Stedelijke omgeving kent grotere biodiversiteit dan verwacht

Stedelijke omgevingen behouden een grotere biodiversiteit dan altijd werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in bijna honderdvijftig steden over de hele wereld. De onderzoekers merken op dat de snelle conversie van natuurlandschappen in stadsgebieden een bedreiging vormt voor de biodiversiteit, maar toch kon volgens de wetenschappers worden vastgesteld dat opmerkelijk veel soorten dieren en planten erin slagen om in die omgeving te overleven en zelfs te bloeien. Bovendien weerspiegelt die populatie volgens de onderzoekers het unieke biologische erfgoed van hun geografische locatie.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, biodiversiteit |  Facebook |

Moderne steden volgen ontwikkelingspatroon oude nederzettingen

Moderne steden kennen hetzelfde ontwikkelingspatroon als oude nederzettingen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado naar vijftienhonderd nederzettingen in Mexico gedurende anderhalf millennium tot het einde van de Azteken-cultuur ongeveer vijfhonderd jaar geleden. De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat elke menselijke gemeenschap een aantal gezamenlijke kenmerken vertoont. Bovendien wordt opgemerkt dat de conclusies een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn voor de studie van historische samenlevingsverbanden, maar ook voor de uitbouw van moderne steden.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, nederzetting |  Facebook |

27-11-13

Weinig Europese steden zijn voorbereid op gevolgen klimaatverandering

Slechts een minderheid van de Europese steden heeft een uitgebreide strategie om een antwoord te bieden aan de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University in de Verenigde Staten naar het klimaatbeleid in tweehonderd stedelijke gebieden in elf Europese landen. Er wordt opgemerkt dat de Britse steden binnen Europa het verst gevorderd zijn in de ontwikkeling van maatregelen om een antwoord te bieden aan de opwarming van de aarde. De onderzoekers voeren aan dat het beleid van de steden nochtans cruciaal is, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor meer dan 70 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

“Steden zijn bijzonder gevoelig voor de gevolgen van de klimaatverandering,” benadrukt onderzoeker Diana Reckien, professor geografie aan de Columbia University. “In de eerste plaats zorgt hun grote bevolkingsdichtheid ervoor dat klimaatrampen omvangrijke populaties kunnen treffen. Daarnaast zijn de steden ook door hun cruciale infrastructuur en commerciële activiteiten bijzonder gevoelig voor de problematiek. Nochtans blijkt dat een groot gedeelte van de Europese steden niet is voorbereid op een klimaatverandering. Het onderzoek toonde aan dat één derde geen enkel plan heeft om de emissies te reduceren, terwijl zeven op tien geen strategie heeft om de impact van de klimaatverandering op te vangen.”

Professor Reckien voert wel aan dat er tussen de verschillende Europese landen belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend. “In Groot-Brittannië heeft 93 procent van de steden een plan om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, maar in Frankrijk en België dalen die cijfers tot respectievelijk 43 procent en 42 procent,” zegt de onderzoekster. “Ook blijkt dat 80 procent van de Britse steden een strategie heeft om de impact van de klimaatverandering op te vangen, tegenover amper 33 procent in Duitsland.” Reckien merkt nog op dat de Nederlandse steden zich het meest ambities tonen om tegen het midden van de eeuw een klimaatneutrale omgeving te creëren.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, stad, klimaatverandering |  Facebook |

18-11-13

Belangrijke cognitieve verschillen tussen platteland en stedelijke gebieden

Er kan een duidelijk verschil worden opgemerkt in de cognitieve ontwikkeling van de kinderen uit arme gezinnen in een landelijke of een stedelijke omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College. De Britse onderzoekers stelden vast dat kinderen uit een landelijke omgeving op het gebied van het visuele werkgeheugen lagere scores lieten optekenen dan hun leeftijdsgenoten uit stedelijke regio’s, maar daarentegen wel betere resultaten laten registreren bij het verbale werkgeheugen. De onderzoekers merken op dat het werkgeheugen een grotere band met academisch succes heeft dan het intelligentiequocient.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: platteland, stad |  Facebook |

25-06-13

Bomen zijn levensreddende activa voor stedelijke omgeving

Bomen zijn in een stedelijke omgeving bijzonder belangrijk om fijn stof uit de atmosfeer te halen en kunnen daardoor vele levens redden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Forest Service and Davey Institute. Opgemerkt wordt dat bomen en parken in steden jaarlijks gemiddeld één leven redden. In New York loopt dat op tot acht levens per jaar. De onderzoekers stellen dat bomen cruciale kapitaalinvesteringen vormen die zuiver water en lucht produceren, de energiekosten terugschroeven en de leefbaarheid van de stadsomgeving opdrijven.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, gezondheid, stad |  Facebook |