15-02-17

Grote bevolkingsdichtheid leidt tot langzame levensstijl

De sterkere bevolkingsdichtheid van de grote steden wordt vaak in verband gebracht met een chaotisch en jachtig leven, maar mogelijk kan helemaal het tegenovergesteld worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University. Daarbij wordt opgemerkt dat de grote bevolkingsdichtheid psychologisch tot een trage levenswijze aanleiding geeft, waarbij meer op langere termijn wordt gepland, wat zich volgens de onderzoekers uit in langdurige romantische relaties, gezinnen met minder kinderen en een grotere interesse in opleiding. Deze bevolking hecht volgens de onderzoekers meer aandacht aan kwaliteit dan aan kwantiteit.

“Grote metropolen met een vele inwoners roepen vaak een beeld op van een snelle levensstijl, waarbij de bevolking een koortsachtige en competitief stadsleven leidt of toch minstens tolereert,” benadrukt onderzoeksleider Oliver Sng, psycholoog aan de Arizona State University. “De werkelijkheid ligt echter anders. Een drukke omgeving hoeft niet chaotisch of sociaal problematisch te zijn. Mensen die in een omgeving wonen lijken meer voor de toekomst te plannen. Gegevens van steden uit de hele wereld tonen aan dat een grote bevolkingsdichtheid op een natuurlijke manier samengaat met een trage levensstrategie.”

“Een drukke omgeving zet de inwoners aan om de gratificatie uit te stellen en een trager gedrag te adopteren dat meer op de toekomst is gericht,” betoogt Oliver Sng. Voor een verklaring van het fenomeen moet volgens de wetenschapper naar de evolutie worden gekeken. “In een omgeving met een beperkte bevolkingsdichtheid heerst relatief weinig competitie voor de beschikbare bronnen. Bovendien zijn aan een snelle levensstijl onder deze voorwaarden vooral voordelen en weinig kosten verbonden. Wanneer de bevolkingsdichtheid begint op te lopen, neemt ook de concurrentie voor de beschikbare bronnen en territoria toe.”

“Om in een concurrentiële omgeving succes te slagen, moet meer worden geïnvesteerd in de opbouw van de eigen mogelijkheden,” benadrukt de onderzoeker. “Daardoor zal onder meer het ouderschap worden uitgesteld. Omdat een grotere sociale competitie echter ook de nakomelingen treft, zal anderzijds meer geïnvesteerd worden in de opleiding van kinderen. Een trage strategie - waarbij meer gefocust wordt op de toekomst en kwaliteit de voorkeur krijgt op kwantiteit - zal het reproductieve succes van het individu in een omgeving met een grote densiteit versterken. Wanneer echter met problemen zoals ziekte of dood optreden, wordt meer naar onmiddellijke gratificatie gestreefd en wordt de bevolking meer opportunistisch.”

De onderzoeker benadrukt dat een trage levensstijl in zijn extreme vormen bovendien ook tot problemen zal leiden. “Onder meer kan worden opgemerkt dat in drukke steden zoals New York steeds meer ouders geobsedeerd raken om hun kinderen in de beste kleuterscholen te kunnen inschrijven,” benadrukt Sng. “Een gelijkaardig effect kan worden opgemerkt in opkomende landen met een grote bevolkingsdichtheid, zoals Japan of Singapore.”

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad |  Facebook |

03-04-14

Woonplaats kan belangrijke impact hebben op lichaamsbouw

De locatie in de stad kan een belangrijke impact hebben op het lichaamsgewicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en de École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). De onderzoekers zeggen bij een analyse van de bevolking van de Zwitserse stad Genève vastgesteld te hebben dat tussen verschillende wijken opmerkelijke verschillen in bodymass-index konden worden vastgesteld die niet louter aan een verschil in inkomen of opleiding konden worden gekoppeld. De resultaten kunnen volgens de Zwitserse onderzoekers ook worden gebruikt bij andere gezondheidsanalyses van een stedelijke populatie.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, gezondheid |  Facebook |

15-03-14

Stedelijke omgeving kent grotere biodiversiteit dan verwacht

Stedelijke omgevingen behouden een grotere biodiversiteit dan altijd werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in bijna honderdvijftig steden over de hele wereld. De onderzoekers merken op dat de snelle conversie van natuurlandschappen in stadsgebieden een bedreiging vormt voor de biodiversiteit, maar toch kon volgens de wetenschappers worden vastgesteld dat opmerkelijk veel soorten dieren en planten erin slagen om in die omgeving te overleven en zelfs te bloeien. Bovendien weerspiegelt die populatie volgens de onderzoekers het unieke biologische erfgoed van hun geografische locatie.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, biodiversiteit |  Facebook |

Moderne steden volgen ontwikkelingspatroon oude nederzettingen

Moderne steden kennen hetzelfde ontwikkelingspatroon als oude nederzettingen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado naar vijftienhonderd nederzettingen in Mexico gedurende anderhalf millennium tot het einde van de Azteken-cultuur ongeveer vijfhonderd jaar geleden. De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat elke menselijke gemeenschap een aantal gezamenlijke kenmerken vertoont. Bovendien wordt opgemerkt dat de conclusies een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn voor de studie van historische samenlevingsverbanden, maar ook voor de uitbouw van moderne steden.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, nederzetting |  Facebook |

27-11-13

Weinig Europese steden zijn voorbereid op gevolgen klimaatverandering

Slechts een minderheid van de Europese steden heeft een uitgebreide strategie om een antwoord te bieden aan de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University in de Verenigde Staten naar het klimaatbeleid in tweehonderd stedelijke gebieden in elf Europese landen. Er wordt opgemerkt dat de Britse steden binnen Europa het verst gevorderd zijn in de ontwikkeling van maatregelen om een antwoord te bieden aan de opwarming van de aarde. De onderzoekers voeren aan dat het beleid van de steden nochtans cruciaal is, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor meer dan 70 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

“Steden zijn bijzonder gevoelig voor de gevolgen van de klimaatverandering,” benadrukt onderzoeker Diana Reckien, professor geografie aan de Columbia University. “In de eerste plaats zorgt hun grote bevolkingsdichtheid ervoor dat klimaatrampen omvangrijke populaties kunnen treffen. Daarnaast zijn de steden ook door hun cruciale infrastructuur en commerciële activiteiten bijzonder gevoelig voor de problematiek. Nochtans blijkt dat een groot gedeelte van de Europese steden niet is voorbereid op een klimaatverandering. Het onderzoek toonde aan dat één derde geen enkel plan heeft om de emissies te reduceren, terwijl zeven op tien geen strategie heeft om de impact van de klimaatverandering op te vangen.”

Professor Reckien voert wel aan dat er tussen de verschillende Europese landen belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend. “In Groot-Brittannië heeft 93 procent van de steden een plan om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, maar in Frankrijk en België dalen die cijfers tot respectievelijk 43 procent en 42 procent,” zegt de onderzoekster. “Ook blijkt dat 80 procent van de Britse steden een strategie heeft om de impact van de klimaatverandering op te vangen, tegenover amper 33 procent in Duitsland.” Reckien merkt nog op dat de Nederlandse steden zich het meest ambities tonen om tegen het midden van de eeuw een klimaatneutrale omgeving te creëren.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, stad, klimaatverandering |  Facebook |

18-11-13

Belangrijke cognitieve verschillen tussen platteland en stedelijke gebieden

Er kan een duidelijk verschil worden opgemerkt in de cognitieve ontwikkeling van de kinderen uit arme gezinnen in een landelijke of een stedelijke omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College. De Britse onderzoekers stelden vast dat kinderen uit een landelijke omgeving op het gebied van het visuele werkgeheugen lagere scores lieten optekenen dan hun leeftijdsgenoten uit stedelijke regio’s, maar daarentegen wel betere resultaten laten registreren bij het verbale werkgeheugen. De onderzoekers merken op dat het werkgeheugen een grotere band met academisch succes heeft dan het intelligentiequocient.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: platteland, stad |  Facebook |

25-06-13

Bomen zijn levensreddende activa voor stedelijke omgeving

Bomen zijn in een stedelijke omgeving bijzonder belangrijk om fijn stof uit de atmosfeer te halen en kunnen daardoor vele levens redden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Forest Service and Davey Institute. Opgemerkt wordt dat bomen en parken in steden jaarlijks gemiddeld één leven redden. In New York loopt dat op tot acht levens per jaar. De onderzoekers stellen dat bomen cruciale kapitaalinvesteringen vormen die zuiver water en lucht produceren, de energiekosten terugschroeven en de leefbaarheid van de stadsomgeving opdrijven.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, gezondheid, stad |  Facebook |

01-05-13

Natuur noodzakelijk voor een gezonde en veilige stad

Natuur in de stad zorgt voor een gelukkiger, veiliger en gezonder bevolking. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië op basis van een reeks onderzoeksprojecten in verscheidene landen. De onderzoekers merken op dat het onderhoud van natuur in een stadsomgeving vaak meer inspanningen vergt dan milieuprojecten in landelijke gebieden, maar die extra kost wordt volgens hen ruimschoots gecompenseerd door de grote voordelen die natuurprojecten binnen dichtbevolkte agglomeraties bieden.

"De nabijheid van natuur heeft een positieve impact op de gezondheid en het denkvermogen van de bewoners en helpt geweld en agressie in de gemeenschap te beperken," merkt onderzoeksleider Richard Fuller, bioloog aan de University of Queensland, op. "De aanwezigheid van natuur creëert belangrijke voordelen voor vele aspecten van het leven, met inbegrip van de mentale en fysieke gezondheid, sociale relaties en zelfs het spirituele welzijn."

Richard Fuller merkt op dat diverse studies hebben uitgewezen dat het onderhoud van de conditie in parken of bossen helpt om stress te verdrijven, terwijl diezelfde activiteit in een bewoond gebied geen enkel resultaat opleveren. Ook blijkt dat kinderen die in de natuur verblijven een betere mentale gezondheid en een verbeterd zelfbeeld vertonen. Bovendien heeft het uitzicht vanuit een ziekenhuiskamer op bomen of andere natuurelementen volgens de onderzoeker een positieve impact op het genezingsproces van de patiënt.

"Natuur biedt een win-win situatie aan het leefmilieu en de maatschappij," voert Richard Fuller aan. "Daarom moet gestreefd worden naar het behoud van groene ruimtes in de stedelijke omgeving en mag deze natuur niet worden opgeofferd aan projectontwikkeling."

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, natuur |  Facebook |

09-03-13

Stedelijk design speelt rol in het bevorderen van de volksgezondheid

Het stedelijk design kan een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de volksgezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Melbourne. De Australische onderzoekers stelden vast dat de aanwezigheid van winkels, parken, attracties en openbaar vervoer in de omgeving van een residentieel gebied de bewoners aanzet tot een grotere lichaamsbeweging. Aangezien lichaamsbeweging een belangrijke bijdrage kan leveren tot de gezondheid, kan het stedelijk design volgens de onderzoekers een grote impact hebben op de kosten van de openbare gezondheidszorg.

De onderzoekers stelden vast dat de gemiddelde gezondheid van inwoners van nieuwe residentiële projecten in het westen van Australië bleek toe te nemen naarmate het aantal dagelijkse wandelingen werd opgedreven door een betere toegang tot parken, openbaar transport, shops en services. Volgens onderzoeksleider Billie Giles-Corti, directeur van het McCaughey VicHealth Centre for Community Wellbeing aan de University of Melbourne, geeft de studie aan dat een gerichte aanpak van de lokale infrastructuur de openbare volksgezondheid kan bevorderen.

Uit een onderzoek bij meer dan veertienhonderd inwoners van nieuwe residentiële wijken in de stad Perth bleek dat elke lokale shop de populatie aanzet om wekelijks extra vijf tot zes minuten te wandelen. Elke recreatie-infrastructuur, zoals een park of een strand, vertegenwoordigde een extra activiteit met eenentwintig minuten per week. "Wanneer de geschikte infrastructuur wordt aangeboden, kan de lichaamsbeweging bij de bevolking worden gestimuleerd," zegt professor Giles-Corti nog. "Op dit manier kunnen extra gezondheidskosten door onder meer hartziektes of diabetes, worden gereduceerd." (MH)

Lees Verder

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, volksgezondheid |  Facebook |

29-12-12

Stad wordt cruciaal ontwikkelingsplatform voor duurzaamheid

De stad wordt één van de belangrijkste platformen voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven rond duurzaamheid. Dat is gezegd tijdens het duurzaamheidscongres in San Francisco van het gespecialiseerde mediabedrijf GreenBiz Group. Opgemerkt werd dat, onder meer door open data en de convergentie van technologieën, stadsbesturen, bedrijven, hackers en geëngageerde burgers samenwerken aan de ontwikkeling van de intelligente stad. Dat nieuwe stedelijke type is volgens GreenBiz een entiteit die van data en technologieën gebruik maakt om prognoses en actieplannen op te stellen en niet langer louter te reageren op een brede waaier van gebeurtenissen, gaande van de dagelijkse verkeersproblematiek tot vernietigende rampen zoals de orkanen Sandy of Katrina. GreenBiz verwijst daarbij naar de noodzaak voor de ontwikkeling van intelligente steden. Het mediabedrijf waarschuwt er daarbij voor dat alleen al in China de volgende vijftien jaar voldoende gebouwen en infrastructuur voor ongeveer driehonderd miljoen mensen zal moeten worden gebouwd. Ook wordt opgemerkt dat tegen het midden van de eeuw 75 procent van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving zal leven.

Lees verder

09:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, duurzaamheid |  Facebook |

16-10-12

Applicatie Georgia Tech brengt stedelijke fietsstromen in kaart

Wetenschappers van de Georgia Tech University hebben een gratis applicatie voor de iPhone ontwikkeld die steden een beter beeld over de fietsstromen op hun grondgebied moet bezorgen. De technologie kan de informatie gebruiken om toekomstgerichte beslissingen rond infrastructuur te maken en fietsvriendelijke routes te creëren op het grondgebied. De applicatie wordt in eerste instantie uitgetest in de Amerikaanse stad Atlanta. Er wordt opgemerkt dat vele steden een goede fietsinfrastructuur willen uitbouwen, maar daarvoor vaak de nodige informatie missen.

De applicatie Cycle Atlanta kan door fietsers worden gebruikt om de gegevens van hun fietstrajecten, met eventueel bijhorende informatie zoals het doel van de rit en randcommentaren, op te slaan. Onder meer kunnen de fietsers een kaart van hun tocht raadplegen, samen met de afgelegde afstand en de gemiddelde snelheid. De route wordt echter ook doorgegeven naar dataservers, waar het stadsbestuur de verzamelde informatie kan opvragen. Daardoor kunnen patronen en problemen van het fietsverkeer worden geïdentificeerd.

“Door de details van de fietstrajecten te bestuderen, kan de overheid onder meer identificeren welke wegen worden vermeden en welke routes bij de fietsers populair zijn,” voert Kari Watkins, professor aan het College of Engineering van de Georgia Tech, aan. De onderzoekers merken dat een gebrek aan veilige infrastructuur - zoals exclusieve fietsroutes en afzonderlijke fietsbanen - één van de redenen is waarom het publiek slechts in beperkte mate gebruikt maakt van de fiets.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, fiets, stad |  Facebook |

06-05-12

Grote bomen cruciaal voor behoud biodiversiteit stedelijke omgeving

Grote bomen spelen een belangrijke rol in het bewaren van de biodiversiteit en het beschermen van het vogelbestand in een stedelijke omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University over de eucalyptus-bomen in de parken van de stad Canberra. De onderzoekers zeggen dat grote bomen in een stedelijke omgeving onontbeerlijk zijn voor het handhaven van de biotopen van het wildbestand.

"Grote bomen worden in landbouw en bosbouw gezien als een cruciale basisstructuur, die zorgt voor voeding, nestgelegenheid en een toevluchtsoord voor het wildbestand," merkt onderzoeker Karen Stagoll, wetenschapper aan de Fenner School of Environment and Society van de Australian National University, op. "Het onderzoek toont echter aan dat deze grote bomen ook in het stedelijk landschap onontbeerlijk zijn. Parken met meer grote eucalyptus-bomen bleken meer vogelsoorten, waarvan sommige normaal in bosgebieden leven, te herbergen."

"Ook bleek dat parken met oude en grote bomen meer vogelsoorten telden dan gebieden met kleinere aanplantingen," stipt Karen Stagoll nog aan. "Het is duidelijk dat er een uitgestippeld beleid voor het onderhoud van grote bomen wordt gehanteerd indien steden hun biodiversiteit willen behouden." De onderzoekster wijst erop dat het decennia duurt vooraleer bomen een relatief grote omvang hebben bereikt, zodat er bij het beleid op lange termijn moet worden gewerkt.

Lees Verder

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, biodiversiteit |  Facebook |

03-04-12

Stadsmussen leren een ander gezang aan

Mussen slagen erin om hun gezang aan te passen aan een luidruchtige stadsomgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lousiana State University. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat de mussen in het Presidio-district van San Francisco hun gezang hebben aangepast om boven de toenemende kakafonie van claxons en automotoren te kunnen uitkomen. De aanpassing van dat gezang was volgens de onderzoekers noodzakelijk om te communiceren, rivalen te waarschuwen en potentiële partners te lokken.

Lees Verder

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mus, stad, milieu |  Facebook |

02-12-11

Tecnalia en Metropoli Foundation lanceren platform duurzame stadsontwikkeling

Het Spaanse instituut Tecnalia Research & Innovation en de internationale Metropoli Foundation het Cities Knowledge Platform opgericht. Dat platform moet onderzoeken op welke manier nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid op steden kunnen worden toegepast. Bedoeling is dat het initiatief wordt uitgebreid met andere internationale organisaties en bedrijven die innovatie oplossingen kunnen aanbrengen voor de toekomstige duurzame ontwikkeling van steden.

De alliantie wil knowhow verzamelen op gebied van steden en ecotechnologie. "Het verschijnen van steden op de internationale scène is één van de meest belangrijke fenomenen van de start van de 21ste eeuw," merkt Alfonso Vegara, voorzitter van de Metropoli Foundation, op. "De steden zijn de nieuwe spelers in de wereldwijde economie. Het design en het management van steden is een cruciaal element van de levenskwaliteit van de burgers, sociale cohesie en het aantrekken en behoud van talent."

"Men mag echter ook niet vergeten dat 80 procent van de uitstoot van koolstofdioxide geproduceerd wordt door steden," merkt Fernando Espiga, hoofd van de divisie duurzame ontwikkeling bij Tecnalia, op. "De sleutel tot de duurzaamheid van de planeet en de economie ligt in het ontwerp van de steden van de toekomst. Oplossingen op urbanistisch gebied gaan dan ook samen met ecotechnologie." Eén van de recente onderzoeksprojecten van Tecnalia behelst het gebruik van afgeschreven autobanden als geluidsschermen langs wegen.

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, ecologie |  Facebook |

27-04-11

Stadsvogels hebben grotere hersenen dan landelijke soorten

Stadsvogels hebben naar verhouding grotere hersenen dan landelijke soortgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Evolutionary Biology Centre in het Zweedse Uppsala en het Donana Biological Station in het Spaanse Sevilla. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat stadsvogels - zoals mezen, kraaien, winterkoninkjes en boomklevers - tot soorten behoren met relatief grote hersenen in vergelijking met hun lichaam.

"De onderzoekers veronderstellen dat de grotere hersenen de vogels toelaten zich gemakkelijker aan te passen aan de wisselende omstandigheden in het stedelijk gebied," aldus BBC News. Soorten zoals de geelgors, rietgors, grasmus en de bonte vliegenvanger blijken daarentegen de stadsomgeving te mijden. Er zijn echter ook uitzonderingen, waarbij boerenzwaluwen en witte kwikstaarten werden aangetroffen in ecologische enclaves binnen de stad."

"Het moderne stadscentrum is voor de meeste soorten een nieuwe en vaak harde omgeving en de mogelijkheid om een gevarieerd dieet te hanteren, nieuwe fouragering-technieken aan te nemen en ongewone nestplaatsen te ontwikkelen kan een cruciaal voordeel zijn," merkt onderzoeksleider Alexei Maklakov op. Eerder onderzoek heeft ook al aangetoond dat grotere hersenen vogels en zoogdieren toelaten zich gemakkelijker aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.

14:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biologie, stad, vogel |  Facebook |

28-09-10

Stadsbewoner genetisch beter bestand tegen infectieziekte

Mensen uit een stedelijke omgeving blijken genetisch beter gewapend te zijn om infecties te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het University College London en Royal Holloway van de University of London. De onderzoekers stelden vast dat de bevolking van historisch stedelijke gebieden een gen-variante droegen die hen weerstand kan bieden tegen tuberculose en lepra. In die gebieden hebben deze ziektes volgens de onderzoekers ooit zwaar toegeslagen. De ontdekking is volgens hen een voorbeeld van de evolutie in actie en van de zogenaamde selectieve druk ten opzichte van ziekteweerstand.

"Bij fatale epidemieën is de grootste overlevingskans weggelegd voor mensen met een genetische structuur die hen helpt om de infectie te bestrijden," merken de onderzoekers op tegenover de Britse openbare omroep BBC. "Die individuen maken dan ook de meeste kans om hun genen aan de volgende generatie door te geven. In steden, waar de mensen veel dichter op elkaar leven, is de blootstelling aan infectieziektes theoretisch hoger dan in minder bevolkte gebieden. Het is dan ook meer waarschijnlijk dat in stedelijke gebieden deze resistente genen door de eeuwen heen onder de bevolking worden verspreid."

De onderzoekers voegen er aan toe dat de resistente gen-variant van het Midden-Oosten tot India en delen van Europa bij nagenoeg werd aangetroffen, maar veel minder in onder meer Afrika. Het Midden-Oosten, India en Europa bestaat er al duizenden jaren een stedelijke geschiedenis, maar in Afrika is het fenomeen van de verstedelijking veel recenter. De onderzoekers merken op dat het onderzoek de belangrijkheid aantoont van de ontwikkeling van de steden als selectieve factor. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers mogelijk ook verklaren waarom er in de wereld een verschil in weerstand tegen ziektes wordt opgemerkt. Er wordt aan toegevoegd dat er nog andere voorbeelden gevonden kunnen worden van selectieve druk ten opzichte van ziekteweerstand.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, infectie, stad |  Facebook |