03-07-13

Arme bevolking draagt meeste zorg voor woonomgeving

Inwoners met het laagste inkomen zijn het meest bezorgd over hun wijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De onderzoekers zeggen verrast te zijn door de resultaten van de studie, maar wijzen erop dat minder kapitaalkrachtige bewoners wellicht beseffen dat ze niet de middelen hebben om naar een betere woonomgeving te verhuizen en dus voor langere tijd in hun huidige buurt zullen moeten blijven wonen. Daardoor zal deze groep volgens de wetenschappers sneller geneigd zijn om zorg te dragen voor de omgeving.

"Men zou kunnen aannemen dat in achtergestelde buurten inwoners met het laagste inkomen weinig interesse zouden tonen in het belang van de gemeenschap," voert onderzoeksleider Mansoo Yu, professor maatschappelijk werk en openbare gezondheid aan de University of Missouri, aan. "In realiteit blijkt echter dat deze groep een grotere betrokkenheid vertoont dan wijkbewoners met meer financiële mogelijkheden. Lagere bevolkingscategorieën zetten zich meer in om de omgeving te verbeteren en negatieve elementen, zoals criminaliteit, tegen te gaan."

"Inwoners uit hogere inkomenscategorieën zijn minder geneigd om in deze buurten te blijven wonen en zijn in staat om naar een betere buurt met een veiliger omgeving te verhuizen," zegt Mansoo Yu nog. "Overheidsinstanties en maatschappelijk werkers moeten dan ook de nodige inspanningen doen om middelen ter beschikking te stellen die de lokale bevolking toelaat om zijn buurt te verbeteren. Een gezonde omgeving gaat immers gepaard met een algemeen welzijn en een goede mentale en fysieke gezondheid."

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijk, stadsomgeving |  Facebook |