14-01-10

Aantal start-ups wereldwijd met 10 procent gedaald

Door de economische crisis is het aantal start-ups wereldwijd gevoelig gedaald. Dat blijkt uit een rapport van de London Business School en het Amerikaanse Babson College. In de twintig rijkste landen van de wereld lag het aantal start-ups volgens de onderzoekers het voorbije jaar 10 procent lager dan het jaar voordien. In de Verenigde Staten werd een daling met 24 procent opgetekend. De Verenigde Arabische Emiraten lieten de grootste groei noteren. Daar werd een stijging met 38 procent gemeld. De onderzoekers stellen dat kandidaat-ondernemers over de hele wereld het duidelijk moeilijker hebben om de financiële ondersteuning te vinden voor een start-up. Vooral informele investeerders, zoals familie en vrienden en andere persoonlijke bronnen, laten het volgens het rapport afweten.

De beschikbare budgetten voor start-ups lagen volgens Bill Bygrave, professor aan het Babson College, het voorbije jaar 12,5 procent lager dan het jaar voordien. "Het is niet noodzakelijk in de ontwikkelingslanden dat er minder geld beschikbaar is voor start-ups," merkt hij op tegenover BBC News. "Ook in de rijkere landen zegt een kwart van de nieuwe ondernemers dat hun vooruitzichten dit jaar positiever zijn dan vorig jaar." De onderzoekers voegen er aan toe dat het begrijpelijk is dat de economische vertraging een andere omgeving heeft gecreëerd voor ondernemers, waarbij investeerders minder budgetten beschikbaar stellen en consumenten minder snel bereid zijn om te kopen. Er wordt aan toegevoegd dat er opnieuw een klimaat van vertrouwen moet worden gecreëerd, aangezien nieuwe bedrijven de belangrijkste motor zijn voor het scheppen van nieuwe banen.

Uit de cijfers van het rapport blijkt dat het aantal nieuwe ondernemers het voorbije jaar in Denemarken met 17 procent is gedaald. In Spanje en België werd een achteruitgang met 12 procent opgetekend, terwijl Duitsland en Noorwegen een daling met 9 procent lieten optekenen. In Italië werd een terugval met 7 procent genoteerd en in Groot-Brittannië werden 6 procent minder nieuwe ondernemingen opgericht. In Frankrijk, IJsland, Japan, Nederland en Slovenië werd een status-quo genoteerd. De onderzoekers voegen er aan toe dat er helaas geen wondermiddel is om de oprichting van nieuwe bedrijven te stimuleren. Opgemerkt wordt dat elk land individueel de gepaste formule moet proberen te hanteren om de bloei van start-ups aan te moedigen.

14:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: start-up |  Facebook |

05-01-10

Verenigde Staten overwegen visa voor start-ups

Het Amerikaanse congreslid Jared Polis heeft een wetsvoorstel ingediend om een startup-visum te voorzien voor buitenlandse ondernemers die in de Verenigde Staten een nieuw bedrijf willen oprichten. Volgens Polis moeten buitenlanders met boeiende ideeën de mogelijkheid krijgen om bij te dragen tot innovatie in de Amerikaanse economie. Daarbij wordt verwezen naar het technologiecentrum van Silicon Valley, waar de helft van alle technologiebebedrijven door immigranten werden opgericht. Het voorstel van Polis vormt een onderdeel van een herziening van het Amerikaanse immigratiesysteem. Polis wijst erop dat de Amerikaanse economie zijn leidinggevende positie steeds meer verliest aan India en China, grotendeels omdat buitenlandse ondernemers geen visum kunnen krijgen om in de Verenigde Staten te blijven.

Het voorstel van Jared Polis bouwt verder op de Amerikaanse visum-wetgeving uit het begin van de jaren negentig. Dat was bedoeld om buitenlands kapitaal aan te trekken. Elk jaar werden daarbij 10.000 visa ter beschikking gesteld, maar de kandidaten moesten een bedrag van minstens één miljoen dollar investeren en minstens tien full-time banen creëren. Polis wil dat ook een andere groep ondernemers in aanmerking komt voor een visum. Volgens hem zou ook een visum ter beschikking moeten gesteld worden van buitenlandse ondernemers wiens business plan 250.000 dollar aantrekt van een Amerikaanse investeringsgroep of 100.000 dollar ter beschikking krijgt van een business angel. Bovendien zou de ondernemer moeten aantonen dat hij minstens vijf tot tien banen creëert en winstgevend kan worden en tenminste een omzet van één miljoen dollar zal realiseren.

"Brad Feld, managing director van het investeringsfonds Foundry Group, stelt dat een startup-visum een relatief eenvoudig traject is om een compromis te sluiten rond het stimuleren van de Amerikaanse industrie en de tewerkstelling," aldus BBC News. "Critici stellen echter dat een dergelijk systeem banen dreigt weg te nemen van Amerikanen. Anderen stellen echter dat startup-visa integendeel nieuwe banen zouden creëren die er anders nooit zouden zijn gekomen. Indien er kapitaal beschikbaar is op de markt, moet men volgens hen alle mogelijke inspanningen doen om het naar de Verenigde Staten te halen. Ze voegen er aan toe dat alleen banen kunnen gecreëerd worden wanneer de oprichters van bedrijven financiële ondersteuning kunnen krijgen. Er wordt op gewezen dat gelijkaardige initiatieven al zijn opgezet voor Canada, Groot-Brittannië en Australië."

13:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, start-up |  Facebook |

06-01-09

Matig beursklimaat maakt durfkapitaal terughoudender

08.VENWADurfkapitaalinvesteerders zijn er vorig jaar bijzonder moeilijk is geslaagd om hun investeringen in start-ups terug te winnen. Dat maakt het volgens een rapport van de Amerikaanse National Venture Capital Association en de nieuwsdienst Thomson-Reuters duidelijk hoe zwaar de technologiesector is getroffen door de financiële crisis. In de Verenigde Staten gingen vorig jaar amper 6 start-ups met risicokapitaal over tot een beursgang. Dat is het laagste cijfer in meer dan dertig jaar. Vorig jaar gingen nog 86 Amerikaanse start-ups naar de beurs. Beleggers willen volgens de onderzoekers duidelijk ook niet investeren in een beursgang van nieuwe bedrijven. Durfkapitaalinvesteerders verkochten in de Verenigde Staten vorig jaar 260 bedrijven. Dat zijn er honderd minder dan het jaar voordien.

"Beleggers zijn veel conservatiever geworden," aldus Mark Heesen, voorzitter van de National Venture Capital Association. "De aandelenprijzen zijn zo volatiel geworden dat investeerders er geen idee over hebben hoeveel geld ze bezitten." Het computerbedrijf Cisco Systems is traditioneel een actieve overnemer en koopt ongeveer tien tot vijftien technologiebedrijven. Dit jaar kocht Cisco Systems echter amper vijf bedrijven. Er wordt ook opgemerkt dat de beursgang van de bedrijven ook geen groot succes is geweest. Ze haalden bij hun beursgang samen 470 miljoen dollar op. Dat is het laagste bedrag in twintig jaar tijd. In 2007 werd nog een bedrag van 10 miljard dollar opgehaald. Op het einde van het voorbije beursjaar bleek slechts één bedrijf hoger genoteerd te staan dan bij zijn beursgang. Dat was CardioNet, gespecialiseerd in hartbewaking.

Het rapport stelt dat overnames duidelijk succesvoller waren. "Bijna de helft van de overgenomen bedrijven leverde meer dan vier keer het bedrag op dat in de overname werd geïnvesteerd," voeren de onderzoekers aan. De grootste overnameprijs werd in januari vorig jaar geboden voor EqualLogic, producent van opslagsystemen voor virtualisatie. Dat bedrijf werd voor 1,4 miljard dollar overgenomen door Dell. De onderzoekers waarschuwen echter dat bedrijven wellicht niet aantrekkelijke prijzen zullen blijven bieden voor ondernemingen die op durfkapitaal zijn gebouwd. Mark Heesen vreest dat Silocon Valley dan ook zal terugkeren naar een periode van liquidatie-overnames. Door een gebrek aan een succesvolle beursgang, dreigen volgens de onderzoekers vele investeerders in durfkapitaal te zullen afhaken.

14:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, beursgang, durfkapitaal, start-up |  Facebook |

05-12-08

Online investeerders stellen scherpere eisen

Door de financiële crisis stellen investeerders in internetbedrijven scherpere eisen. Toch kunnen beloftevolle online bedrijven nog altijd het noodzakelijke startkapitaal bemachtigen. Dat is de boodschap die een aantal Nederlandse investeerders meegaven tijdens een paneldiscussie over media en technologie in Amsterdam. Eén van de grote voordelen van internetbedrijven bestaat er volgens een aantal investeerders in dat er geen grote kapitalen nodig zijn voor het opzetten van een online onderneming. Bovendien zijn er door de crisis ook minder potentiële start-up concurrenten.

"Er heerst duidelijk angst in de investeringswereld," aldus een verslag over de paneldiscussie in het magazine Nu.nl. Kees Zegers, topman van de investeringsmaatschappij Identity, zegt daarbij het volgende jaar extreem somber in te zien. Hij verwacht naar eigen zeggen zelfs een tsunami aan faillissementen. Zijn college Roel de Hoop van het investeringsbedrijf Prime Technology Ventures stelt dat er op dit ogenblik een voorkeur gegeven wordt aan projecten van meer volgroeide bedrijven dan in piepjonge ondernemingen.

Anderzijds meent een aantal investeerders dat een recessie online bedrijven wel eens in de kaart zou kunnen spelen. Online bedrijven hebben dikwijls een veel lagere bedrijfskosten. Daarbij wordt door Roel de Hoop verwezen naar de online platenmaatschappij Sellaband. Die heeft amper tien mensen in dienst, terwijl een traditionele muziekmaatschappij daarvoor honderden medewerkers nodig hebben. Guido van Nispen, investeerder bij Veronica Holding, voegt er aan toe dat het opzetten van een internetonderneming inmiddels zo laag zijn geworden dat voor een opstart weinig kapitaal nodig is.

12:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, investering, start-up |  Facebook |

11-10-08

Bloedbad bij start-ups digitale media

Start-ups in de digitale mediasector zoeken steeds meer steun bij traditionele mediabedrijven. Daar willen ze de nodige financiële middelen die ze door de economische crisis elders niet meer kunnen vinden. Dat zegt Jonathan Miller, partner van het consultancybureau Velocity Group en gewezen topman van het internetbedrijf AOL. Hij stelt dat het voor bedrijven nu bijzonder moeilijk is om geld op te halen en dus naar een alternatieve uitweg zoeken. Miller stelt dat een beursgang op dit ogenblik uitgesloten is en dus alleen fusies en overnames een valabel alternatief vormen.

"Bedrijven zoals News Corp, Viacom of Walt Disney hebben de voorbije maanden talloze vragen gekregen van mediabedrijven voor financiële ondersteuning of zelfs complete overnames," aldus de zakenkrant Financial Times. "Mediabedrijven moesten vroeger vechten om digitale projecten te kunnen binnen halen. Zo moest gewezen Viacom-topman Tom Freston opstappen omdat hij er niet in slaagde om het sociale netwerkbedrijf MySpace binnen te halen." MySpace kwam uiteindelijk in handen van Rupert Murdoch.

Nu is de situatie echter totaal omgekeerd en komen nieuwe digitale mediaprojecten volgens de Financial Times bij de traditionele spelers steun zoeken. "Het is echter bijzonder moeilijk om een dergelijke slag thuis te halen," wordt er opgemerkt. "Door de onzekere economische situatie en de wereldwijde financiële crisis, is er een grote terughoudendheid om te investeren. Dat zou het voortijdig einde kunnen betekenen van vele start-ups." Volgens ondernemer Jason Calacanis is 80 procent van alle start-ups in de digitale media gedoemd te mislukken.

Overnames van digitale start-ups zouden volgens de Financial Times nu kunnen gerealiseerd worden voor één vijfde van de prijs van vorig jaar. "Maar nog altijd blijven de traditionele mediabedrijven op dit ogenblik liever langs de kant van de weg afwachten," wordt er aan toegevoegd. Een aantal jonge digitale mediabedrijven - zoals het online reclamebedrijf Uber.com en de videotechnologiesite Eyespot - hebben dan ook al de boeken moeten sluiten. Vermoed wordt dat de prijzen van overnames op korte termijn nog verder zullen dalen.

16:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, start-up |  Facebook |

30-04-08

Recordinvesteringen in internet-start-ups

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar is er in de Verenigde Staten 1,3 miljard dollar geïnvesteerd in nieuwe internet-bedrijven. Dat blijkt uit een rapport van PricewaterhouseCoopers, Thomson Reuters en de Amerikaanse National Venture Capital Association. Daarmee zijn de investeringen in de sector tijdens zes van de zeven voorbije kwartalen boven het miljard dollar uitgekomen.

"Sinds de dotcom-hype van het einde van de jaren negentig is er nog nooit zoveel geïnvesteerd in internetbedrijven," aldus de krant The Boston Globe. "Per kwartaal werden op die manier ongeveer tweehonderd nieuwe bedrijven opgericht. Volgens Michael Hirshland, topman van Polaris Venture Partners, zullen er daarvan de volgende twaalf tot vierentwintig maand opnieuw verdwijnen, maar hij gelooft niet dat het opnieuw tot een crisis zal komen."

Michael Hirshland stelt dat Web 2.0-bedrijven zich op dit ogenblik in een stadium bevinden zoals de zoekmachines voor Google er advertenties begon op te plaatsen. "Websites zoals YouTube en Facebook proberen dat nu ook," voegt hij daar aan toe. "Maar nog geen enkele van deze bedrijven heeft al belangrijke inkomsten kunnen genereren. Zij moeten hun publiek nu kunnen omzetten in inkomsten en winst. Dat is nog niet opgelost, maar dat komt er zeker van."

14:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, start-up, web 2 |  Facebook |