10-10-16

Activiteit op internationale startup-markt toont tekenen van herstel

Tijdens de eerste helft van dit jaar zijn wereldwijd 1.590 technologie-startups overgenomen of naar de beurs gebracht. Dat betekende een daling met 17 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent CB Insights. De Verenigde Staten kenden met 857 operaties de grootste activiteit, gevolgd door Groot-Brittannië (135) en India (86). De rest van de top tien bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Australië, Spanje, Israël en Zweden. China zakt met amper vijftien operaties naar een elfde plaats. Tijdens de tweede helft van vorig jaar stond China nog op een zevende plaats.

Nog wordt opgemerkt 53 procent van de operaties betrekking hadden op bedragen onder de grens van 50 miljoen dollar, terwijl 26 procent zich situeerde tussen 50 miljoen dollar en 200 miljoen dollar. Slechts 4 procent van de investeringen had betrekking op een budget van meer dan 1 miljard dollar. Op de eerste plaats staat het Amerikaanse bedrijf Nanthealth, gespecialiseerd in gepersonaliseerde gezondheidszorg, met een bedrag van 1,7 miljard dollar. In totaal werden tijdens het tweede kwartaal van dit jaar vijf unicorns, startups met een waarde van minstens 1 miljard dollar, verkocht of naar de beurs gebracht. Daarentegen werden slechts vier unicorns gecreëerd.

"Voor de eerste keer in zes kwartalen werden bij de unicorns meer exits dan creaties geregistreerd,” benadrukt Marco Ballve, onderzoeksdirecteur bij CB Insights. “Dit kan beschouwd worden als een milde aanmoediging voor investeerders. De cijfers tonen immers aan dat de investeerders uiteindelijk toch de vruchten van hun inspanningen kunnen plukken. De onderzoekers merken nog op dat er bij de exits het tweede kwartaal opnieuw een herstel kon worden gemeld tegenover de eerste drie maanden van het jaar. Tijdens het tweede kwartaal werden 820 exits geteld. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover de drie maanden voordien.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: startup |  Facebook |

05-12-13

Technisch onderlegde starters hebben grootste kans op succes

Technisch onderlegde ondernemers hebben de grootste kans om een succesvolle startup te lanceren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University naar de lancering van meer dan tweeduizend startups die door gewezen studenten van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in diverse industriële sectoren werden opgezet. Opgemerkt dat technologisch onderlegde teams er het beste in slagen om belangrijke mijlpalen, zoals de ontwikkeling van een design of een prototype tot de lancering van het product, te bereiken. Anderzijds blijkt volgens de onderzoekers dat divers samengestelde teams betere kansen hebben om de strijd met gevestigde concurrenten aan te gaan.

“Een grotere diversiteit aan vaardigheden betekent in de sector van startups niet altijd de sterkste basis voor succes,” merkt onderzoeksleider Chuck Eesley, professor ondernemerschap aan de Stanford University, op. “Een bredere waaier aan vaardigheden kan in een aantal gevallen een meerwaarde vormen, maar in de praktijk blijkt dat een technologisch uitgebouwd team vaak de meeste garanties op succes biedt. Dat geldt vooral wanneer de startup is gefocust op technologische innovatie als een cruciaal concurrentieel voordeel en met grote ondernemingen samenwerkingsverbanden tot stand brengt om de ontwikkelingen commercieel op de markt te brengen.”

“Vaak wordt aan startups geadviseerd om een team met diverse capaciteiten, waarbij ook gezocht wordt naar expertise in onder meer marketing of sales, uit te bouwen,” zegt professor Eesley nog. “Het onderzoek heeft echter aangetoond dat startups in een innovatieve omgeving met een technologische achtergrond 12,8 procent meer kans hebben om een succesvolle ontwikkeling, zoals een overname over een beursintroductie, te realiseren dan beginnende bedrijven met een gediversifieerde knowhow. Startende ondernemers moeten bij het aantrekken van partners dan ook heel goed overwegen welke vaardigheden en achtergronden voor een succesvolle ontwikkeling wenselijk of noodzakelijk zijn.”

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: startup |  Facebook |

20-02-13

New York wil meer hightech-startups aantrekken

De Amerikaanse stad New York heeft het initiatief ‘We Are Made in NY’ gelanceerd om hightech-startups aan te trekken. Het initiatief vormt een onderdeel van de campagne van Michael Bloomberg, burgemeester van New York, om de stad te profileren als een alternatief voor Silicon Valley. De uitbouw van een lokale technologische industrie vormt volgens Bloomberg een belangrijke pijler van de economische ontwikkelingsstrategie voor de stad en het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Op dit ogenblik zouden bij negenhonderd lokale hightech-startups meer dan drieduizend vacatures worden aangeboden.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, hightech, startup |  Facebook |

04-11-12

Investeringen in Amerikaanse startups met 12 procent gedaald

In de Verenigde Staten werd tijdens het derde kwartaal van dit jaar 6,49 miljard dollar geïnvesteerd in startups. Dat betekent een daling met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Venture Capital Association. Over de eerste negen maanden van het jaar is er sprake van een daling van 22,2 miljard dollar tot 20 miljard dollar. Vooral bedrijven in de vroegste fase van de levensfase bleken het moeilijker te hebben om financiële middelen te vinden. Ook in de sector life sciences blijven de investeringen beperkt.

Het voorbije jaar stond nog in het teken van een aantal roemruchte beursintroducties, zoals het sociale netwerk Facebook. De opwinding over die beursintroducties hielp het enthousiasme bij de investeerders voor nieuwe startups op het hoog peil houden. Dat enthousiasme is inmiddels echter gevoelig afgekoeld. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden in de Verenigde Staten nog 890 investeringen in startups opgetekend. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Software ontving het grootste aantal investeringen, gevolgd door biotech en informatica. “De sector maakt een periode door waarbij er terug naar de basis wordt teruggekeerd,” merkt Jon Callaghan, oprichter van het investeringsbedrijf True Ventures, op. Hij voegde er wel aan toe dat er bij startups nog altijd een groot pakket innovatie aanwezig is. Software en internet vormen volgens hem nog steeds bijzonder sterke sectoren. Verwacht wordt echter dat dit jaar minder zal geïnvesteerd worden in startups dan vorig jaar.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: startup, risicokapitaal |  Facebook |

07-08-12

Zuid-Koreaanse jongeren kiezen massaal voor eigen startup

In Zuid-Korea laten duizenden studenten de kans voorbij gaan om zich een gegarandeerde en levenslange carrière uit te bouwen bij de grootste bedrijven van het land en geven er de voorkeur aan om hun eigen technologie-startups uit te bouwen. Dat is de conclusie van een rapport van de Korea Venture Business Association. Er wordt opgemerkt dat steeds meer Zuid-Koreaanse jongeren gebruik maken van de ondernemingsvriendelijke fiscale maatregelen en bankleningen. Volgens de Zuid-Koreaanse investeerdersfederatie is het aantal technologie-startups in het land de voorbije vier jaar met 83 procent gestegen. Ook bij de software-startups werd een groei met 61 procent opgetekend, terwijl het aantal service-providers voor informatie en communicatie meer dan een verdrievoudiging heeft gekend. De dertig grootste bedrijven van het land vertegenwoordigen nog amper 6,8 procent van de totale Zuid-Koreaanse arbeidsbevolking.

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, zuid-korea, startup |  Facebook |

08-05-12

Startup-activiteit Verenigde Staten blijft dalen

In de Verenigde Staten vertegenwoordigden startups twee jaar geleden 7,87 procent van alle actieve ondernemingen. Dat is het laagste niveau dat ooit werd opgetekend. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Center for Economic Studies en de Ewing Marion Kauffman Foundation. In de jaren tachtig van de voorbije eeuw werd een piek van 13,02 procent opgetekend, maar sindsdien is dat cijfer constant gedaald. De onderzoekers merken op dat het fenomeen slecht nieuws is voor de Amerikaanse economie, die op startups rekent voor de creatie van werkgelegenheid.

Zes jaar geleden was het aandeel van de startups gedaald tot net onder de 11 procent en drie jaar geleden werd nog een cijfer van 8,1 procent opgetekend. Twee jaar geleden werden in de Verenigde Staten 394.000 nieuwe bedrijven opgericht. Die zorgden samen voor 2,3 miljoen banen, ondanks de moeilijke economische situatie. Tegelijkertijd verloor de Amerikaanse privésector 1,8 miljoen banen. De onderzoekers merken dan ook op dat de Amerikaanse tewerkstelling zonder de startups door de crisis nog veel zwaarder zou zijn getroffen.

"Indien de Amerikaanse economie een duurzame heropleving wil realiseren, moet het beleid initiatieven nemen om de oprichting van nieuwe bedrijven te stimuleren," wordt er nog opgevoerd. "Mogelijk is de beperkte startup-activiteit één van de redenen waarom de economie zich slechts langzaam herstelt." De onderzoekers merken verder op dat nog slechts 35 procent van de bedrijven minder dan vijf jaar oud zijn. In het begin van de jaren tachtig ging het nog om bijna 50 procent.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: startup, verenigde staten |  Facebook |

14-03-12

Investeringsdivisies grote bedrijven kijken naar startups

Grote Duitse bedrijven zoals BMW, Siemens en BASF maken van hun investerings-divisies gebruik om hun innovatieprogramma's te versterken. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Daarbij wordt opgemerkt dat dergelijke samenwerkingsverbanden met startups een win-win situatie voor beide partijen kan opleveren, waarbij wordt aangegeven dat deze kleine bedrijven vaak over goede ideeën en ontwikkelingen beschikken, maar door hun beperkte financiële armslag niet in staat zijn om prototypes in commerciële producten om te zetten.

"Wij willen jonge ondernemers en startups steun aanbieden voor hun ideeën en innovaties," merkt Ulrich Kranz, hoofd van Project I bij autobouwer BMW, op. Dirk Nachtigal, hoofd van BASF Venture Capital, voegt er aan toe dat de ontwikkeling van innovatie binnen een bedrijf vaak sneller kan gebeuren door een samenwerking met startups. Ook Claus Schmidt, managing director bij Robert Bosch Venture Capital, stelt dat startups soms op zoek zijn naar een sterke naam onder investeerders en daarbij operationele ervaring willen aanspreken.

"Men moet beseffen dat het hier om investeringen op lange termijn gaat," merkt ook Ralf Schnell, hoofd van Siemens Venture Capital, op. "Het is onmogelijk om na één jaar al de vruchten van die inspanningen te plukken. Het samengaan met een startup betekent vaak een aanvulling van de eigen industriële research en ontwikkeling. Het gaat om een innovatie-instrumenten, naast research en ontwikkeling, overnames, joint-ventures, licenties en samenwerking met universitaire centra."

26-07-10

Digitale startups missen concrete doelstellingen

Hollywood wordt opnieuw geconfronteerd met digitaal entertainment. Die trend werd tijdelijk afgebroken door de economische recessie en de kredietcrisis, maar is nu opnieuw op kruissnelheid gekomen. Nagenoeg dagelijks duiken in Hollywood entertainment-startups op met ambitieuze plannen voor een nieuwe beweging in de entertainment-sector. Vele analisten hebben echter twijfels of er achter deze beweging ernstig overwogen investeringen en degelijk onderbouwde zakelijke modellen schuil gaan. Er wordt aan toegevoegd dat de instapkosten inmiddels zo laag zijn geworden dat er geen natuurlijke selectie meer gebeurt.

"Het probleem is vergelijkbaar met elke goldrush," merkt Lindsay Conner, juridisch adviseur bij het entertainment-advocatenkantoor Manatt Phelps & Phillips, tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. "Het goud is gemakkelijker voor te stellen dan te ontginnen. Er is wel opnieuw een overwogen financiering merkbaar, maar er moet nog een grote afstand worden afgelegd vooraleer er werkelijk ingepikt wordt op het kostenbeparende of omzet-generende potentieel van het internet voor entertainment-doelstellingen." Jordan Levin, chief executive van het digitale productiehuis Generate, merkt op dat opnieuw reclame-inkomsten worden aangetrokken en dat er opnieuw sneller projecten worden opgestart, maar dat is volgens hem niet genoeg om de markt te stimuleren.

Een robuuste en dynamische markt is volgens Levin meer dan een reeks betekenisloze aankondigingen van nieuwe projecten en initiatieven. De krant voegt er aan toe dat een groot gedeelte van de startups weinig concrete doelstellingen naar voor kunnen schuiven. Brent Weinstein, hoofd digitale media bij United Talent Agency, stelt dat veel van de ideeën die op dit ogenblik aan de oppervlakte komen niet meer zijn dan spielereien van universiteitsstudenten. Weinstein merkt op dat de entertainment-markt op dit ogenblik meer digitale opportuniteiten biedt dan ooit het geval is geweest, maar alleen bedrijven die de unieke aspecten van het platform en zijn publiek begrijpen, zullen volgens hem successen realiseren.

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hollywood, entertainment, startup |  Facebook |