18-08-17

Schotland heeft primeur met drijvend offshore windpark

De Noorse energiegroep Statoil heeft met zijn project Hywind in de Noordzee, ongeveer 25 kilometer buiten de noordoostelijke kust van Schotland, vijf drijvende windturbines geïnstalleerd. Het turbinepark vormt onderdeel van een uniek pilootproject dat op één van de belangrijkste problemen van de opwekking van windenergie een antwoord moet bieden. Hywind, waaraan vijftien jaar werd gemaakt, doet beroep op nieuwe technologieën die het mogelijk maken om offshore turbines in diepere wateren te plaatsen dan met de traditionele installaties mogelijk zou kunnen zijn. De turbines van Hywind werden geplaatst in water met dieptes tot 130 meter, terwijl vaste installaties een maximum diepte van 50 meter tolereren.

Hywind betekent volgens Statoil een absolute wereldprimeur. De drijvende turbines, die 175 meter hoog zijn en 11.500 ton wegen, zouden zelfs in water met dieptes tot 700 meter kunnen worden gebruikt. Hywind produceert voldoende energie om 20.000 woningen van elektriciteit te voorzien. Gehoopt wordt begin oktober met de productie te kunnen starten. Omdat de drijvende turbines verder op zee kunnen worden geplaatst dan de vaste installaties, kunnen ze dankzij hogere en meer constante windsnelheden ook meer energie opleveren. De wieken van de turbines worden, met behulp van speciale software, ingezet om de installaties rechtop te houden. De wieken passen zich daarbij aan de richting en de kracht van de wind aan.

De realisatie van Hywind vergde een investering van meer dan 200 miljoen euro. Dat bedrag werd door de Britse belastingbetaler, dankzij Renewable Obligation Certificates van de Britse regering, betaald. Leif Delp, projectleider van Hywind, geeft toe dat de fabricage van de drijvende offshore turbines bijzonder duur is, maar werpt op te verwachten dat de productiekosten in de toekomst gevoelig zullen dalen, zoals ook met de vaste installaties het geval is geweest. Hij wijst er daarbij op dat de kostprijs van offshore windparken de voorbije vijf jaar al met 32 procent is gedaald. Ook de drijvende offshore technologie kan volgens hem ooit zonder subsidies worden toegepast. Daarvoor is echter voldoende schaalgrootte nodig.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie, statoil, hywind |  Facebook |

20-11-10

Oliemaatschappij Statoil moet veiligheid opdrijven

Alleen door heel veel geluk kon in mei een groot ongeval met het boorplatform Gullfaks van het Noorse olieconcern Statoil in de Noordzee worden vermeden. Dat heeft de Noorse Petroleum Safety Authority bekend gemaakt. Gesteld werd dat het incident, dat een evacuatie van het platform leidde, bijzonder ernstig was. Daarbij werd opgemerkt dat drukveranderingen een defect hadden veroorzaakt in één van de twee kleppen die een ontploffing moesten vermijden. Er werd aan toegevoegd dat Statoil meer inspanningen moet doen om zware incidenten te voorkomen. De Noorse milieugroep Bellona heeft aangekondigd klacht neer te leggen tegen Statoil.

Statoil werd bij boringen in het Gullfaks-gebied geconfronteerd met een gaslek. "Het rapport maakt duidelijk dat er meer aandacht had moeten worden besteed aan de onderliggende oorzaken," geeft Oeystein Michelsen, hoofd exploratie en productie bij Statoil, toe. De Noorse Petroleum Safety Authority benadrukte in zijn rapport dat er ernstige tekorten werden opgetekend in de manier waarop het Noorse bedrijf zijn booractiviteiten plant en in de manier waarop het management de werkzaamheden opvolgt. Daarbij wordt opgemerkt dat een onderzeese uitbarsting of explosie alleen door geluk kon worden vermeden en kon verijdeld worden dat het incident zou zijn uitgegroeid tot een zwaar ongeval."

Volgens het rapport werden er zowel tekortkomingen vastgesteld bij het risico-management als bij de ervaring en de transfer van expertise en ervaring, kennis over de regelgeving en de motivering van beslissingen. Tijdens zijn piekperiode produceerde Gullfaks 180.000 vaten olie per dag. De productie kon na het incident pas midden-juli worden hervat. Het Noorse olieconcern maakte eerder al bekend de booractiviteiten voorlopig op te schorten, tot de procedures opnieuw helemaal zijn geëvalueerd. Statoil merkt wel op de voorbije tien jaar het aantal ernstige incidenten op het Noorse continentale plateau met 80 procent te hebben teruggeschroefd.

21:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boorplatform, gullfaks, olie, statoil |  Facebook |

07-06-09

Noorwegen stelt eerste drijvend windmolenpark voor

Voor de kust van Noorwegen heeft het energiebedrijf Statoil een eerste drijvende windturbine geïnstaleerd. Volgens woordvoerders van Statoil opent de Hywind-technologie veel nieuwe mogelijkheden voor windturbines. Daarbij wordt opgemerkt dat windturbine-parken daardoor op locaties kunnen ingepant worden waar ze de minste hinder veroorzaken. Onder meer de scheepvaart, de visserij en het vogelbestand zouden er grote voordelen kunnen uit putten. Maar ook militaire radar-activiteiten zouden daardoor niet langer gestoord worden. Bovendien zouden de windparken ook uit het zicht verdwijnen, waardoor ook de nadelen voor het toerisme zouden wegvallen. Wanneer deze drijvende windtechnologie commercieel beschikbaar zal zijn, kon Statoil niet zeggen.

De Hywind is een windturbine met een capaciteit van 2,3 megawatt. "De turbine werd gebouwd door het Duitse concern Siemens en combineert technologieën van windenergie en olieproductie," aldus BBC News. De turbine zal gedurende twee jaar getest worden." De windturbine heeft een drijvend steunpunt dat tot honderd meter diep in het water ligt en is met drie kabels in de zeebodem verankerd. De turbine kan gebruikt worden in regio's waar het water tot zevenhonderd meter diep is. Op dit ogenblik kost een investering in een drijvende windturbine gevoelig meer dan de constructie van een vast exemplaar, maar op termijn zullen die bedragen volgens Statoil ongeveer gelijk worden. Turbines op zee kosten wel meer dan windparken op het vasteland.

Statoil ziet voor drijvende windparken in eerste instantie vooral mogelijkheden voor de kusten van Noord-Amerika en het Iberische schiereiland, maar ook in de Britse en Noorse wateren. Het energiebedrijf wijst erop dat windfarmen een extra energiebron kunnen betekenen voor landen die onvoldoende ruimte hebben voor windparken op het vasteland of waar er onvoldoende windcapaciteit beschikbaar is. Statoil stelt dat windparken verder op zee ook op sterkere windkracht kan rekenen. Het bedrijf zegt dat de wereldwijde markt voor dit soort drijvende windturbines potentieel bijzonder groot is, maar dat het belangrijk zal zijn in welke mate de kosten kunnen worden gedrukt.

16:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen, windenergie, statoil |  Facebook |

03-07-07

Statoil en Shell stoppen proeven met CO2-opslag

De oliebedrijven Statoil en Shell stoppen met hun proeven rond de opslag van koolstofdioxide. De twee bedrijven stellen dat het project, waarbij de uitstoot van een Noorse elektriciteitscentrale en methanolfabriek wordt opgevangen en geïnjecteerd in twee Noorse olievelden, technisch weliswaar haalbaar is, maar voegen er aan toe dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Eerder stopte ook British Petroleum met een gelijkaardige proef.

In maart vorig jaar maakten Statoil en Shell te beginnen met een Enhanced Oil Recovery (EOR). Daarmee wou men in de Noorse olievelden Draugen en Heidrun, die hun piek al hebben bereikt, de productieterugval beperken. De techniek bestaat erin om koolstofdioxide in de reservoirs te stuwen, waardoor de druk in het veld kan verhoogd worden en het rendement kan opgedreven worden.

Uit een haalbaarheidsstudie bleek echter dat de geologische structuur van de velden niet geschikt is voor een dergelijke proef. Hoewel de techniek beschikbaar is, bleek dat de kosten van het project voorlopig nog te hoog liggen. Wel wordt verder onderzocht of in de Noorse velden een gewone opslag van koolstofdioxide mogelijk is. Daardoor kan een reductie van broeikasgassen worden gerealiseerd.

British Petroleum maakte begin dit jaar al bekend een project rond de opslag van koolstofdioxide in het Schotse Peterhead stop te zetten. Dat zou te maken hebben met een gebrek aan overheidssteun. British Petroleum had voor Peterhead een investering van 750 miljoen euro voorzien. Shell zegt in de Verenigde Staten wel een aantel EOR-projecten te hebben die naar eigen zeggen commercieel interessant zijn.

13:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: statoil, shell, milieu, energie |  Facebook |