23-03-17

Gebrek aan vrijetijd is het nieuwe statussymbool

Personen met een overdrukke agenda krijgen in de hedendaagse maatschappij vaak een opmerkelijke hoge status toegemeten. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University en de Harvard University. Eén generatie geleden had vooral de invulling van de vrije tijd een belangrijke positieve impact op de status, maar die situatie is op dit ogenblik volgens de onderzoekers helemaal omgekeerd. Ook producten en diensten die een drukke levensstijl suggereren, kunnen volgens de Amerikaanse wetenschappers een versterkende impact hebben op de hoge status van het individu met een overvolle agenda. Het fenomeen kan echter niet overal in de wereld worden opgemerkt.

“In het verleden was een leven met materiële overvloed en eindeloze vrijetijd een belangrijke basis voor prestige,” betogen de onderzoekers Silvia Bellezella, Neeru Paharia en Anat Keinan. “Dat verband wordt nu echter veel minder gelegd. Daarentegen blijken vooral signalen over een druk en koortsachtig leven statusversterkend te werken. Personen die kunnen aantonen of suggeren hun vrijetijd te moeten opofferen en altijd aan het werk te zijn, blijken bij het hedendaagse Amerikaanse publiek op een hoger aanzien te kunnen rekenen. Een drukke agenda gaat gepaard met percepties over sterke ambities, competentie en invloed.

De onderzoekers merken echter op dat een gebrek aan vrije tijd niet overal in de wereld een positieve impact op de status heeft. “Onder mee in Italië kon een tegenovergestelde conclusie worden getrokken,” wordt er benadrukt. “In Italië wordt de mogelijkheid om van een maximale vrije tijd te kunnen genieten, nog altijd met een hogere status in verband gebracht. Een overvloed aan vrije tijd suggereert immers dat de betrokkenen voldoende financiële reserves hebben om een comfortabel leven te leven zonder echte arbeid te moeten verrichten en altijd voor het bedrijf of de werkgever klaar te moeten staan.”

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: status |  Facebook |

13-02-14

Onconventionele kledingsstijl gekoppeld aan status en competentie

Status en competentie profiteren van onconventionele kledingstijl Een onconventioneel gedrag op het gebied van kleding kan in bepaalde omstandigheden een indruk van succes genereren. Dat is de slotsom van een studie van wetenschappers aan de Harvard University bij Amerikaanse studenten. Het nonconformistische gedrag kan volgens de onderzoekers in een aantal gevallen meer voordelen opleveren dan pogingen om zich aan de normen van de omgeving aan te passen. Vooral in een prestigieuze omgeving met een aantal verwachtingen om te beantwoorden aan normen van formeel gedrag, blijkt onconventionele kleding volgens de wetenschappers aan het individu een hogere status en een grotere compententie toe te kennen.

“Tal van omstandigheden gaan gepaard met een specifieke kledingetiquette,” zeggen de onderzoekers Silvia Bellezaa, Francesca Gino en Anat Keinan, specialisten marketing aan de Harvard University. “De aanwezigheid op een huwelijksceremonie vraagt meestal het dragen van een maatpak. Voor een sollicitatiegesprek dient een das voorzien te worden. Er gelden vaak een onuitgesproken dresscode en etiquette, maar er is altijd wel iemand die tegen die regels ingaat en uit de toon blijkt te vallen. Het onderzoek heeft echter aangetoond dat dit afwijkend gedrag in bepaalde omstandigheden de potentie heeft om het succes-imago van het individu op te schroeven. Wanneer bewust van de norm wordt afgeweken, kan een hogere status en een gevoel van competentie worden gecreëerd.”

Het onderzoek bracht aan het licht dat een docent met een baard en t-shirt door de respondenten sneller aan een prestigieuse onderwijsinstelling werd gekoppeld dan een collega met een gladgeschoren gelaat en een maatpak. “Het is vooral in prestigieuse omgevingen dat het nonconformisme wordt gekoppeld aan een hogere status en een grotere competentie,” stellen Bellezaa, Gino en Keinan. De marketing-specialisten merken op dat het fenomeen aan merken de mogelijkheid bieden om in te spelen op het streven naar nonconformisme bij hun klanten. Er wordt aan toegevoegd dat zowel premium als mainstream merken elk op hun eigen manier van deze benadering gebruik kunnen maken, waarbij de klant telkens duidelijk kan aantonen bewust gekozen te hebben anders te zijn.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, status, competentie |  Facebook |

26-01-14

Kwaliteit seksleven evolueert met socio-economische status

Vrouwen met een hogere economische status hebben ook uitzicht op een beter seksleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) bij nagenoeg tienduizend Spaanse mannen en vrouwen. De resultaten van de studie tonen volgens de Spaanse wetenschappers aan dat socio-economische factoren een belangrijke impact hebben op de seksuele tevredenheid. De onderzoekers stelden verder vast dat 90 procent van de ondervraagden aangeeft tevreden te zijn met zijn seksueel leven, terwijl 95 procent een positieve visie had op de seksuele relaties gedurende het voorbije jaar.

“Hoewel de seksuele gezondheid van de bevolking een relatief hoog niveau laat optekenen, blijken er in praktijk volgens het geslacht en de socio-economische belangrijke verschillen genoteerd te worden,” merkt onderzoeksleider Dolores Ruiz, sociologe bij het Agència de Salut Pública de Barcelona, op. “Mensen met een lagere socio-economische status blijken een minder bevredigend seksueel leven te leiden en blijken ook minder veilige seksuele relaties te onderhouden, terwijl ze ook een groter risico lopen om het slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Ook blijkt dat vrouwen in het algemeen vaker het slachtoffer worden van seksueel misbruik dan mannen en minder tevreden zijn over hun eerste seksuele ervaring.”

De onderzoekers merken verder op dat mensen met een hogere socio-economische status zich beter bewust zijn van hun eigen behoeften en beter in staat zijn om hun seksualiteit te ontwikkelen op een manier die tot een grotere tevredenheid leidt. Bovendien heeft deze groep een grotere controle over het gebruik van contraceptie. “Bij het beleid moet dan ook een strategie worden ontwikkeld om de verschillen rond seksualiteit door geslacht en socio-economische status, het gebruik van contraceptiva en het gevaar op misbruik in seksuele relaties weg te werken,” zegt Dolores Ruiz nog. “Vooral vrouwen met een lagere socio-economische status blijken op het gebied van seksualiteit met de grootste problemen geconfronteerd te worden. Deze groep heeft echter tegelijkertijd ook de grootste problemen om toegang te vinden tot hulporganisaties.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, status |  Facebook |

08-04-13

Conflicten worden best ver van publiek uitgevochten

Conflicten worden best intern uitgevochten, zonder de aanwezigheid van publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Max Planck Institute for Ornithology in het Duitse Seewiesen naar conflicten bij Japanse kwartels. De onderzoekers stelden daarbij vast dat gevechten zonder publiek zowel aan de winnaar als de verliezer toelaten om hun sociale status binnen de groep te handhaven. Bij een publiek conflict slaagt echter alleen de overwinnaar erin zijn sociaal statuut op peil te houden.

"De winnaars van de gevechten tussen dominante mannelijke kwartels bleken zonder uitzondering hun sociale status binnen de groep te bewaren," merkt onderzoeksleider Katharina Hirschenhauser op. "Verliezers van gevechten die in publiek werden betwist, bleken daarentegen nadien vaak het slachtoffer te worden van aanvallen van ondergeschikte mannen uit de groep. Wanneer er echter geen publiek aanwezig was geweest bij het gevecht, bleek ook de verliezer in staat te zijn om zijn sociale status te bewaren."

De onderzoekers merkten op dat de beide vechtende partijen na afloop van een strijd zonder publiek een verhoogd niveau van testosteron vertoonden. In aanwezigheid van een publiek, bleek bij de verliezer na afloop van het gevecht echter een verlaagd niveau van testosteron geregistreerd te kunnen worden. Een injectie met testosteron bleek de verliezers echter aan te zetten om ondergeschikte dieren aan te vallen en daarmee alsnog hun status te behouden. Op de winnaars had daarentegen het verzwakken van het testosteron-niveau geen enkele impact.

"De informatie over de uitslag van een gevecht, blijkt dan ook bepalend te zijn voor de toekomstige status in de groep," merkt Katharina Hirschenhauser nog op.

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conflict, status |  Facebook |

05-04-13

Defensieve instelling is bereid om voordelen op te geven

Mensen die zekerheid verlangen, blijken vaak economische voordelen aan zich voorbij te laten gaan om hun status te kunnen behouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. Personen die veiligheid centraal stellen blijken volgens de onderzoekers desnoods materiële winsten te willen opgeven indien ze daarmee kunnen bereiken niet tot een lagere groep gerekend te worden. Een beleid dat gericht is op groei, moet volgens de onderzoekers dan ook eerst een kader vormen waarin de deelnemers voldoende zekerheid voelen.

"Economische logica verwacht dat voor een maximale winst wordt gegaan," merkt onderzoeksleider Geoffrey Leonardelli, professor aan de University of Toronto, op. "Men zou dan ook kunnen verwachten dat de voorkeur wordt gegeven aan een premie van 10 dollar, ook al krijgt een collega 12 dollar, boven een uitbetaling van 8 dollar aan alle partijen. De keuze voor 8 dollar lijkt economisch irrationaal, maar toch blijken opvallend veel individuen voor dat specifieke scenario te kiezen."

"Die economisch irrationele keuze beantwoordt echter perfect aan een belangrijke psychologische behoefte," voert professor Leonardelli aan. "Deze groep wil immers in de eerste plaats zijn status beschermen. Dat gebeurt het best door ervoor te zorgen dat anderen geen voordeel halen en daarmee ook aan status zouden kunnen winnen. Personen die daarentegen kiezen voor een maximale opbrengst, zijn meer gericht op groei dan op het behoud van status. Deze groep heeft minder problemen met concurrentie en maakt zich weinig zorgen over de eigen veiligheid."

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: status |  Facebook |

17-06-12

Rassendiscriminatie vreet aan voordelen hogere socio-economische status

Rassendiscriminatie holt de voordelen van een hogere socio-economische status uit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington University. De wetenschappers merken op dat een hogere socio-economische status meestal gepaard gaat met een betere mentale gezondheid, maar dat voordeel wordt volgens bij Afro-Amerikaanse mannen vaak teniet gedaan door stress die met rassendiscriminatie gepaard gaat. Dat heeft volgens de onderzoekers gedeeltelijk te maken met de opwaartse mobiliteit die deze groep kent.

Lees Verder

07:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rassendiscirminatie, status |  Facebook |