01-08-17

Adverteerders doen nog steeds beroep op stereotypes

Adverteerders maken in hun campagnes nog altijd gebruik van stereotypes. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Geena Davis Institute on Gender in Media en de reclamegroep J. Walter Thompson (JWT) op basis van tweeduizend inzendingen voor het reclamefestival Cannes Lions de voorbije tien jaar. Tijdens dat tijdsbestek konden volgens de onderzoekers belangrijke sociale verschuivingen worden opgetekend, maar er wordt aan toegevoegd dat de adverteerders in die bredere transformatie niet zijn meegegaan. Opgemerkt wordt daarbij dat mannen in de reclame nog altijd een overduidelijke dominante aanwezigheid behouden.

“Er is op tien jaar tijd helemaal niets veranderd,” betoogt Madeline Di Nonno, chief executive van het Geena Davis Institute. “De vooroordelen en reductieve normen die historisch met de reclamesector in verband werden gebracht, blijken nog steeds actief te zijn. De personages in de reclames worden nog altijd slechts voor 5 procent door vrouwen vertolkt. Verder komen in de advertenties mannen zeven keer vaker aan het woord dan vrouwen, terwijl ze ook vier keer vaker op het scherm worden getoond. Bovendien moet worden geconcludeerd dat de vrouwen in de reclame niet verstandig of grappig worden getoond. Bovendien hebben ze meestal geen baan, maar zijn ze in de keuken terug te vinden.”

“Vrouwen worden in de reclames ook in geen geval als leiders uitgebeeld,” benadrukt Di Nonno nog. Brent Choi, creatief directeur bij het reclamebureau JWT New York & Canada, merkt wel op dat een aantal adverteerders terzake een aantal merkbare vorderingen hebben laten optekenen, waarbij hij verwijst naar onder meer merken zoals Dove (Campaign for Real Beauty), Ariel (Share the Load), Always (Like a Girl) of het beeldhouwwerk Fearless Girl van State Street Global Advisors in New York. Uit de conclusie van de studie blijkt echter dat deze vorderingen eerder als uitzonderingen moeten worden beschouwd dan als pioniers van een echte verandering kunnen worden bestempeld.

Lees Verder

20:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stereotypes |  Facebook |

11-03-16

Genderstereotypes voorbije dertig jaar grotendeels ongewijzigd gebleven

Genderstereotypes zijn de voorbije dertig jaar in de Verenigde Staten grotendeels ongewijzigd gebleven. Alleen de verdeling van de financiële verantwoordelijkheden vormt daarop een uitzondering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de William Paterson University in de Amerikaanse staat New Jersey. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat percepties over onder meer karaktereigenschappen, beroep, gedrag en de fysieke verschijning de voorbije drie decennia nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven, hoewel vrouwen in het onderwijs en het beroepsleven duidelijk vooruitgang hebben gemaakt.

“Vrouwen werden gemakkelijker als de verantwoordelijke voor het huishouden geïdentificeerd dan mannen,” benadrukt onderzoeker Elizabeth Haines, professor psychologie aan de William Paterson University. “Anderzijds bleek dat het snelst naar mannen werd gewezen wanneer herstellingen dienden te worden uitgevoerd. Bovendien werd aangegeven dat vrouwen zich veel meer bewust zijn van de gevoelens van anderen. Van mannen werden daarentegen gedacht dat ze zich superieur zouden voelen ten opzichte van de anderen. Ingenieurs zijn volgens de ondervraagden vooral mannen, terwijl verpleegkunde hoofdzakelijk als een vrouwelijk bezoek wordt bestempeld.”

Het fenomeen zou zich volgens de onderzoekers dit jaar ook kunnen laten voelen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. “Indien Hillary Clinton de verkiezingen wint, zouden de Verenigde Staten voor de eerste keer een vrouwelijke president krijgen,” aldus professor Haines. “De manier waarop Clinton echter door de pers en de kiezers wordt benaderd, maakt het negatieve effect van gender-stereotypes duidelijk. Wanneer vrouwen met macht handelen, dreigen ze op sterke tegenkanting te botsen omdat ze een inbreuk plegen tegen de algemene verwachtingen over het vrouwelijke karakter, dat voor aardig, zacht en vriendelijk zou moeten zijn.”

Alleen op het gebied van financiële verantwoordelijkheid werden vrouwen de voorbije dertig jaar volgens de onderzoekers tegenover mannen steeds vaker als een gelijkwaardige partij beschouwd.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gender, stereotypes |  Facebook |

25-05-14

Negatieve stereotypes kunnen elkaar opheffen

In specifieke situaties kunnen negatieve stereotypes elkaar opheffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University naar de reacties van meer dan tweehonderd respondenten die bij een fictieve werving van een nieuwe medewerker de keuze hadden tussen een heteroseksuele en homoseksuele blanke man en een heteroseksuele en homoseksuele Afro-Amerikaan.

Lees Verder

09:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stereotypes |  Facebook |

04-04-13

Stereotypes over geslacht en ras vertonen overlappingen

Percepties over het geslacht en etnische afkomst vertonen opmerkelijke overlappingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia Business School (CBS) bij een gemengd Amerikaans publiek. De Amerikaanse onderzoekers stelden daarbij vast dat deze stereotypes een aantal belangrijke consequenties hebben voor het persoonlijke en professionele leven. Onder meer blijkt dat bij de keuze voor leiderschapsfuncties Aziaten vaak worden gekozen voor opdrachten die vooral zijn gericht op samenwerking en relaties, die vooral als vrouwelijke eigenschappen worden bestempeld, terwijl zwarten vooral worden geselecteerd voor een concurrentiële positie, die als een mannelijke omgeving wordt beschouwd.

"Uit het onderzoek blijkt dat zwarten het vaakst vereenzelvigd worden met mannelijke eigenschappen, gevolgd door blanken en Aziaten," merkt onderzoeksleider Adam Galinsky, professor economie aan de Columbia Business School, op. "Datzelfde verband blijkt ook in romantische relaties. Mannen geven de voorkeur aan een vrouwelijke partner die daadwerkelijk vrouwelijkheid uitstraalt, terwijl vrouwen vooral mannelijke eigenschappen zoeken in hun partner. Er bleek dan ook dat mannen de voorkeur gaven aan een Aziatische partner boven een zwarte echtgenote. Hoe meer een man waarde hecht aan vrouwelijkheid in zijn partner, hoe groter zijn voorkeur voor een Aziatische gezellin. Bij vrouwen werd een omgekeerd fenomeen opgemerkt."

"Deze voorkeuren hebben ook daadwerkelijk gevolgen voor het dagelijkse leven," voert Galinsky nog aan. "Bij Amerikaanse huwelijken tussen blanke en zwarte partners, bleken 73 procent van de relaties te bestaan uit een zwarte man en een blanke vrouw. Bij huwelijken tussen blanke en Aziatische partners, bleek daarentegen 75 procent van de relaties te bestaan uit een blanke man en een Aziatische vrouw. Bij huwelijken tussen zwarte en Aziatische partners is dat fenomeen nog meer uitgesproken, want daar blijkt 86 procent van de relaties te worden gevormd door een zwarte man en een Aziatische vrouw. Bovendien blijkt dat zwarten ook in de meest mannelijke sporten zijn oververtegenwoordigd."

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stereotypes, geslacht, ras |  Facebook |

18-02-13

Beklemtonen gender-stereotypes kan vooroordelen wegwerken

Het beklemtonen van een aantal gender-stereotypes kan opmerkelijk genoeg een aantal vooroordelen wegwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Carolina en de Ohio State University over de perceptie van muziekuitvoeringen onder leiding van een mannelijke en vrouwelijke dirigent. Door het benadrukken van een aantal geslachtsgebonden eigenschappen kunnen volgens de onderzoekers aan producten extra voordelen worden gekoppeld en een negatieve stereotypes kunnen worden overwonnen. Het geslacht biedt volgens het rapport de mogelijkheid om aan de gender-stereotypes een aantal positieve elementen te koppelen.

Lees Verder

09:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stereotypes, gender |  Facebook |