05-04-14

Stigmatisering heeft elke bijdrage tot positief gezondheidsgedrag verloren

Stigmatisering kan weliswaar ooit hebben gediend om de vroege mens te beschermen tegen infectieziekten, maar de strategie kan in de huidige maatschappij vaak meer kwaad dan goed doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De motieven die stigmatisering duizenden jaren geleden zinvol maakten, zijn volgens de Amerikaanse onderzoekers in de huidige maatschappij immers nog zelden terug te vinden. In de moderne samenleving zal een strategie van stigmatisering volgens de wetenschappers dan ook geen enkele bijdrage leveren tot een positief gezondheidsgedrag en vaak de situatie zelfs nog erger maken.

“Stigmatisering en het verbannen van groepsleden die besmettelijke ziektes hebben opgelopen, hebben mogelijk een bijdrage geleverd tot de overlevingskansen van de vroege mens,” aldus de onderzoekers Rachel Smith en David Hughes. "Een slachtoffer van stigmatisering werd meestal geconfronteerd met een snelle dood, vaak door een gebrek aan voeding of aanvallen van roofdieren. Omdat verschillende groepen nagenoeg geen enkel onderling contact hadden, was het ook onwaarschijnlijk dat een banneling door een andere populatie werd opgenomen. Het stigma is mogelijk geëvolueerd tot een sociale verdediging van de groep en had wellicht ook een functie als aanpassingsstrategie.”

“De moderne maatschappij is echter veel groter en mobieler geworden en ook beter beveiligd tegenover predatoren, waardoor de efficiëntie van stigmatisering volledig is uitgehold,” stippen Smith en Hughes nog aan. “In de moderne tijd worden meer en langere reizen georganiseerd. Bovendien is de bevolking ook gevoelig toegenomen. Door de moderne interactie-patronen is stigmatisering onproductief en in vele gevallen ook problematisch geworden. Stigmatisering kan in de praktijk het beheer van infectieziektes zelfs moeilijker maken. Door een dreigende uitsluiting zullen slachtoffers immers minder geneigd zijn om naar een medische behandeling te zoeken.”

“Indien mensen weigeren om een behandeling te zoeken en hun dagelijkse routines blijven volgen, kan de ziekte verder en sneller worden verspreid,” benadrukken de onderzoekers. “Stigmatisering kan de overlevingskansen uithollen. Bovendien kan een uitsluiting de stress verhogen en leiden tot een uitholling van de mogelijkheden van het lichaam om ziektes en infecties te bestrijden. Mensen zijn zeer gevoelig voor een afwijzing en maken zich grote zorgen over een uitsluiting. Een stigma is ook moeilijk op te heffen, zelfs wanneer er duidelijk tekenen zijn dat het probleem is verdwenen of nooit aanwezig is geweest.”

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stigma, gezondheid |  Facebook |

21-10-12

Boodschappen over infectieziektes kunnen stigma in de hand werken

Publieke boodschappen over infectieziektes kunnen tot stigma leiden die een belangrijke impact hebben op de perceptie bij het grote publiek over de patiënten. Dat kan leiden tot een isolatie, een gedwongen behandeling en een lokalisatie van de betrokkenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University naar de effecten van informatie over een fictieve infectieziekte, veroorzaakt door knaagdieren. Stigma kunnen volgens de onderzoekers een barrière vormen voor de toegang tot de noodzakelijke gezondheidszorg.

“Beschrijvingen over symptomen, risicogroepen, gevaar en verantwoordelijkheid kunnen aanleiding geven tot afkeer en woede,” merkt onderzoeksleider Rachel Smith, professor communicatie aan het Center for Infectious Disease Dynamics van de Pennsylvania State University, op. “Bovendien kunnen deze openbare boodschappen leiden tot de ontwikkeling en de verspreiding van een stigma en de isolatie of verwijdering van de gestigmatiseerden uit de gemeenschap.”

Professor Smith stelde verder vast dat het publiek sneller geneigd is om het stigma verder te verspreiden indien de aandoening gepaard gaat met zichtbare symptomen. “Visibele symptomen geven een signaal dat de patiënten verschillen van de gewone bevolking,” merkt de onderzoekster op. Rachel Smith merkt op dat beleidsmakers een inzicht moeten hebben in de manier waarop de boodschap de vorming van stigma in de hand zou kunnen werken. De wetenschapster waarschuwt dat stigma bijzonder moeilijk weg te werken zijn.

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, stigma |  Facebook |

21-03-12

Vooroordelen worden op jonge leeftijd door volwassenen aangeleerd

Jonge kinderen leren vooroordelen vooral door directe instructie aan. Pas vanaf tien jaar beginnen ze daarbij eerder op hun eigen ervaringen te steunen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De vooroordelen van kinderen worden volgens de wetenschappers dan ook gevormd door een overtuiging die hen door volwassenen wordt aangereikt. De Canadese onderzoekers stellen dat op jonge leeftijd daarmee de basis wordt gelegd voor stigmatisatie en discriminatie op latere leeftijd.

"Jonge kinderen zijn bijzonder hongerig naar informatie en zoeken naar algemene regels om hun sociale werelden uit te kunnen tekenen," merken de onderzoekers Sonia Kang en Michael Inzlicht op. "Het onderzoek heeft uitgewezen dat een eenmalige boodschap van een relatief onbekende al een belangrijke impact kan hebben op de vooroordelen die worden gevormd. Ouders, familie of leerkachten, die veel dichter bij de kinderen staan, zullen in de praktijk dan ook nog een grotere invloed hebben."

"Leerkrachten en ouders zouden zich dan ook vooral moeten focussen op het doorgeven van positieve elementen rond gelijkheid en diversiteit aan jonge kinderen," waarschuwt Kang op. "Oudere kinderen worden daarentegen meer beïnvloed door de eigen ervaringen. Men mag daarbij niet volstaan met informatie te verstrekken over gelijkheid en diversiteit, maar wel moet een omgeving worden gecreëerd die ruimte biedt voor positieve ervaringen voor kinderen met uiteenlopende achtergronden."

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie, stigma, vooroordelen |  Facebook |