24-02-13

Stikstof groeiend probleem voor Chinese leefmilieu

Stikstof wordt in China een toenemend milieuprobleem. Dat heeft Zhang Fusuo, landbouwonderzoeker aan de China Agricultural University in Peking, gezegd. Hij merkt op dat de stikstof-vervuiling door landbouw, transport en industrie in China de voorbije dertig jaar met ruim 60 procent is toegenomen en daarmee een extra legt op het verslechterende leefmilieu in het land. Stikstof-vervuiling kan grote schade toebrengen aan ecosystemen en onder meer leiden tot een verzuring van de bodem, de groei van schadelijke algen en een beperking van de biodiversiteit, maar tot nu toe was er volgens Zhang Fusuo slechts weinig concrete informatie over de omvang van het probleem in China.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, leefmilieu, stikstof |  Facebook |

17-04-11

Stikstof vormt bedreiging voor Europese natuurgebieden

De luchtvervuiling heeft een schadelijke impact op 60 procent van de grote Europese natuurreservaten. Dat is de conclusie van een rapport van de Nitrogen Despostion and Natura. Opgemerkt wordt dat de stikstof-uitstoot van wagens, bedrijven en landbouw een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. De onderzoekers stellen dat stikstof, dat gebruikt wordt als meststof, vooral de groei van agressieve soorten zoals grassen, braamstruiken en netels bevorderen, maar daarentegen schadelijk zijn voor gevoeliger soorten zoals mossen, zonnedauw en grasklokjes.

De onderzoekers merken op dat 60 procent van de Europese natuurreservaten met een bedreigend niveau van stikstof worden geconfronteerd. Onderzoeksleider Kevin Hicks, professor aan het Stockholm Environment Institute van de University of York, merkt op dat onder meer het Peak District in Engeland met een aantoonbaar laag niveau aan biodiversiteit wordt geconfronteerd door de neerslag van stikstof in het gebied.

"Stikstof creëert een probleem dat tot nu toe relatief weinig aandacht heeft gekregen," stipt Hicks aan. "De regeringen zijn door de biotoop-directieve van de Europese Unie verplicht om natuurgebieden te beschermen, maar schieten op het gebied van stikstof-pollutie duidelijk tekort." Hicks voegde er wel aan toe dat er meer onderzoek nodig is om te achterhalen welke negatieve impact de dalende diversiteit in vegetatie op de fauna in de betrokken gebied heeft.

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuurreservaat, stikstof |  Facebook |

02-08-06

Amerikanen vullen banden met stikstof

Amerikaanse automobilisten vullen hun banden steeds meer met stikstof dan met gewone lucht. Daarmee hopen ze het brandstofverbruik van hun auto’s te beperken. Stikstof zou immers talrijke voordelen bieden tegenover gewone lucht. Een geregelde controle van de bandendruk blijft echter nog altijd de ideale manier om brandstof te besparen.

“Banden met stikstof worden al gebruikt in de NASCAR-autoraces, grote trucks, vliegtuigen en de space shuttles,” geeft het persbureau Associated Press aan. “Maar steeds meer gewone automobilisten schakelen nu eveneens over op het gebruik van stikstof.” Dat zou volgens sommigen de actieradius van het voertuig verlengen met vijf kilometer per tien liter.

De winst zou te maken hebben met een langer bewaren van de bandenspanning en een grotere weerstand tegen temperatuurverhogingen, vooral op warme zomerdagen. In de Verenigde Staten biedt minder dan tien bandendealers stikstof aan. Het oppompen van de banden met stikstof kost meestal twee tot vijf dollar per beurt.

Critici zien geen voordeel in banden met pure stikstof, aangezien de buitenlucht al voor 78 procent bestaat uit stikstof. “De verschillen zijn weliswaar klein, maar heel belangrijk,” vertelt Steve McGrath, onderdirecteur marketing van producent Tire Warehouse. “Stikstof-moleculen zijn groter dan zuurstof-molecules, zodat het stikstof langzamer uit de banden ontsnapt dan lucht.”

Daarnaast is stikstof volgens McGrath beter bestand tegen warmte dan lucht, die vochtigheid omvat. “Bovendien reduceert stikstof de oxydatie, die de band van binnenuit kan beschadigen,” voegt hij er aan toe. “Bovendien is stikstof een inert gas en heeft dus geen nadelige gevolgen op het gebied van veiligheid of milieu.”

Stikstof is volgens McGrath ook bijzonder nuttig voor voertuigen die uitgerust zijn met een systeem dat de bandenspanning controleert. “Dergelijke systemen zijn heel gevoelig voor de veranderingen van druk,” stipt hij aan. Het Amerikaanse ministerie van energie stelt echter dat een juiste bandendruk nog altijd de beste manier is om energie te besparen. Daardoor kan de afgelegde afstand per tankbeurt met 3,3 procent verlengd worden.

14:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, stikstof, automotive |  Facebook |