22-07-12

Stikstofdioxide in atmosfeer waait naar Midden-Oosten en Azië

De aanwezigheid van stikstofdioxide in de lagere atmosfeergebieden boven gedeelten van Europa en de Verenigde Staten is het voorbije decennium gevoelig gedaald. In het Midden-Oosten en gedeelten van Azië is er daarentegen sprake van een toename. Dat is gebleken uit een aantal satelliet-metingen. Die tegenstrijdige vaststellingen kunnen volgens Andreas Richter, wetenschapper aan het Institute of Environmental Physics aan de University of Bremen, door twee factoren worden verklaard. Enerzijds is er volgens Richter de impact van het toenemend gebruik van fossiele brandstoffen in groeimarkten, terwijl in de ontwikkelde wereld steeds meer gebruik gemaakt wordt van technologische verbeteringen, zoals uitstootarmere wagens, die de vervuiling afbouwen. De Duitse wetenschapper voegt er aan toe dat deze veranderingen bijzonder snel plaatsgrijpen. Richter doet ook een oproep om de satelliet-metingen op lange termijn te blijven garanderen.

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stikstofdioxide, atmosfeer, milieu |  Facebook |

22-02-12

Uitstoot stikstofdioxide in Europa gevoelig gedaald

In heel Europa is de concentratie stikstofdioxide in de lucht de laatste zes jaar van het voorbije decennium sterk afgenomen. In sommige regio's is de uitstoot zelfs met 50 procent gedaald. Dat is gebleken uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De daling is volgens de onderzoekers te danken aan maatregelen die de uitstoot van de stof beperken, zoals de ontwikkeling van milieuvriendelijker motoren en een zuiverder productie in de industrie.

Op de kaarten kan volgens het rapport ook duidelijk worden aangegeven waar steenkoolgestookte elektriciteitscentrales in gebruik werden genomen, maar ook kan worden opgemerkt dat de productie van de elektriciteitscentrales milieuvriendelijker is geworden. Maar ook de economische recessie van drie jaar geleden heeft volgens het rapport een even groot aandeel in de afname. De kaart van drie jaar geleden toont immers een grote afname boven Europa die niet alleen te verklaren valt met de invoering van milieumaatregelen.

De analyse van de Nederlandse onderzoekers toont aan dat de economische recessie minstens een even grote impact heeft op de afname van de uitstoot dan de genomen milieumaatregelen. "Door de economische recessie daalt het autoverkeer en neemt ook de industriële productie af," merken de Nederlandse onderzoekers op. "Door die evoluties neemt ook de uitstoot van vervuilende stoffen af. Dat kan duidelijk worden teruggevonden in de satellietmetingen."

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stikstofdioxide, uitstoot |  Facebook |