17-09-10

Waterinstituut wil onderzoek naar impact nanodeeltjes

Ongeveer twee miljoen ton afval van menselijke activiteiten worden elke dag in waterlopen gedumpt. Daarbij moet vooral extra aandacht worden besteed aan nieuwe chemische pollutie, zoals nanodeeltjes en ook restproducten van de farmaceutische industrie. Dat is opgemerkt tijdens de World Water Week in Stockholm. Volgens het Stockholm International Water Institute (SIWI) wordt bovendien 70 procent van het industrieel afval in ontwikkelingslanden onbehandeld in waterlopen gedumpt, waar de bruikbare drinkwatervoorraden worden vervuild. Deze vervuiling is volgens het waterinstituut een onzichtbare dreiging.

"De nanodeeltjes in het water kunnen afkomstig zijn van huishoudelijke toestellen, cosmetica, kledij en voeding," merkt het waterinstituut op. "Het kan gaan van pesticiden en brandvertragers tot steroïden en hormonen van anticonceptiva. Uit onderzoek is al gebleken dat sommige chemische producten een vervrouwelijkend effect hebben op de mannelijke vispopulaties in rivieren en meren over de hele wereld, waardoor de reproductie en de voedselveiligheid in het gevaar komt. Volgens professor Malin Falkenmark, wetenschappelijk adviseur bij het waterinstituut, is de bezorgdheid over deze pollutie vooral de jongste twintig jaar sterk toegenomen.

Falkenmark maakt daarbij gewag van een stijging van het aantal beschadigingen van menselijke organen, de opstapeling van chemische stoffen in het weefsel van het menselijk lichaam en een stijging van het aantal borstkankers en ook testikelkankers. Ook worden er volgens Malin Falkenmark meer problemen opgetekend rond de vruchtbaarheid en het neurologisch systeem. Het waterinstituut benadrukt dat een reeks seminaries zal worden gehouden om te onderzoeken welke impact deze nieuwe stoffen hebben op de mens, hoe vermeden kan worden dat ze in het water terecht komen en hoe verwerkingsinstallaties zouden kunnen worden aangepast om een antwoord te bieden op de nieuwe problemen.