04-03-10

Bedrijven voor Russische rechter wegens inbreuk strategische investeringen

De Russische Federal Anti-Monopoly Service heeft verscheidene Russische en buitenlandse bedrijven ervan beschuldigd de wetgeving op de strategische economische sectoren overtreden te hebben. Daarbij werd opgemerkt dat de betrokken bedrijven voor de rechter zouden worden gedaagd. Het zou de eerste rechtzaak zijn sinds de wet ongeveer twee jaar geleden werd ingevoerd. Volgens een aantal juristen zal een uitspraak meer duidelijkheid kunnen brengen over de praktische toepassingen van de wet. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal bedrijven daardoor mogelijk zal aangezet worden om aan de Russische overheid toelating te vragen voor een aantal projecten, hoewel dat eigenlijk niet nodig zou zijn. De bedrijven zouden daardoor volgens de juristen zekerheid kunnen nastreven over de legaliteit van hun activiteiten.

"Andrei Tsyganov, assistent-directeur van de Russische Federal Anti-Monopoly Service, zegt dat aan de rechter zal gevraagd worden om de geviseerde activiteiten ongeldig te laten verklaren en de genomen beslissingen terug te laten draaien," aldus The Moscow Times. "Ook zou er aangestuurd worden op een boete, al zou die waarschijnlijk niet extreem hoog zijn. Tsyganov merkt op dat er geen nood is om torenhoge boetes op te leggen. Een ongeldigheid-verklaring is volgens hem voldoende streng genoeg om iedereen aan te zetten de wet na te leven." Tsyganov weigerde de namen van de overtreders bekend te maken. Evenmin wou hij meer details geven over de sectoren waarin de betrokken actief zijn. Hij wil naar eigen zeggen daarvoor eerst de afronding van het onderzoek afwachten. Volgens bepaalde bronnen zou het onderzoek nog een tweetal maanden in beslag nemen.

"Tsyganov liet er echter geen twijfel over bestaan dat de overtredingen bewust zijn begaan," stipt The Moscow Times nog aan. "Het was volgens Tsyganov onmogelijk dat de betrokkenen een vergissing zouden hebben begaan en hij voegt er aan toe dat de geviseerde bedrijven heel goed wisten waarmee ze bezig waren." Volgens de wet moeten bedrijven die in het buitenland zijn geregistreerd - maar vaak Russische eigenaars hebben - voorafgaandelijk aan de Russische regering toelating vragen vooraleer ze grote investeringen kunnen doen in een aantal strategische sectoren. In totaal heeft de Russische regering daarbij negenenveertig industriële takken aangeduid, waaronder de olieproductie, ruimtevaart, defensie en media. Het dossier gaat volgens Tsyganov over mindere dan tien bedrijven, met buitenlandse en Russische eigenaars, maar ook een aantal obscure groepen waar men tot nu toe weinig informatie over heeft.

13:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, industrie, strategische sector |  Facebook |