06-01-17

Streaming grootste sector op Amerikaanse muziekmarkt

In de Verenigde Staten werd het voorbije jaar meer muziek geconsumeerd door streaming dan door online of fysieke aankopen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Nielsen. Opgemerkt wordt dat streaming het voorbije jaar met 76 procent is gestegen tegenover het jaar voordien. Berekend werd dat Amerikaanse luisteraars meer dan 250 miljard songs hebben gestreamd op platformen zoals Google Play, Apple Music, Spotify en Pandora. Er wordt aan toegevoegd dat zevenentwintig composities meer dan tweehonderd miljoen keer op vraag van de consument werden gestreamd. Het jaar voordien haalden slechts twee songs dat volume.

In totaal werden meer dan achtentwintig miljoen verschillende songs gestreamd. Daarentegen werden slechts zeven miljoen titels aangekocht. Streaming heeft nu een aandeel van 38 procent in de totale muziekconsumptie. “De muziekindustrie behoudt een gezond groeitempo,” benadrukt David Bakula, vice-president van Nielsen. “Het voorbije jaar heeft bovendien getoond dat het muzieklandschap nog sneller evolueert dan bij vroegere formaat-verschuivingen kon worden vastgesteld. Dankzij de snelle opkomst van nieuwe technologieën en kanalen voor de ontdekking en beleving van muziek, krijgt het publiek steeds meer kanalen ter beschikking om songs te consumeren.

Er wordt aangevoerd dat ook vinyl, dat door velen al lang naar het museum van de muziekgeschiedenis was verwezen, het voorbije jaar nog dertien miljoen albums heeft verkocht. Dat is het grootste volume sinds Nielsen in het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw met zijn metingen van start is gegaan. Tevens wordt opgemerkt dat het hiphop-publiek een sterke voorkeur voor streaming vertoont, terwijl rock-liefhebbers vooral in de aankoop van albums zijn geïnteresseerd. Hiphop-artiest Drake genoot met 5,4 miljard streams het voorbije jaar de grootste populariteit, gevolgd door rapport Future met 2,1 miljard streams.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming |  Facebook |

15-09-16

Online muziek wordt vooral op smartphone beluisterd

Een meerderheid van de online muziek wordt op mobiele telefoons beluisterd. Gratis kanalen worden bij voorkeur op een desktop gevolgd. Dat blijkt uit een rapport van de International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi) in dertien landen. De onderzoekers stelden vast dat 55 procent van de consumenten van online muziek bij de activiteit minstens gedeeltelijk gebruik maken van mobiele platformen, tegenover 50 procent vorig jaar. De groei wordt volgens de sector gedreven door de Verenigde Staten. Verder werd vastgesteld dat ongeveer twee derde van de consumenten nog altijd op een desktop of laptop muziek beluisteren, maar daarbij moet wel een dalende trend worden vastgesteld.

De onderzoekers zeggen tussen de diverse landen in de studie, waar telkens negenhonderd consumenten werden ondervraagd, sterke verschillen te hebben moeten vaststellen. Met een score van 77 procent kent mobiele muziek volgens het rapport de grootste penetratie in Mexico. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich Japan, waar slechts 39 procent van de ondervraagden de voorbije zes maanden minstens één keer met een mobiel apparaat naar muziek heeft geluisterd. Daarnaast moet volgens de Ifpi een sterke relatie worden vastgesteld tussen het gebruik van de smarphone en abonnementen voor streaming-diensten.

Een grote meerderheid van het betalende aanbod van diensten zoals Spotify en Deezer luistert op smartphones naar muziek. Gebruikers van de gratis diensten, die met reclame worden gefinancierd, doet daarentegen vooral beroep op een desktop. Uit het onderzoek bleek nog dat 71 procent van de ondervraagden op een legale manier online muziek consumeert. Bijna de helft van de consument doet daarbij beroep op een betalende dienst. Betalende streamingsdiensten worden door 18 procent van de consumenten gebruikt. In de groep onder de leeftijdsgrens van vijfentwintig jaar loopt dat cijfer op tot 32 procent.

Lees Verder

08:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming |  Facebook |

17-07-14

Streaming holt muziekverkopen steeds verder uit

In de Verenigde Staten heeft streaming van muziek en video tijdens de eerste helft van dit jaar een stijging gekend met 42 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd is de totale Amerikaanse albumverkoop met 14,9 procent gedaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen. Streaming werd gebruikt om naar 70,3 miljard songs te luisteren. De albumverkoop viel terug tot 120,9 miljoen exemplaren.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming, muziek |  Facebook |

28-04-14

Turkije en China wereldwijde voorlopers in streaming

Turkije, China en Rusland zijn voorlopers in de overstap naar televisie naar streaming en gelijkaardige diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos Open Thinking Exchange bij meer dan vijftienduizend consumenten in twintig landen. De onderzoekers stellen dat een meerderheid van 86 procent nog steeds traditionele televisie bekijkt, maar er wordt aan toegevoegd dat andere platformen steeds verder aan populariteit winnen. Daarbij werd vastgesteld dat 27 procent programma’s van computers naar televisie doorschakelt, terwijl 16 procent gebruik maakt van streaming. Digitale videorecorders en aanverwante apparaten worden door 16 procent van de respondenten gebruikt. Mobiele apparaten hebben inmiddels een penetratie van 16 procent opgebouwd in de televisiemarkt.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming |  Facebook |

10-12-13

Streaming moet in primetime alleen nog televisie laten voorgaan

Streaming moet tijdens primetime bij de audiovisuele media alleen nog televisie voor zich dulden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de videosite Crackle en consulent Frank N. Magid Associates bij twaalfhonderd Amerikaanse consumenten tussen achttien en vijftig jaar. Daarbij gaf 47 procent van de respondenten aan tijdens primetime de voorkeur te geven aan de programmering op televisie, maar 21 procent verkoos het aanbod van streaming-diensten, terwijl 20 procent gebruik zou maken van programma’s die eerder op de videorecorder werden opgeslagen. Vastgesteld werd ook dat bij streaming-diensten de voorkeur wordt gegeven aan reclame boven een betaald abonnement of een vergoeding per programma.

“De kijkgewoontes van het publiek kennen een snelle evolutie,” merkt Eric Berger, general manager van Crackle, op. “Het geconnecteerde televisietoestel is al bij veel gezinnen ingeburgerd.” De onderzoekers stelden vast dat 54 procent van de respondenten bij de streaming gebruik maken van een geconnecteerde televisie, terwijl 44 procent beroep doet op zijn computer. Kleinere marktaandelen zijn gereserveerd voor de tablet (19 procent) en mobiele telefoon (15 procent). Buiten de thuisomgeving heeft de computer nog een aandeel van 33 procent, tegenover respectievelijk 25 procent en 22 procent voor smartphones en tablets. Het aandeel van geconnecteerde televisie valt in die omgevingen terug tot 16 procent.

De onderzoekers stelden ook vast dat een groot gedeelte van de correspondenten zijn traditioneel abonnement denkt te zullen vervangen door geconnecteerde televisie. Ook blijkt dat jongeren sneller naar streaming grijpen dan oudere generaties. “De populariteit van streaming-diensten tonen ook aan dat het publiek een grote interesse heeft in een realtime toegang tot de programmering,” zeggen de onderzoekers nog. In de Verenigde Staten heeft 96 procent van de televisie-bezitters inmiddels de mogelijkheid om op zijn toestel toegang te hebben tot streaming. Daarbij wordt gewag gemaakt van een bijzonder snelle evolutie, die ook aan adverteerders een aantal nieuwe mogelijkheden zou bieden.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming |  Facebook |

23-07-13

Streaming domineert steeds meer Zweedse muziekmarkt

In Zweden vertegenwoordigt streaming inmiddels 70 procent van de totale muziekverkoop. Dat blijkt uit cijfers van de Swedish Recording Industry Association (GLF). Fysieke verkopen vertegenwoordigen in Zweden, het thuisland van de streaming-dienst Spotify, nog slechts 25 procent van alle verkopen. De resterende 5 procent bestaat uit aankopen die gedownload worden op de harde schijf van de consument. Vorig jaar vertegenwoordigde streaming in Zweden slechts 57 procent van de totale muziekverkopen.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming, zweden |  Facebook |

03-04-13

Streaming palmt belangrijk deel Amerikaanse radiomarkt in

Muziekstreams winnen in de Verenigde Staten bij consumenten onder de leeftijdsgrens van vijfendertig jaar bijzonder snel aan populariteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group. Aangevoerd wordt dat muziekstreams tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar in de leeftijdsgroep tussen dertien en vijfendertig jaar 23 procent van de totale muziekconsumptie vertegenwoordigden. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien hadden muziekstreams slechts een aandeel van 17 procent op de Amerikaanse radiomarkt.

"Deze jonge luisteraars keren zich steeds meer af van de klassieke radioprogrammering, die nog slechts 24 procent vertegenwoordigen van de totale tijd die aan muziek wordt besteed," voeren de onderzoekers aan. "Dat betekent een daling met 2 procentpunt tegenover dezelfde periode het jaar voordien." Bij zesendertigplussers daarentegen vertegenwoordigt online streaming slechts 13 procent van de tijd die aan muziek wordt besteed. In die leeftijdsgroep heeft de traditionele radio nog altijd een aandeel van 41 procent.

"Het succes van streaming is in belangrijke mate te danken aan mobiliteit en connectiviteit," merkt Russ Crupnick, analist bij NPD Group, op. Opgemerkt wordt dat ongeveer 20 procent van de gebruikers van Pandora of iHeartRadio ook in hun auto, een historisch bastion van de traditionele radio, naar muziekstreams luisteren. Pandora is met een marktaandeel van 39 procent de meest populaire streamingdienst op de Amerikaanse markt, gevolgd door iHeartRadio (11 procent), Spotify (9 procent), Grooveshark (3 procent) en Slacker (2 procent).

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming, radio |  Facebook |